Epilepsie – neurologická nemoc padoucnice

Pod pojmem epilepsie rozumíme záchvatová onemocnění vyvolaná náhlou převahou stimulačních systémů (nad tlumícími) v mozku. Tento záchvat může postihnout kohokoliv v průběhu života.

Příznaky epilepsie

Nejznámější z řady záchvatů je bezvědomí v doprovodu křečí. Vyskytnout se mohou jednou za život, vícekrát, ale i velmi často. Ve většině případů epilepsie postihuje mladé do 20 let. Epileptické záchvaty může napodobit psychogenní záchvat, kdy je příčinu zapotřebí hledat v psychice.

EpilepsiePříčiny

Příčinou vyvolání záchvatu může být u citlivých jedinců například nedostatek spánku, blikající světlo, alkohol, ale také některé dráždivé látky. Pokud však dojde ke změně hladiny minerálů v krvi a následnému záchvatu, pak se jedná pouze o epileptický záchvat ne o epilepsii. Epileptický záchvat se může vyskytnout v souvislosti s cukrovkou.

Epilepsie můžeme rozdělit na příznakovou, kdy je lze zjistit konkrétní příčinu – ať už je to úraz hlavy, ale také třeba v souvislosti s censoredem mozku.

Idiopatická epilepsie souvisí s „vrozenými předpoklady”, přičemž předchozí generace nemusela mít záchvaty.

U kryptogenní epilepsie není zcela jasná příčina.

Terapie

V první řadě prevence – především zdravý životní styl.

Důležitá je první návštěva u neurologa, který pacienta důkladně vyšetří – kromě jiného odebere krev, nechá provést EEG, proklepe kladívkem, často také proběhne CT vyšetření mozku a vyšetření nukleární magnetickou rezonancí.

Diagnóza epilepsie může být někdy stanovena třeba dokonce až za rok, zapotřebí jsou důkazy opakovaných záchvatů. Léčí se antiepileptiky podle druhu záchvatu a léky je třeba pečlivě brát, aby zbytečně nedošlo k vyprovokování záchvatu. Případné těhotenství je třeba předem konzultovat s lékařem.

Léčený epileptik musí mít dobře stanovený režim dne a noci, nesmí konzumovat dráždivé látky (šalvěj, rozmarýn) a nesmí pít alkohol. Pohyb je vhodný – kromě rizikových sportů jako třeba potápění.

První pomoc při epileptickém záchvatu

Pokud se člověk začne trhavě cukat, je zapotřebí ho v klidu dát na bok (aby mu nezapadl jazyk), podložit něčím měkkým a dát z dosahu věci, kterými by se mohl zranit. Po odeznění záchvatu je třeba odstranit případnou překážku v ústech (umělý chrup, potrava) a člověka zklidnit. V případě prvního záchvatu je nutno zavolat rychlou pomoc.

Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Epilepsie http://www.ordinace.cz/clanek/epilepsie/