Adhd – hyperaktivita, porucha pozornosti

Pod zkratkou ADHD se rozumí rozumí Attention Deficit Hyperactivity Disorder, v českém překladu hyperaktivita s poruchou pozornosti.

Tato neurovývojová porucha bývá často nepochopena, především v dětství, kdy se zaměňuje za nedostatečnou „poslušnost”. To je ovšem základní omyl, liší se totiž neurobiologií mozku těchto dětí.

Spinner pomáhá s ADHD

Jak se pozná ADHD

Hyperkinetická porucha se dá rozpoznat už u velmi malých dětí, nejvíce ve školním věku (trpí jí necelých 10 % dětí) a nejnápadnější bývá u chlapců. Tato vrozená porucha ovlivňuje impulzivitu, působí na pozornost a je typická velkou hyperaktivitou. Téměř polovina dětí může mít od období puberty mírnější problémy, často však zůstávají až do dospělosti.

Pod hyperkinetické poruchy se řadí hyperkinetická porucha chování a porucha aktivity a pozornosti.

Mezi příznaky patří neudržení pozornosti při činnosti, děti nemají v lásce úkoly zaměřené na trpělivost a soustředění, ztrácejí věci, jsou stále v pohybu a neustále hovoří, mají problém zůstat v klidu, drobné podněty způsobují jejich silné emoční projevy, je pro ně složité být zticha a v klidu.

Léčba ADHD

Dítěte, které trpí ADHD si může všimnout nejspíše učitel ve škole, ale i rodič. Nemoc samotnou diagnostikuje dětský psychiatr, který si může vyžádat i spolupráci pediatra, neurologa nebo psychologa.

Léčba probíhá prostřednictvím rozhovorů s psychiatrem (nejprve dětským), může se využívat služeb Pedagogicko-psychologické poradny. Vhodné výchovné postupy, režim a trénink jsou případně kombinovány s vhodnými léky. Jednotlivá posouzení jsou vždy velmi individuální, s ohledem na stav nemoci příslušného pacienta.

Jak přistupovat k nemocnému ADHD

Tyto děti potřebují speciální přístup na upoutání pozornosti, který může vycházet třeba z jejich pozitivních vlastností. Pro komunikaci s nemocnými ADHD jsou důležitá pevná pravidla, důslednost a pevné nervy. Součástí by měla být velká možnost dostatečného pohybu dítěte.

Pro život jedince v dospělém věku má velký význam zvládnutí efektivních výchovných postupů rodiči nemocného ADHD. Důležité je to, jak se začlení mezi ostatní děti, a neméně podstatná je také pacientova úspěšná školní docházka.

Zdroj: http://www.adehade.cz

button k přihlášení na newsletter