Téma: Triterpeny

Články o podpoře stability organismu Triterpeny

Triterpeny tvoří rozsáhlou podskupinu přírodních látek terpenoidů, které jsou široce rozšířeny nejen ve vyšších rostlinách, ale v ojedinělých případech i v mořských organizmech, plísních, mikroorganizmech anebo vzácněji i v houbách.

Houba Reishi je velmi bohatá na aktivní terapeutické sloučeniny. Jde například o polysacharidy, steroly, aminokyseliny, organické kyseliny, alkaloidy, polypeptidy a také triterpeny. Jednou z nejpozoruhodnějších vlastností triterpenů, což jsou terpeny složené ze šesti jednotek isoprenu, je jejich cytotoxicita vůči nemocným buňkám.

Konvenční léčba závažných chorob je považována za cytotoxickou. Skutečnost, že triterpeny jsou prokazatelně ohromně cytotoxické, naznačuje, že houby Reishi jsou zásadním prostředkem při hledání přírodní léčby a prevence nemocných buněk.

Jsou obsaženy nejvíce v houbě Reishi a prokazatelně bojují proti vážným chorobám. Přečtěte si další fakta