Bipolární porucha

Co to je bipolární porucha osobnosti? Jde o onemocnění, které se řadí mezi duševní onemocnění. Postihuje kolem jednoho procenta populace. Nemoc obvykle přichází v období dospívání a mladé dospělosti. Postihuje denní i spánkovou aktivitu člověka. Mimo jiného má bipolární porucha negativní vliv na vztahy s ostatními lidmi1

bipolární porucha

Příčiny

Pro bipolární poruchu jsou charakteristické silné výkyvy nálad. Projevují se střídáním fází mánie, bipolární deprese a stabilního období. Častá je dědičnost bipolární poruchy, příčinou může být i podobná diagnóza u jiného člena rodiny, těžká deprese v dětském věku nebo během dospívání a zneužívání návykových látek. Spouštěčem onemocnění bývá často také stres. Bipolární onemocnění může zapříčinit další duševních onemocnění – úzkostí, obsedantně-kompulzivní poruchy nebo poruchy osobnosti. Projevem může být i onemocnění srdce, diabetes nebo migréna2.

Příznaky bipolární poruchy

Bipolární porucha má rozmanité projevy. Jak poznat bipolární poruchu? Pro stanovení diagnózy bipolární poruchy musí být u člověka přítomný určitý počet znaků, které jsou uvedené v diagnostických směrnicích3.

Manická epizoda se vyznačuje například takto:

– nápadně dobrá nálada,

– rozrušení až agresivita,

– zvýšené psychomotorické tempo,

– rychlé a nepřetržité mluvení, 

– roztržitost,

– snížené zábrany,

– zvýšené libido.

Hypomanická epizoda

Má podobné projevy jako manické epizody, ale příznaky jsou mírnější. 

Depresivní epizoda má například tyto projevy:

– sklíčená nálada, 

– apatičnost,

– beznaděj,

– sebevražedné myšlenky,

– snížené libido.

Léčba bipolární poruchy

Stanovení diagnózy a následného procesu léčby je závislé na tělesném vyšetření a laboratorních nálezech. Bipolární poruchy se klasifikují podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10)4. Aby byla pacientovi potvrzena tato diagnóza, musí se u něj objevit v rámci bipolární poruchy a maniodeprese alespoň dvě jednoznačné epizody. Je důležité upozornit na to, že léčba bipolární poruchy je celoživotní, odvíjí se od charakteru probíhající epizody a akutnosti stavu pacienta. Využívá se farmakoterapie, psychoterapie a u rezistentních stavů lze využít i elektrokonvulzivní terapii.

Prevence

Léčba má zmírnit stav jednotlivých výkyv a zabránit relapsu. Prevence relapsu je nezbytnou součástí dlouhodobé léčby duševních poruch. Pochopení a identifikace varovných příznaků recidiv pomůže v jejich zmírnění i prevenci. 

Mezi nejčastější projevy bipolární poruchy patří nervozita, halucinace, podezřívavost, změny spánku a chuti k jídlu. Důležitým úkolem terapeuta starajícího se o pacienta s bipolární poruchou je naučit jej umět poznat tyto varovné příznaky a vyhledat včas pomoc5.

Zdroje:

1. Nový systém pomůže lidem s bipolární afektivní poruchou lépe pochopit a zvládat jejich nemoc. Začalo pilotní testování. Online. NÚDZ. 2021. Dostupné z: https://www.nudz.cz/pro-media/tiskove-zpravy/novy-system-pomuze-lidem-s-bipolarni-afektivni-poruchou-lepe-pochopit-a-zvladat-jejich-nemoc-zacalo-pilotni-testovani. [cit. 2024-02-24].

2,3. Bipolární porucha: příznaky a diagnóza. Online. , gesundheit.gv.at. NZIP. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/689-bipolarni-porucha-priznaky-a-diagnoza. [cit. 2024-02-24].

4. MKN-10 2023. Online. Dostupné z: https://mkn10.uzis.cz. [cit. 2024-02-24].

5. VAROVNÉ PŘÍZNAKY RELAPSU SCHIZOFRENIE A BIPOLÁRNÍ PORUCHY. Online. , Pavel Mohr a , kolektiv. Česká a slovenská psychiatrie. Dostupné z: http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=802. [cit. 2024-02-24].

button Poradit se před nákupem