Jak ochraňovat myelin – izolant nervů se zázračnými vlastnostmi 4.82/5 (352)

kresba nervů a jejich ochrany

Když začneme zkoumat způsob jakým je sestaveno naše tělo nepřestaneme žasnout nad tím jak každá i sebemenší součást je dokonale vymyšlena a vytvořena ke svému účelu. Správná funkce takové malé součástky má dalekosáhlé dopady na fungování celého organismu. Dnes bych se rád podíval na jeden z těchto zázraků, kterému my lidé jako savci vděčíme za to, že máme tak výkonnou nervovou soustavu a že můžeme používat paměť, logické myšlení, řeč atd. A co se stane, když dojde k jeho poškození. Jak už možná někteří tušíte, jde o myelin.

Co je myelin

Myelin byl objeven v roce 1854 německým patologem a biologem Rudolfem Virchowem.

Myelin je na lipidy bohatá (tuková) multilamelární struktura, která obklopuje axony nervových buněk (“dráty” nervové soustavy), aby je izolovala a zvýšila rychlost, s jakou se po axonu šíří elektrické impulzy (tzv. akční potenciály). Myelinizovaný axon lze přirovnat k elektrickému drátu s izolačním materiálem (myelinem) kolem něj. Na rozdíl od plastového obalu elektrického vodiče však myelin netvoří jediný dlouhý plášť po celé délce axonu. Myelin obaluje nerv spíše po segmentech: obecně je každý axon obalený několika dlouhými myelinizovanými úseky s krátkými mezerami mezi nimi, které se nazývají Ranvierovy uzly.

Izolant se zázračnými vlastnostmi

Hlavním účelem myelinu je zvýšit rychlost šíření elektrických impulzů podél myelinizovaného vlákna. V nemyelinizovaných vláknech se elektrické impulzy šíří jako kontinuální vlny, ale v myelinizovaných vláknech “přeskakují”. Takové šíření je výrazně rychlejší než první, alespoň u axonů nad určitým průměrem. Předpokládá se, že myelin umožňuje větší velikost těla tím, že udržuje agilní komunikaci mezi vzdálenými částmi těla. I ta nejlepší izolace by měla problém udržet elektrické signály na dlouhé vzdálenosti a axony velkých zvířat, jako jsou žirafy, mohou být dlouhé až 15 stop. Výzkum ve 40. letech 20. století ukázal, že myelin zajistí udržení a přenos signálu na velkou vzdálenost.

anatomická ilustrace neuronu
Neuron a myelinová pochva, která obklopuje axon, detailní anatomická ilustrace.

Pohled na roli myelinu ve zdraví a nemoci

Vzhledem k tomu, že vědci vědí, jakou roli hraje myelin v nervové komunikaci, chtěli zjistit, co se stane, když je myelin narušen. V 80. letech minulého století vědci na zvířecích modelech hodnotili, jak se mění elektrické nervové signály poté, co jsou axony zbaveny myelinu (demyelinizovány). Když vědci chemicky vyvolali ztrátu myelinu v míše koček, zjistili, že signály se pohybují po nervovém vlákně pomaleji a často se nedostanou až na konec axonu.

Přibližně ve stejné době vědci také dosáhli průlomu v identifikaci mnoha složek myelinu, jako jsou hlavní proteinové prvky myelinové pochvy a geny, které je kódují. Vědci vyvinuli myší modely, které měly defektní myelinové proteiny, což vedlo k nedostatku myelinu. Jednou z takových myší je myš “shiverer”, pojmenovaná podle třesu těla. Myši, jako je myš shiverer, poskytly vědcům modelový systém pro studium funkce myelinu ve zdravém nervovém systému a jeho dysfunkce při demyelinizačních onemocněních.

Ztráta myelinu při onemocnění

Roztroušená skleróza (RS) je chronické, invalidizující onemocnění CNS, které postihuje více než 2,3 milionu lidí na celém světě. RS vzniká v důsledku hromadění poškozeného myelinu a pod ním ležících nervových vláken, která izoluje a chrání.

Současný výzkum naznačuje, že na vzniku RS se podílí autoimunitní reakce. Vědci se domnívají, že imunitní buňky, které za normálních okolností brání tělo proti choroboplodným částicím a patogenům, mylně napadají myelinovou pochvu, oddělují ji a odhalují nervová vlákna pod ní. Nejnovější výzkumy navíc naznačují, že k poškození axonů dochází již na počátku onemocnění.

Po poškození je narušena schopnost nervových buněk v mozku a míše komunikovat mezi sebou a se svaly, což vede k řadě nepředvídatelných příznaků, které se u jednotlivých osob liší. Tyto příznaky, které mohou být dočasné nebo trvalé, sahají od únavy, slabosti a necitlivosti až po slepotu a dokonce ochrnutí.

Nové možnosti censored demyelinizačních onemocnění

Výzkumy zaměřené na poznání složek myelinu, jeho tvorby a fungování otevřely cestu k novým možnostem censored myelinových degenerativních onemocnění, jako je roztroušená skleróza.

Oprava a ochrana

Jedním z přístupů k terapii demyelinizačních onemocnění, jako je RS, je oprava a ochrana myelinu. Tento přístup se zaměřuje na opravu již vzniklého poškození a prevenci dalšího poškození nervů a axonů.

Několik léků, které jsou v současné době schváleny pro terapii RS, se řídí druhou strategií. Působí tak, že potlačují nebo mění aktivitu imunitního systému a chrání myelin před neoprávněnými útoky. Žádný z dostupných léků se však doposud nezabývá regenerací ztraceného myelinu.

Vědci zkoumají mnoho směrů výzkumu, jak myelin obnovit a ochránit, včetně vývoje terapií, které stimulují přirozenou schopnost mozku uzdravit se, objevování nových cílů pro léky na regeneraci myelinu a pilotních pokusů s terapií kmenovými buňkami na zvířecích modelech.

Jak preventivě ochraňovat myelin

1) Spánek

Studie na zvířatech naznačují, že spánek zvyšuje množství prekurzorových buněk oligodendrocytů (OPC) v těle, což může vést ke zvýšené tvorbě myelinu. Spánek je spojen s vyšší expresí genů kódujících myelinizaci. Studie zde.

Vědci zjistili, že rychlost produkce buněk tvořících myelin (oligodendrocytů) se zdvojnásobila, když myši spaly.

Zvýšení bylo nejvýraznější během typu spánku, který je spojen se sněním (spánek REM).

Naopak geny podílející se na buněčné smrti a stresových reakcích se zapínaly, když byly myši nuceny zůstat vzhůru.

Dostatek klidného spánku je dobrý pro celkové zdraví a pohodu mozku. Je třeba provést studie na lidech, které by zkoumaly vliv spánku na myelinizaci. Studie zde.

2) Cvičení

Výzkumy na zvířatech naznačují, že cvičení může zvýšit hladinu myelinu po úrazu a u myších modelů Alzheimerovy choroby. Studie zde.

Zdá se, že cvičení také zvyšuje funkci mitochondrií, která zvyšuje myelin, u zvířat krmených dietou s vysokým obsahem tuků. Studie zde.

Stále nevíme, jak cvičení ovlivňuje myelin u lidí, ale víme, že pravidelné cvičení podporuje zdraví mozku. Studie zde.

3) Socializace a nové zážitky

Výzkum naznačuje, že socializace a obohacené prostředí mohou podporovat myelinizaci, zejména během raného vývoje.

Počet myelinotvorných oligodendrocytů se zvýšil o 27 až 33 % ve zrakové kůře potkanů chovaných v prostředí obohaceném o další hrací předměty a sociální interakce.

Obohacené prostředí zvýšilo počet myelinizovaných axonů v corpus callosum opic a potkanů.

Raná zkušenost zvýšila strukturu bílé hmoty u lidských kojenců (vnitřní pouzdro a čelní laloky) souběžně se zlepšením výkonu v behaviorálních testech.

U dětí, které v dětství trpěly těžkým zanedbáváním, se plocha corpus callosum zmenšila o 17 %.

Studie ZDE.

