Články pro web Superionherbs připravují odborníci, kteří se dlouhodobě věnují účinkům medicinálních hub i tradiční čínské medicíně. Stále se vzdělávají a zajímají se o nové poznatky z výzkumů. Zjistěte o našich autorech více.

 

Avatar

RNDr. Kamil Kropáček, CSc.

Vystudoval biologii a chemii na přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze.

Pracoval v Ústavu krajinné ekologie Československé akademie věd na pozici odborný pracovník, a v Ústavu aplikované ekologie Vysoké školy zemědělské v Praze na pozici vědecký pracovník, kde obhájil kandidátskou disertační práci na téma využití ektomykorrhizních hub při rekultivaci krajiny. Po ukončení odborné praxe v akademických ústavech založil vlastní poradenskou a obchodní firmu, a jako spoluzakladatel se podílel na vzniku „Centra zdravé srdce“, kde nyní aktivně realizuje projekt PEMF antistresové a relaxační terapie. Stres dnes vnímáme jako zdroj a spouštěč všech nemocí. Je základním markerem kardiovaskulárního rizika a fyziologicky se projevuje až na buněčné úrovni. Produkty „Superionherbs“ s vysokým obsahem polysacharidů a dalších účinných látek mají regenerační, antistresové, posilující, adaptační a relaxační účinky. Významně přispívají k eliminaci oxidačního stresu na biochemické úrovni.

Avatar

RNDr. Mária Kropáčková

Věnuje se mitochondriální anti-aging medicíně. Vystudovala lékařskou mikrobiologii a molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě University Komenského v Bratislavě

"Již několik let upozorňuji na možnost srdečního selhání, a moc mne mrzí, že lidé dále na srdeční selhání umírají. Dá se tomu předejít správnou prevencí a diagnostikou." Po ukončení studia složila státní rigorózní zkoušku v oboru všeobecná biologie, a získala akademický titul RNDr. Pracovala v Ústavu lékařské a molekulární biologie v Bratislavě, ve Fakultní nemocnici na oddělení lékařské mikrobiologie, a v Ústavu ekologie lesa Slovenské Akademie věd. V doškolujícím středisku pro lékaře ILF Praha získala specializaci v oboru mitochondriální a bioregulační medicína. Věnuje se rozsáhlé odborné přednáškové a publikační činnosti v médiích a odborné spolupráci se sportovci. V Praze založila vlastní privátní praxi CENTRUM ZDRAVÉ SRDCE. Ve své praxi využívá nejmodernější diagnostické metody specializované na vyšetření autonomního nervového systému VSR a EKG 3D, prostorové zobrazení a vyšetření srdce a měření srdeční stresové zátěže. Metody umožňují najít i skryté vady, které běžným vyšetřením nelze diagnostikovat, neokysličená místa v myokardu v procentech, ICHS, anginu pectoris, infarkt myokardu, arytmie, fibrilace, a také odhalit syndrom náhlého srdečního úmrtí, tak častý u běžné populace i u mladých sportovců. Ve své praxi Centrum zdravé srdce s úspěchem používám ke zlepšování zdravotní kondice produkty firmy „Superionherbs“, které jsou velmi účinné pro vysoký obsah polysacharidů a dalších účinných látek v ostatních preparátech. Na základě konkrétních zjištěných výsledků sestavuji účinné kombinace produktů pro zlepšení výkonnosti, regenerace a posílení organismu.

Avatar

Bc. Lucie Cermanová

Zdravý životní styl a svět darů přírody

Vystudovala marketing v Liberci. Lásku ke knihám a psaní promítá do nejrůznějších textů. Zaměřuje se na zdravý životní styl a svět darů přírody.

Avatar

Pavel Štěpka