Demence – chorobné postižení mozku

Demence je vážná duševní choroba, kdy během denních aktivit selhávají kongnitivní funkce (paměť, řeč, pozornost, prostorová orientace). Příčinou je chorobné postižení mozku. Více než 50 % se na demenci podílí degenerativní choroba mozku, Alzheimerova nemoc.

Demence, poškození mozku.

Příčiny demence

Kromě primárních demencí jako je Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, Pickova choroba, demence s Lewyho tělísky nebo Huntingtonova nemoc patří mezi příčiny i ischemicko vaskulární demence (sklerotické) a sekundární demence. Ty mohou souviset například s posttraumatickými stavy, epilepsií a podobně.

Příznaky

Nejvýraznějším a většinou prvním příznakem bývají problémy s pamětí v různé míře. Přidává se i špatná schopnost logického myšlení a ztráta soudnosti. Člověk se špatně vyjadřuje. Pro některé typy demencí jsou typické problémy s prostorovou orientací a představivostí, neschopnost rozpoznávat lidi nebo věci. Mění se osobnost pacienta například nepřiměřenými emočními výpady, může se vyskytovat deprese, neklid, různé agrese a poruchy spánku.

Terapie demence

Terapie demencí není snadná, ale některé typy se dají prostřednictvím léčby dobře ovlivnit. Pokud se objeví některé z výše popsaných příznaků, je třeba navštívit spolu s nemocným lékaře se specializací na poruchy paměti (neurolog nebo třeba klinický psycholog). Ten stanoví příčinu a začne s terapií. Demenci v současné době nelze uzdravit, ale je možné ji stabilizovat.

Včasná terapie znamená většinou podávání léků, ale také především co možná nejaktivnější způsob života. Ať už jsou to procházky a jednoduchá cvičení nebo dostatečná duševní aktivita. Důležité je také odborně řešit agresi, vznětlivost a deprese, často je zapotřebí zapojit do terapie i rodinu.

Prevence

Vědci se domnívají, že by onemocnění mohlo být dáno geneticky. Přesto je možné předpoklady pro vznik demence do jisté míry ovlivnit životním stylem, vlivy okolního prostředí nebo stravováním. Důležité je také dbát na hodnoty normálního krevního tlaku a cholesterolu, případně hlídat stav cukru. Důraz se klade na kvalitní stravu plnou zeleniny, ovoce, vlákniny, kvalitních tuků, pitný režim a dostatek tělesné aktivity. Pro správný rozvoj mozku nelze zanedbávat ani duševní činnost a relaxaci včetně spánku.

Zdroj 1) http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/co-je-demence/

Poradit se před nákupem Průvodce výběrem