Mozková obrna – omezení nebo ztráta pohyblivosti částí těla

Mozková obrna je nenakažlivé onemocnění, na rozdíl od dětské obrny. K mozkové obrně dochází, když se během nitroděložního vývoje nebo pak poškodí mozek. Proto se nemoc uvádí jako dětská mozková obrna. K poškození mozku může dojít v těhotenství, při porodu, ale i prvních letech života dítěte. Pokud se jedná o vrozenou formu, projeví se do 3 let. Příčinou mohou být nemoci matky jako třeba epilepsie, mentální retardace nebo prodělané infekce, nemoci způsobené herpesviry a užívání nebezpečných léků. Určitou funkci má také Rh kompatibilita. mozková obrna Vznik mozkové obrny při porodu záleží na způsobu a komplikovanosti porodu (překotný, protahovaný) nebo také na poloze dítěte – problémy může přinést poloha nohama dolů. Problémy také mohou nastat při vícečetných těhotenstvích. Mozková obrna postihuje pacienty v důsledku mozkových infekcí, případně závažných poranění mozku a míchy (například v důsledku autonehod, skoků do vody).

Příznaky

Nejmarkantnějším znakem jsou poruchy hybnosti končetin různého rozsahu a zkrácené svaly. K tomu se často přidávají problémy jako epilepsie, nižší intelekt a snížené vnímání. Někteří pacienti mají navíc problémy se zrakem nebo sluchem. Pacienti trpící různým stupněm ochrnutí mnohdy používají různé pomůcky nebo jsou odkázáni na pomoc druhých. Obvykle by měly být znát posuny ve vývoji malého človíčka. Zhruba na šesti měsících si přendávat v rukou věci a dávat je do pusy. Koncem prvního roku dítěte by mělo lézt po čtyřech, postupně se dostávat do stoje a pomalu obcházet kolem nábytku. Pokud k těmto posunům nedochází, může to naznačovat – spolu s velmi napnutými svaly (nebo naopak ochablými) – příznak mozkové obrny.

Terapie

Dětská mozková obrna je neuzdravitelná, do určité míry se ale dá zlepšit kvalita života. Přitom je zapotřebí nejen důkladná lékařská péče (neurolog, ortoped, fyzioterapeut, případně neurochirurg), ale také spolupráce rodiny a nejbližšího okolí (včetně vrstevníků), školy. Velký význam při terapii mozkové obrny má rehabilitace a fyzioterapie.

Prevence

Prevence této choroby je prakticky nemožná. Přispět můžete kvalitní stravou, doplněnou třeba o přírodní látky prospívající vývoji mozku a jeho činností. Důležitými faktory je zdraví obou rodičů před početím a pravidelné kontroly matky v období těhotenství. Jen tak mohou být odhaleny případné komplikace. Porod by měl být veden odborně. Při podezření na nesrovnalosti je třeba co nejdříve zahájit terapii. Zdroj https://www.wikiskripta.eu/w/D%C4%9Btsk%C3%A1_mozkov%C3%A1_obrna http://www.stefajir.cz/?q=detska-mozkova-obrna