Zhan Zhuang – Cvičení pro zdraví a vnitřní sílu 4.88/5 (117)

cvičení Qigong [čte se čigong nebo čikung]

Zhan Zhuang – Cvičení pro zdraví a vnitřní sílu

Tradiční čínská medicína (TCM) se formovala pod vlivem tří filosofických směrů – buddhismu, konfucianismu a taoismu. Úmyslně jsem napsal filosofických směrů a nikoliv náboženství, protože tyto tři myšlenkové proudy nemají nic společného s dogmatismem, který je bohužel nedílnou součástí různých náboženských ideologií. Základem ze kterého vycházejí je totiž vlastní zkušenost, hluboké meditace a pozorování a snaha o pochopení přírodních dějů v kontextu role člověka ve vesmíru. Proto jsou metody a postupy tradiční čínské medicíny celostní, a vycházejí vždy s komplexního pohledu na problém jako na důsledek porušení rovnováhy. Mimo použití různých blahodárných rostlin jako je třeba Reishi nebo Cordyceps, s v TCM často k terapii nebo harmonizaci používají různá energetická cvičení – čhikung. Mnoho z nich je velmi sofistikovaných a jejich zvládnutí vyžaduje delší instruktáž. Nicméně je jedno cvičení, které je samotným základem všech dalších čhikungových sestav. Toto cvičení je statické, generuje velkou vnitřní energii, je velmi snadné na pochopení, a je vhodné i pro lidi velmi staré nebo vážně nemocné. Chtěl bych vám ho v dnešním článku představit, tak abyste si ho mohli sami vyzkoušet a případně zařadit alespoň několik minut do svého denního programu.

To cvičení se jmenuje Zhan Zhuang (čti džám džong)

Původně přišlo cvičení vesnice Chen, která je kolébkou čínského cvičení Tai ji (taiči). Zhan Zhuang je totiž velmi důležitá součást Tai ji cvičení, zvláště pokud chcete, abyste ve cvičení byly dobří, protože vám to pomůže rozvíjet jednotlivé postoje v sestavách a obecně silné nohy. Dnes se Zhan zhuang praktikuje zejména jako součást studia bojových umění wu shu či gong fu (wu šu, kung fu).

zz3

V našich podmínkách se s Zhan zhuang setkáme spíše jako se zdravotním cvičením, které napomáhá bojovat člověku proti stresu a s civilizačními chorobami dnešní doby. Zhan zhuang může cvičit jak dítě, tak senior. Zhan zhuang neboli sloup či postoj wu-ťi nezatěžuje a neopotřebovává klouby. Zhan zhuang zlepšuje a rehabilituje stav fyziologických orgánů, snižuje krevní tlak, obnovuje psychickou rovnováhu člověka, zlepšuje látkovou přeměnu a funkci orgánů. Dále cvičení posiluje kosti, zlepšuje koordinaci při kontrakci a rozvíjí všechny svalové skupiny, v důsledku čehož budou všechny pohyby plné síly, úspornější spotřeba kyslíku zabrání únavě a silnější nervová soustava umožní, aby všechny pohyby vycházely z jednoho středu a všechny bojové reakce se staly přirozenými reflexy. Pokud máme mít při cvičení Zhan Zhuangu správnou pozici, váha musí být rovnoměrně rozdělena na obě nohy tak, abychom se v pozici cítili příjemně a uvolněně, což umožní, aby se mohl záměr [mysl] projevit a pracovat. Zhan Zhuang funguje skrze aplikaci následujícího konceptu: záměr [mysl] je nadřazen fyzické síle za účelem zlepšení/posílení všech fyziologických orgánů a jejich funkcí. V současnosti existuje mnoho publikací, které potvrzují, že mentální stav člověka je přímo ovlivňován fyzickým tělem.

Při cvičení Zhan Zhuang používáme mysl k tréninku našeho těla

Ačkoliv z hlediska fyzického je stání v pozici zcela nehybné, záměr [mysl] pracuje uvnitř těla velmi intenzivně, aby došlo k harmonizaci všech fyziologických orgánů s danou pozicí, a to tak, že všechny části těla se podílí na udržení této statické pozice. Ve cvičení Zhan Zhuang existují tři fáze vztahující se k vysokým nárokům, které vyžaduje bojové umění: uvědomění [poznáváni], harmonie a aplikace.

 1. Uvědomění

  V této fázi je záměr [mysl] soustředěn na správné postavení těla, a to tak, aby bylo dosaženo maximální míry tréninku fyzické a mentální kondice. Většina lidí pociťuje již po první minutě nehybného stání obtíže, např. fyzické nepohodlí, pochybnosti v mysli a problémy s dechem [dýchavičnost]. V takovéto situaci je potřebné začít rozvíjet jiné formy záměru [mysli] za účelem snížení fyzické bolesti, získání důvěry a radosti. Jednou z běžných metod k dosažení koncentrace a odstranění obtíží je představování si, že při stání se před námi nachází zcela klidné a pokojné prostředí. Když zvládneme stát v pozici po dobu 15 minut bez jakýchkoliv problémů, můžeme přejít k dalšímu stupni.
 2. Harmonie

  V této fázi je záměr [mysl] upřen na soudržnost těla, k čemuž využíváme tzv. Metodu opozice. Silný úder – a to jakýkoliv bojový úder – je vždy spojen s celým tělem. Čím lepší je toto propojení [těla a úderu], tím větší je síla v daném úderu a tím menší je pravděpodobnost fyzického zranění. V této fázi si při cvičení Zhan Zhuangu představujeme, že všechny svaly a jejich části, které se nacházejí v našem těle, se uvolňují a napínají; výsledkem je, že svaly natahují sílu odshora a odspodu, zleva a zprava, zepředu a zezadu, ze všech směrů. Když dokážeme stát takto v pozici po dobu 10 minut, aniž bychom se unavili, můžeme přejít k dalšímu kroku.
 3. Aplikace

  V této fázi je záměr [mysl] zaměřen na bojovou aplikaci. Jedna z charakteristik bojových umění říká, že jsou dynamická. Z toho vyplývá, že aby techniky bojových umění byly efektivní, jsou vždy spojeny s fyzickým pohybem. Při praxi bychom si měli představovat, že protivník utočí z určitého směru a my musíme mobilizovat celé tělo jak zevnitř, tak zvenčí, shora a zdola, zleva a zprava, zepředu a zezadu, abychom zneutralizovali danou hrozbu. Protože je obtížné koordinovat fyzický pohyb a kreativitu záměru [mysli], můžeme získat lepší kontrolu, jestliže začneme s pomalejším pohybem a jednodušším pojetím záměru [mysli].

Výsledky [tímto způsobem vedeného] tréninku Zhan Zhuang jsou úžasné. Nicméně bychom neměli podléhat sebeklamu. Žádná zkratka neexistuje, je nutné začít od prvního stupně. Teprve po zvládnutí tohoto prvního stupně je možné přejít k druhému a poté třetímu stupni. Vysoký dům začíná pevnými základy.

Jak začít

Pokud chceme začít cvičit pouze Zhan zhuang nepotřebujeme k tomu nic, než sebe sama. I jak se na první pohled zdá, je Zhan zhuang jednoduché a prosté a výsledky se dostavují, a v tom to právě je.  Budete-li cvičit pouze postoj Zhan zhuang budete více energičtí, zklidníte se, bude vám jednoduše lépe jak po stránce tělesné, tak po stránce mentální a duchovní.

Zdej je celkem osm kroků, jak správně držet postoj

1 ) Postavte se ještě s nohama u sebe a hlavu  mějte vzpřímeně, jako kdyby jste poslouchali hudbu, která přichází za vámi. Váš Baihui bod, Huiyin bod a Yongquan body by měly být v souladu a vaše Qi  se začne propadat do dantienu. Mírně pokrčte kolena. To vám pomůže vaše Či (Qi)  více poklesnout a zastaví to vaše tělo v pohybu. ( Fig 2 a Fig 1) 2) Pokrčte pomalu více kolena tak, abyste měli vaše kolena, ramena, boky, záda a kotníky v jedné přímce. Ramena a boky jsou spojeny dohromady a vaše ruce a kotníky jsou spojeny dohromady. Více Qi klesne na dantienu, protože vaše kolena se více ohnou. Vaše těžiště se též přesune do dantienu a to tak, že horní část těla cítíte lehčí. To umožňuje Qi proudit snadněji.  Nyní přesunete veškerou svoji váhu na pravou nohu a zvedněte s nádechem levou nohu. Snažte se udržet rovnováhu abyste nepřepadli na druhou stranu. (z Fig. 3 na Fig. 4) ZZ1 Pomalu přesuňte levou nohu do strany, tak, aby vaše nohy byly na šíři ramen ( Fig. 4 ) a pak posuňte svoji váhu na střed tak, aby vaše hmotnost se rozprostřela na obě nohy rovnoměrně. Nyní byste se měli cítit více stabilní. Nezapomeňte držet hlavu nahoru ( jako když posloucháte něco za sebou), tělo mějte rovně a ruce lehce položené na před sebou na nohách. Vaše kolena by měla být stále ohnutá, ale nenechte je jít až za prsty u nohou, když se na ně podíváte ze vzpřímené ho postoje. Vše by mělo být v klidu a uvolněně.

Nechte Qi klesnout do dantienu a stůjte v klidu “jako hora”. ( Fig. 5 )

3) Nyní se můžete začít pomalu zvedat z posedu, zvedat i ruce, jako kdyby jste chtěli něco uchopit mezi dlaněmi. Pohybujte se pomalu , dokud vaše paže nebudou v pohodlné výšce. Někteří lidé, mají ruce nízko, s ohledem na svou výšku a zdatnost a někteří je mají výše. Obojí je v pořádku. Jak vysoko nebo nízko budete ruce držet, záleží na tom, jak silní jste. Je to vlastně to samé jako s postojem nohou, ale na začátku bude lepší mít ruce ve výšce, kde se cítíte pohodlně. ( Fig. 6, 7 , 8 ) To můžete časem měnit a ztěžovat stejně jako postoj nohou. ZZ2

Uvolnění v postoji

Zvládli jste to nejlehčí, samotný postoj. Nyní je zapotřebí se v postoji naučit relaxovat. Co to znamená? Žádné svaly by neměli být napnuté, nic byste neměli dělat vynaložením většího vypětí a úsilí. V samotném postoji cítíte plnost a uvolněnost zároveň. Pokud vás začnou bolet svaly na nohou, je to správně. Nejste ještě tak silní na to, v takovém postoji setrvat delší dobu. A věřte, že ti, co cvičí postoj již delší dobu, vydrží uvolněně v tomto postoji vytrvat i hodiny. Pokud Vás něco někde na těle táhne, s klidem se vraťte pomalými pohyby zpět, srovnejte si ruce, kolena, pánev zatáhněte, postavte se zrovna, atd. Proč je to tak složité? Pokud překonáte po čase fyzickou námahu, tedy jste natolik vytrénovaní, že již vydržíte v postoji delší dobu, vyskytne se druhý problém – mysl.

Zhan zhuang je vlastně jinými slovy postoj stromu

sloupu či prázdnoty, člověk díky těmto cvičením získává lepší kontakt se zemi, takzvaně zakořeňuje. Dá se říci, že postoj Zhan zhuang je ve své podstatě meditací ve stoje. Měli byste se tedy v postoji dostat do stavu i klidné mysli, nikoli jen klidného těla. To vše chce cvičit a tuto techniku procvičovat. A jak dlouho a často cvičit? Zkuste každáý den ráno nebo večer deset minut, pět, dle toho, jak na tom fyzicky a časově jste.  Počítejte nádechy, kupříkladu 20 nádechů a poté si dejte pauzu. Protáhněte se a pokračujte.

Dýchání v postoji

Při Zhan zhuangu se používá mnoho typů dýchání – záleží i jak pokročilí jste. Od podklíčkového přes hrudní, zádové až k břišnímu, záleží také na typu techniky qi gongu (čchi kungu). Pokud začínáte, začnete s klasickým břišním dýcháním.  Pokud si tedy již jste jistí, že jste správně v postoji začněte se soustředit na dýchání. Nejprve z počátku jen pozorujte jak dýcháte. Poté si zkuste stoupnout jen do postoje posezu s rukama uvolněně položenými na stehny (Fig. 5) a ruce si položte na břicho. Při nádechu by se vám mělo břicho zvedat a při výdechu naopak. Nic jiného na vašem těle se nehýbe.  Dýchání rozhodně netlačte, dýchejte přirozeně a postupně prodlužujte každý nádech a výdech. Zaměstnejte mysl tím, že jí přinutíte počítat nádechy a výdechy.

