HPV virus – lidský papilomavirus

Lidský papilomavirus (zkratka HPV) je odolný virus s vysokým počtem typů, který napadá buňky pokožky a sliznic. Ve vlhku může vyvolat infekci i za několik měsíců.

HPV virus tvoří řetězce ribonukelové nebo deoxyribonukleové kyseliny a parazitují v buňkách hostitele. Šíří se především pohlavním stykem, případně přenosem z rukou nebo úst na pohlavní orgány.

hpv virus
Zdravá kůže a kůže s bradavicí způsobená HPV virem

Genitální HPV infekce je velmi běžná, dokonce se jedná o nejčastěji sexuálně přenosnou infekci a za život se vyskytne u většiny žen a minimálně poloviny mužů. Většinou sama zmizí bez evidentních následků do 2 let od nákazy. V některých případech se to ale nestane. Infekce pak vyvolá různé nemoci, které se objeví různě po těle (u žen i u mužů).

Virus může vyvolat vznik genitálních bradavic (u žen i mužů) a také zhoubné změny na děložním čípku. HPV virus se ale může objevit i v výrustcích vaginy, penisu, konečníku nebo krku.

Projevy

Genitální bradavice většinou nebolí a nevyskytují se příznaky. Občas svědí nebo způsobují bolest při pohlavním styku, časté záněty. Zhoubné onemocnění děložního čípku se projevuje krvácením nebo zapáchajícím výtokem. Onemocnění děložního hrdla často nemají příznaky, případně svědí. Většinou v pozdním stádiu se objevuje krvácení z genitálu, jeho bolestivost nebo zapáchající výtok.

Terapie

Při příznacích je třeba navštívit příslušného odborného lékaře – gynekologa, urologa, dermatovenerologa, lékaře ORL nebo jiného odborníka. Důležité je především posílení imunitního systému. Genitální bradavice se léčí pomocí mastí a blahodárných přípravků, případně chirurgicky. 

Prevence

Velmi důležitý je silný imunitní systém, proto je důležité o něj dobře pečovat. V případě potřeby ho podpořit. Prevencí genitálních bradavic je především sexuální abstinence zamezení kontaktu s pohlavními orgány nakaženého.

Důležité je vyvarovat se promiskuity a dodržování hygieny. Jestliže je nakažen partner, je zapotřebí vyšetřit i druhého partnera. Kondom v tomto případě nezajistí dokonalou ochranu od viru, ale sníží riziko.

Možným způsobem je také očkování.

Důležité jsou pravidelné kontroly na gynekologii zahrnující screening a cytologické vyšetření buněk z hrdla děložního, kde se včas mohou zachytit počínající  změny. Prevence je hrazena pojišťovnami.

Zdroj https://www.ockovacicentrum.cz/cz/rakovina-delozniho-cipku http://www.stefajir.cz/?q=hpv-infekce

Poradit se před nákupem Průvodce výběrem