Anémie – chudokrevnost

Anémie neboli chudokrevnost je onemocněním krve, kdy je koncentrace hemoglobinu snížena pod stanovenou hladinu (podle věku a pohlaví). Ten je obsažen červených krvinkách neboli erytrocytech, bezjaderných buňkách, které se vznikají v kostní dřeni. Hemoglobin (Hb) kromě jiného zajišťuje přenos kyslíku z plic do tkání. Pokud je ho nedostatek, krev pak těžko může dodávat tkáním kyslík.

Hladina hemoglobinu se zjistí podle běžného krevního testu. U mužů by se měla pohybovat v hodnotách 140-170 g/l a u žen 110-160 g/l. Pokud je dosaženo nižší hodnoty, než je spodní hranice, jedná o anémii. Diagram ve 3D, který ukazuje buňky anemie a anaemie

Příčina anémie

Příčinou anémie může být nedostatek železa, vitamínu B12, případně kyseliny listové. V této době se tělo těžko vyrovnává s fyzickou námahou.

Příznaky anémie

Anemická osoba bývá v obličeji bledší, často se objevuje spavost, zvýšená srdeční frekvence nebo mdloby, mívá také sníženou výkonnost. Chudokrevní lidé trpívají na infekce a hůře se jim hojí rány. Pokud mají zúžené cévy (aterosklerózu), hrozí vznik anginy pectoris. Ženy mohou mít dlouhou a silnou menstruaci.

Druhy anémie

Anémií existuje řada typů. Onemocnění se dá rozdělit podle velikosti, podle příčiny a vzniku a podle koncentrace hemoglobinu.

Podle velikosti:

 • normální velikost (normocytární anémie),

 • větší než norma (makrocytární anémie),

 • zmenšené (mikrocytární anémie).

Podle příčiny a vzniku:

 • ztráta či zničení krvinek (například krvácením),

 • porušená tvorba nových krvinek (například kvůli nedostatku základních látek, za kterých se v kostní dřeni krvinky tvoří).

Podle koncentrace hemoglobinu:

 • anémie hypochromní,

 • anémie normochromní.

Nejčastější formy:

 • sideropenická anémie způsobená nedostatkem železa (mikrocitární),

 • aplastická anémie – nedostatečná tvorba červených krvinek a snížená tvorba krevních destiček a bílých krvinek,

 • megaloblastická anémie způsobená nedostatkem vitamínu B12 a kyseliny listové (makrocytární),

 • perniciózní (zhoubná) anémie – u starších pacientů, vyskytuje se často s dalšími onemocněními,

 • hemolytická anémie – rozsáhlá skupina onemocnění, kdy příčinou bývá nadměrný rozpad červených krvinek z nejrůznějších příčin (infekce, otrava krve, mechanické poškození),

 • srpkovitá anémie – geneticky daná nemoc, rozšířená mezi afroamerickou rasou.

Terapie anemie

Anemie se v zásadě léčí podle příčiny, přičemž se druhy mohou prolínat. Těžké formy nemoci, které člověka ohrožují na životě, je možno uzdravovat transfuzí krve. Zdroj: http://www.ordinace.cz/clanek/anemie-chudokrevnost/?chapter=1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Chudokrevnost

Poradit se před nákupem Průvodce výběrem

 

Další informace najdete v článcích

Znáte bod dlouhověkosti Zu San Li?