Obezita

Obezita je chronické onemocnění, které se týká dospělých i dětí. Jedná se o stav, kdy se v lidském těle ukládá nadměrné množství tuku. Zdravotní rizika spojená s obezitou jsou obrovská. Míra obezity se dnes nejčastěji vyhodnocuje podle tzv. BMI (Body Mass Index). V ČR je obezitou postižena zhruba čtvrtina obyvatel1

obezita

Co je obezita

Podstatou obezity je nadměrné množství uložené tukové tkáně. Ukládání tuku způsobuje nerovnováha mezi energií přijatou z potravy a energií vydanou fyzickou aktivitou. Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) má nadváhu člověk, jehož index tělesné hmotnosti (BMI) přesahuje hodnotu 25 kg/m2. U BMI přesahující 30 kg/m2 hovoříme o obezitě2. Dnes trpí nadváhou či obezitou přes miliarda obyvatel planety.

Příčiny obezity

Na vzniku obezity se významně podílí životní styl, genetické předpoklady i působení okolí. Svůj vliv mohou mít i stresující životní situace, patří k nim období dospívání, těhotenství, klimakterium. Obezitu může provázet i nástup do sedavého zaměstnání nebo odchod do důchodu. Případné metabolické poruchy, působení některých léků a psychogenní faktory mohou také zapříčinit nadváhu či obezitu. Souhrnně při vzniku obezity  působí následující faktory3:

– nadměrný příjem potravy a kalorií, 

– nevhodné složení stravy (preference tuků a sladkého),

– nedostatek spontánní fyzické aktivity,

– nedostatek spánku, 

– snížená funkce štítné žlázy, 

– hormonální příčiny,

– působení některých léků, 

– vliv rodiny a okolí. 

Stupně obezity

Použití metody BMI je celosvětově uznávaným měřítkem pro stanovení diagnózy obezity. Zároveň slouží jako ukazatel životní prognózy, a rizika většiny komplikací obezity. BMI = tělesná váha (kg) / tělesná výška na druhou (m). Na internetu najdete snadno BMI kalkulačku, která hodnotu spočítá za vás. Co z vypočítané hodnoty zjistíte?

Klasifikace tělesné hmotnosti

BMI

Podvýživa

do 18,5

Normální hmotnost

18,5–25

Nadváha

25–30

Obezita 1. stupně (mírná)

30–35

Obezita 2. stupně (střední)

35–40

Obezita 3. stupně (morbidní)

> 40

Rizika obezity

Zdravotní komplikace a možná rizika spojená s obezitou jsou bohužel ještě vyšší než například u kouření. Mezi důsledky obezity patří značné zhoršení kvality života. Čím vyšší stupeň obezity, tím jsou rizika závažnější. Patří k nim4:

– metabolická onemocnění: cukrovka 2. typu, kyselina močová v krvi (dna), 

– srdeční a cévní onemocnění: vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, neprůchodnost tepen dolních končetin, 

– gynekologická onemocnění: potíže s otěhotněním a menstruací,

– zvýšené riziko vzniku nádorů prsu, dělohy a prostaty,

– žlučníkové kameny a kýly,

– nádory tlustého střeva,

– poruchy spánku, syndrom spánkové apnoe,

– psychické poruchy až deprese,

– přetížení pohybového aparátu: artróza

Gynoidní obezita (typ hruška)

Vyskytuje se nejčastěji u žen a vyznačuje se hromaděním tuku zejména v oblasti boků, stehen a hýždí. Ačkoliv tento typ ukládání tuku je pro zdraví méně nebezpečný než androidní typ (viz níže), pořád je nutné usilovat o udržení tělesné hmotnosti v normálním rozmezí. 

Androidní obezita (typ jablko)

Androidní obezita (nebo také abdominální obezita) je nejčastěji pozorována u mužů a vyznačuje se hromaděním tuku ve středu těla – v oblasti břicha. Tělesný tuk se neukládá jen přímo pod kůží (podkožní tuk), ale také kolem orgánů uvnitř břicha (viscerální tuk). Tento typ rozložení tělesného tuku je spojený se zvýšeným rizikem souběžných a přidružených onemocnění – kardiovaskulárních chorob, vysokého krevního tlaku nebo diabetu 2. typu.

Léčba obezity

Léčbou obezity se zabývá obezitologie. Jak se zbavit obezity? Při její léčbě je nutné stoprocentní nasazení pacienta. V jeho úsilí mu obvykle pomáhá ošetřující lékař, diabetologové, nutriční specialisté, chirurgové i psychologové. Mezi nejčastější formy léčby patří:

– Konzervativní léčba: obvykle zahrnuje změnu životosprávy, jídelníček na míru a pravidelná pohybová cvičení vytvořená speciálně pro obézní lidi. Bývá zapojována psychoterapie.

– Léky: v některých případech se využívají tzv. antiobezitika, která snižují pocit hladu. Mívají nežádoucí účinky, proto je jejich užívání nutné pečlivě zvážit.

– Chirurgická léčba: bývá volbou u pacientů s 3. stupněm obezity (morbidní obezitou). K nejčastějším výkonům patří bandáž a tubulizace žaludku, nebo sleeve resekce.

Obezita u dětí a její léčba

V Evropě má ve věku 5-17 let nadváhu nebo obezitu téměř každé páté dítě. Svůj vliv má v tomto období především vztah rodičů k jídlu a návyky, které daná rodina má. Nejen děti tak mohou za to, že jedí nevhodná sladká, slaná, smažená a tučná jídla. Tyto potraviny mají nižší schopnost zasytit, proto vedou k přejídání. Mějte na paměti, že dítě si buduje kladný vztah k pohybu už od kojeneckého a batolecího věku. 

Předškolní a školní věk je důležitý pro upevnění tohoto dobrého vztahu. Pokud se v tomto věku nestane přirozenou součástí života, nahradí ho televizní obrazovka nebo displej telefonu. Léčba dětské obezity není totožná s postupem u dospělých. U předškolních dětí se lépe hlídá jeho příjem, školní děti už tráví více času sami a za kapesné si mohou pořídit různé sladkosti. Důležitá je především motivace k léčbě. Ve výživě dětí by měly být zastoupeny kvalitní bílkoviny, tuky i sacharidy. Více informací o postupech u dětí najdete na internetu.

 

Zdroje:

1: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Online. Dostupné z: https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/podpora-zdravi/nadvaha-a-obezita/. [cit. 2024-04-19].

2: NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ PORTÁL. Jak vzniká nadváha a obezita. Online. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/1494-jak-vznika-nadvaha-a-obezita. [cit. 2024-04-19].

3, 4: EUC. Obezita: Příčiny, stupně, rizika a léčba. Online. 2022. Dostupné z: https://euc.cz/clanky-a-novinky/clanky/obezita-priciny-stupne-rizika-a-lecba/. [cit. 2024-04-19].