4) Učení se novým komplexním dovednostem

Učení se komplexním dovednostem, jako je například hra na klavír, je doprovázeno zvětšením bílé hmoty v mozkových oblastech, které se podílejí na hudebním výkonu.

Množství bílé hmoty se zvyšovalo úměrně počtu hodin, které každý subjekt cvičil na nástroj, což naznačuje, že při osvojování určitých dovedností dochází k nárůstu bílé hmoty.

malá holčička hraje na klavír

O co doplnit potravu pro podporu tvorby myelinu

1 )Hericium

Extrakt z houby Lví hříva (Hericium erinaceus) urychlil proces myelinizace u zvířat a podpořil normální vývoj myelinových pochev. Proces myelinizace za přítomnosti extraktu začal dříve ve srovnání s kontrolami a vyznačoval se vyšší rychlostí. Extrakt z Hericium erinaceus tedy podpořil normální vývoj kultivovaných mozečkových buněk a prokázal regulační účinek na proces geneze myelinu.
Studie zde.

2 )Ashwagandha

Ašvaganda (kořen Withania somnifera) se používá k mnoha účelům, v tradiční ájurvédské medicíně je považována především za tonikum. Ashwagandha má aktivní složku zvanou withanosid IV. U myší zvyšoval withanosid IV hladinu myelinu. U myší suplementovaných withanosidem IV (10 mikromol/kg/den po dobu 21 dnů) se zvýšila axonální hustota a hladina myelinu periferního nervového systému.
Studie ZDE.


3) Vitamin C

Podle studií na zvířatech může vitamin C pomáhat při tvorbě myelinu.

Vitamin C, známý také jako askorbát, je důležitý jako kofaktor v několika enzymových reakcích. Vědci předpokládají, že syntéza kolagenu závislá na askorbátu může pomáhat při myelinizaci. Askorbát přidaný do Schwannových buněk a neuronů potkanů podpořil tvorbu myelinu.

Studie ZDE a ZDE.

4) Cholesterol

Cholesterol je základní složkou myelinu. Suchá hmota myelinu obsahuje asi 70 až 85 % lipidů. Cholesterol je potřebný pro růst myelinové membrány. Jeho přítomnost je v membránách nutná, aby pochva normálně fungovala.

A přestože je cholesterol v nadbytku škodlivý, klinické studie by měly zkoumat, zda získávání dostatečného množství z výživných potravin, jako jsou vejce, sardinky nebo jogurt, může být zdravé a prospěšné pro myelinizaci. Před zvýšením příjmu potravin s vysokým obsahem cholesterolu se však určitě poraďte se svým lékařem.
Studie zde

5) Quercetin

Kvercetin zvyšuje počet buněk produkujících myelin (oligodendrocytů) po poranění.
Antioxidační flavonoidy luteolin, kvercetin a fisetin mohou snížit množství rozpadu myelinu makrofágy (fagocytózu).
Studie ZDE.

Faktory, které mohou snižovat myelinizaci

O faktorech, které mohou snižovat myelinizaci, není dostatek spolehlivých informací. Většina níže uvedených studií se zabývá asociacemi nebo byla provedena na zvířatech či buňkách. Údaje o lidech chybí.

Následující faktory uvádíme pouze proto, abychom představili výsledky výzkumu.

Pokud vás myelinizace trápí, obraťte se na svého lékaře, abyste získali přesnou diagnózu, terapii a doporučení návyků pro zdraví mozku, které můžete zařadit do svého každodenního režimu.

1) Zánět

Předpokládá se, že zánětlivé cytokiny snižují myelinizaci [85].

V kultivovaných preparátech vystavených působení cytokinů, jako je TNF alfa a lymfotoxin, dochází k destrukci myelinu a oligodendrocytů.

Roztroušená skleróza je onemocnění, které způsobuje demyelinizaci. Některé studie prokázaly, že tyto a další cytokiny jsou zvýšené v místech lézí a v mozkomíšním moku pacientů s roztroušenou sklerózou, přičemž podobné nálezy byly zjištěny i na zvířecích modelech. Je třeba provést další studie u lidí.
Studie ZDE

2) Alkohol

Nárazové pití alkoholu u dospívajících je spojeno s nízkou integritou frontální bílé hmoty.

U potkanů dospívající nárazové pití snižovalo velikost corpus callosum a degradovalo myelinový bazický protein v šedé hmotě.

Myelin byl poškozen také na axonech v prefrontální kůře (mediální) u dospívajících potkanů, kteří se opíjeli – a těžší pití předpovídalo horší výkon v úkolu pracovní paměti v dospělosti.

Tato zjištění stanovují kauzální roli dobrovolného pití alkoholu na myelin a dávají nahlédnout do specifických prefrontálních axonů, které jsou jednak citlivé na alkohol, jednak by mohly přispívat k poruchám chování a kognitivních funkcí spojených s časným pitím a alkoholismem.
Studie ZDE

3) Statiny

Statiny jsou léky, které pomáhají uzdravovat srdeční onemocnění. Některé kontroverzní studie na zvířatech naznačují, že statiny mohou mít negativní vliv na oligodendrocyty a tvorbu myelinu. K ověření těchto tvrzení je zapotřebí rozsáhlých údajů ze studií u lidí.
Studie ZDE.

4) Působení elektromagnetických polí

Jedna studie dospěla k závěru, že EMP z věcí, jako jsou mobilní telefony a Wi-Fi, mohou způsobit zhoršení stavu myelinu. Údaje o lidech chybí.
Studie ZDE.


Související články

Tři věci, které vám zásadně zlepší spánek

V listopadovém článku 7 zásadních procesů, které probíhají když spíte jsem slíbil, že v tématu [...]

Komentářů

Buněčný zánět – co všechno způsobuje

Co má naražený palec u nohy nebo tříska v prstu na ruce společného s rizikem [...]

Komentářů

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

37 komentářů v “Jak ochraňovat myelin – izolant nervů se zázračnými vlastnostmi

 1. Dagmar píše:

  Zrovna dnes jsme se v praci bavili o roztrousené skleroze, o které se píše v clanku, moc děkuji za velmi zajímavé informace, perfektně napsané a vysvětlené. Dlouhodobě užívam Hericium, mame v rodině Alzheimrovu chorobu v zenské linii, díky Hericiu mam vybornou pamět a taky dobre spím.
  Všechny clanky, které mi od tymu Superions chodí jsou velmi zajímavé a vzdy je pak posílam kamaradce, aby se také poucila. Díky vasim produktum jsem si vyresila spoustu zdravotních problemu, prostě nedam na ně dopustit. Děkuji vašemu tymu za to, co pro nas dělate. Moc si toho važím.

 2. Zuzana píše:

  Už niekoľko rokov užíva moja rodina produkty Superionherbs.Vždy pomohli a pomáhajú. Sme vďační za všetky informácie, sú napísané zrozumiteľne. Vedomosti o fungovaní a potrebe nášho tela sú neskutočne potrebné. Ďakujeme za Vašu prácu.

 3. Helena Rafajová píše:

  Dobrý den, na produkty ze superionherbs nedám dopustit, užívám je průběžně už několik let. Když něco nevím, vždy mi z firmy dobře poradí. Moc děkuji za to, že JSTE. Zdraví Helena Rafajová

 4. Karin píše:

  Musím povedať, že tento článok ma zaujal, aj keď som už o tom čítala dávnejšie, nie však v takomto súhrne informácii. Sama som totiž prekonala asi 20 rokov dozadu silnú virózu, po ktorej som mala parézu polovičky tváre, bolo to ochrnutie perifernych nervov, liečba trvala niekoľko mesiacov, pamäť sa mi naozaj vtedy rapídne zhoršila. Potvrdením, že išlo naozaj o poškodenie myelínových vlákien bola magnetická rezonancia mozgu, ktorú som absolvovala neskôr z iných dôvodov. Zdá sa, že sa mi mozog už viac menej zregeneroval, pomáhajú B-vitamíny, herícium, pohyb a stresmenežment.

