Jak houby reishi podporují dlouhověkost 4.88/5 (17)

Senioři posilující s činkami

Houby reishi a jejich pozoruhodné přínosy Jak reishi bojuje se stárnutím

Houby reishi se staly  v několika posledních desetiletích předmětem intenzivního vědeckého výzkumu. Došlo k analýzám stovek jedinečných bioaktivních sloučenin obsažených v houbě reishi. Jenom letos byly objeveny tři nové sloučeniny. S každým novým objevem se vynořila nová zajímavá použití reishi. V současnosti je k dispozici mnoho působivých dat, která ukazují, že reishi pomáhá prodlužovat život (1,2), ale také je schopná výrazně stimulovat mozkové neurony (3) a předcházet vytváření nových tukových buněk u obézních jedinců.(5) Příkladem narůstající vědecké podpory reishi je výzkum, kdy se vědcům podařilo prodloužit délku života myší o 9 až více než 20 % – v lidském měřítku by ekvivalentem bylo 7 až téměř 16 let.(2,6,7 ) Jako by tyto cílené přínosy nebyly dostatečné, některé z mnoha složek reishi vykazují působení na astma,(8) alergie,(9) autoimunitní onemocnění, (10-15) diabetes,(22-26) nemoci jater,(27-36) a další. Jelikož reishi obsahuje komplex bioaktivních složek, je toho k objevení stále mnoho. Tento referát má za cíl informovat o tom, jak reishi úspěšně cílí na široké spektrum škodlivých faktorů stárnutí.

RŮZNÉ SLOŽKY CÍLÍ NA MECHANISMY STÁRNUTÍ

Houby reishi se pro lékařské účely používají už alespoň 2000 let.(37) V minulosti byly známé jako „houby nesmrtelnosti“ (37) – a z dobrého důvodu. Vědělo se, že přináší zdraví a dlouhověkost, podporují imunitní systém a snižují riziko život zkracujících chorob, jako kardiovaskulárních onemocnění.(38-41) Věda toto tradiční povědomí konečně potvrdila. Původně byly houby reishi vzácné a drahé,(38,42) ale nyní jsou díky pokrokům v technikách pěstování dostupnější a to vedlo k prudkému nárůstu počtu studií ohledně jejich vlastností a složek.(38,42) Studie ukázaly, že houby reishi mohou pomoci prodloužit život.(1,2) Mohou být nápomocné při některých dnešních nejnepříjemnějších onemocnění souvisejících s věkem, jako autoimunitní onemocnění, neurodegenerativní poruchy, diabetes, onemocnění jater a další. Jak to, že má tato prostá houba tak široký záběr zdravotních účinků? Pamatujte, že stárnutí a nemoci nemají jen jednu příčinu. K těmto onemocněním přispívá mnoho faktorů, což znamená, že abychom s nimi mohli bojovat, potřebujeme útočit na více cílů. A právě proto jsou houby reishi tak účinné. Samotná houba obsahuje stovky biologicky aktivních molekul a díky jejich společnému působení má široké zdravotní účinky.(37)

ganoderma lucidum

Vědci zjistili, že pro silné antioxidační působení reishi a účinky proti stárnutí jsou důležité tři konkrétní sloučeniny:

 • Polysacharidy pomáhají předcházet abnormální tvorbě cév a podporují funkce imunitního systému.(40,42 )
 • Triterpeny chrání játra, snižují krevní tlak a cholesterol, předcházejí shlukování krevních destiček, které vede k infarktu a mrtvici, bojují proti alergickým reakcím vyvolaným histaminem.(42)
 • Peptid z druhu Ganoderma lucidum je jedinečná bílkovina, která má pozoruhodně silné antioxidační vlastnosti, kterým se ještě stále snažíme plně porozumět.(43)

Ale důvodem, proč je houba reishi prospěšná v tolika zdravotních aspektech, je, že působí na mnoha místech v těle. Působení houby reishi vyvolává důležité změny, které mohou přispívat k podpoře dlouhověkosti.

Je známo, že výtažek reishi:

 • Chrání buněčnou DNA před oxidačním poškozením, které způsobuje stárnutí.(44)
 • Chrání mitochondriální DNA i samotné mitochondrie před oxidačním poškozením, které oslabuje jejich efektivitu a schopnost vytvářet energii, což je další významná příčina stárnutí.(45-47)
 • Zvyšuje hladinu a aktivitu velkého množství přirozených vnitrobuněčných antioxidačních molekul, což vede ke snížení oxidace buněčných membrán a organel, které způsobuje stárnutí a související onemocnění.(38,48)
 • Chrání buňky ledvinových kanálků před oxidačním poškozením, které vede k selhání ledvin.(49)
 • Zvyšuje expresi klíčového genu dlouhověkosti a pomáhá prodlužovat délku života u organizmů od kvasinek přes primitivní censored po savce, jako myši.(1,2,50,51)
 • Nejedna studie ukázala, že reishi je jednou z hub s nejsilnějšími antioxidačními vlastnostmi.(52,53) Houby reishi zvyšují celkové antioxidační schopnosti, důležité měřítko síly, s jakou bojují proti oxidačnímu poškození.(52,54)
 • Ve studii na lidech byla houba reishi podána zdravým dobrovolníkům v jedné 1100mg dávce.(54) Antioxidační kapacita krevní plazmy prudce vzrostla a vrcholu dosáhla po 90 minutách, zatímco antioxidační kapacita moči (ukazuje, co je v těle) po 3 hodinách vzrostla o 29 %. Ani jedna studie nezaznamenala žádné důkazy toxicity nebo vedlejších účinků.(39)

Důvodem tak výrazného dopadu na tolik zdravotních rizik spojených s věkem je množství mechanismů působení reishi. Podívejme se na ty nejslibnější oblasti výzkumu.

Pozoruhodné přínosy reishi

 • Nedávné studie ukazují, že houby reishi obsahují stovky složek ze tří různých skupin bioaktivních molekul, a proto jsou ideální pro boj proti složitým a multifaktoriálním onemocněním, jakým s pokračujícím věkem čelíme.
 • Výtažky z reishi ve studiích na zvířatech prodlužují život o 9 až více než 20 %.
 • Výtažky z reishi dokáží potlačit přehnané imunitní reakce a tím potlačit příznaky alergií, astmatu a autoimunitních onemocnění.
 • Kromě imunomodulačních účinků se aktivní molekuly reishi jeví slibně i pro boj proti neurodegenerativním onemocněním, obezitě a diabetu a onemocněním jater.
 • Pokud existuje něco jako „ideální“ doplněk stravy schopný zaútočit na více složitých onemocnění, která mají několik příčinných faktorů, houby reishi jsou jistě zdatným kandidátem.

REISHI DODÁVÁ ROVNOVÁHU IMUNITNÍMU SYSTÉMU

Houby reishi jsou známé svou schopností modulovat imunitní systém.(11,65-67) Schopnost těchto hub podpořit imunitu je základem jejich výborného působení v boji proti infekcím. Ale stejně důležité je bránit imunitnímu systému v přehnané reakci a útoku na sebe sama, což se děje při autoimunitních onemocněních, jako jsou třeba alergie. Houby reishi prokázaly schopnost modulovat tuto křehkou rovnováhu nezbytnou pro zdravý imunitní systém. Studie ukázaly, že houby reishi dokáží zmírňovat přehnané imunitní odpovědi, ke kterým dochází u onemocnění, jako jsou alergie, astma a autoimunitní onemocnění.

imunitní buňky

Polysacharidy a triterpeny obsažené v houbách reishi působí na různé cíle v řetězci událostí, které vedou k zánětu a přehnané imunitní odpovědi.(17,67,68) Výtažky z reishi blokují uvolňování histaminu ze specializovaných buněk zvaných „žírné buňky“. (65) Tak dokáží snižovat aktivitu nervů, které do mozku přenášejí pocit svědění po štípnutí komárem nebo podobném svědivém stimulu.(69,70) Ve zvířecích modelech byly výtažky reishi schopné prudce omezit příznaky spojené s alergiemi, např. rýma (vodnatá sekrece, svědění), a štípnutí komárem.(9) Studie také ukazují, že výtažky z reishi mohou snižovat „hyperresponzivitu dýchacích cest“, „škubavé“ odpovědi hladkého svalstva průdušek, které spouštějí astmatický záchvat.(8) Výtažky z reishi jsou také slibné pro zvládání skryté imunitní nerovnováhy, která vede k autoimunitním onemocněním.(10-15)

REISHI PODPORUJE NEUROPROTEKCI

Bylo zjištěno, že výtažky z reishi stimulují tvorbu nervového růstového faktoru, který pak podporuje rychlý vývoj zdravých neuronů a zlepšuje jejich mitochondriální funkci.(3) Triterpeny a polysacharidy z této houby snižují oxidační působení destruktivních bílkovin, jako je amyloid beta, hlavní spouštěč Alzheimerovy choroby,(16) a chrání mozkové buňky před zánětem, který způsobuje Parkinsonovu chorobu.(17-21) Reishi je vhodná pro pacienty pro mrtvici Studie ukazují, že užívání doplňků stravy z houby reishi má pozitivní účinky pro pacienty po mrtvici. Za prvé dokáže omezit velikost mrtvicí poškozené oblasti v mozku, což pomáhá omezit behaviorální a funkční poškození způsobené mrtvicí.(71) Za druhé houby reishi chrání  mozkovou tkáň před hypoxií / reperfuzním poškozením, což je dvojúder nedostatku kyslíku následovaného nadměrným okysličením, které způsobuje většinu poškození při prodělané mrtvici.(19) Ač jsou tyto přínosy hodnotné, účinky výtažků z hub reishi jsou nejzjevnější v jejich působení na kognitivní poruchy spojené s diabetem. Ve studiích na zvířatech spory reishi zmírňovaly oxidační stres způsobený diabetem a mitochondriální dysfunkce v hipokampu, jedné z hlavních částí mozku, která zpracovává vzpomínky.(22)

HOUBY REISHI A DIABEZITA

Obezita je zdravotní riziko dosahující epidemických rozměrů na celé planetě – a její hlavní komplikací je diabetes 2. typu. Tato onemocnění se vyskytují společně tak často, že je vědci považují za jednu nemoc zvanou „diabezita“. Houby reishi jsou v boji proti této epidemii obzvláště cenné, protože mají prokazatelné přínosy v celém spektru diabezity. (23-26)

Předchází tvorbě nových tukových buněk

Laboratorní studie ukazují, že polysacharidy a triterpeny ve výtažcích reishi mohou předcházet tvorbě nových tukových buněk z preadipocytů, čímž pomáhají omezit nadměrné ukládání tuku, jaké vidíme u obézních osob. (5) Výtažky mají také příznivý vliv na lipidové profily (cholesterol a triglyceridy), které jsou často zvýšené u osob trpících obezitou a/nebo diabetem a jsou rizikovými faktory pro kardiovaskulární onemocnění. (23)

Snižuje krevní cukr a působí proti glykaci (AGEs)

Výtažky z reishi snižují krevní cukr několika různými mechanismy. (5,23,24, 72-76) Reishi inhibuje alfa-glukosidázu, hlavní enzym zodpovědný za rozklad škrobů na cukry. (77) Tato inhibice předchází prudkému vzestupu glukózy po jídle, který je s přibývajícím věkem tak nebezpečný. (78) Omezují také poškození způsobené konečnými produkty pokročilé glykace (AGEs), což jsou bílkoviny, jejichž špatné fungování podporuje stárnutí a zánět. (79)

Chrání ledviny

Studie ukázaly, že snižování krevního cukru a glykace doplňkem s reishi snižuje dopady diabetu, jako jsou onemocnění ledvin.(80) Výtažky z reishi také urychlují hojení ran u diabetiků, což je důsledkem posílené antioxidační funkce. (81)

SPOR HOUBY REISHI CHRÁNÍ FUNKCI JATER

Vaše játra dostávají přímý zásah toxickými hrozbami jak z okolního prostředí, tak od destruktivních molekul vytvořených uvnitř těla. Ačkoli jsou dobře chráněná vlastními antioxidačními a detoxikačními systémy, oxidace a zánět si nakonec vyberou svou daň a stárnoucí játra musí čelit riziku snížené funkce, zvýšeného hromadění toxického poškození a fibrózy. Naštěstí houby reishi nabízejí přímou ochranu před těmito hrozbami.(27)

Sporový prášek houby reishi
Sporový prášek reishi

Spor reishi odstarňuje z těla kadmium

Studie například ukazují, že předchozí podání spor reishi zvířatům je může ochránit při vystavení kadmiu, vysoce toxickému kovu schopnému způsobit masivní selhání jater.(28) Vědci zjistili, že spory snižovaly hromadění kadmia v játrech a zároveň „vytlačovaly“ toxický kov do vnitrobuněčné tekutiny. Tyto spory potom zvýšily tvorbu bílkoviny, která se na kadmium váže, a tím tento toxin odstraňovaly z těla.(28)

Pomáhá při zánětech a žloutence

Výtažky houby reishi podobně chrání jaterní tkáň před toxickými účinky určitých censoredch infekcí. U zvířat s takovými infekcemi polysacharidy z reishi brání zánětu v jaterních buňkách.(29) Další studie ukazují, že polysacharidy z reishi obnovují normální funkce přirozených antioxidačních systémů jater po prodělané infekci a zároveň inhibují enzymy, které vytvářejí nadměrný oxidační stres.(30,31) Houby reishi omezují činnost beta-glukuronidázy, enzymu, který je zvýšený při mnoha onemocněních jater, jako zánět, cirhóza a žloutenka.(31,32)

Pomáhá uzdravovat i pokročilou jaterní fibrózu

Jedním z nejnadějnějších využití hub reishi proti onemocnění jater je při onemocnění zvaném jaterní fibróza, což je poslední stádium nealkoholické jaterní steatózy. Statistiky ukazují, že nealkoholická jaterní steatóza je nejčastější forma onemocnění jater, která postihuje 20 až 30 % populace.(32-35) Ve zvířecím modelu toxicky vyvolané jaterní fibrózy terapie výtažkem z reishi zvrátila i pokročilou fibrózu.(36) To je výjimečný výsledek, protože ve většině případů se jaterní onemocnění pokročilé do stádia fibrózy považuje za nezvratné.

SHRNUTÍ

Houby reishi přinášejí širokospektrální přístup k terapii a prevenci mnoha dnešních nemocí spojených se stárnutím. Díky svému pestrému molekulárnímu složení nabízejí široké spektrum působení, které na stárnutí útočí od podstaty. To je jasně vidět na výzkumu, který ukázal schopnost reishi prodloužit délku života laboratorních myší o 9 až o více než 20 % – o ekvivalent 7 až téměř 16 let v lidském měřítku. Studie také ukázaly, že výtažky reishi mají místo při prevenci nebo mírnění astmatu, alergií a autoimunitních onemocnění a zároveň chrání proti neurodegeneraci, obezitě a diabetu a mnoha druhy onemocnění jater. Odkazy na literaturu použitou v článku:

Reference
Reference

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *