Ateroskleróza

Ateroskleróza (kornatění tepen) vzniká ukládáním tukových kapének do cévní stěny. Tím dochází k jejich zúžení, snižuje se pružnost a omezuje průtok krve. To může vést k řadě onemocnění, jako například k infarktu nebo mozkové mrtvici. K hlavním příčinám kornatění tepen patří nadměrná konzumace tučných jídel a kouření. 

uložený tuk v cévní stěně

Co je to ateroskleróza

Ateroskleróza je onemocnění postihující cévy. Lidově se označuje jako tvrdnutí (kornatění) cév. Vzniká v důsledku ukládání tukových látek (cholesterolu) do stěny cévy. Tím se tvoří takzvané aterosklerotické pláty. Ty tepny zužují a snižují jejich vnitřní průměr. Navíc ztrácejí svou pružnost. V dnešní době jde o velmi časté onemocnění. Ateroskleróza má několik stupňů, které se definují na základě míry prostupnosti stěn tepen. Mezi typické projevy patří ischemická choroba srdeční, cévní mozkové aterosklerotické příhody a ischemická choroba dolních končetin1

Rizikové faktory aterosklerózy

Některé faktory mají na riziko vzniku aterosklerózy tepen rozhodující vliv. Jedním z hlavních je nadměrný příjem tučných jídel. Při kouření a vysokém krevním tlaku dochází k poruše vnitřní výstevy cévy, k průniku lipoproteinů do stěny cévy a ke krystalizaci cholesterolu. K rizikovým faktorům patří i vysoká hladina LDL-cholesterolu nebo triglyceridů, cukrovka a nadváha. Ateroskleróza se může projevit i na základě genetické predispozice. 

Léčba aterosklerózy

Arteriosklerotické změny cév mohou začít už v dětství. To vytváří základ pro pozdější rozvoj tohoto onemocnění. Pokud existuje podezření na aterosklerózu, je nutné, aby lékař vyšetřil i další oblasti, kterými procházejí důležité tepny, nejen místo, kde se objeví příznaky. Ateroskleróza je totiž onemocnění, které postihuje celý organismus. Pro léčbu je nejdůležitější změna životního stylu. To znamená začít s odvykáním kouření, zdravou stravou, pravidelnou pohybovou aktivitou a v případě nutnosti i snížením hmotnosti. Pokud tato forma léčby selhává, zahajuje se medikace. Lékař dále rozhodne o nutnosti užívání léků proti poruchám metabolismu lipidů, proti vysokému krevnímu tlaku, na ředění krve, proti cukrovce nebo prediabetu2

Projevy aterosklerózy

Mezi rozeznatelné projevy aterosklerózy patří například u ischemické aterosklerózy dolních končetin změna barvy a teploty končetiny, nehmatný pulz na končetinách, bolest a nehybnost. Ateroskleróza je ale dlouho bezpříznaková. Uvedené projevy jsou zřetelné obvykle až tehdy, když se průtok krve cévou sníží na 30 %.

Dieta při ateroskleróze

Z tuků je důležité preferovat rostlinné oleje před těmi živočišnými (máslo, slanina, sádlo). Sacharidy je doporučeno nahradit polysacharidy v podobě pečiva, brambor, luštěnin a cereálií – současně s omezením běžného cukru a cukrářských výrobků. Důležitý je také každodenní příjem ovoce a zeleniny, kterým tělo získává dostatečné množství vlákniny3. Pokud máte nadváhu či obezitu, mělo by být vaším cílem snížit vaši hodnotu BMI.

Prevence aterosklerózy a přírodní léčba 

Při dodržování výše uvedených pravidel zdravého stravování a životního stylu obecně, mohou ve vaší snaze pomoci přírodní antioxidanty, jako například vitamin C, vitamin E, ostropestřec mariánský či kurkuma. Antioxidanty hrají zásadní roli v prevenci a léčbě aterosklerózy prostřednictvím různých mechanismů. Patří mezi ně inhibice oxidace lipoproteinů o nízké hustotě (LDL), snížení tvorby reaktivních forem kyslíku, ochrana před tvorbou ukládajících se aterosklerotických plátů a nežádoucího sdružování krevních destiček4.

 

Zdroje:

1, 2: NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ PORTÁL. Ateroskleróza. Online. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/1527-ateroskleroza. [cit. 2024-04-19].

3: NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ PORTÁL. Dieta v prevenci a léčbě aterosklerózy. Online. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/486-dieta-v-prevenci-a-lecbe-aterosklerozy. [cit. 2024-04-19].

4: NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. Antioxidants and Atherosclerosis: Mechanistic Aspects. Online. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6722928/. [cit. 2024-04-19].