Teorie konstruovaných emocí – 6 kroků jak zlepšit svojí emoční granularitu 4.69/5 (279)

Příklad pro cvičení mozkového vnímání obrazu

Teorie konstruovaných emocí nabízí radikálně nový pohled na to, co jsou emoce, odkud se berou a jak formují náš život.

Představila ji profesorka psychologie a neuroložka Dr. Lisa Feldman Barrettová ve svém bestselleru Jak vznikají emoce. Tato teorie popírá mnoho našich nejpevnějších představ o tom, jak lidské emoce fungují.

Tvrdí, že:

 • Emoce nejsou pevně zakódovány v prastaré, “plazí” části mozku.

 • Emoce nelze zjistit pomocí výrazu obličeje nebo jiného fyziologického měření.

 • Neexistují žádné “univerzální” emoce napříč lidmi, národy nebo kulturami.

 • Neexistují žádné zvláštní části mozku určené pro specifické emoce (např. amygdala pro strach).

 • Emoce nejsou “reakcí” na vnější události.

Dr. Barrettová a její tým z Interdisciplinární laboratoře afektivní vědy na Severovýchodní univerzitě v průběhu posledních 25 let zkoumali tváře, těla a mozky tisíců lidí a snažili se odhalit tajemství emočního mozku.

V tomto článku shrnuji hlavní myšlenky z knihy, abych jim pomohl rozšířit se co nejdále. Předpokládejte, že vše níže

Emoce jsou pojmy

Název teorie konstruovaných emocí vychází z jejího hlavního předpokladu, že emoce jsou pojmy, které jsou konstruovány mozkem.

Zamyslete se na chvíli nad svým mozkem. Sedí ve vaší lebce a přijímá nejrůznější data z očí, uší, nosu, kůže a úst. Tato data jsou informativní, ale také nejednoznačná. Je třeba je interpretovat.

Může si například myslet:

 • Co je to ten obdélníkový zdroj světla s měnícími se barevnými vzory? Okno!
 • Co je to za přerušovaný vzor malých studených skvrn, které se mi rozlévají po těle? Déšť!
 • Co je to za rytmický vzorec změn tlaku vzduchu? Píseň

Mozek se tak neustále snaží dát smysl údajům, které přijímá. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak to udělat, je použít jako vodítko minulé zkušenosti. Pokud dokáže přiřadit aktuální zážitek k minulé vzpomínce, může ušetřit spoustu času a energie.

Zvažovat tisíce starých vzpomínek jednu po druhé by však trvalo příliš dlouho.

Místo toho mozek používá pojmy. Pojem – koncept je jako zhuštěná verze stovek nebo tisíců minulých zkušeností. Místo toho, abyste si museli pamatovat každé setkání, které jste kdy zažili například s “židlí”, mozek si uloží koncept židle. Až se příště setkáte s židlí, stačí, aby ji váš mozek přirovnal k tomuto konceptu a pochopil, co vidí.

Pojmy jsou jako štítky nebo kategorie, které si váš mozek vytvořil, aby vám dávaly smysl ve světě kolem vás. Když vidíte něco nového, váš mozek se neptá “Co je to?”, ale “Jako co to vypadá?“. Jinými slovy, váš mozek se neustále snaží zařadit vše, co vnímáte, do nějaké existující kategorie. Je to mnohem snazší než se snažit přijít na to, co to je, od začátku.

Myšlenka, že používáme pojmy, abychom dali smysl našim zkušenostem, není nová. Práce doktorky Barrettové aplikuje tuto myšlenku na chaotický a subjektivní svět emocí. Emoce jako “strach”, “smutek” a “zklamání” jsou pojmy jako všechny ostatní. Stejně jako váš mozek interpretuje světelný vzorec jako “okno”, může interpretovat vzorec tělesných pocitů jako “strach” nebo “zklamání”. Tyto emoce nám nepřipadají jako pojmy, protože je prožíváme velmi intenzivně. Ale přesto to jsou pojmy.

Doktorka Barrettová vypráví o sledování televizních zpráv o nedávné střelbě ve škole. V tu chvíli měla pocit, že reaguje přímo na zprávy. Cítila strašný zármutek a smutek a zdálo se, že se jí do očí samovolně derou slzy.

Přesnější by však bylo popsat to, co se stalo, takto:

“Už dávno jsem se naučila, že “smutek” je něco, co se může objevit, když se určité tělesné pocity shodují s hroznou ztrátou. Na základě střípků minulých zkušeností, například mých znalostí o střelbě a mého dřívějšího smutku z ní, můj mozek rychle předpověděl, co by mé tělo mělo udělat, aby se s takovou tragédií vyrovnalo. Jeho předpovědi způsobily, že se mi rozbušilo srdce, zrudl mi obličej a v žaludku se mi udělaly uzly. Nasměrovaly mě k pláči, činnosti, která by uklidnila můj nervový systém. A výsledné pocity dávaly smysl jako instance smutku.”

