Vysoký krevní tlak – které houby mohou pomoci? 4.89/5 (9)

maketa srdce s křížkem ve středu a stetoskop

CO ODHALUJE SOUČASNÝ VÝZKUM HUB? ÚČINKY NA KREVNÍ TLAK

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je onemocnění, které podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) postihuje 1 ze 3 dospělých. Vede k tomu, že srdce pracuje více než normálně, a zvyšuje riziko mrtvice, infarktu a tvorby aneurysmat. Jako voda protékající hadicí krev v oběhové soustavě vyvíjí tlak na stěny cév. Zvětšení objemu krve nebo zmenšení velikosti cévy krevní tlak zvýší. Vysoký krevní cukr a nahromadění cholesterolového plaku v tepnách může zvýšit krevní tlak, ale hypertenze se může objevit i u jedinců se zdravou hladinou cukru a cholesterolu v oběhovém systému. Strava a cvičení mohou krevní tlak ovlivnit, ale na buněčné a biochemické úrovni je regulačním systémem renin-angiotenzin-aldosteronový systém (RAAS). Antihypertenzní léky navržené pro terapii hypertenze často účinkují na enzymy v RAAS. Inhibicí určitých enzymů se potlačí tvorba regulačních hormonů a krevní tlak se sníží. Angiotenzin II se považuje za jeden z nejdůležitějších hormonů v RAAS. Jeho přítomnost buď přímo, nebo nepřímo podporuje reabsorpci sodíku, zadržování vody, vazokonstrikci (zužování cév) a zvýšenou žízeň a chuť na sůl. Angiotenzin II je jako vstupní otvor pěticestného ventilu. Na nižších úrovních se nemůže stát nic, pokud je vstupní otvor uzavřený.

Jak na vysoký krevní tlak?

Otevření vstupu zvyšuje krevní tlak, když je ventil zavřený, hypertenze se zmírní. Angiotenzin konvertující enzym (ACE) vytváří angiotenzin II; ten sám o sobě má schopnost ventil otevřít. Proto mohou mít léky, které potlačují ACE, značné antihypertenzní účinky. Je zajímavé, že několik druhů hub obsahuje bioaktivní molekuly, které mohou potlačit ACE a předcházet vytvoření angiotenzinu II. Podle Centra pro výzkum hub při University of Malaya[1] by mohly molekuly v houbách fyzicky blokovat aktivní místo ACE jako kus dřeva zaražený do zámku. Studie publikovaná v Chemical and Pharmaceutical Bulletin[2] zjistila, že triterpenoidy v houbách reishi jsou inhibitory ACE, ale jiné studie prokázaly, že malé bílkovinné řetězce v houbách mají také velký vliv. Byly přihlášeny patenty na extrakci a použití antihypertenzních molekul z hlívy ústřičné a vědci pracují na optimalizaci výroby podobných molekul z polničky topolové[3]. Ne všechny zajímavé molekuly však cílí na ACE. Studie ve skutečnosti ukázaly, že bioaktivní složky hub mohou krevní tlak snižovat také snížením akumulace krevních destiček, tvorby krevních sraženin, hladiny krevního cukru a tvorby cholesterolového plaku [4]. Zdá se, že bioaktivní složky některých hub mají antihypertenzní vlastnosti. Možnost cílení na RAAS a inhibici ACE se zdá být efektivní strategií pro snižování krevního tlaku a nadějná je skutečnost, že bílkoviny a triterpenoidy v houbách by mohly ovlivňovat tento biochemický systém. Zdá se však, že se zapojuje mnoho faktorů a molekuly z hub mohou ovlivňovat více než jen RAAS. Měl by být proveden další výzkum, abychom lépe pochopili tyto mechanismy a účinnost hub při ovlivňování krevního tlaku.

KLÍČOVÉ POJMY:

Aneurysmata: Výdutě v cévách, které mohou prasknout, když se nahromadí příliš tlaku. Angiotenzin II: Hlavní hormon v RAAS. Vytváří se, když se angiotenzin I zkrátí působením ACE. Angiotenzin II přímo nebo nepřímo podporuje reabsorpci sodíků, zadržování vody, vazokonstrikci (zužování cév) a zvýšenou žízeň a chuť na sůl. Působení angiotenzinu II zvyšuje krevní tlak. Angiotenzin konvertující enzym: Enzym, který přeměňuje angiotenzin I na angiotenzin II. Bez ACE se angiotenzin II nemůže vytvořit. Antihypertenzní léky často potlačují ACE, aby předešly tvorbě angiotenzinu II a následnému hypertenznímu působení na nižších úrovních. Antihypertenzní medikamenty: Medikamenty, které mají účinky snižující krevní tlak. Enzymy: Bílkoviny, které katalyzují reakce snížením množství energie potřebné k tomu, aby reakce proběhla. Pokud by měly být reakce, ke kterým v našich tělech dochází, zopakovány v laboratoři bez použití enzymů, mnoho z nich by vyžadovalo extrémně vysokou teplotu – energii. Enzymy jsou velmi efektivní, neprodukují odpad a udržují nás při životě. Hypertenze: Lékařský termín, který popisuje vysoký krevní tlak. Opačný stav, nízký krevní tlak, se nazývá hypotenze. Renin-angiotenzin-aldosteronový systém: Reguluje krevní tlak, zadržování a vylučování vody a sodíku a podporuje žízeň a potřebu soli. RAAS je řízen hormony vylučovanými ledvinami, játry, plícemi a buňkami uvnitř cév. Příliš aktivní RAAS může způsobovat vysoký krevní tlak a narušení dráhy může krevní tlak snížit. Triterpenoidy: Molekuly, které jsou stavebními kameny mnoha důležitých biologických molekul včetně všech steroidů, nejen těch anabolických. Bylo prokázáno, že triterpenoidy reagují s bílkovinami.

VYBRANÉ VÝZKUMY A ÚRYVKY:

Kim, J. H., Lee, D. H., Lee, S. H., Choi, S. Y., & Lee, J. S. (2004). Účinky druhu Ganoderma lucidum na kvalitu a funkčnost tradičního korejského rýžového vína, yakju. Journal of Bioscience and Bioengineering, 97(1), 24-28. „Přidání 0,1% Reishi (Ganodermy lucidum) do směsi vedlo k nejlepší vstřebatelnosti a inhibiční účinek na angiotenzin I konvertující enzym a účinek podobný SOD byly 63 % a 42 %, přičemž oba jsou vyšší než u yakju. Na základě fyzikálních a spektrálních údajů bylo zjištěno, že vysoký inhibiční účinek na ACE u yakju s G. lucidum GL-1 je důsledkem kyseliny ganoderové K v Reishi (Ganoderma lucidum). Fibrinolytické účinky a antioxidační účinky yakju s Ganodermy lucidum GL-1 však byly velmi nízké, zatímco inhibiční účinek na tyrozinázu nebyl zjišťován. Z toho vychází, že yakju s Ganodermou lucidum GL-1 by se mohlo stát novým funkčním tradičním korejským rýžovým vínem s antihypertenzními vlastnostmi.“ „Srovnání inhibičních účinků na ACE nového yakju s Ganodermou lucidum GL-1 z této studie a jiných yakju rostlinami odhalilo, že yakju s G. lucidum GL-1 mělo větší antihypertenzní účinek.“Lau, C., Abdullah, N., Shuib, A., & Aminudin, N. (2012). Proteomická analýza antihypertenzních bílkovin v jedlých houbách. Journal of Agricultural Food Chemistry, 60(80), 12341-12348. „Závěrem se dá říci, že houby jsou dobrým zdrojem antihypertenzních bílkovin. Bylo testováno inhibiční působení vodních výtažků devíti druhů hub na ACE při koncentraci 10 mg/mL. Nejvyšší inhibici ACE vykazoval druh Shiitake – Lentinula edodes.“

shiitake-lentinula-edodes
SHIITAKE

Morigiwa, A., Kitabatake

K., Fujimoto, Y., & Ibekawa, N. (1986). Triterpeny inhibující angiotenzin konvertující enzym z druhu Ganoderma lucidum. Chemical Pharmaceutical Bulletin, 34(7), 3025-3028. „70% MeOH výtažek druhu Ganoderma lucidum měl inhibiční účinky na činnost angiotenzin konvertujícího enzymu a z tohoto výtažku bylo izolováno pět nových triterpenů pojmenovaných ganoderal A, ganoderoly A a B, a ganoderové kyseliny K a S.“ Mori, K., Kikuchi, H., Obara, Y., Iwashita, M., Azumi, Y., Kinugasa, S., et al. (2010). Inhibiční účinek hericenonu B z houby Hericium erinaceus (Korálovec ježatý) na agregaci krevních destiček vyvolanou působením kolagenu. Phytomedicine, 17(14), 1082-1085. „Agregace krevních destiček v cévách způsobuje trombózu. Proto jsou inhibitory agregace krevních destiček slibnými látkami pro prevenci nebo terapii různých cévních onemocnění, včetně infarktu myokardu a mrtvice. V této studii jsme zjistili, že hericenon B silně působí proti krevním destičkám a mohl by být novou sloučeninou s novým mechanismem pro terapii trombózy. Proto byl hericenon B zvažován pro blokování signalizace kolagenu od integrinu α2/β1 po uvolňování kyseliny arachidonové. Navíc jsme zjistili, že hericenon B inhibuje agregaci krevních destiček vyvolanou působením kolagenu u lidí, podobně jako u krevních destiček králíků.“ Wu, S., Sun, H., Sun, J., & Liao, D. (2010). Technická optimalizace extrakce aktivních hypotenzních peptidů z druhu Agrocybe aegerita. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 30(6), 1264-1267. „Optimální extrakce aktivních hypotenzních peptidů z druhu Agrocybe aegerita bylo dosaženo poměrem tekutá/pevná látka 40:1, dobou extrakce 3 h, extrakcí při teplotě 30 stupňů Celsia a pH=8 původní tekutiny. EP aktivních hypotenzních peptidů z houby Agrocybe aegerita by mohlo dosáhnout 87,7 % při IP výtažků na angiotenzin I konvertující enzym na úrovni 54,0 %.

Tato metoda je snadná a efektivní pro extrakci aktivních hypotenzních peptidů z druhu Agrocybe aegerita.“

Kumaran, S., Palani, P., Nishanthi, R., & Kaviyarasan, V. (2011). Výzkum vyhodnocení, izolace a čištění fibrinolytické proteázy z izolátu (VK12) druhu Ganoderma lucidum a vyhodnocení jejích antitrombotických působení. Medical Mycology Journal, 52(2), 153-162. „Bylo hodnoceno antitrombotické působení čištěné proteázy z blahodárné houby Ganoderma lucidum na agregaci krevních destiček in vitro a plicní trombózu in vivo. Čištěná proteáza vykazovala koncentraci úměrné inhibiční účinky na agregaci krevních destiček vyvolanou ADP (adenosindifosfátem) s IC50 ve výši 2,4 mg/mL. Čištěná proteáza při orálním podání chránila myši před úmrtím na trombózu nebo ochrnutím vyvolaným kolagenem a epinefrinem s účinky úměrnými dávce. Přinesla značnou inhibici úmrtí na trombózu nebo paralýzy při 60 μg/kg tělesné hmotnosti, zatímco aspirin přinesl značnou inhibici trombózy při 10-20 mg/kg tělesné hmotnosti. Čištěná proteáza také vykazovala fibrinolytické působení a upravuje koagulační parametry, jako aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) a trombinový čas (TT) krevních destiček potkanů.“ Abdullah, N., Ismail, S. M., Aminudin, N., Shuib, A. S., & Lau, B. F. (2011). Vyhodnocení antioxidačních a ACE inhibičních působení vybraných blahodárných hub. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2012. Retrieved January 1, 2013, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716693)

Ganoderma-Lucidum-Mushroom
Ganoderma lucidum

„S přihlédnutím k významu stravy při prevenci onemocnění souvisejících s oxidativním stresem, včetně hypertenze, byla tato studie provedena za účelem vyhodnocení antioxidačního působení a inhibičního působení na ACE vybraných druhů hub upravených vařením ve vodě po dobu 30 minut.

Antioxidační kapacita byla měřena s použitím následujících zkoušek:

stanovení antiradikálové aktivity s použitím DPPH, blednutí β-karotenu, inhibice peroxidace lipidů, stanovení redukční síly a snížení antioxidační kapacity pomocí měďnatých iontů (CUPRAC). Antioxidační potenciál každého druhu hub byl vypočítán na základě průměrných procentuálních hodnot ve srovnání s quercetinem a shrnut jako antioxidační index (AI). Ganoderma lucidum (30,1 %), Schizophyllum commune (27,6 %) a Hericium erinaceus (17,7 %) vykazovaly relativně vysoký AI. Celkový obsah fenolických sloučenin se v těchto houbách pohyboval mezi 6,19 a 63,51 mg GAE/g extraktu. Zkouška inhibice ACE prokázala, že druh Ganoderma lucidum je nejúčinnějším druhem (IC50 = 50 μg/mL). Na základě našich zjištění mohou být lextrakty z hub zvažovány jako potenciální zdroj antioxidantů a inhibitorů ACE ve stravě.“ Kumakura, K., Kumakura, H., Ogura, M., & Eguchi, F. (2008). Farmakologické účinky druhu Ganoderma lucidum získaného ze stromu ume (japonská meruňka). Journal of Wood Science, 54(6), 502-508. „Ganoderma lucidum možná obsahuje vysokou hladinu triterpenoidů jako účinnou složku inhibice ACE, nebo možná obsahuje novou složku. Jelikož byl v této studii k extrakci použit 30% metanol, byly by ve výtažku obsaženy ve vodě rozpustné polysacharidy, bílkoviny nebo peptidy.

U mnoha peptidů pocházejících z potravin se projevily inhibiční účinky

na ACE a některé z nich se získávají z hub.23,24 Orálně podaný extrakt druhu Mycoleptodonoides aitchisonii získaný horkou vodou vykazuje hypotenzní účinky na SHR a inhibiční působení na ACE bylo s hypotenzním mechanismem spojené,25 což naznačuje, že polysacharidy, bílkoviny nebo peptidy v houbě Ganoderma lucidum se mohou inhibice ACE účastnit.“ [1] Abdullah, N., Ismail, S. M., Aminudin, N., Shuib, A. S., & Lau, B. F. (2011). Evaluation of selected culinary-medicinal mushrooms for antioxidant and ACE inhibitory activities. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2012. Retrieved January 1, 2013, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716693)[2] Morigiwa, A., Kitabatake, K., Fujimoto, Y., & Ibekawa, N. (1986). Angiotensin converting enzyme-inhibitory triterpenes from Ganoderma lucidum. Chemical Pharmaceutical Bulletin, 34(7), 3025-3028.[3] Wu, S., Sun, H., Sun, J., & Liao, D. (2010). Technical optimization for extracting hypotensive active peptides from Agrocybe aegerita. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 30(6), 1264-1267.[4] Mori, K., Kikuchi, H., Obara, Y., Iwashita, M., Azumi, Y., Kinugasa, S., et al. (2010). Inhibitory effect of hericenone B from Hericium erinaceus on collagen-induced platelet aggregation. Phytomedicine, 17(14), 1082-1085.

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

3 komentáře v “Vysoký krevní tlak – které houby mohou pomoci?

 1. Pavel Štěpka píše:

  Duanwood Reishi a některé další houby jsou adaptogeny. To znamená, že tělo “tlačí” směrem ke zdravé rovnováze. Klíčové slovo je adaptovat. Představte si rostlinu, která je schopná každému dodat ten správný léčebný impuls, ve správné síle, ve správný čas a správným směrem. Věda nebyla zatím schopná takové – často protichůdné – vlastnosti napodobit v žádném uměle vyráběném léku.
  Adaptogení rostlina, která působí na krevní tlak pomůže snížit vysoký krevní tlak a zároveň pokud jí vezme někdo s nízkým krevním tlakem, tak tomu pomůže tato rostlina tlak mírně zvýšit. Adaptogen pro cholesterol pomáhá zvýšit HDL cholesterol (prospěšný) bez toho, aby zvyšoval LDL cholesterol (škodlivý).

  Červená Reishi je zcela jistě nejlepší dílo matky přírody v oblasti adaptogenů. Reishi dokáže podporovat jak imunitní systém, tak nervovou soustavu. Lékaři TCM používájí Reishi při léčbě alergií, zánětů průdušek, virových infekcí i vysokého tlaku. Její adaptogení vlastnosti se projevují také při detoxifikaci, změnách nálad a i chutí, fyzické síle i duševní bystrosti.

 2. Jiřina Svozilová píše:

  Již několikrát jsem se dotazovala, zda tyto houby-které mají schopnosti působit na hypertenzi ,ovlivňují také hypotenzi, kterou mám jako stabilní TK-(95/45-100/60). Užívám vaše produkty stále, ale nikdy mi na tuto otázku nebylo odpovězeno . Díky Svozilová Jiřina

  • Bohumila píše:

   Milá paní Svozilová
   Z vlastní zkušenosti můžu napsat,že produkty ganodermy užívám již hezkou řádku let: Mám taky nižší hodnoty TK,ale k navýšení nikdy nedošlo.Vlastně jsem i ráda,protože mi to nedělá žádné problémy v denním životě.Snad jen to,že když je chladné počasí,více to vnímám a zebou mě ruce.Pokud netrpíte při hypotenzi na kolapsové stavy a běžně vás to nijak neomezuje,nevidím důvod,proč si přát,aby se tlak zvýšil jen proto,že se odlišuje od dané tabulkové normy.
   S přáním hezkého dne Bohuna Zahálková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *