Tag Archives: TCM

Články o TCM (Tradiční čínské medicíně)

TCM / Tradiční čínská medicína je charakterizovaná holistickým přístupem, bere tedy v potaz jak anatomickou a fyziologickou stránku nemoci, tak i její psychologický rozměr. Jako hlavní metodu pro stanovení diagnózy nemoci i následného postupu používá tzv. diferenciální diagnostiku.

Postup se nestanovuje paušálně podle zjištěné nemoci, ale vždy jej určuje podle chorobných syndromů konkrétního člověka v kontextu daných podmínek. Terapie může být průběžně měněna.

Jedná se o dynamický terapeutický systém. Mezi metody běžně užívané léčby patří zásady správného stravování (čínská dietika) a specifický umírněný životní styl vedoucí k dlouhověkosti, cvičení (čchi-kung), dále masáže (např. tuina), akupresura, akupunktura, moxování, baňkování, podávání bylin (fytoterapie).

Zjistěte více o alternativní formě léčby, která se soustředí i na psychologický rozměr nemoci