Jinými slovy, její prožitek smutku byl “simulací” nebo předpovědí vhodného způsobu, jakým její tělo reaguje na tuto zprávu. Smutek nebyl pouhou reakcí na něco, co se dělo navenek. Vyplynul ze složité souhry systémů, které vytvářely sebenaplňující se predikci toho, co je potřeba, aby se s tím její tělo vyrovnalo.

Emoce jsou předpovědi

Proč doktorka Barettová používá slovo “simulace” a ne jen “interpretace”? Protože mozek nepozoruje pasivně příchozí data z vnějšího světa. To by jeho rozhodování bylo velmi pomalé, což by mohlo ohrozit naše přežití.

Aby mohl mozek jednat rychleji, začne reagovat ještě předtím, než obdrží všechna data – vytvoří si “simulaci” neboli předpověď toho, co si myslí, že by se mohlo stát. Mozek v podstatě neustále vytváří svůj nejlepší odhad toho, co si myslí, že nastane, a pak se připravuje na to, aby podle tohoto odhadu jednal.

Pokud váš mozek například odhadne, že hrajete fotbal, může na základě minulých zkušeností začít předpovídat nejrůznější pravděpodobné scénáře: příležitosti ke sprintu na branku, rychle letící míče směrem k vaší hlavě nebo přicházející útočníky z libovolného směru. Mozek by mohl začít připravovat tělo na tyto scénáře dopředu tím, že přesměruje průtok krve do určitých svalů nebo se stane ostražitějším vůči letícím fotbalovým míčům.

Totéž se děje při čistě mentálních činnostech. Zatímco právě čtete tento text, váš mozek na základě celoživotních čtenářských zkušeností předvídá, které slovo nebo myšlenka pravděpodobně přijdou na řadu. Tyto předpovědi šetří energii a pomáhají vám číst rychleji, než by jinak bylo možné. Mozek jako energeticky nejnáročnější orgán v těle dává této efektivitě velkou přednost.

A úplně stejný proces probíhá i s našimi emocemi. Když jedete na letiště vyzvednout kamaráda, kterého jste léta neviděli, váš mozek se zabývá předpovídáním pocitů radosti a štěstí, které brzy pocítíte. Což znamená, že se cítíte šťastní už předtím, než k události došlo, a cítíte se ještě šťastnější, když ho skutečně uvidíte.

Předvídání je tak zásadní činností lidského mozku, že ji někteří vědci považují za výchozí režim fungování mozku. Váš mozek si nemůže pomoci, ale neustále si vytváří prediktivní modely každého vašeho zážitku nebo jakéhokoli zážitku, o kterém si myslí, že byste ho mohli zažít.

To vede k zásadnímu závěru: simulace, které si vytváříme v hlavě, jsou pro nás reálnější než fyzický svět. To, co vidíme, slyšíme, čeho se dotýkáme, chutě a pocity, jsou simulace světa, nikoli reakce na něj. Můžeme si myslet, že naše vnímání světa se řídí událostmi ve světě, ale ve skutečnosti je většina toho, co vidíme, založena na našich vnitřních předpovědích. Údaje přicházející z našich smyslů pouze ovlivňují naše vnímání.

Tento překvapivý závěr potvrzují výzkumy lidského zraku. Část mozku zodpovědná za zrak, zraková kůra má pouze 10 % spojení ze sítnice. Zbylých 90 % tvoří spojení z jiných částí mozku, které vytvářejí předpovědi o tom, co by to mohlo být, co vidíme.

Co dělá mozek, když jsou jeho předpovědi chybné? Může změnit svou předpověď tak, aby odpovídala tomu, co mu říkají smysly. Stejně tak ale může udělat opak: zůstat u původní předpovědi a filtrovat příchozí data tak, aby odpovídala předpovědi.

V jistém smyslu je váš mozek uzpůsoben k vytváření iluzí: zažíváte propracovaný svět, který jste si sami vytvořili a který je držen v šachu kousky smyslových vstupů. Jakmile jsou vaše předpovědi dostatečně správné, filtrují vaše vnímání a určují, co jste vůbec schopni vidět. Může se z toho stát uzavřená smyčka, kdy mozek vidí jen to, čemu věří, a pak věří tomu, co vidí.

Interocepce a tělesné rozpočty

Jak do tohoto popisu fungování zapadají emoce?

