Tag Archives: Triterpeny

Články o podpoře stability organismu Triterpeny

Triterpeny tvoří rozsáhlou podskupinu přírodních látek terpenoidů, které jsou široce rozšířeny nejen ve vyšších rostlinách, ale v ojedinělých případech i v mořských organizmech, plísních, mikroorganizmech anebo vzácněji i v houbách.

Houba Reishi je velmi bohatá na aktivní terapeutické sloučeniny. Jde například o polysacharidy, steroly, aminokyseliny, organické kyseliny, alkaloidy, polypeptidy a také triterpeny. Jednou z nejpozoruhodnějších vlastností triterpenů, což jsou terpeny složené ze šesti jednotek isoprenu, je jejich cytotoxicita vůči rakovinným buňkám.

Chemoterapie a radiace jsou považovány za cytotoxické. Skutečnost, že triterpeny jsou prokazatelně ohromně cytotoxické, naznačuje, že houby Reishi jsou zásadním prostředkem při hledání přírodní léčby a prevence rakovinných buněk.

Jsou obsaženy nejvíce v houbě Reishi a prokazatelně bojují proti rakovinnému bujení. Přečtěte si další fakta