Inkontinence – samovolný únik moči

Nepomočují se pouze děti nebo senioři, inkontinence se týká všech věkových kategorií a patří mezi nemoci léčitelné.

Inkontinencí je myšlen vůlí neovlivnitelný únik moči, který nastane například při sportu jako je běhání, skákání, ale také při zakašlání nebo smíchu. Hovoří se o dvou typech inkontinence. Jednak o stresovém typu inkontinence, kdy uniká moč při zvýšení břišního tlaku nebo jde o hyperaktivní močový měchýř, jehož součástí je urgence. Toto nutkání vyvolává změny v chování, které narušují obvyklý běh života. Člověk pak běžně hledá, kde jsou toalety, pozoruje poruchy spánku nebo se vyhýbá činnostem jako jsou návštěvy divadla nebo kina a řada obdobných situací.

inkontinence

Inkontinence, která vznikla v návaznosti na jinou nemoc (například infekci močových cest) většinou mizí spolu s příslušnou nemocí.

Neovladatelný únik moči patří mezi tabu, o kterých lidé nechtějí mluvit, ale člověk by se s ním neměl smířit. Může se jednat o drobný problém, ale také o příznak vážného onemocnění.

Inkontinence postihuje osoby, které mají zdravotní problém (například pacienti po mrtvici; lidé, kteří jsou po úraze na vozíčku); tyto komplikace může způsobit také vyhřezlá plotýnka. Především se týká žen.

Terapie

Obtíže způsobené inkontinencí je třeba řešit odborně. Vyčkávání může celou situaci zkomplikovat zdravotně, mohou nastat i psychické problémy, potíže v zaměstnání a také v partnerských vztazích. Urolog po vyšetření poradí nejvhodnější řešení. Někdy mohou stačit cviky na posílení pánevního svalstva, které jsou také důležité jako prevence, využívají se i rehabilitace. Dále se podle potřeby předepisují léky, případně inkontinenční vložky, později přicházejí v úvahu chirurgické možnosti jako je volná páska pod močovou trubicí nebo třeba voperování umělého svěrače. Několikadenní záznamy v mikčním deníku pomohou při hodnocení stupně a typu inkontinence.

Prevence

Mladším ženám, především po porodu, se doporučuje cvičit svaly pánevního dna – Kegelovy cviky. Důležitá je také změna životního stylu, kam patří úprava váhy. Nadváha je pro inkontinenci rizikovým faktorem. Problém může způsobovat také dlouhodobé zvedání těžkých předmětů. Vhodný je přiměřený pohyb a odpovídající pitný režim, zhruba 2 litry tekutin denně.

Pokud už inkontinenci máte, je vhodné omezit nadměrné fyzické aktivity a upravit příjem tekutin.

Zdroj
http://www.cus.cz/pro-pacienty/poradna/casto-kladene-dotazy-na-tema-inkontinence/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dov%C3%A1_inkontinence

Poradit se před nákupem Průvodce výběrem