Práce s Qi (čchi)

Zhan zhuang je základ, jak pracovat s energií čchi (Qi), ale nenechme se zmást, zvládnutí této techniky vyžaduje mnoho let. Cvičení Čikung (Qi gong – čikung, čchi kung) Zhan zhuang (čchan čchuan) rozvíjí tok vnitřní energie qi (čchi) a podporuje cirkulaci této energie po lidském těle. Zhan zhuang pro Vás nesmí nikdy býti otravnou poviností a nesmí Vás obtěžovat. V takovém případě raději přestaňte cvičit a pokračujte až na cvičení budete mít náladu. Zhanzhuang (čchan čchuan, čan čuan) je příjemné a velmi účinné cvičení, pokud jej člověk dělá správně.  

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

9 komentářů v “Zhan Zhuang – Cvičení pro zdraví a vnitřní sílu

 1. Marcela Tesařová píše:

  Hodně složité a zajímavé, nutí k zamyšlení, kolik toho o ČLOVĚKU nevíme. Jak všechno souvisí se vším, tělo s duší a prostředím, ve kterém se nacházíme….Až někdy v budoucnu budeme třeba umět pracovat s takovou chorobou (?), jako je makulární degenerace, třeba ji umět zastavit a nečekat na slepotu . To cvičení je hodně podobné relaxaci Jóga Nidra se Sankalpou, která pomáhá zklidnit mysl. Chtěla bych zkusit vámi uváděné cvičení, nebylo by možné cvičit podle videa? Zatím moc děkuji za zasílané články i když na většinu nereaguji

 2. Jiřina Klausová píše:

  Dobrý den.Ráda nechávám na sebe působit pocit naděje a důvěry z Vašich příspěvků a chuti poznat úžasné schopnosti těla a mysli k uzdravování a kvalitnímu prožívání života.Cvičení je základní medicína! Díky JK

 3. Ester píše:

  Dobrý deň,
  ďakujem , veľmi poučné , hlavne ukážka cvikov len je potrebné nakopnúť sa a cvičiť. Telo sa poďakuje.
  Prajem pekný deň.

 4. Tatana Skardova píše:

  Nádherný článek! Moc za něj děkuji! Díky Vám jsem si rozvzpomenula na to, co jsem již v minulosti cvičila, a co mi dělalo dobře…. mému tělo i duši. SLovy se to nedá popsat, a já na to všechno zapomenula…děkuji, jste perfektní! TaSk

 5. Jana píše:

  Dobrý den,
  jsem moc ráda, že jste mi zaslal tento článek.
  Mam problém se srdcem (aritmie) a také s nadváhou. Chtěla bych zkusit i to cvičení, ale nevím zda to budu cvičit dobře. Nedá se někde naučit? Děkuji.

 6. Jiří Fukala píše:

  Je to trošičku podobné cvičení Falun gong neboli Falun Dafa,hlavně figury č.6 až 8,což má býti vrcholem Qi gongu a v Číně je toto cvičení zakázané,jelikož se těší obrovské oblibě,proto jsou tam praktikanti Falun Dafa pronásledováni.”Tai ji” se má správně vyslovovat “taj ti”,ale skoro nikdo toho nedbá.Kdysi jsem Falun gong (falun kunk) praktikoval a asi začnu znovu,když jste mi to na vaší stránce tak pěkně připomněli,za což vám děkuji.S pozdavem jf

 7. Iva píše:

  Dobrý den,
  tak za tohle cvičení Vám moc děkuji!!!
  Jelikož jsem po velké břišní operaci rakoviny a léčbě chemoterapií, není lehké se dát zase do pořádku :-). Proto jsem se zjara zapsala do kurzu Tai chi Shibashi, ale jelikož ani do dnes není můj invalidní důchod ještě vyřízen, jsem ho musela přerušit z finančních důvodů… a přestala cvičit, protože jsem si nebyla jistá…
  Díky Vám tu mám alespoň názornou ukázku jako oporu 🙂 a zase se do toho s chutí pustím :-)!
  Přeji Vám hezký den dál,
  Iva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *