Buněčný zánět – co všechno způsobuje 4.86/5 (859)

ilustrace člověka v plamenech

Co má naražený palec u nohy nebo tříska v prstu na ruce společného s rizikem vzniku Alzheimerovy choroby, infarktu nebo vážného onemocnění tlustého střeva? Víc, než si myslíte. S tím, jak se vědci do hloubky snaží odhalovat příčiny nemocí, se dostávají více k základům fungování lidského těla a odhalují se jim vazby na prastarý obranný mechanizmus, jednu ze základních imunitních reakcí – zánět. Biologický proces , který mění tkáň okolo třísky na červenou a způsobuje otok je podle posledních výzkumů zřejmě i příčinou většiny civilizačních nemocí současnosti. Pokud vědci mají pravdu mohlo by to radikálně změnit přístupy vterapii nemocí a způsoby jak si udržet zdraví do vysokého věku.

Tichý zabiják

Zánět je obranným mechanizmem těla proti útokům různých bakterií, virů a parazitů způsobujících nemoci. Když dojde k takovému útoku a patogen se dostane do těla, zánět nastolí obranný útok namířený proti útočníkovi a tkáni, kterou mohl infikovat. Po úspěšné likvidaci útoku zánět ustupuje a nastává proces hojení.

Problém je pokud se i po likvidaci útočníka zánětlivý proces nezastaví a pokračuje dále. Příčinou může být genetická dispozice. Jindy proces zánětu může udržovat kouření nebo vysoký krevní tlak. Něco co zatěžuje tělo navíc a to díky tomu pokračuje v obranné reakci i když původní patogen, který zánět spustil, je dávno zlikvidován. Z přechodného stavu se stává stav chronický. A vypadá to, že právě tento mechanismus je základem mnoha závažných chorob středního a vyššího věku.

Chronický zánět

Chronický zánět poškozuje závažným způsobem tělo. Destabilizuje usazeniny cholesterolu v koronárních tepnách, což může vést k infarktům a mozkovým mrtvicím. Sžírá nervové buňky v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou. Může dokonce podporovat množení abnormálních buněk a usnadňovat jejich přeměnu na zhoubné.

Tento koncept je tak fascinující, protože pokud by se potvrdil, mohlo by to znamenat nový a jednoduší způsob v odvracení mnoha nemocí. Místo, aby se léčily jednotlivé choroby samostatně – srdeční onemocnění, Azheimerova choroba nebo zhoubné choroby – tak by mohl existovat jediný protizápalový lék, který by zabránil všem třem.

obrázek aterosklerózy - uložený tuk do cévní stěny
Ateroskleróza je zánětlivé onemocnění cév, které vzniká v důsledku ukládání tuku do cévní stěny.

Fascinující je také to, že celý proces naznačuje, že naše těla se mohla stát oběťmi vlastního úspěchu z hlediska evoluce. Mechanismy, které byly důležité, aby nás ochránily v dobách kdy jsme neměli zařízení na čištění vody a kanalizaci, se nyní když dožíváme vyššího věku, obrací proti nám a vymykají se kontrole. A vypadá to, že i mnoho atributů západního životního stylu, jako je strava s vysokým obsahem cukrů a nasycených tuků, doprovázená malým nebo žádným pohybem, usnadňuje rozvoj chronických zánětlivých procesů. Tolik teorie.

Snížení zánětu jako prevence mnoha chorob

Například v roce 2000 vědci došli k závěru, že u pacientů užívajících přípravek Celebrex, lék na předpis od společnosti Pfizer, který byl původně navržen k terapii zánětu při artritidě, je méně pravděpodobné, že u nich dojde ke vzniku střevních polypů – abnormálnímu růstu, který může vést k nejhoršímu. Nyní existují desítky klinických studií přípravku Celebrex, které mimo jiné testují, zda tento lék může také zabránit chorobám prsu, oddálit ztrátu paměti nebo zpomalit progresi ničivé neurodegenerativní poruchy známé jako Lou Gehrigova choroba.

Islandská biotechnologická společnost DeCode Genetics oznámila, že zahajuje pilotní studii, která by otestovala, zda protizápalový lék, který je ve vývoji pro použití při terapii astmatu, může působit jako prevence infarktu.
Dědečkem všech protizápalových léků je samozřejmě aspirin a miliony Američanů ho již užívají, aby předcházely infarktu. Rostou však důkazy, že může také bojovat proti censored tlustého střeva a dokonce i Alzheimerově chorobě snížením zánětu v zažívacím traktu a v mozku.
Tento nový pohled na zánět mění způsob, jakým někteří vědci provádějí lékařský výzkum. “Prakticky celé naše úsilí v oblasti výzkumu a vývoje je nyní zaměřeno na hledání souvislostí mezi zánětem a censoredmi nemocemi,” říká Dr. Robert Tepper, prezident výzkumu a vývoje ve společnosti Millennium Pharmaceuticals v Cambridge ve státě Massachusetts.

