Tag Archives: krevní tlak

Články o krevním tlaku a jeho podpoře

Krevní tlak – Srdce je pumpa, která svou činností zabezpečuje krevní oběh. Hodnota krevního tlaku vyjadřuje, jakou silou je krev vypuzována srdcem do cév celého těla (do krevního oběhu) a zároveň jakou silou působí na cévní stěnu. Tato síla je nezbytná k udržení krevního oběhu a tím k zajištění dodávek živin a kyslíku pro tělo.

Tento tlak je různý v různých částech krevního řečiště. Běžně se tlakem krve míní arteriální (tepenný) krevní tlak, tedy tlak krve ve velkých tepnách. Tlak se zvláště ve velkých cévách mění také v závislosti na čase – nejvyšších hodnot dosahuje ve vypuzovací fázi srdeční akce (systolický tlak).

Nejnižších ve fázi plnění srdečních komor (diastolický tlak). Hodnota krevního tlaku (TK) se udává pomocí dvou čísel (např. 128/84 mm Hg). Mm Hg jsou standardní jednotky pro měření TK.

První vyšší hodnota znamená systolický krevní tlak, který je dán stahem levé komory srdeční, při němž dojde k vypuzení krve do velkého oběhu. Druhá nižší hodnota označuje diastolický krevní tlak, jenž je je dán odporem cévního řečiště.

Jeho hodnota je základním ukazatelem lidského zdraví. Přečtěte si více o tom, co jej ovlivňuje a jak jeho stav zlepšit

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.