 5. Janette píše:

  Dobry den, dakujeme velmi pekne za za tento clanok aj ako ostatne clanky. Velmi rada si ich citam. Velmi poucne. Pozdravujem nech sa dari

 6. Magdalena Wolfova píše:

  Moc mě těší, že nám posíláte tyto mimořádně zajímavé články. Díky vaším článkům je život zajímavější a velice mě to inspiruje. Přeji krásné a šťastné dny.

 7. Dagmar píše:

  Ďakujem za článok. Veľmi dobrý, poučný, prehľadný tak ako všetky zasielané články. Sme s Vašimi
  produktami veľmi spokojní. /Herícium, Cordyceps, Ashwagandha,Ganoderma. Prajem veľa úspechov vo Vašej práci. Dagmar Štvrtecká

 8. Bohumil Plucnara píše:

  ovšem,já jsem jenom laik ale jestliže cytokiny napadají myelin obal nerv. vlákem,memí lépe kombinace hericium a cotiolus a v jaké medikaci,coriolus potlačí prozánětlivé cytokiby a hericium obnoví myelinový obal.

 9. věra kralikova píše:

  Děkuji za poučné informace, které by každy kdo užívá Vaše produkty měl vědět.Vaše e.maily
  mi hodně pomáhají produkty poznávat.Věra.

  • Anna Adámková píše:

   Je to vždy zajímavé co píšete. Je fajn, když za nás nasbíráte potřebné informace a bsm už sdèlíte jako fakta k danému tématu. Díky. Díky.

  • Danuše Zajickova píše:

   Velmi zajímavé, hericium jsem začala užívat na základě mého onemocnění jícnu-vřed na jícnu, reflux, hiatova kyla , buhuzel léky na základě protonove pumpy, ale rovněž i léky H2 receptorů nesnáším, mám velmi silné bolesti v břiše. Proto užívám mastichu, cagu, hericium, již po 14 dnech užívání hericia se mi zlepšil spánek, nespovosti trpím po prodelanem covidu, bez stilnuxu jsem nespala, nyní užívám je 1/4 prášku stilnuxu a spím delší dobu, před tím jsem spala jen 4hod,nyni 6 až 7 hod, děkuji za tyto přípravky.

 10. Marcela Tesařová píše:

  Velké díky za všechny Vámi zasílané příspěvky ….., za to, že nás nenecháváte v nevědomosti a nutíte nás o všem trochu zapřemýšlet a postupně si dávat rady a doporučení dohromady. Někdy je to dost náročné, ale vědomí, že jsou lidé jako Vy , kteří dovedou i poradit, to je k nezaplacení.

  • Helena píše:

   Velmi poučné články.Hlavně se dočtete pokaždé něco nového a zajímavého.Ani nevíte,jak to lidem pomůže.

 11. Širochmanová Helena píše:

  Dobrý den, děkují za informace, které pomáhají abych pouvažovala o dalších vašich produktech.

 12. Marie píše:

  Děkuji vám za články které mě zasíláte jsou poučné a pomohou mě vybrat vaše produkty, když si nevím kolikrát rady, co bych si měla objednat. Velmi si cením vašich produktů které mě hodně pomáhají, nevím kde bych bez nich již byla. A jak se po staru říká, – ,,Pán Bůh zaplať, co pro nás lidi děláte.” Moc děkuji. Marie

 13. Alena Šindlerová píše:

  velmi zajímavé pro uvědomění si funkce nerv. soustavy moc chválím a děkuji.

 14. Bohumila Thieleová píše:

  Články,které nám nabízíte k přečtení jsou velmi zajímavé.Vlastně většina z nás ví o svém organismu dost málo a nesledujeme nové poznatky.Vaše snaha doplnit naše informace je důležitá a moc
  za tuto vaši činnost děkuji. Mgr.Boh.Thieleová

 15. Eva Černošková píše:

  Děkuji upřímně za všechny články, jógová cvičení a další informace, které mi přicházejí e-mailem. Na všech článcích samozřejmě oceňuji pečlivost, přehlednost, hodnotu sdělení pro laika a srozumitelnost. Velice si vážím vaší práce a permanentního kontaktu s uživateli produktů. Jak je napsáno výše – “Objímám Vás” také… děkuji a posílám v meditaci láskyplnou energii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *