Alzheimerova choroba – neurodegenerativní onemocnění mozku

Neurodegenerativní onemocnění mozku označované jako Alzheimerova choroba patří mezi nejčastější důvody demence. Choroba je pojmenována po německém psychiatrovi a neuropatologovi Aloisi Alzheimerovi, který ji popsal v roce 1907.

Několik fází Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba má několik fází a začíná pozvolna – zhoršováním krátkodobé paměti a ztrátou samostatnosti. Postupně (u každého jinak rychle) se snižuje schopnost vyjadřování, rozhodování, pacient se stává zmatený a neschopný dokončit myšlenky. Osobnost, které je diagnostikována Alzheimerova choroba, se změní tak, že nakonec není schopna se sama o sebe postarat.

Lékař ukazující obrázky mozku, který postihla Alzheimerova choroba

Příznaky Alzheimerovy choroby

Podle České alzheimerovské společnosti patří mezi příznaky například problémy s řečí, ztráta paměti při vykonávání běžných činností, dezorientace v čase a místě, změny v náladách, problémy s abstraktním myšlením, ale také nesprávné zakládání věcí, změna osobnosti nebo ztráta zájmu.

Alzheimerova choroba a věda

Alzheimerova choroba je v současnosti neuzdravitelná a hledají se způsoby, jak tomuto onemocnění zabránit. Riziko vzniku Alzheimerovy choroby se dává do souvislosti s intelektuální aktivitou osoby, se složením stravy, ale také užíváním některých léčiv. Zkoumá se vliv potravinových doplňků, z nichž některé možnosti vypadají nadějně.

Mírná kognitivní porucha a prevence

Jedná se o mírné poruchy s orientací, soustředěním nebo rozhodováním. Problémy nejsou nijak velké a nebrání obvyklým aktivitám. Důležité je začít s prevencí. Jako prevence se doporučuje dbát o správné stravování, kardiovaskulární systém. Doporučována je středomořská strava, která vyniká dostatkem ovoce, zeleniny, obilovin, ryb, luštěn. Strava by neměla obsahovat velké množství tučných jídel a pokud možno žádná konzervovaná jídla. Mezi dobrá cvičení také patří trénink mozku, ať už v podobě učení nových jazyků nebo nového koníčku. Pomáhají různé početní úlohy, luštění, psaní záznamů. Je třeba cvičit zraková, sluchová, krátkodobá i dlouhodobá paměť. Velmi vhodný je dostatek pohybu a společenský život v rámci rodiny a přátel.

Na prevenci je třeba dbát, i když jste zcela v pořádku, aby se snížilo riziko vzniku problémů se stavem mozku.

Zdroj: http://www.alzheimer.cz https://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba