Hypertenze – vysoký krevní tlak

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak patří mezi nejčastější kardiovaskulární choroby a často se mu říká necensored epidemie.

Hypertenze je stav, kdy krevní tlak po delší dobu vykazuje hodnotu vyšší než 140/90 mmHg a u diabetiků nad 130/90 mmHg. Ideální stav u dospělých osob: 120/80 mmHg. První číslo je systolický tlak a odpovídá stavu tepen. Hodnota stoupá s rostoucím věkem. Druhé číslo je diastolický tlak.

hypertenze
Komplikace hypertenze (srdeční infarkt, mozková mrtvice, ztráta zraku, bolest hlavy, selhání ledvin)

Tato civilizační choroba je příčinou velkého počtu úmrtí. Problémem je, že zpočátku nemá hypertenze víceméně žádné příznaky a pacient o ní neví, ale také může příznaky ignorovat.

Příčiny hypertenze

Především velký příjem kuchyňské soli, nadváha a dlouhodobý nadměrný stres. K těmto příčinám patří i genetické předpoklady, nedostatek pohybu, velká konzumace alkoholu a kouření.

Naopak u sekundární hypertenze je vysoký krevní tlak pouze druhotným příznakem k chorobě jako jsou ledvinové nebo hormonální nemoci. K tomuto druhu patří i přechodné zvýšení tlaku, vyšší tlak během těhotenství nebo užívání některých léků.

Projevy hypertenze

Jedná se o zrádné onemocnění: zpočátku nemusí jít o vysoké hodnoty a pacient o problému často neví. Nemoc se tak může nenápadně horšit. Pak nastupují další projevy jako jsou poruchy spánku, únava a bolest hlavy.

Nemoc má tři stadia:

1. Víceméně bez obtíží, s občasným, později trvalým vysokým krevním tlakem.

2. Nastávají aterosklerotické změny.

3. Orgány jsou poškozeny a špatně fungují, vzniká ischemická choroba periferních tepen dolních končetin a další problémy. Při vhodnémterapii nemusí toto stádium nastat.

Prevence a terapie

Důležitá je terapie dle pokynů odborníků a dodržování životosprávy. Patří sem zákaz kouření, dostatek pohybu, absence stresu a relaxace. Pokud je třeba, snižte hmotnost. Při stravování buďte opatrní při solení a při výběru pokrmů obsahujících sůl a tuky (raději rostlinné), jídelníček doplňte množstvím ovoce a zeleniny. Výše uvedené platí i jako prevence choroby. Zapotřebí je pít dostatek vody, vyhýbat se kofeinu, minerální vody by měly mít nízký obsah sodíku.

Komplikace vysokého krevního tlaku

Za komplikace nemoci lze považovat poškození orgánů a jejich funkce v třetím stadiu hypertenze. Jedná se o ischemickou chorobu srdeční, zvláště selhávání levého srdce a akutní infarkt myokardu. Dále pak o cévní mozkovou příhodu, selhání ledvin, oslepnutí nebo ischemickou chorobu dolních končetin.

Zdroj http://www.stefajir.cz/?q=hypertenze https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertenze