Produkty pro posílení imunitního systému

V rámci imunologie imunita představuje schopnost organismu obrany proti antigenům z vnějšího i vnitřního prostředí. Antigeny mohou být buňky patogenních organizmů, viry, i nádorové buňky. Imunita spouští odpověď vůči těmto a dalším strukturám.

Imunita může být přirozená (nespecifická) nebo adaptivní, tedy získaná (specifická). Řídí ji imunitní systém.

Imunitní systém je regulační systém, který rozpoznává škodlivé od neškodlivého a chrání tak organismus.

Podpořte svou imunitu

Podpořte schopnost organismu bránit se negativním vnějším i vnitřním vlivům

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.