Jak vlastně celý proces zánětu probíhá v detailu

Jde o celou kaskádu procesů, které nastávají vždy, když je tělo vystaveno traumatu nebo zranění. Například když se říznete do prstu, tak speciální sentinelové buňky upozorní imunitní systém na možnou přítomnost bakterií. Další druh bílých krvinek nazvaných žírné buňky uvolní do místa zranění chemickou látku nazývanou histamin. Tím dojde k rozšíření cév a vlásečnic, aby se k postiženému místu mohli dostat další druhy t-lymfocytů zvaných makrofágy. Ty zahájí další linii útoku na patogeny a zároveň uvolní další druh chemikálií zvaných cytokiny. Ty zaplaví bojiště a zničí patogeny a i poškozenou tkáň. V této válce nezůstávají žádní ranění. Staří Římané trefně přirovnávali zánět k požáru.

Vrozená a naučená imunita

Tato obecná reakce probíhá díky vrozené imunitě v případě jakéhokoliv útoku na organizmus. I primitivní organismy jako hvězdice se brání stejným mechanizmem. U vyšších organismů se navíc vyvinul přesnější obranný mechanizmus, který dokáže řídit a zesilovat vrozenou odezvu a vytváří specializované protilátky vytvořené na míru pro cílení na konkrétní druhy bakterií a virů. Tomuto systému se říká naučená imunita a umožňuje například vývoj vakcín.

Vrozená a naučená imunologická obrana, která pracuje v tandemu, bojuje v bitvách, dokud nezničí všechny napadající bakterie. V závěrečném návalu aktivity se uvolní poslední vlna cytokinů, zánětlivý proces ustoupí a začne hojení.

Problémy začínají, když z nějakého důvodu zánětlivý proces přetrvává a stává se chronickým. Konečné důsledky jsou různé a závisí na tom, kterým směrem se chronický zánět ubírá. Mezi prvními, kteří uznali širší důsledky chronického zánětu, byli lékaři v oblasti srdce, kteří si všimli, že zánět hraje klíčovou roli při kardiovaskulárních onemocněních.

několik zápalek vedle sebe, které zapaluje další zápalka zleva

Je vaše srdce v plamenech?

Ještě nedávno lékaři považovali infarkty za spíše „instalatérský“ problém. Tuk se postupně usazuje v cévách až dojde k jejich ucpání a přeruší se přívod krve k srdci. Látku pro tyto usazeni poskytovala složitá molekula zvaná LDL – neboli špatný cholesterol. Kdokoli s vysokou hladinou LDL byl vystaven většímu riziku vzniku srdečních onemocnění. S vysvětlováním věcí je jeden problém – někdy jsou totiž vysvětlení smrtelně chybná. Polovina všech infarktů se totiž vyskytuje u lidí s normální hladinou cholesterolu. Jak se zlepšily zobrazovací techniky, lékaři ke svému překvapení zjistili, že nejnebezpečnější plaky nemusí být nutně tak velké. Něco, co ještě nebylo identifikováno, způsobovalo prasknutí těchto usazenin a vyvolalo masivní sraženiny, které přerušily přívod krve do srdce. V 90. letech minulého století se doktor Paul Ridker a jeho výzkumný tým v Brigimhamu přesvědčil, že za prasknutí plaků byla zodpovědná nějaká zánětlivá reakce, a pokusil se to dokázat.

CRP faktor

Byl k tomu potřeba jednoduchý krevní test při kterém měřil hodnoty jedné molekuly, kterou produkují játra v reakci na zánětlivou reakci probíhající v organismu. Jedná se o molekuly reativního proteinu – CRP. Při závažných censoredch infekcích hodnoty CRP rychle vystřelí z méně než 10 mg /l k 1000 mg/l. Doktora Ridkera zajímaly, ale velmi nízké hladiny CRP, které našel i u jinak zdravých lidí a které naznačovaly jen mírně zvýšenou hladinu zánětu. K tomu je ovšem potřeba speciálně navržený CRP test se zvýšenou citlivostí. Do roku 1997 Ridker se svým týmem prokázali, že u zdravých mužů středního věku s nejvyššími hodnotami CRP byla v příštích šesti letech třikrát vyšší pravděpodobnost infarktu, než u mužů s nejnižšími hodnotami CRP. Zjistili, že při hodnotách CRP 3,0 mg / l nebo vyšší se může ztrojnásobit vaše riziko srdečních onemocnění. Nebezpečí se zdá být ještě větší u žen než u mužů. Naproti tomu lidé s extrémně nízkou hladinou CRP, nižší než 0,5 mg / l, mají zřídka infarkt.

Lékaři stále nevědí jistě, jak by zánět mohl způsobit prasknutí plaku. Ale mají teorii. Jak se zvyšuje hladina LDL cholesterolu v krvi, částečně prosakuje do výstelky koronárních tepen a uvízne tam. Makrofágy, upozorněné na přítomnost něčeho, co do cévní stěny nepatří, přijdou a pokusí se vyčistit cholesterol. Pokud z jakéhokoli důvodu začnou signály cytokinů zvyšovat zánětlivý proces namísto toho, aby jej snižovaly, deska usazeného cholesterolu se stane nestabilní.

“Nejde o popření cholesterolu jako rizikového faktoru,” říká doktor Ridker. “Cholesterolové usazeniny, vysoký krevní tlak, kouření – to vše přispívá k vývoji podkladových plaků.” „ Zdá se ale, že je to právě zánět co přispívá k náchylnosti těchto plaků se uvolnit a způsobit infarkt.“

Nový pohled na cukrovku

Předtím než Dr. Frederick Banting a jeho kolegové na univerzitě v Torontu izolovali inzulín ve 20. letech 20. století, zkoušeli lékaři uzdravovat cukrovku vysokými dávkami salicylátů, což je skupina látek podobných aspirinu. V té době byli, tak zoufalí, že dokonce zkoušeli i morfin a heroin. Salicylátový přístup sice snížil hladinu cukru, ale za vysokou cenu. Nežádoucí účinky zahrnovaly neustálé zvonění v uších, bolesti hlavy a závratě. Dnešní terapie cukrovky pomocí inzulinu je mnohem bezpečnější. Vědci však v posledních několika letech znovu zkoumali salicylát k získání nových informací o vývoji cukrovky.

obrázek inzulínu s injekční stříkačkou

Tukové buňky chrlí zánětlivé cytokiny

Zjistili, že cukrovka vzniká složitou souhrou mezi záněty, inzulínem a tuky – ať už ve stravě, nebo ve velkých záhybech pod kůží. Tukové buňky se totiž skutečně chovají podobně jako imunitní buňky a chrlí zánětlivé cytokiny, zvláště když přibíráte na váze. Kde přesně zánět vstupuje do hry – jestli jako příčina nebo následek – je zatím nejasné. Ovšem důvody proto mu přisoudit zásadní, tedy příčinnou roli jsou čím dál silnější. Doktor Steve Sholeson, vedoucí výzkumného centra pro cukrovku v americkém Bostonu vyšlechtil myši jejichž tukové buňky produkovaly cytokiny ve velkém množství. Na tyto myši nefungoval inzulin a velmi rychle se u nich rozvinul vážný diabetes. „Celý proces může zpustit pouhým podněcováním zánětu“ říká doktor Sholeson.

To naznačuje, že dobře načasovaný zásah do zánětlivého procesu může zvrátit některé projevy cukrovky. Některé z léků, které se již používají k terapii cukrovky mohou fungovat, protože také tlumí zánětlivou reakci. Předběžný výzkum navíc naznačuje, že vysoké hladiny CRP mohou naznačovat větší riziko cukrovky. Ale je příliš brzy říci, zda snížení hladiny CRP udrží cukrovku na uzdě.

Rána, která se nikdy nehojí

V šedesátých letech 19. století renomovaný patolog Rudolf Virchow spekuloval, že zhoubné censored vzniká v místě chronického zánětu. O století později lékaři věnovali větší pozornost úloze, kterou hrají různé genetické mutace při podpoře abnormálních růstů, které se nakonec stanou maligními. Nyní vědci zkoumají možnost, že mutace a záněty jsou vzájemně se posilující procesy, které když uniknou kontrole, mohou transformovat normální buňky na potenciálně smrtící censored.

Volné radikály

Jak se to může stát? Jednou z nejúčinnějších zbraní produkovaných makrofágy a jinými zánětlivými buňkami jsou takzvané volné radikály kyslíku. Tyto vysoce reaktivní molekuly ničí téměř vše, co jim zkříží cestu – zejména DNA. Pokud ovšem buňku pouze poškodí, aniž by ji kompletně zničili, může to vést ke genetické mutaci. Buňka se tak dále může dělit a růst. Ovšem abnormání růst není stále censored říká Lisa Coussens, bioložka v Centru pro komplexní výzkum nejvážnějších nemocí při Kalifornské universitě v San Francisku. „ Pro imunitní systém ovšem takto poškozené místo vypadá jako rána, kterou je potřeba zacelit. Na místo jsou tedy povolány imunitní buňky, které sebou přinesou růstový faktor a celou řadu proteinů, které přivolají zánětlivé cytokiny.“ vysvětluje doktorka Coussensová. „A tyto neustále proudí do poškozeného místa a snaží se zacelovat ránu. Ale místo zacelování a uzdravování krmí buňky růstovým faktorem.“

Protein COX-2

Někdy je zřejmý důvod počátečního zánětlivého cyklu. Například u chronického pálení žáhy, které neustále koupe výstelku jícnu žaludeční kyselinou, což člověka předurčuje k rakovině jícnu. Jindy je to méně jasné. Vědci zkoumají úlohu enzymu zvaného cyklooxygenáza 2 (COX-2) při rozvoji nejvážnějších nemocí tlustého střeva. COX-2 je další protein produkovaný tělem během zánětu.

V posledních několika letech vědci prokázali, že lidé, kteří užívají denní dávky aspirinu – o kterém je známo, že blokuje COX2 – mají menší pravděpodobnost vzniku prekancerózních růstů nazývaných polypy. Problém s aspirinem však je, že může také způsobit vnitřní krvácení. Poté v roce 2000 vědci prokázali, že Celebrex, další inhibitor COX-2, u kterého je méně pravděpodobné, že způsobí krvácení, než aspirin, také snižuje počet polypů v tlustém střevě.

Měli byste tedy užívat Celebrex k prevenci nejvážnějších nemocí tlustého střeva? Ještě je příliš brzy to potvrdit. “COX-2 je zjevně jedním z faktorů nejvážnějších nemocí tlustého střeva. Ale nemyslím si, že to je výlučná odpověď,” říká Ray DuBois, ředitel prevence nejvážnějších nemocí v Cancer Center Vanderbilt-Ingram v Nashvillu v Tennu. “Je třeba prozkoumat mnoho dalších komponent.”

Aspirin na Alzheimerovu chorobu?

Když se lékaři léčící pacienty s Alzheimerovou chorobou podrobněji podívali na to, kdo podle všeho této nemoci podlehl, odhalili zajímavou stopu: u těch, kteří užívali censored léky na artritidu nebo srdeční choroby, došlo k rozvoji poruchy mnohem později. Možná jejich imunitní systém omylem viděl charakteristické plaky a spletence, které se hromadí v mozcích pacientů s Alzheimerovou chorobou, jako poškozenou tkáň, kterou je třeba odstranit. Pokud ano, následující zánětlivá reakce způsobovala více škody než užitku. Zablokování protizápalovými přípravky by mohlo omezit nebo alespoň oddálit jakékoli poškození kognitivních funkcí.

větvička vrby
v roce 1828 extrahoval německý farmakolog Johann Buchner z vrbové kůry žlutě zbarvenou látku, kterou nazval salicin, podle latinského rodového jména pro vrbu – Salix. To byl počátek objevu aspirinu. Dnes se ovšem neextrahuje z vrbové kůry, ale vyrábí se synteticky.

Gliové buňky

Nejpravděpodobnějšími viníky jsou tentokrát gliové buňky, jejichž úkolem je vyživovat a komunikovat s neurony. Vědci zjistili, že gliové buňky mohou také působit podobně jako žírné buňky kůže a produkovat zánětlivé cytokiny, které aktivují další imunitní buňky. “Gliové buňky se pokoušejí vrátit mozek do normálního stavu,” vysvětluje Linda Van Eldik, neurobioložka na lékařské fakultě Northwestern University Feinberg v Chicagu. “Ale z nějakého důvodu se zdá, že u neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, se tento proces dostne mimo kontrolu. Dojde k chronické aktivaci gliových buněk, která vede k zánětlivému stavu. “

Zdá se, že někteří lidé jsou citlivější na plaky v mozku než jiní. Možná mají genetickou predispozici. Nebo u nich možná probíhá dlouhotrvající censored infekce, jako je onemocnění dásní, která udržuje vnitřní zánětlivé reakce a naklání rovnováhu směrem k chronickému zánětu.

Předběžný výzkum naznačuje, že tobolky s nízkými dávkami aspirinu snižují u člověka riziko Alzheimerovy choroby. Většinu těchto preventivních opatření je bohužel nutné zahájit dostatečně dříve, než se objeví neurologické problémy. „To, co jsme se u demence naučili, je, že je velmi těžké zlepšit lidi, kteří ji již mají,“ říká Dr. Ernst Schaefer, profesor medicíny a výživy na Tuft’s Friedman School of Nutrition v Bostonu. “Je ale možné stabilizovat lidi a preventivně předcházet onemocnění.”

Když tělo napadá sebe samo

Žádní lékaři nemají více zkušeností s terapií chronických nepřiměřených imunitních reakcí než lékaři, kteří se specializují na revmatoidní artritidu, roztroušenou sklerózu, lupus a další autoimunitní poruchy. Po celá desetiletí tato onemocnění poskytují dokonalé příklady těla, které je ve válce samo se sebou. Jiskra, která pohání tuto vnitřní destrukci, však nepochází z přebytečných zásob cholesterolu nebo tvrdohlavé censored infekce. Místo toho super sofistikovaná, naučená imunologická obrana těla omylem řídí zánětlivý útok proti zdravým buňkám na místech, jako jsou klouby, nervy a pojivová tkáň.

Během posledních několika let dokázaly silné léky jako Remicade a Enbrel, které se zaměřují na specifické zánětlivé cytokiny, zázraky proti revmatoidní artritidě a dalším autoimunitním poruchám. Ale jak se v medicíně často stává, léky také způsobily určité problémy. Například u pacientů, kteří užívají Remicade, je o něco vyšší pravděpodobnost vzniku tuberkulózy; zdá se, že stejné zánětlivé cytokiny, které napadly jejich klouby, je také chránily před TBC.

Roztroušená skleróza

Zánět může představovat větší problém v ranných stadiích autoimunitních onemocnění, jako je roztroušená skleróza. Nakonec dojde ke zničení takového množství tkáně, že poškození nervů se stává trvalým.
“Vaším původním cílem je udržet imunitní odpověď pod kontrolou, ale pak se musíte zeptat, jak podpoříte opětovný růst poškozené tkáně,” říká Dr. Stephen Reingold, viceprezident pro výzkumné programy v Národní společnosti pro roztroušenou sklerózu. Může trvat desítky let, než se to podaří zjistit.

Astma bez alergií?

Jednou z nejzajímavějších otázek v imunologii dnes je, proč každý netrpí astmatem. Koneckonců, vzduch, který dýcháme, je plný bakterií, virů a jiných dráždivých látek. Protože polovina ze 17 milionů Američanů s astmatem je přecitlivělá na běžné látky, jako jsou kočičí srst nebo pyl, je logické, že jejich alergické reakce vyvolávají chronický zánět v jejich tělech. Lidé, u nichž se astma vyvine až v dospělosti často ale alergie nemají. Lékaři stále nevědí, co je příčinou jejich nemoci, ale příznaky zánětu se v jejich plicích vyskytují stejně.

Mnoho způsobů censored astmatu je navrženo tak, aby potlačovalo zánět, i když tuto nemoc stále neléčí. „Může to znamenat, že zánětlivá hypotéza není zcela správná nebo že léky, které používáme k terapii zánětu, nejsou zcela účinné,“ říká Dr. Stephen Wasserman z Kalifornské univerzity v San Diegu. “Existuje ještě spousta otázek na které neznáme odpovědi.”

Chronický zánět hraje klíčovou roli u mnoha chronických chorob

Všude, kam se obrátí, lékaři nalézají důkazy o tom, že zánět hraje u chronických onemocnění větší roli, než si mysleli. To ale nutně neznamená, že vědí, co s tím mají dělat. “Právě jsme v chaosu,” říká doktorka Gailen Marshallová, imunoložka na lékařské fakultě University of Texas v Houstonu. “Rozvíjíme myšlenku, abychom zvýšili povědomí.” Ale opravdu ještě nemůžeme doporučit konkrétní terapii. “

To se brzy může změnit. Vědci hledají mimo aspirin i další víceúčelové experimentální léky, které blokují zánět s větší přesností. Společnost Millennium Pharmaceuticals testuje druh léku s názvem Velcade, který již byl schválen pro terapii mnohočetného myelomu, proti rakovině plic a dalším malignitám. Existuje však pocit, že je třeba provést mnohem podstatnější výzkum povahy zánětu, než vědci pochopí, jak nejlépe omezit poškození chronických onemocnění.

Co můžeme všichni udělat, abychom utišili zánětlivé požáry v našich tělech?

mísa se salátem na stole, dresinky a krutony, vedle leží krejčovský metr a činky

Některé rady mohou znít povědomě, ale nové výzkumy o povaze zánětlivých reakcí nám dávají novou motivaci, abychom je dodržovali. Tukové buňky produkují cytokiny. Snížit hmotnost, zredukovat procento tělesného tuku (Celkem 56 % dospělých v České republice trpí nadváhou) – znamená produkovat méně zánětlivých cytokinů. Stejně tak pravidelné cvičení, 30 minut denně, každý den v týdnu. Správné čištění zubů chrání před onemocněním dásní, což je další zdroj chronického zánětu. Konzumujte potraviny, které mají censored vlastnosti. Ovoce, zelenina, bylinky jsou plné látek, které zneškodňují volné radikály. Dostatek kvalitního spánku rovněž uhašuje zánětlivé procesy.

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

47 komentářů v “Buněčný zánět – co všechno způsobuje

 1. Jiří Lešinský píše:

  Omezte příčinu chronického zánětu, stres, nevhodná strava pro váš organismus, nadváha, dostatek pohybu. Nedoléčený zánět se zapouzdří a při zátěži ať nachlazení, nemoc, zvýšený stres produkuje zapouzdřené zánětlivé ložisko zánětlivé buňky. Dohledejte si literaturu, která vás navede, jakým způsobem se lze zapouzdřených ložisek zbavit.

 2. Mgr.Boh.Thieleová píše:

  Děkuji za možnost dále si doplňovat vědomosti a zkušenosti při opravách činnosti našich
  organismů.V každém z uveřejněných článků nacházím nějaké změny,doplnění či potvrzení
  informací o činnosti našich těl…Těším se na další zajímavé informace.
  B.Thieleová

  • Jana píše:

   …ano, také to, proč bylo potřeba popřít lidové léčitelství , které jde ruka v ruce s důvěrou v boha živého (Komenský)

 3. avicena píše:

  Pěkný a srozumitelný článek i pro laiky. Díky.
  Užívám Čagu a dokonce už i po někalika dnech se mi zlepšily moje chronické zažívací a střevní potíže. Je to drahé, ale funguje to.
  Trochu mě ale udivuje zmínka v článku o léku od firmy Pfizer – to je ta firma, která zaplavila svět svými rádoby zázračnými mrna ” vakcínami ” ???

 4. Milan píše:

  Dobré ráno,
  i já se připojuji k chválám vašich článků, které jsou srozumitelné a posouvají k rozšíření vědomostí v současnosti tolik diskutovaných nemocích.

 5. Jana Čipáková píše:

  Díky za další přínosný článek. Navíc se týká téměř každého.
  Zdraví
  Jana Čipáková

 6. Jana Ulicna píše:

  Děkuji za velmi poučné články, jsou srozumitelné pro nás,kteří nemáme vystudovanou medicínu a potřebujeme se orientovat v med.oblasti, tím se nám otevírají další možnosti,jak si pomáhat v léčbě. Děkuji.

 7. jarmilaransdorfov22 píše:

  Dobrý den, moc děkuji za tento článek, vše od Vas je super i doplňky z hub hezky den Jarmila

  • Helena píše:

   Dobrý den.

   Děkuji za články.
   Chronický zánět, acylpirin….nemáte nějaký článek, informace k rostlině Tužebník jilmový. Třeba jestli někdy neproběhla výzkum na toto téma. Má látky stejně jako acylpirin, ale nedráždí, naopak hojí žaludeční sliznici. Zajímali by mě třeba nějaké jiné vedlejší účinky při užívání této byliny.
   Děkuji za případnou odpověď a přeji hodně úspěchů.

   • Vladimír Jašek píše:

    Tato problematika je úzce spojená s TČM a vyšetřením z jazyka a vše se musí potvrdit pulzním vyšetřením a nakonec udělat sken na Nové Plazmě , protože ta objeví mnoho potížistů v lidském organismu včetně rakovin . Přednášku vám tady dělat nebudu ale jen vás všechny upozorňuji , že vše je úplně jinak a hlavně jediný kdo léčí je jenom náš vlastní organismus, protože je nato naprogramovaný ale musí dostat to co ON potřebuje a NE na co máme chuť a hlavně NE ty chemické sračky plné německé chemie kterým lidi říkají POTRAVINY a veterináři je deklarují jako nezávadné ale organismus spolu s očkováním je hodnotí jako jedovaté .!!!

 8. Ludva píše:

  Mnoho civilizačních nemocí je ovlivněno vysokým krevním faktorem HOMOCYSTEIN.(HCY).Na ty pomohou vitaminy B6 plus B9(kys.listová) plus B12.Jsou však nemoci, na které to nezabírá a je nutno hledat další cesty.( možná právě léčivé houby).

 9. Helena píše:

  Ano, je již delší dobu známo, že chronický zánět je zabiják. Mění propustnost buněčné membrány a způsobuje ,,ztvrdnutí” membrány. Semipermeabilní membrána se stává nepropustnou. Výsledkem je alergie, astma, nemoci KVS, deprese, ekzémy, parodontoza a další. Aby se nastavila opět propustnost membrán, tak je potřeba dodat omega3 NMK s polyfenoly a to funguje. Já osobně jsem již několik let bez alergií i bez astma. Syna trápil ekzém a poruchy spánku a má výrazné zlepšení a další a další lidé si pomohli přírodní cestou od svých potíží. Myslím, že Reishi ani kurkuma by mi takto výrazně nepomohly.

 10. Alena píše:

  Super článek, vždy perfektní formou napsaný aby byl pochopitelný pro všechny. Jsem opravdu moc ráda, že tyto články existují a za ně moc dík.

  • Vlastislava Melichařiková píše:

   Velmi zajímavý článek který se týka mě jelikož zánět se průdušek a močových cest se mě opakuje

 11. Ivana Hymplová píše:

  Tento článek je úžasný.Věda napsaná tak,že každý porozumí.Matka příroda je součstně základ .IvanaII

 12. Ladislav V. píše:

  Výborný a poučný článek, hodně z nás by se mělo nad ním zamyslet. Bohužel v dnešní době si neškodíme jen nekvalitními potravinami, ale i pitno vodou v různých provedeních (většina nepotřebuje dochucovadla, konzervanty aj.) To je výmysl a šetření na potravinách přes 20 let. Ale škodíme si i mobily, počítači, tablety, v práci a doma veškerými spotřebiči na el. energii, místem pobytu u vysokého napětí – domy u tramvajové, trolejbusové dopravy, či u vedení vysokého napětí. Do toho televizní signál, operároři mob. telefonů, rozhlasové vlny, nadbytečné užívání léků s vedlejšími účinky atd. Myslím, že toto vše působí nejen na zdraví člověka, ale i přírodu.

 13. peter píše:

  Dobry clanok. ktory popularnou formou informuje o zakladnom patologickom procese.
  Ib v stati o CRP doslo zrejme preklepom k nespravnemu udaju “kreativny” namiesto reaktivny protein.

 14. Vlastimil píše:

  .. děkuji za článek,trpím problémem krční tepny, jsem po operaci,která byla excelentně provedena,proto v prevenci užívám Vaše přípravky,děkuji..

 15. Jana píše:

  Dobrý den, jen bych chtěla doplnit, že původem zánětů jsou těžké kovy. Ty způsobují snad všechny vážné nemoci. Pokud se nám podaří zbavit tělo těžkých kovů, nebudou vznikat v těle záněty. Pokud již naše tělo trpí nějakou nemocí, tato nemoc se rychle zlepšuje, protože našemu tělu pomůžeme vytvořit prostředí k regeneraci. Tělo má velikou schopnost k samo léčbě. Studio Bodyform Jana Jansová

  • Petr Kovář píše:

   Těžké kovy jsou problém Millenia…zacal obrovský boom w jejich užitím a soli těchto kovů se v rámci ovlivňování počasí rozptylují v ovzduší. To samé pitná voda… Proč lidé zapomínají na to , že VŽDY příroda najde či nabídne řešení našeho civilizačního problému… Zde opět nabízí po tisíciletí rostlinu , která přímo miluje těžké kovy a čistí pudu , vzduch, rostliny i nás… Canabis sativa… seté konopí… čaje, odvary, zábaly, prostě jakýkoliv druh konzumace či aplikace je prospěšný… Napište Vaše zkušenosti s touto úžasnou rostlinou, jejíž dosah dnes ani neumíme vyhodnotit… Děkuji za super článek… Petr K.

 16. veraschmidova píše:

  Další výborný článek. DĚKUJI.
  Trpím na chronický zánět – trápí mě už roky. Už měsíc užívám doporučený Curcumin a Ganodermu a už jsem si objednala další 2 balení, abych se chronického zánětu konečně zbavila.

  • Vladimír píše:

   Věra Schmidová to budete muset hodně zabrat a tyto dva kvalitní produkty Vám přeji ale budete muset také kromě TČM použít další alkalizující prostředky včetně koupele a změně stravy atd.. Když budete chtít , tak na vladimirjasek@seznam.cz

 17. Milan Hrúz píše:

  Děkuji za informaci.
  Právě to užívám.
  Nemáte také prostředek proti naší zločinecké vládě, která nastoluje genocidu vlastních lidí_

 18. olga.kybela píše:

  Dobrý den,
  článek o “buněčném zánětu” mne velmi zaujal. Samotné mi bylo na “biorezonanci” sděleno, že mám sklony k zánětům. Dávno předtím mi byl na sonografii zjištěn ateroplát v krční cévě a nyní už v důchodovém věku se přidala Neuropatie dolních končetin .Tudíž, jak jsem pochopila, příčinou může být event. zánět v těle, s poškozením systému cév a nervů. Protože jsem příznivec přírodní léčby, před necelým rokem jsem zahájila terapii s produkty z čínských hub, a zdá se, že se můj stav stabilizuje. Rozhodně budu pokračovat.
  Děkuji za zaslání a přeji hezké dny!.
  Olga Jeřábková

  • Iveta píše:

   mě neuropatie dolních končetin zbavila houba Hericium, ze začátku kvůli velkým bolestem spolu s tinkturou z jinanu

 19. Oli píše:

  Váš článek o buněčném zánětu je velice zajímavý. S velkým zájmem jsem si ho přečetla několikrát. Pokud člověk nechce trpět na civilizační choroby, měl by se zamyslet nad doporučením z vašeho článku.

 20. Vladimír píše:

  Ten článek má obrovskou vypovídající hodnotu ale na něj se pak samozřejmě navazuje mnoha dalšími odbornými knihami . Jenom bych upozornil na jednu podstatnou maličkost . Nikdy imunitní systém nenapadá vlastní tělo .!!! Vždy se jedná o nějakou změnu na buňkách na které pak skutečně ten imunitní systém útočí . Jinak zánět je pro mnohé lékaře sprosté slovo . Také veškerá chemie v potravinách povolená veterinární správou jako nezávadná je příčinou nízko hodnotového zánětu lidského těla který je každý den přikrmován další a další chemií na o pak u jedinců po nástupu viru chřipky nebo K 19 končí embolkou tedy smrtí a nepomůže ani mimotělní oběh na ARU či JIPce . Toto vše je na celodenní přednášku . Jinak současné zpracované jídlo je pro organismus J E D .

  • jariel231 píše:

   Vladimíre souhlasím, že imunitní systém nenapadá naše těla. Vlastně neexistují autoimunitní nemoci. Zánět je jak bylo řečeno, imunitní reakce na nepřítele. Bolest je upozornění těla na problém v těle. Utlumovat imunitu je barbařina! Autoimunitní nemoci jsou způsobeny genetickou predispozicí, spuštěním šokem ze stresu, psychosomatikou a zánětlivým procesem. Velkou roli hraje prezentování tzv. autoimunitních onemocnění jako nevyléčitelné. Zabývám se mou Bechtěrevovou chorobou. Po mnoha letech výzkumu nepotřebuji žádná chemická farmaka.

   • Mirka Calekova píše:

    Dobry den, chci se zeptat jestli by jste nemel nejaky typ pri revmatoidni artritide, jakou lecbu zkouset, Predem mnohokrat dekuji za ochotu
    S pranim hezkeho dne

   • Oldo píše:

    Nuž, ak ste informovaný, potom poraďte ako vyliečiť autoimunitné ochorenie systémová skleróza kombinované s pľúcnou fibrózou. Na rozdiel od rakoviny, nie je zdokumentovaný ani jeden jediný prípad, že sa niekto s takouto diagnózou vyliečil.

   • Jaroslav píše:

    jariel píše: “Velkou roli hraje prezentování tzv. autoimunitních onemocnění jako nevyléčitelné.” Vy o tom víte něco víc? Moc rád bych se něco dověděl. Potýkám se RS už 25 let, v posledních letech i revmatoidní artritidou. Studuji a čtu kde co, snažím se žít “co nejlépe”, sleduji nové trendy, užívám příhodné bylinky, přípravky, houby, ale zatím jsem na nic převratného ještě nepřišel……….. Tak mi třeba poradíte něco víc…………………

 21. Jana píše:

  Váš článek je velmi inspirativní, bylo by dobré kdyby i lékaři byli ochotní zjišťovat skutečné příčiny některých problémů. Když lékař řekne (a to již po několik let) máte zvýšené CRP, asi máte někde nějaký drobný zánět, ale je to jen nepatrné. Myslíte, že je to dobré?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *