Zobrazuji 1 výsledek

Produkty pro eliminaci příznaků stresu

Stres je stav, kdy jste vystaveni mimořádným podmínkám (stresorům). Váš organismus na tyto stresory odpovídá obrannou reakcí. V obecném pojetí pojem stres označuje reakci organismu na nadměrnou zátěž. U zvířat se stresová reakce objevuje zejména v situacích, kdy jim jde o holý život.

V lidské společnosti se s jejím rozvojem dostala sociální a psychologická rovina na podobné místo jako biologické přežití. Stresory jsou vnitřní či vnější podněty, které narušují přirozenou rovnováhu vašeho organismu.

Dělíme je do kategorií podle původu. Rozeznáváme psychické stresory – vnitřní podněty, které mají původ ve vašich emocích a myšlenkách. Například problémy ve škole či v práci, nezvládnutí zodpovědnosti či zklamání.

Dále fyzikální stresory – podněty vnějšího prostředí jako například extrémní teplota, velký hluk či prudké světlo či nadměrné zatížení svalů a sociální stresory – nezdravý životní styl, vyhrocené vztahy s ostatními lidmi.

A nakonec ještě dětské stresory – jde o nepříjemné zážitky z dětství, které se mohou v dospělosti projevit zvýšenou citlivostí na stresové situace a traumatické stresory – dramatické události ve životě (jako například ztráta zaměstnání, smrt blízkého člověka, narození dítěte či válka).

440