Neurózy – duševní nerovnováha

Výrazem neurózy se dříve označovaly poruchy se společným jmenovatelem: úzkostí. Nejedná se o nemoc, ale o lehkou formu narušení psychiky, která většinou nevyžaduje hospitalizaci. Okolí si obyčejně psychických problémů nevšimne, člověk pokračuje v obvyklém způsobu života. Sám si přitom vytváří problémy a někdy je také příčinou různých chorob. Osoba s neurózou je velmi smutná, chybí jí vůle a motivace, kromě pocitů beznaděje se člověku špatně spí, může mít různé poruchy příjmu potravy.

neurózyÚzkostné poruchy

Úzkostné poruchy mají několik druhů. Kromě fobických poruch (nepřiměřený strach z výšek, otevřených prostor, z hadů, hmyzu) sem patří také sociální fobie, obsedantně kompulzivní porucha (opravdu jsem si umyl ruce, zamkl jsem dveře), neuróza úzkosti (obava, že se něco stane), neurastenie (celková únava, patří sem i hypochondrie) nebo panická porucha (silné obavy o život doprovázené rychlým dýcháním), kdy člověk je zdráv a příznaky spouští psychika. Někdy je zapotřebí zapátrat v dětství, protože právě tam mívají vrozené faktory neuróz své kořeny. Často plynou z nejistoty. Významnou roli v rozvoji neuróz hraje způsob výchovy. Neurózy je zapotřebí včas léčit, aby nenarostly do obřích rozměrů a nerozvinuly se do deprese. To ovšem není jediná komplikace, která může nastat. Těmto osobám také hrozí nemoci srdce a vysoký krevní tlak.

Terapie neurózy

Neuróza je vhodná řešit psychoterapií, případně v kombinaci s předepsanými léky. Vždy ale záleží na konkrétním případu. Důležité je především posílení psychické odolnosti, sebevědomí a také zvládání běžných situací.

Prevence neurózy

Při prevenci neurózy je zapotřebí nastavit harmonii do života. Není tím myšlen pouze zdravý životní styl, ale také psychohygiena. Nezbytné jsou pozitivní pracovní podmínky, je vhodné věnovat čas i osobnímu životu. Člověk by neměl procházet zbytečným emocionálním napětím, měl by umět dobře relaxovat a dopřávat si kvalitní spánek. Neodkládejte úkoly a nepříjemné záležitosti, snažte se je vyřešit co nejdříve. Pomáhá optimistický pohled na svět. Zároveň je třeba nezapomínat na posilování imunity. Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3za http://www.cmhcd.cz/stopstigma/o-dusevnich-nemocech/neuroticke-poruchy/

Poradit se před nákupem Průvodce výběrem