Plíce – párový orgán dýchací soustavy

Respirační nemoci nabývají stále většího rozsahu, především kvůli kouření a stavu životního prostředí. Plíce mohou postihnout nemoci jako chřipka, záněty průdušek, zápaly plic, ale i censored nemoci jako tuberkulóza. Na plíce útočí také další vážnější nemoci – censured plic, chronická obstrukční plicní nemoc nebo astma bronchiale.

Příznaky nemocí plic

Plicní nemoci můžeme rozdělit na akutní a chronické. Mezi akutní choroby (kromě chřipky a zánětu průdušek) patří i pneumonie, což je nové označení pro zápal plic (řadí se sem různé záněty plicní tkáně). Pneumonii provází dráždivý suchý kašel, později s hlenem, nechybí ani bolest na hrudi, zvýšená teplota (někdy i horečka). Dále se dostavují bolesti na hrudi různé intenzity, pálivého nebo bodavého charakteru.

plíce

Chronické nemoci bývají vleklé a závažné. Jedná se například o průduškové astma, censured plic nebo CHOPN. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) znamená, že jsou poškozené dýchací cesty kvůli chronickému zánětu, případně emfyzému plic. Problémy s plícemi doprovází kašel. Pokud onemocnění dojde do chronického stádia, lze zmírnit, ale už ne uzdravit. Lékařské ošetření byste měli vyhledat, pokud se zhorší dech nebo vykašláváte krev (pak je návštěva lékaře nutná hned). Kromě poslechu se kašel vyšetřuje při spirometrii. Při vážnějších problémech může být provedeno CT vyšetření, případně bronchoskopie.

Prevence onemocnění plic

Při prevenci onemocnění plic je hlavně zapotřebí nekouřit a nepobývat v zakouřených prostorách. Činnosti plic neprospívají ani vysoce prašná prostředí, místa plná kouře, výfukových plynů a chemikálií. Pokud se musíte v těchto prostorách vyskytovat, využívejte respirátory nebo jiné ochranné pomůcky. Při výskytu alergií je nutné bezprašné prostředí (bez závěsů, koberců). Doma je zapotřebí pravidelně větrat, nejen při vaření. Vhodný je dostatek pohybu, při kterém jsou trénovány plíce. Při astmatu pomáhají pobyty u moře a v horách. Důležité je naučit se relaxovat a vyhýbat se stresu. Neměla by ani chybět zdravá vyvážená strava. V chřipkovém období je třeba dbát vyšší hygieny, častěji si mýt ruce a nemnout si oči. Zapotřebí je posílit imunitu. Jednou z možností ochrany před chřipkou je očkování. Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADce https://www.ulekare.cz/clanek/plice-1172