Lymská borelióza

Lymská borelióza (také lymeská borrelióza) je bakteriální infekcí, kterou přenáší klíšťata. Patří mezi tzv. zoonózy to znamená, že jde o nemoc přenášenou ze zvířete na člověka. Proti lymské borelióze dosud není možné se očkovat. Jak rozpoznat nakažení a co poté dělat?

klíště

Příčiny

Co je lymská borelióza? Jde o bakteriální infekci přenášenou klíšťaty, která postihuje řadu lidských orgánů a tkání. Nemoc může vypuknout za dny až měsíce od přisátí klíštěte. Probíhat může týdny i měsíce (případně roky) po infekci. Inkubační doba boreliózy je obvykle 3 až 32 dní, časné stádium boreliózy může přitom probíhat skrytě. Přenos boreliózy štípnutím komárem nebo muchničky nebyl prokázán1. Borelióza není nakažlivá.

Příznaky

Borrelie napadají tkáně a poškozují hlavně centrální a periferní nervový systém. Mezi příznaky klíšťové boreliózy dále patří zasažení kloubů, myokardu, kosterního svalstva, případně struktury oka a kůže. Symptomy boreliózy se mění v závislosti stádia nemoci. Tyto příznaky boreliózy dělíme tří stádií2:

Časné: 

– stadium časně lokalizované – dny až týdny po nákaze,

– stadium časně diseminované (roztroušené, rozptýlené) – týdny až měsíce po nákaze.

Pozdní:

– stadium pozdní diseminované – měsíce až roky po nákaze.

 

Jak vypadá flek při borelióze? U časného stádia lokalizovaného je obvykle viditelná nebolestivá (někdy migrující) červená skvrnka o průměru několika centimetrů. Někdy může mít centrální vyblednutí. Postupně se rozšiřuje z místa přisátí klíštěte. Tento “boreliózový flek” není bolestivý3.

U rozptýleného časného stádia jde kožní projev formou boreliového lymfocytomu. Jak vypadá? Jde červenofialové lesklé zduření, měkké a nebolestivé. Může mít několik milimetrů až centimetrů. Objevit ho můžete na ušním lalůčku, v podpaží, na nose, bradavce nebo šourku. Při podezření na boreliózu okamžitě navštivte svého lékaře.

Přechozená borelióza

Pozdní lymská borelióza v kombinaci s dříve neléčenou boreliózou diagnostikovanou v pozdním stádiu se může objevit postižením kůže, nervového systému nebo pohybového aparátu. 

Léčba

Jak se pozná borelióza? Zahájení léčby probíhá na základě suspektivních klinických příznaků podpořených pozitivními laboratorními testy. Základními skupinami antibiotik účinných na léčbu boreliové infekce jsou tetracykliny, penicilinová antibiotika, cefalosporiny a také makrolidy4.

Prevence

– V období vysokého výskytu klíšťat se vyhýbejte rizikovým oblastem. Noste vysoké boty, nelehejte si  na trávu.

– Používejte repelenty, aplikujte je především na spodní část nohou od kolen dolů.

– Noste při procházkách v přírodě oblečení z hladké světlé látky. Po návratu domů vše vytřepejte.

– Ihned po návratu se důkladně prohlédněte.

– Prohlídku opakujte i druhý den ráno, klíště se mohlo pohybovat po těle a hledat místo k přisátí několik hodin. 

– Pokud klíště na těle najdete, nikdy ho neodstraňujte holou rukou. Opatrně jej vyjměte pomocí pinzety nebo speciálních kleštiček.

Lymská borelioza a těhotenství

Doporučení pro způsob léčby u gravidních žen se neliší od postupů mimo těhotenství. I když bakterie rodu Borrelia mohou pronikat přes placentu, dosud nebyl zaznamenaný negativní vliv na vývoj miminka5. 

Borelióza u dětí

Kožní příznaky u dětí bývají obvykle výraznější než u dospělých. Jak se léčí borelióza u dětí? Pokud máte podezření, že má dítě boreliózu, vyhledejte pediatra, který stanoví dávkování antibiotik podle hmotnosti dítěte. 

Postboreliový syndrom

Po léčbě může ve výjimečných případech patřit k následkům boreliózy výskyt subjektivních potíží, kterými jsou například: únava, bolest hlavy, poruchy spánku, kognitivní deficit, myalgie a další. Tyto projevy se označují jako postboreliový syndrom. Neexistuje forma testování, která by toto odhalila. V takovém případě vás ošetřující lékař pošle na další sérii vyšetření, která by mohla odhalit jejich příčinu6.

 

Zdroje:

1: Přenašeči lymské boreliózy. Online. Borelioza.cz. Dostupné z: https://www.borelioza.cz/cs/prenaseci_boreliozy/. [cit. 2024-02-24].

2, 3: NZIP. Lymská borrelioza. Online. , Státní zdravotní ústav. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/1088-lymeska-borrelioza. [cit. 2024-02-24].

4: , MuDr. Dita Smíšková Ph.D. a , doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. Diagnostika a léčba lymské borreliózy. Online. Medicína v praxi. Roč. 2017, č. 14(2), s. 77-80. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2017/02/06.pdf. [cit. 2024-02-24].

5: Lymeská borrelióza: Doporučený postup v diagnostice, léčbě a prevenci. Online. , Prim. MUDr. Pavel Dlouhý. INFEKČNÍ ODDĚLENÍ MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM. Infektologie.cz. 2011. Dostupné z: https://infektologie.cz/DoporLB11.htm. [cit. 2024-02-24].

6: Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy. Online. , kolektiv. KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ, FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Infektologie.cz. 2018. Dostupné z: https://infektologie.cz/DPLB18.htm. [cit. 2024-02-24].