Z pohledu mozku je tělo jen další částí vnějšího světa, kterou musí vysvětlit. A k interpretaci vjemů přicházejících zevnitř těla – měnícího se rytmu srdečního tepu, pocitu dýchání, kručení v žaludku a stahování a rozšiřování žil – používá stejný mechanismus, který jsme právě popsali.

Je důležité si uvědomit, že tyto čistě fyzické vjemy z nitra těla nemají žádný objektivní význam. Jsou tak intenzivní, protože vycházejí z vašeho nitra. Ale například bolest v žaludku by se dala stejně dobře “vysvětlit” jako:

 • Hlad (pokud sedíte u stolu)

 • Blížící se nemoc (pokud je chřipkové období)

 • Zlomené srdce (pokud prožíváte rozchod)

 • Jistota, že obžalovaný je nedůvěryhodný (pokud jste soudce v soudní síni a neměl jste oběd)

Proces interpretace těchto tělesných vjemů se nazývá interocepce. Je řízen “interocepční sítí” v mozku, která přijímá informace mimo jiné z vašich vnitřních orgánů a tkání, hormonů v krvi a imunitního systému a označuje tyto informace pojmem, jako je “hlad” nebo “zlomené srdce”. Tyto emoce vám mohou připadat, jako by vycházely přímo z vašeho těla. Ve skutečnosti je však konstruuje interoceptivní síť ve vašem mozku, a to z velké části na základě předpovědí.

Jaký je účel interocepce?

Vše, co vaše tělo dělá, ať už uvnitř nebo venku, vyžaduje energii. Aby mohl mozek dohlížet na “tělesný rozpočet” napříč stovkami částí těla a miliardami buněk, musí neustále předvídat energetické potřeby těla. Stejně jako finanční oddělení potřebuje rozpočet, aby mohlo předvídat, kde budou potřeba peníze, mozek předvídá a vydává korekce, kdy a kde bude podle něj potřeba energie.

Mnohé z těchto “rozpočtových změn” prožíváme jako emocionální zážitky. Svaly, kterým dochází energie, mohou mít pocit “vyčerpání”. Příliš málo spánku může být interpretováno jako “přetížení”. Nedostatek pozitivních sociálních interakcí můžeme prožívat jako “osamělost”. Tyto emoce však nejsou objektivní skutečnosti. Jsou to pojmy, které mysl vytváří z částí smyslových dat, kulturních znalostí a historie sociálních interakcí. Interocepce se vyvinula, aby vyrovnala naše tělesné rozpočty. Prožívání emocí je šťastným (a někdy nešťastným) vedlejším efektem.

To znamená, že “špatný pocit” není důkazem toho, že je něco špatně. Znamená to jen, že zatěžujete svůj tělesný rozpočet. Emoce jsou skutečné, ale to, co vám zdánlivě říkají, nemusí být nutně skutečné. Když víme, že “negativní” emoce jsou pouze způsobem, jak nám mozek sděluje, že nám dochází rezervy, můžeme se záměrně rozhodovat, jak tyto rezervy doplnit, místo abychom sahali po méně zdravých mechanismech zvládání.

Zkušenostní slepota

I přes všechny vědecké důkazy světa může být velmi obtížné uvěřit, že emoce jsou vnitřně generované představy řízené mentálními simulacemi. V daném okamžiku jsou tak intenzivní a zdrcující, jako vlna, která nás smete proti naší vůli.

Důvod, proč emoce působí jako reakce na věci, které se dějí ve vnějším světě, souvisí s tím, jak mozek používá pojmy. Pojmy nejsou jen označení pro věci, které pasivně pozorujeme. Jsou nezbytné k tomu, abychom vůbec mohli věci vnímat. Koncept slouží jako čočka (nebo někdy také jako filtr) pro to, co jsme schopni vůbec vidět.

Představte si, že sedíte v pařížské kavárně na dovolené, popíjíte dobré víno a jíte sýr. Možná zaslechnete u vedlejšího stolu francouzský pár ponořený do rozhovoru. Přestože konverzace obsahuje všechny informace, které byste potřebovali k pochopení toho, co říkají, tak pokud však vaší mysli chybí soubor pojmů známý jako “francouzský jazyk”, bude vám to znít nesrozumitelně.

Tomu se říká “zkušenostní slepota” – neschopnost vnímat to, pro co ještě nemáte pojem. Nezapomeňte, že svět neprožíváme přímo; prožíváme jeho mentální simulaci. A pokud pro něco nemáme pojem, nemůžeme to do své simulace začlenit.

Dr. Barrettová ve své vynikající přednášce na TEDu uvádí tento příklad:

Příklad vnímání obrazu - černobílé skrvrny

Když si prohlížíte fotografii, vaše neurony pracují jako šílené a snaží se vnímat něco jiného než černobílé skvrny. Váš mozek prochází svou knihovnu pojmů, provádí tisíce odhadů a zvažuje pravděpodobnosti, aby našel kategorii, do které by obrázek zařadil.

Nyní se podívejte na následující obrázek:

Příklad vnímaní obrazu - had

Když se vrátíme k prvnímu obrázku, pravděpodobně už vidíte hada:

Co se ale změnilo? Obrázek je stejný jako předtím, ale nyní máte v mozku nový koncept. Získali jste “pojmovou čočku”, která vašemu mozku umožňuje doplnit chybějící informace. Tento proces je tak automatický, že se pravděpodobně nemůžete vrátit k tomu, jak jste to viděli předtím, i kdybyste se snažili.

Naše koncepty nám umožňují vnímat věci ve světě, který vždy poskytuje jen neúplné, nejednoznačné informace. Pomáhají nám rozpoznávat věci rychle a (obvykle) přesně, přičemž šetří čas a energii. Proces používání pojmů k vnímání věcí však probíhá tak neviditelně a automaticky, že naše smysly mohou mít pocit, že jde spíše o reflexy než o konstrukce.

To vysvětluje, proč emoce, jako je “štěstí”, může působit, jako by byla reakcí na vnější události, a ne jako by vznikala v mozku. Ještě předtím, než mozek dokončí zařazení situace jako “štěstí”, vytvoří simulaci štěstí. Vnější vnímání se setkává s vnitřní konstrukcí dříve, než si uvědomíte, co se děje, takže se zdá, že se vám štěstí děje, zatímco ve skutečnosti váš mozek tento prožitek aktivně konstruuje.

To se také může stát sebenaplňující se předpovědí: čím více očekáváte, že štěstí přijde, tím více se na jeho příchod připravujete a tím je pravděpodobnější, že ho zažijete. I na neurologické úrovni si vytváříte svou vlastní realitu.

Význam emocionální granularity

Jedním z důsledků teorie konstruovaných emocí je, že pokud někdo nemá pojem, který by emoci popsal, nebude ji schopen vnímat. Stále bude cítit tělesné pocity, ale nebude schopen je přesně označit.

Jinými slovy, rozsah emocí, které může člověk prožívat, je omezen jeho emoční granularitou – schopností konstruovat a identifikovat přesnější emoční prožitky.

Představte si extrémní příklad: někdo, kdo má schopnost rozlišovat pouze mezi “dobrými” a “špatnými” pocity. Vykazuje nízkou emoční granularitu. Protože má pouze nepřesné informace o tom, co se děje uvnitř jeho těla, bude pro takového člověka obtížné zvládnout mnoho životních výzev. Bude zkušenostně slepí dokonce i ke svým vlastním pocitům.

To dokládá zásadní význam vysoké emoční granularity. Vnímání tělesných vjemů vyžaduje energii a snaha roztřídit obrovské množství smyslových dat do širokého pocitu, jako je “štěstí”, vyžaduje hodně energie. Představte, že byste měli přesnější pojem než j štěstí, pro pocit náklonnosti k blízkému příteli, jako je korejské slovo jeong (). Váš mozek by k vytvoření tohoto užšího pojmu potřeboval méně úsilí. Přesnost vede k efektivitě; to je biologická výhra vyšší emoční granularity.

Když prožíváte emoci, aniž byste znali její přesnou příčinu, je pravděpodobnější, že budete s touto emocí zacházet jako s informací o světě, nikoli jako se svým prožíváním světa. Tomu se říká afektivní realismus. Afektivní realismus způsobuje, že prožíváme domnělá “fakta” o světě, která jsou ve skutečnosti vytvořena našimi pocity. Může nás to nechat uvězněné v emocionálním světě, který jsme si sami vytvořili, aniž bychom si uvědomovali, že jsme to my, kdo se v něm uvěznil.

Naštěstí lze emoční granularitu zlepšit. Pokud se naučíte rozlišovat přesnější významy slova “cítit se skvěle” (šťastný, spokojený, nadšený, uvolněný, radostný, plný naděje, inspirovaný, hrdý, obdivující, vděčný, blažený … . ) nebo “cítit se mizerně” (naštvaný, rozčilený, znepokojený, zlomyslný, nevrlý, plný výčitek, sklíčený, umrtvený, neklidný, plný strachu, uražený, ustrašený, závistivý, žalostný, melancholický …), bude mít váš mozek mnohem více možností, jak předvídat, kategorizovat a vnímat emoce.

Vysoká emoční granularita nám dává mnohem větší škálu nástrojů, což umožňuje pružnější reakce na naše výzvy. Umožňuje nám přizpůsobit naše jednání spíše příčinám našich emocí než jejich okamžitému projevu.

Konstrukce sociální reality

Přestože emoce vznikají uvnitř, nezůstávají jen u toho. Pomocí emocí konstruujeme naši sociální realitu.

Když komunikujete s lidmi, které znáte a máte rádi – s manželem/manželkou, přáteli, milenci, dětmi, spoluhráči nebo blízkými společníky – synchronizujete váš srdeční tep, dýchání a další fyzické signály, což vede k měřitelným přínosům. Něco tak jednoduchého, jako je držení se za ruku s milovanou osobou nebo její fotka na vašem stole, může zlepšit tělesný rozpočet a snížit bolest. Jinými slovy, k regulaci tělesného rozpočtu využíváme i druhé lidi.

To však zdaleka přesahuje řízení našich vlastních tělesných rozpočtů. Pojmy jako “strach”, “očekávání” a “opovržení” jsou pojmy, které váš mozek používá i k regulaci těl druhých. Jakmile si vytvoříme představu emoce a označíme ji slovem, můžeme ji sdílet s ostatními, což jim umožní vidět to, co vidíme my, a tím přeprogramujeme fungování jejich mozku. Pokud sdílíme koncept, stačí pouze vyslovit slovo a tím spustit předpovědi ve vašem mozku, což je druh lingvistické telepatie.

Namísto omezeného souboru emocí zabudovaného od narození nám příroda poskytla suroviny k nastartování pojmového systému, včetně pojmů emocí. S přispěním dospělých, kteří na nás záměrně a cílevědomě mluvili slovy o emocích, jsme získali schopnost vnímat nejen fyzické objekty, ale i představy, které sídlí pouze v myslích lidí: cíle, záměry, preference a jejich vlastní emoce.

Postupem času tento mezigenerační přenos znalostí o emocích – v podobě příběhů, tradic, mýtů, pohádek nebo vlastně čehokoli, co můžeme sdělit – umožňuje každé generaci utvářet mozkové struktury generace následující. Tento soubor znalostí tvoří podstatu naší civilizace stejně jako knihy v našich knihovnách.

Moderní kultura a rozpočty na tělo

Jakmile pochopíte tělesné rozpočty a jejich vliv na naše emoce, je zřejmé, jak velká část moderní kultury je zřejmě navržena tak, aby je narušovala.

Většina potravin, které jíme, je plná rafinovaného cukru, který narušuje naše tělesné rozpočty. Kvůli škole a zaměstnání vstáváme brzy a chodíme pozdě spát, takže více než 40 % lidí ve věku 13 až 64 let pravidelně trpí nedostatkem spánku, což vede k chronickému špatnému rozpočtování. Inzerenti hrají na naši nejistotu a naznačují nám, že nás přátelé budou špatně hodnotit, pokud nebudeme vypadat nebo nakupovat určitým způsobem (a společenské odmítnutí je pro naše tělesné rozpočty toxické). Sociální média nabízejí ještě více příležitostí k sociálnímu srovnávání, zatímco neustálé používání mobilních zařízení znamená, že si nikdy skutečně neodpočineme.

Nezapomeňte, že celé prožívání emocí závisí na předpovědích našeho mozku o tom, co si myslí, že naše tělo potřebuje. Pokud se tyto předpovědi chronicky rozcházejí se skutečnými potřebami našeho těla, může být těžké je uvést zpět do rovnováhy. Vaše tělesné rozpočty nereagují snadno na varovné signály vašeho těla, jak tomu je. Jakmile jsou naše předpovědi dostatečně dlouho mimo realitu, budete se cítit chronicky mizerně, aniž byste věděli proč.

Co děláme, když se cítíme mizerně? Sami se léčíme. Třicet procent všech spotřebovaných léků je užíváno ke zvládnutí nějaké formy tísně. Abychom dosáhli zdánlivé rozpočtové rovnováhy, používáme alkohol, drogy, televizi a cukr, ale za strašlivou cenu v podobě závislosti a obezity. V posledních desetiletích se ukázalo, že imunitní systém má vliv na mnohem více nemocí a škodlivých stavů, než jsme si dokázali představit, včetně cukrovky, obezity, srdečních onemocnění, deprese, nespavosti, snížené paměti a dalších kognitivních funkcí souvisejících s předčasným stárnutím a demencí. A imunitní systém trpí, když se naše tělesné rozpočty dostanou z rovnováhy.

Bližší pohled na depresi nám poskytuje pohled na to, jak chronicky nevyvážené tělesné rozpočty mohou mít složité negativní účinky.

Depresi si můžeme představit jako neustálou zpětnou vazbu negativních myšlenek a pocitů. Každý pocit vyvolává další myšlenku a naopak. Mozek se zabývá negativními zážitky z minulosti, a tak neustále čerpá z již tak zatíženého rozpočtu. Poplašné signály z těla jsou tlumeny nebo ignorovány. Tělo a mysl jsou v podstatě uzamčeny v cyklu nekorigovaných předpovědí, uvězněny v nepříznivé minulosti, kdy byly metabolické potřeby vysoké.

Protože je rozpočet těla chronicky zadlužený, snaží se tělo omezit výdaje. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je přestat se pohybovat a přestat věnovat pozornost světu. Pokud se pak depresivní člověk začne vyhýbat lidem, ani ostatní mu nepomohou vyrovnat tělesný rozpočet. To je neutuchající únava deprese.

Tento cyklus samozřejmě platí i pro lidi, kteří vyrůstají v nepříznivých podmínkách a postrádají základní potřeby, jako je bezpečí, jídlo a spánek. Tyto podmínky mění interoceptivní síť a snižují schopnost mozku přesně regulovat svůj rozpočet po celý život. To se promítá do vyššího celoživotního rizika srdečních onemocnění, artritidy, cukrovky a dalších chorob.

Nový pohled na osobní odpovědnost

Ve světle možnosti, že své emoce vytváříme na základě pojmů, je další otázkou, zda jsme za své pojmy zodpovědní.

Určitě ne za všechny. Koncepty, které jste se naučili v dětství, si nemůžete vybrat. Ale jako dospělý člověk si rozhodně můžete vybrat, jakým zkušenostem se vystavíte, což formuje koncepty, které nakonec řídí vaše jednání. Zodpovědnost v tomto pojetí spočívá v tom, že se vědomě rozhodnete změnit své koncepty.

Teorie konstruovaných emocí tvrdí, že každý aspekt našich emocí je tvárný a flexibilní. Nejste vydáni na milost a nemilost mýtickým emočním obvodům ukrytým hluboko v nějaké prastaré části vašeho mozku. Nad svými emocemi máte větší kontrolu, než si myslíte.

6 kroků jak zlepšit svojí emoční granularitu

Nemůžete samozřejmě jen tak lusknout prsty a okamžitě změnit to, co cítíte, ale zde je šest praktických kroků, které můžete podniknout, abyste postupem času zlepšili svou emoční granularitu, a to na základě nejnovějších poznatků z vědeckého výzkumu.

1. Vyzkoušejte si nové perspektivy

Podle teorie konstruovaných emocí představy, které zastáváme, přímo ovlivňují naše tělesné rozpočty, a tedy i naše prožívání emocí. Koncepty neexistují v abstraktní, raritní sféře oddělené od biologie. Učení nebo změna konceptů (známých také jako mentální modely) přímo ovlivňuje fungování našeho těla z minuty na minutu.

Tím, že si vyzkoušíme nové perspektivy, stejně jako si zkoušíme nové oblečení, můžeme “vyzkoušet” různé režimy tělesného rozpočtu. Stejně jako můžeme přidělit více finančních prostředků do té či oné rozpočtové kategorie, můžeme totéž udělat s rozpočtem našeho těla.

To může zahrnovat cokoli od cestování po cizích zemích, přes trávení času s různými typy lidí, četbu literatury až po zkoušení nových zážitků. Tyto zážitky nám odhalují různé způsoby uspokojování lidských potřeb, které si možná budeme chtít vypůjčit pro sebe.

2. Přehodnoťte to, co cítíte

Kdykoli se cítíte špatně, uvědomte si, co se vlastně děje: prožíváte nepříjemný afekt na základě interoceptivních vjemů. S praxí se můžete naučit dekonstruovat emoci na její jednotlivé složky, místo abyste ji nechali stát se čočkou, skrze kterou se díváte na svět.

Například široký, nejednoznačný pocit “úzkosti” lze rozložit a překlasifikovat na “napětí v horní části zad”, “rychle bušící srdce” a “sevřenou čelist”. Tato dekonstrukce zbavuje pocity části jejich emocionální síly.

Zkuste si přesněji označit, co cítíte, meditovat nad různými částmi těla nebo hledat bezprostřednější fyzické příčiny, jako je hlad, dehydratace nebo nedostatek spánku.

3. Mluvte o tom, co cítíte

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zpochybnit často příliš dramatické interpretace mysli, je mluvit o nich s ostatními. Vyjádření pocitů na veřejnost nám dodává určitou míru objektivity a umožňuje ostatním projevit empatii a pochopení.

Ve studiích bylo zjištěno, že muži, kteří vyjadřovali hodně emocí, které neoznačovali, měli nejvyšší hladinu cytokinů, proteinů, které v dlouhodobém horizontu způsobují záněty. Ženy, které přežily zhoubné onemocnění prsu a explicitně pojmenovávají a vyjadřují své emoce, mají lepší zdravotní stav a méně návštěv u lékaře po operaci.

Tedy mluvit o svých pocitech měřitelně zlepšuje zdraví a štěstí.

4. Hýbejte svým tělem

Někdy jsou prediktivní smyčky mezi tělem a myslí tak silné, že je obtížné je vědomě přerušit. Naštěstí máme zadní vrátka: tělo. Ať už prostřednictvím chůze, jógy, protahování, posilování nebo jiných forem cvičení, můžeme znovu synchronizovat signály proudící mezi naším tělem a myslí, a uvést tak naše tělesné rozpočty zpět do rovnováhy.

Všichni živočichové používají pohyb k regulaci svého tělesného rozpočtu. Pokud má pes v těle příliš mnoho glukózy, může běhat nebo se točit dokola, aby ji spálil. Lidé jsou jedineční v tom, že můžeme používat čistě mentální koncepty, abychom změnili své rozpočty. Když to však selže, rychlý běh nebo aerobní cvičení může napravit zaběhnutou zpětnou vazbu, která nás drží při zemi.

5. Zlepšete si slovní zásobu

Může se to zdát nepravděpodobné, ale existují podstatné důkazy, že emoční granularita úzce souvisí s jazykovou granularitou. Čím jemnější je vaše slovní zásoba, tím přesněji dokáže mozek identifikovat, co se v těle děje, a podle toho kalibrovat svůj rozpočet.

V jedné studii bylo zjištěno, že lidé, kteří vykazují vyšší emoční zrnitost, chodí méně často k lékaři, méně často užívají léky a stráví méně dní v nemocnici kvůli nemoci. Naopak nižší emoční granularita je spojena s velkou depresivní poruchou, sociální úzkostnou poruchou, poruchami příjmu potravy, poruchami autistického spektra, hraniční poruchou osobnosti a obecnými pocity úzkosti a deprese.

Rozšíření slovní zásoby může mít přímý vliv na fungování vašeho organismu, ať už jde o čtení náročných a diferencovaných literárních děl, sledování filmů se složitými postavami nebo vyhledávání slov, která neznáte.

6. Pište o svých zážitcích

Jedním z jasných závěrů knihy Jak vznikají emoce je, že svět pojmů a svět biologie nejsou oddělené. Náš mozek se při rozhodování o rozpočtu spoléhá na modely toho, co se děje nebo pravděpodobně stane ve vnějším světě. Tyto modely můžeme vědomě ovlivňovat a obohacovat tím, čemu se vystavujeme.

Psaní je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak přímo utvářet koncepty, které si náš mozek vytváří. Psaní nám umožňuje konkretizovat naše myšlení mimo naši hlavu, kde je lze objektivněji vyhodnotit, analyzovat a změnit. Slova, která vkládáme na stránku, se mohou odrážet zpět k nám a vytvářet tak jinou prediktivní smyčku, v nichž máme mnohem větší vliv.

Závěrečné slovo

Všech těchto šest přístupů může změnit negativní spirálu utrpení na pouhé fyzické nepohodlí. Bolest je nevyhnutelná, ale nemusí znamenat, že je s vaším životem něco v nepořádku. Žádná technika zaručeně nefunguje pokaždé, ale otevírají možnost pracovat na zdravějším těle, uspokojivějších vztazích a pružnějším a silnějším emocionálním životě.

Příslibem konstruovaných emocí není to, že nějakým způsobem získáme úplnou kontrolu nad tím, jak se cítíme. Emoce jsou ze své podstaty nejisté a tato nejistota je přesně to, co umožňuje živý emoční život. Život může být nečekaně radostný, nečekaně smysluplný, nečekaně hluboký. Příslibem není to, že můžeme ovládat emocionální vlny, které se přes nás převalují, když procházíme životem. Příslibem je, že se můžeme naučit na těchto vlnách obratně a s radostí surfovat.

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

15 komentářů v “Teorie konstruovaných emocí – 6 kroků jak zlepšit svojí emoční granularitu

 1. Eva Holečková píše:

  Velice zajímavý článek. Když se zamyslím nad spoustou věcí, které se v článku píší, tak musím jen souhlasit. Aniž by si člověk některé věci uvědomoval, tak tady jsou krásně popsané na příkladech… Určitě velice přínosný článek, který mi pomůže na sobě pracovat. Už jen jeho přečtení mi zlepšilo náladu. Děkuji za zajímavé články.

 2. Mária píše:

  Článok hodnotím vysoko pozitívne. Konečne som sa dozvedela o fungovaní nášho tela v rámci emócií a zároveň sú tu poskytnuté veľmi dobré rady ako sa môže jednotlivec popasovať s rôznymi problémami, ktoré zažíva a čo najviac na dané problémy vplýva.Touto cestou ďakujem autorke článku.Verím tomu, že mi tieto veci pomôžu na ceste životom.

 3. Jana píše:

  Článek se mi moc líbí, díky za něj. Děkuji znovu i za jiné články, které nám posíláte, vždy si tam člověk najde to své. Někdy jsou články pro laiky složité, ale stačí přečíst víckrát a zamyslet se.
  S emocemi se peru celý svůj dlouhý život, těchto informací není nikdy dost. Přeji vam zdraví a sílu do další práce.
  Zdraví JD

 4. Josef píše:

  Napíši to velmi krátce.Každý z nás má každý den své EMOCE .At´jsou pozitivní nebo negativní.V našem mozku se to rodí,a jednou to musí “VEN”.Vím napsal jsem blábol,ale je to tak. S pozdravem F J.

 5. anicka.chom píše:

  Moc odborný článek. I když možná všem odborným věcem nebo výrazům člověk neskúsený v daném námětu nerozumí, vede to k určitým poznatkúm jak je náš mozek jedinečně utvořen. Vzniká otázka, je to dílo náhody nebo má svého konstruktéra (Svořitele)?🤔

 6. josefzika píše:

  Tak věda konečně přichází na to, co už dávno praktikují terapeuti např. V hlubinné regresní terapií .Mám právo o tom takto mluvit, protože jsem klasický vzdělaný m psychoterapeutem, který používá i zvnitřněné alternativní postupy, které vedou k nastartování požadovaných změn v prožívání. Nejen o těchto postupech jsem referoval na festivalech Miluj svůj život a na internetových portálech Příznaky transformace a Skutečný život. Stačí zadat YouTube Mgr.Josef Zika videa a jste v obraze.

 7. Marta Kišová píše:

  Musela jsem si to dvakrát přečíst ,abych porozuměla co se ve mě odehrává.Dát průchod svým emocím.Jsem dost uzavřená a neumím to.Musím na sobě zapracovat.Děkuji za to.

 8. Božena Kadečková píše:

  Děkuji za tento článek. Opět mi pomohl v orientaci, co se v mém těle a mysli vlastně děje, a nabídl i postupy, jak s tím dále pracovat. Vaše články čtu vždy se zájmem, jsou velmi dobře zpracované po odborné stránce a informacím mohu skutečně důvěřovat (stejně jako důvěřuji vašim produktům) Přeji vám hodně dalších úspěchů a těším se na další články

 9. Jana píše:

  nemohu to číst dále než až k “emoce jsou konstruovány mozkem” – paní asi obdivuje darwinistickou vývojovou spiráluu..a “ví”, že je biotělem…zastávám jiný názor a ověřený “praxí” jsme energetické bytosti/světlo,kde mysl je architektem a stavitelem v projevu /2v1/

  • Patrik píše:

   Líbí se mi váš komentář. Přesto je článek pěkně napsaný a “standartnímu” člověku prostě “vyhovuje”. Vždy je tu však obal a obsah může být jiný. Je to o Víře a Oddanosti. P

  • Jana píše:

   Souzním – jsme “jezdec/nova, kůň/mysl i velká pardubická .steeplechase cross-country pro 21.století”

 10. David Ježek píše:

  Je to tak, má pravdu. Člověk na sobě musí chtít pracovat, celý život se učíme. Jak poznávání světa tak i sebe samotného. Porozumět sobě samému, svému tělu. Kolikrát mám uzamčenou mysl, tím pádem pocity emoce. Tím že sportuji celý život, se mi vždy ve sportu ať na kole, cvičení atd.. jak si užívám pohybu, otevře mysli, vnímám jinak svoji pocity, myšlení pozitivita. Dnešní okolní svět je toxický, takže pravidelně se čistit:). Samozřejmě každý je individuální a potřebuje ke své regulaci jiné činnosti. Super článek:)

 11. Marcela Tesařová píše:

  Úžasná studie i pro normální populaci, která nemá žádné znalosti v oblasti lékařství. Ale pro každého jsou srozumitelné ty závěrečné rady (6), jak může každý sám na sobě zapracovat, aby zlepšil zvládání svých emocí. Pro pochopení vzniku a funkce emocí je důležité přečíst celý článek, třeba několikrát. Moc díky za Vaše články. Mám pro Vás obdiv za to, že nám pomáháte rozšiřovat naše obzory. Přeji hodně dobrého do roku 2022 pro Vás a celý Váš kolektiv a těším se na Vaše další články.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *