8 triků jak si posílit imunitu 4.94/5 (117)

štít proti bakteriím a virům

ZPÍVEJTE SI ZE SRDCE

Vzpomeňte si, kdy jste si naposledy zazpívali svou oblíbenou píseň. Na jejím konci jste se cítili úžasně, že? Vaše nálada byla povznesená, váš duch se cítil svobodný a veškerý stres, který jste možná cítili, se vypařil. Instinktivně cítíme terapeutické účinky zpěvu.

A věda to potvrzuje. Při zpěvu zapojujete hlasivky, které jsou v těsné blízkosti velmi důležitého nervu známého jako bloudivý nerv. Tento nerv je domovem vašeho parasympatického nervového systému (PNS). Když je tato část nervového systému plně aktivována, váš imunitní, trávicí a detoxikační systém pracuje optimálně.

Nízká aktivace PNS znamená špatné zdraví imunitního systému. Když zpíváte, vaše hlasivky vibrují a stimulují tuto část nervového systému. Studie Royal College of Music navíc ukázala, že pouhá hodina zpěvu ve sboru zvýšila u pacientů s rakovinou uvolňování imunitních cytokinů (typ bílých krvinek), snížila hladinu kortizolu a zvýšila hladinu oxytocinu.
Studie ZDE

Kortizol je hlavním stresovým hormonem v těle a potlačuje imunitní systém. Oxytocin je hormon lásky a sbližování, po kterém všichni toužíme. Takže do toho: Pusťte si svou oblíbenou hudbu a zpívejte si.

SPOJENÍ SE ZEMÍ

Jednou z důležitých, ale méně pochopených složek zdraví je vaše spojení se zemí. Lidské tělo i země mají buď převážně kladný, nebo záporný náboj. A rovnováha elektrického náboje vašeho těla hraje zásadní roli pro vaše zdraví. Když se tento náboj odchýlí od svého přirozeného stavu, může to způsobit zdravotní problémy.

Až do nedávné doby byla elektrická rovnováha těla vždy udržována prostřednictvím jeho spojení se zemí, ale rozvojem moderních budov, silnic, chodníků a bot s gumovou podrážkou došlo k výraznému odpojení. Toto odpojení spolu s mnoha dalšími aspekty moderního života vede k nepřirozenému hromadění kladného náboje v těle.

Protože náboj Země je záporně vyvážený, spojením s ní vybíjíte a neutralizujete toto nahromadění kladného elektrického náboje, které vzniklo v důsledku moderního způsobu života. Tomuto procesu se říká “uzemnění”.

Studie ukazují, že uzemnění může:

 • zlepšit různé zdravotní potíže související s imunitou včetně autoimunitních onemocnění
 • bolesti
 • nepřiměřených imunitních reakcí
 • deprese
 • únavy
 • úzkosti a špatného spánku

Uzemnění se dosahuje kontaktem kůže se zemí, a to buď chůzí nebo stáním naboso, nebo ležením na zemi. Aby uzemnění fungovalo, musí se provádět na elektricky vodivém povrchu, jako je půda, tráva, písek. Pro dosažení optimálního účinku provádějte uzemňování každý den po dobu třiceti minut. Nemůžete udělat chybu, když prostě vyjdete ven a spojíte se se zemí.

První krůčky dítěte na trávě

PRAKTIKOVÁNÍ VDĚČNOSTI

Může se to zdát až příliš jednoduché, ale vyjadřování vděčnosti může mít nespočet silných účinků na vaše tělo i mysl. Z mnoha uváděných přínosů patří mezi ty, které zlepšují zdraví imunitního systému, zejména:

 • Snižuje zánětlivé markery a zvyšuje hladinu imunitních protilátek
 • Zlepšuje emoční zdraví včetně deprese, úzkosti a hněvu tím, že ovlivňuje emoční centra mozku, takže stresující emoce se stávají méně automatickými
 • Zvyšuje množství chemických látek v mozku, které zlepšují pocit pohody: serotonin, dopamin, a oxytocin.
 • Snižuje stres v těle díky snížení hladiny stresových hormonů (kortizolu) a stimulaci parasympatického nervového systému (systému, který pomáhá vše zpomalit a podporuje optimální funkci střev a imunitního systému)
 • Zlepšuje kvalitu a délku spánku a zkracuje dobu potřebnou k usnutí (pokud se praktikuje před spaním)
 • Snižuje pocity osamělosti

Studie ZDE

Existuje mnoho snadných způsobů, jak můžete každý den praktikovat více vděčnosti:

1. Seznamy vděčnosti
Napište si seznam až deseti věcí, za které jste vděční, a proč.

2. Psaní deníku vděčnosti
Napište si podrobně události a zážitky uplynulého dne, za které jste vděční.

3. Děkovné dopisy/písemnosti
Napište krátké vzkazy, dopisy, e-maily nebo dokonce textové zprávy, ve kterých někomu vyjádříte svou vděčnost.

4. Meditace o vděčnosti
Při meditaci zaměřte svou pozornost na to, za co jste vděční, a vnímejte účinky na svém těle (na internetu jsou k dispozici také řízené meditace vděčnosti).

5. Kata vděčnosti
Použijte tento specifický soubor pohybů spojených s výroky vděčnosti, které vám pomohou ztělesnit pocit vděčnosti, což je mimořádně účinné.

6. Kamarád vděčnosti
Vyberte si někoho, s kým můžete každý den mluvit a vyměňovat si myšlenky o tom, za co jste vděční.

Připomeňte si důvody, za které jste vděční. Vymýšlejte nové věci, za které jste vděční, nebo důvody, proč jste za ně vděční, během každého cvičení Po napsání toho, za co jste vděční, to řekněte nahlas. Především buďte trpěliví, přínosy vděčnosti často vyžadují čas. Změna vašeho mozku neproběhne přes noc!

ZAVŘETE ÚSTA

Jste nadměrně dýchaviční? Nadměrné dýchání je běžným, ale málo známým důsledkem dnešní rychlé společnosti, která uvádí mnoho lidí do stavu chronického stresu. Dochází k němu, když nasajete více vzduchu, než fyzicky potřebujete. Může se to zdát docela neškodné, ale může to mít velké důsledky pro fungování vašeho metabolismu – konkrétně pro vylučování metabolických odpadních látek.

Hlavní mechanickou příčinou nadměrného dýchání je dýchání ústy. Důvodem, proč je dýchání ústy tak velkým problémem, je to, že způsobuje vylučování příliš velkého množství oxidu uhličitého. Může to znít jako dobrá věc, protože mnozí z nás se ve škole učili, že oxid uhličitý je jen odpadní produkt metabolismu, ale ve skutečnosti má mnohem důležitější roli. Oxid uhličitý je potřebný k tomu, aby se kyslík z krve dostal do buněk, kde je ho zapotřebí, rozšířil cévy, otevřel dýchací cesty a vyrovnal hladinu pH v krvi.

zip na ústech

Při nadměrném dýchání a snižování hladiny oxidu uhličitého se zvyšuje krevní tlak, buňky jsou ochuzeny o drahocenný kyslík a zvyšuje se zásaditost krve. Dlouhodobější nadměrné dýchání může vést k úzkosti, nespavosti (zejména únavě po probuzení), astmatu, alergiím, obezitě a únavě. Mnohé z těchto okamžitých i trvalých účinků ohrožují funkci vašeho imunitního systému. Snaha vyhnout se nadměrnému dýchání proto v mnoha ohledech pomůže zlepšit váš imunitní systém a celkový zdravotní stav. Jednoduchým způsobem, jak toho dosáhnout, je vědomé úsilí o to, abyste měli zavřená ústa, kromě případů, kdy jíte, pijete nebo mluvíte. K dýchání slouží nos nikoliv ústa.

Metoda, která se výše uvedeným problém zabývá podrobně se nazývá Buteyko podle svého zakladatele Konstantina Pavloviče Buteyko (1923 – 2003). Metoda zkoumá také medicínské využití pro pacienty, kteří trpí některými onemocněními. Podrobná pozorování mnoha lékařů a vědců v bývalém Sovětském svazu (a nejen tam) ukázala, že drtivá většina často vídaných nemocí naší společnosti, jako jsou nemoci srdečního a oběhového (kardiovaskulárního) nebo dechového (pulmonárního) systému, stejně jako cukrovka (diabetes mellitus) jsou spojené se zvýšenou minutovou ventilací

SNÍŽENÍ ZÁNĚTU

Zánět je spojen s téměř každým degenerativním onemocněním; všude tam, kde vidíte zánět, najdete imunitní systém. Když jsou buňky poškozeny poraněním, úrazem nebo infekcí, uvolňují se imunitní poslové. Tito poslové přivolají na místo imunitní buňky (leukocyty), aby tělo bránily. Jedná se o zánětlivou reakci.

Mezi degenerativní onemocnění, která zahrnují chronický zánět, patří obezita, metabolický syndrom, diabetes, hypertenze, hypercholesterolemie,censored, srdeční choroby, Alzheimerova choroba, deprese, autoimunitní stavy a další. Pokud trpíte některým z těchto onemocnění, jste do určité míry imunosuprimováni.

Pokud je imunitní systém neustále vyzýván k akci – jako je tomu v případě chronického zánětu – je k dispozici méně zdrojů pro boj s jinými hrozbami a pravděpodobně dojde k oslabení a/nebo opožděné reakci. To poskytuje každému napadajícímu mikrobu nebo censored buňce větší příležitost škodit, než by tomu bylo za jiných okolností. Znamená to také, že imunitní systém dostane málo příležitostí k obnově, regeneraci a opravám, což povede k jeho nadměrnému používání a degeneraci.

Podpora těla při regulaci zánětu – a ještě lépe při odstraňování jeho příčin – bude mít silný vliv na zlepšení vašeho imunitního zdraví a snížení rizika onemocnění. Zánět má mnoho příčin, mezi něž patří například chronický stres, konzumace zpracovaných potravin, cukru a nezdravých tuků, chemické toxiny, nedostatek spánku, alkohol, užívání cigaret a chronické vystavení elektromagnetickým polím (EMP).

Konzumace celozrnné stravy bohaté na rostlinné potraviny, kvalitní spánek, zlepšení emoční pohody a snížení expozice EMP jsou některá jednoduchá zlepšení, která vám pomohou snížit hladinu zánětu.

ZLEPŠETE SI HLUBOKÝ SPÁNEK

Věda potvrzuje to, co už možná intuitivně víte: Čím lépe spíte, tím lepší je vaše imunita. A přestože je váš imunitní systém aktivní 24 hodin denně, výzkumy ukazují, že imunitní systém je nejaktivnější, když spíte – nebo alespoň některé jeho složky. Stejně jako všechny buňky, i imunitní buňky potřebují soustavně opravovat nebo vyměňovat. Děje se tak prostřednictvím procesu autofagie, při kterém jsou staré, nadbytečné nebo defektní buňky recyklovány, aby se vytvořily nové zdravé buňky.

Pokud je tento proces narušen, váš imunitní systém degeneruje a funguje neefektivně. Autofagie z větší části probíhá během spánku, především během hlubokého spánku. Zlepšení kvality a hloubky spánku je proto nesmírně důležité pro optimální funkci i regeneraci vašeho imunitního systému. Pokud je váš spánek snadno narušitelný, budíte se několikrát uprostřed noci nebo se probouzíte s pocitem neodpočinutí, pak vám téměř jistě chybí hluboký spánek, nejobnovenější fáze spánku. To ohrožuje vaše okamžité i dlouhodobé imunitní zdraví.

Vyzkoušejte tyto tři jednoduché tipy, které vám pomohou zlepšit hluboký spánek:

1. Zhasněte světla
Vyhněte se zdrojům umělého světla alespoň hodinu (nejlépe dvě) před spaním. To se týká zejména obrazovek a jasného vnitřního osvětlení.
2. Před spaním zpomalte
Během 1-2 hodin před spaním se vyhněte všemu, co vás nadměrně stimuluje, ať už fyzicky, psychicky nebo emocionálně. Místo toho se zaměřte na činnosti, které uklidňují a uvolňují, jako je lehká četba, horká koupel, meditace nebo psaní deníku.
3. Snižte teplotu
Pomozte svému tělu udržet během spánku chlad tím, že snížíte teplotu v ložnici pod 21 °C a budete mít na sobě minimální množství oblečení.

PÉČE O LYMFATICKÝ SYSTÉM

Váš lymfatický systém je důležitou součástí imunitního systému. Skládá se ze sítě cév (podobně jako váš oběhový systém), brzlíku, mandlí, sleziny, lymfatických uzlin a lymfy. Úkolem vašeho lymfatického systému je uchovávat a přenášet imunitní buňky a pomáhat filtrovat odpadní produkty a patogeny. Pokud váš lymfatický systém nefunguje dobře, vaše imunitní obranyschopnost je snížena. Snížený stav lymfatického systému souvisí také s únavou, zadržováním vody v těle, záněty a alergiemi.

cvičení na podporu proudění lymfy

Existuje mnoho způsobů, jak zlepšit a udržet zdraví lymfatického systému:

Hydratace: Lymfatický systém je z 96 procent tvořen vodou

Cvičení a pohyb: Proudění lymfy je z velké části tvořeno stahováním, uvolňováním a pohybem svalů

Hluboké dýchání: Na rozdíl od mělkého dýchání napomáhá proudění lymfy hluboké dýchání do bránice

Masáž: Hlubokotkáňová masáž pomáhá lymfatickému odtoku, zejména specializovaná lymfatická masáž

Horké a studené sprchy: Střídání horké a studené sprchy každých 30-60 sekund po dobu několika cyklů, zakončených studenou sprchou

Kartáčování kůže: Tření kůže specializovaným kartáčem pomáhá stimulovat tok lymfy lymfatickým systémem.

Masážní pěnové válce: Protahování – zejména krku, ramen, boků, pánve a kotníků – může pomoci zlepšit tok lymfy a uvolnit blokády a otoky.

Související články

Buněčný zánět – co všechno způsobuje

Co má naražený palec u nohy nebo tříska v prstu na ruce společného s rizikem [...]

Komentářů

Tři věci, které vám zásadně zlepší spánek

V listopadovém článku 7 zásadních procesů, které probíhají když spíte jsem slíbil, že v tématu [...]

Komentářů

6 dechových cvičení pro okamžité uvolnění

Trpíte přepracováním, nedostatkem spánku, stresem? Kdo ne? Ale naštěstí je spousta možností, jak získat pocit [...]

Komentářů

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

9 komentářů v “8 triků jak si posílit imunitu

 1. Mgr.B.Thieleová píše:

  Děkuji za připomenutí některých faktů týkajících se našeho zdraví.A cenné je hlavně to,že si můžeme pomoci sami,vlastními silami.
  B.Thieleová

 2. Jitka Josková píše:

  Super informace, se všemi body naprosto souhlasím, je to ve většině případů návrat k přírodě a k vlastnímu tělu a jeho potřebám.

 3. Iveta píše:

  S těmito osmi body souhlasím. Z vlastní zkušenosti doporučuji používat zemnicí prostěradlo, je to kovovým vláknem protkané prostěradlo připojené k zemnicímu kolíku elektrické zásuvky. Koupila jsem ho na internetu. Vzhledm k mému věku, váze, rodinným dispozicím a svým výsledkům u lékaře si myslím, že to pomáhá. K snížení zánětu, nevím, jestli se to tu může, ale doporučuji podívat se na “jímejinak”. Každého asi osloví něco jiného. Já vidím smysl v takovém způsobu stravování. Osobně bych ještě přidala trik číslo 9 – cvičení Cchi kung.

 4. Antonín píše:

  ….. , děkuji za pozitivní informací…
  . Doplňky stravy, které jsem doposud užíval a užívám jsou velmi kvalitní…….

 5. Eva Kostelková píše:

  Váš článek je velice krásný, velmi potřebný pro dnešní hluboce materialistickou dobu. Dnes u nás v různých městech existují skupiny, které se pravidelně scházejí a tři čtvrtě hodiny zpívají Om a tím
  ti zúčastnění mění svou energii na pozitivní a už se ví, že se tato energie šíří až do vzdálenosti 2 km a prospívá všemu s čím se setká.
  Děkuji

 6. PaedDr. Jiří Roth píše:

  Koncem měsíce mám přednášku k imunitě, toto se mi velmi hodí. Použiji některé pasáže. Díky za článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *