Co nám aktuální výzkum říká o účincích hub na cholesterol? 4.82/5 (17)

Cholesterol - vybuchující bomba

Cholesterol pro naše přežití

Cholesterol je nesmírně důležitý pro naše přežití. Je stavebním kamenem steroidních hormonů (např. estrogenu), žlučových kyselin a vitaminu D. Reguluje také fluiditu buněčných membrán, napomáhá buněčné signalizaci a vnitrobuněčnému transportu a je zásadní složkou myelinových pochev v nervové soustavě. Strava může hladinu cholesterolu ovlivnit, ale většina je ho syntetizována uvnitř těla. Ačkoli je veškerý cholesterol stejný, přenáší se různými komplexy bílkovin a tuků zvaných lipoproteiny, které se liší v hustotě. Vysokodenzitní lipoprotein (HDL) a nízkodenzitní lipoprotein (LDL) jsou ty, které mnoho lidí nazývá „hodný“ a „špatný“ cholesterol. Jsou to dva z mnoha druhů lipoproteinů, které přepravují cholesterol po celém těle.

LDL a HDL

Velmi nízkodenzitní lipoprotein (VLDL) se uvolňuje v játrech, aby k různým buňkám v těle přinášel tuky a cholesterol. Jak částice VLDL předávají tukovou složku cílovým buňkám, zvyšuje se v nich poměr bílkovin k tukům, a tím i jejich hustota. Nárůst v hustotě vede k jejich přeměně na LDL. VLDL začíná jako boxer těžké váhy, který zhubne pár kilo, aby mohl bojovat v nižší váhové kategorii, takže ačkoli jde o stejný lipoprotein, VLDL ztrácí hmotu, aby se změnil v LDL. Játra vytvářejí receptory LDL, které se váží k částicím LDL a jejich složky použijí pro tvorbu žlučových kyselin, nebo je přidají do jiných nízkodenzitních lipoproteinů. Částice HDL v těle absorbují cholesterol a odnášejí ho do vaječníků, nadledvinek, varlat a jater. HDL se běžně považuje za „hodný“ cholesterol, protože jeho funkcí je odstraňovat z krevního oběhu nadbytečný cholesterol včetně plaku, který přispívá k ateroskleróze, kornatění stěn tepen, které může vést k srdeční příhodě a mrtvici. LDL plak ukládá a HDL nepořádek uklízí.

Vysoká hladina cholesterolu

Vysoká hladina cholesterolu v krvi může urychlit rozvoj kardiovaskulárního onemocnění (KVO), protože velká většina tohoto cholesterolu se obvykle nachází v částicích LDL, které mají sklony hromadit se na stěnách tepen. Má se za to, že osoby s velkým množstvím LDL a malým množstvím HDL mají zvýšené riziko rozvoje KVO, protože se tvoří plak a není k dispozici dostatek HDL, aby mu předcházel. Představte si dům plný pětiletých dětí a jen jednu chůvu, která se snaží uklízet neustále přibývající nepořádek. U některých osob může snížení příjmu tuku z potravy hladinu cholesterolu stabilizovat. Změny stravy však často nestačí, protože tělo přísně reguluje hladinu cholesterolu, a co nepřijde ze stravy, bude vyrobeno uvnitř těla. Když je hladina cholesterolu příliš vysoká a změna stravy nemá významný vliv, lékař může předepsat léky, které zpomalí nebo zastaví produkci cholesterolu v těle.

Extrakty z hub a cholesterol

O některých druzích hub se ví, že mezi jejich vlastnosti patří snižování hladiny cholesterolu. Podle slovinského Národního chemického institutu [1] obsahuje hlíva ústřičná chemickou látku lovastatin, přírodní statin. Cholesterol se syntetizuje dlouhou řadou enzymy zprostředkovaných kroků a statiny, jako lovastatin, inhibují jeden z enzymů na počátku procesu, a tím produkci cholesterolu brání. O houbách shiitake se ví, že obsahují eritadenin, který podle studie publikované v Journal of Nutrition[2] také snižuje cholesterol.

Shiitake-Mushroom-In-Farmer-hands
Shiitake pomáhá snižovat cholesterol

Beta – glukany zvyšují viskozitu žluči

Dalším potenciálním přínosem hub je jejich vysoký obsah ve vodě rozpustné vlákniny zvané beta-glukany. Žlučové kyseliny jsou složeny z derivátů cholesterolu a podle Výzkumného centra jater Marion Bessin[3] je 95 % žluči vyloučené játry znovu vstřebáno ve střevě. Beta-glukany zvyšují viskozitu žluči uvnitř střev a snižují reabsorpci derivátů cholesterolu. Podle studie publikované v Journal of Clinical Lipidology[4] mohou doplňky s beta-glukany nejen zvyšovat efektivitu censored s použitím statinů, ale také by mohly snižovat jejich potřebnou dávku. Připojení beta-glukanů k terapii statiny vytváří možnost snižování cholesterolu, kdy je tvorba cholesterolu omezena a zároveň je z těla vylučován ve větším množství. Je to jako vytáhnout špunt z vany a nedoplňovat vodu. Ví se, že beta-glukany samy o sobě – bez statinů – zvyšují HDL a snižují LDL, což může pomoci snižovat riziko aterosklerózy. Snižování cholesterolu není pro každého. Mějte na paměti, že cholesterol je nezbytný pro tělesné funkce a vytváříme si ho za nějakým účelem. Konzumace hub může pomoci snížit hladinu LDL a zvýšit hladinu HDL a jejich použití ve spojení se statiny se zdá být přínosné. Nesnažte se svůj cholesterol snižovat bez předchozí konzultace s lékařem a nespoléhejte na houby jako na jedinou terapii.

KLÍČOVÉ POJMY:

Ateroskleróza: Kornatění stěn tepen kvůli ukládání cholesterolu a jiných tukových částic. Rozvoj aterosklerózy může vést k srdeční příhodě a mrtvici. Beta glukany: Dlouhé řetězce glukózových (cukerných) jednotek se specifickou orientací vazeb. Beta-glukany se liší v molekulární hmotnosti, délce a mají různá místa větvení. Lidé nedokáží beta-glukany syntetizovat. Žlučové kyseliny: Deriváty cholesterolu, které jsou vylučovány játry. Umožňují nám absorpci mnoha vitaminů a tuků z potravy. Většina žlučových kyselin se znovu vstřebá v kyčelníku, ale část se jich vyloučí stolicí. Jedním způsobem, jak snížit hladinu cholesterolu, je snížit reabsorpci žlučových kyselin. Cholesterol: Steroidní alkohol – sterol. Zastává v těle mnoho funkcí a je nezbytný pro naše přežití. Není rozpustný ve vodě, a proto musí být transportován krví uvnitř lipoproteinového komplexu. Enzym: Bílkovina, která katalyzuje reakce snížením množství energie potřebné k tomu, aby reakce proběhla. Pokud by měly být reakce, ke kterým v našich tělech dochází, zopakovány v laboratoři bez použití enzymů, mnoho z nich by vyžadovalo extrémně vysokou teplotu – energii. Enzymy jsou velmi efektivní, neprodukují odpad a udržují nás při životě. Eritadenin: Chemická látka izolovaná z hub shiitake, o které je známo, že má účinky snižující cholesterol. Má se za to, že tento mechanismus zahrnuje změnu metabolismu membrán jaterních buněk a poměru různých fosfolipidů. Vysokodenzitní lipoprotein (HDL): Komplex, který transportuje cholesterol a tuky: ten, který mnoho lidí nazývá „dobrým“ cholesterolem. HDL úspěšně odstraňuje a stabilizuje plak, který se hromadí v tepnách, a proto je účinný při snižování rizika kardiovaskulárních onemocnění. Vysoká hladina HDL je žádoucí.

Další pojmy:

Vnitrobuněčný transport: Přemísťování živin uvnitř buňky. Stejně jako máme v těle orgány, každá buňka má svůj vlastní soubor organel, které pro správné fungování vyžadují různé molekuly. Lipoprotein: Komplex tuků a bílkovin, který se používá pro transport tuků a cholesterolu do cílových buněk v těle. Lipoproteiny se liší hustotou a podle ní jsou pojmenovány. Veškerý cholesterol v lipoproteinech je totožný. Lovastatin: Typ statinu běžně se nacházející v hlívě ústřičné. Statiny jako lovastatin blokují syntetickou dráhu cholesterolu inhibicí enzymu HMG-CoA reduktáza. Statiny tento enzym zaberou a brání ostatním molekulám v interakci s ním. Nízkodenzitní lipoprotein (LDL): Typ lipoproteinu, který dopravuje cholesterol a tuky k cílovým buňkám. LDL se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože je známý tím, že se hromadí na stěnách tepen, což zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Nízká hladina LDL je žádoucí. Fluidita membrán: Je viskozita nebo tuhost buněčné membrány. Cholesterol se může natlačit do membrány buňky a snížit její fluiditu. Tímto způsobem může cholesterol pomáhat regulovat, co do buňky vstupuje. Statin: Molekula, která inhibuje enzym HMG-CoA reduktáza a zastavuje biosyntézu cholesterolu v těle. Statiny jsou farmaceutickými firmami prodávány jako efektivní terapie hypercholesterolemie – vysokého cholesterolu. Steroidní hormon: Steroid, který funguje jako hormon a napomáhá řídit důležité tělesné funkce. Některé známé steroidní hormony jsou estrogen a kortizol. Velmi nízkodenzitní lipoprotein (VLDL): Typ lipoproteinu produkovaný játry, který dopravuje cholesterol a tuky k různým buňkám v těle. Jak se jeho obsah přesouvá do cílových buněk, hustota VLDL se zvyšuje a tato forma se nazývá LDL.

VYBRANÉ VÝZKUMY A ÚRYVKY

Theuwissen, E., & Mensink, R. (2008). Ve vodě rozpustná vláknina a kardiovaskulární onemocnění. Physiology & Behavior, 94(2), 285-292. „Rozpustnost ve vodě a molekulární hmotnost β-glukanu může ovlivňovat také jeho hypocholesterolemický účinek. Skutečně bylo navrženo, že viskozita β-glukanu ve střevním traktu, která připívá k jeho rozpustnosti ve vodě a molekulární hmotnosti, je důležitým faktorem jeho účinků při snižování LDL cholesterolu. Ve vodě velmi rozpustný β-glukan se střední až vysokou molekulární hmotností by mohl snižovat sérovou hladinu LDL cholesterolu lépe než β-glukan s nízkou rozpustností ve vodě a nízkou molekulární hmotností. Tento rozdíl vysvětluje domněnka, že vyšší viskozita ve střevě snižuje reabsorpci žlučových kyselin, což vede ke zvýšenému vylučování žlučových kyselin. Zvýšené vylučování žlučových kyselin podporuje syntézu žlučových kyselin z cholesterolu, což zvýší vstřebávání LDL cholesterolu v játrech.“ Chen, J., & Huang, X. (2009). Účinky stravy obohacené o beta-glukany na koncentraci lipoproteinů v krvi. Journal of Clinical Lipidology, 3(3), 154-158. „Beta-glukany zvyšují sekreci žlučových kyselin a zvyšují vylučování cholesterolu, což může vést ke zvýšené potřebě cholesterolu v játrech, což stimuluje činnost HMG-CoA reduktázy. Bylo prokázáno, že u subjektů, kterým byl podáván beta-glukan, je činnost HMG-CoA reduktázy o 12 % vyšší než u kontrolních subjektů. Proto by mohlo být nezbytné kombinovat beta-glukany s inhibitorem HMG-CoA reduktázy, tj. statiny, pro vyšší efektivitu censored.

Další výhodou kombinování beta-glukanů a statinů je

snížení dávky užívaných statinů; takže mohou být sníženy jejich vedlejší účinky. Podobná kombinace byla také navrhována u kombinace berberinu a statinů. Statin nesnižuje TG ani nezvyšuje HDL-C, zatímco u beta-glukanů bylo prokázáno, že zvyšují HDL-C, což může doplňovat hypocholesterolemický účinek statinů. V kombinaci s beta-glukany lze také používat rostlinné steroly. Bylo prokázáno, že strava ve stylu tzv. portfolio diet bohatá na rostlinné steroly, sójovou bílkovinu a viskózní vlákninu je při snižování cholesterolu stejně efektivní jako statiny.“ Sugiyama, K., Akachi, T., & Yamakawa, A. (1995). Hypocholesterolemické působení eritadeninu u potkanů zprostředkovává modifikace metabolismu fosfolipidů v játrech. Journal of Nutrition, 125(8), 2134-2144. „Hypocholesterolemické působení eritadeninu, sloučeniny nacházející se v houbách Lentinus edodes – shiitake, bylo zkoumáno v souvislosti s jeho vlivem na metabolismus fosfolipidů v játrech potkanů krmených stravou s obsahem různého množství cholinchloridu (0, 2 a 8 g/kg ve stravě).” “Tato pozorování naznačují, že základní hypocholesterolemické působení eritadeninu může být spojeno s modifikací metabolismu fosfolipidů v játrech spíše než s nedostatkem PC v důsledku inhibice PE N-methylace.“ Wolkoff, A., & Cohen, D. (2003). Regulace jaterní fyziologie žlučovými kyselinami: I. Transport žlučových kyselin v hepatocytech. American Journal of Physiology and Gastrointestinal Liver Physiology, 284(2), 175-179. „Žlučové kyseliny jsou deriváty cholesterolu, které slouží jako detergenty ve žluči a tenkém střevě. Přibližně 95 % žlučových kyselin vyloučených do žluče hepatocyty se z distálního kyčelníku vstřebá do vrátnicového oběhu.“ Yoon, K., Alam, N., Lee, J., Cho, H., Kim, H., Shim, M., et al. (2011). Antihyperlipidemický účinek stravou přijímané houby Lentinus edodes na plazmu, výkaly a jaterní tkáň u hypercholesterolemických potkanů. Mycobiology, 39(2), 96-102.

„Krmení houbami Shiitake

zvýšilo celkové vylučování lipidů a cholesterolu s výkaly. Frakce plasmového lipoproteinu oddělená agarózovou gelovou elektroforézou naznačuje, že druh L. edodes značně snížil plasmový β and pre-β lipoprotein, ale zvýšil α-lipoprotein. Histologické zkoumání jaterních buněk konvenčním barvením hematoxylinem a eosinem a olejovou červení O přineslo normální nálezy u hypercholesterolemických potkanů krmených houbami. Tyto výsledky naznačují, že houby shiitake by mohly být doporučovány jako přírodní látka ze stravy pro snížení cholesterolu.“ Guillamon, E., García-Lafuente, A., Lozano, M., D´Arrigo, M., Rostagno, M. A., Villares, A., et al. (2010). Jedlé houby: jejich role při prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Fitoterapia, 81(7), 715-723. „Příjem hub má jednoznačný účinek snižování cholesterolu, neboli hypocholesterolemický účinek, prostřednictvím různých mechanismů, jako snižování hladiny velmi nízkodenzitních lipoproteinů, zlepšování metabolismu lipidů, inhibování působení HMG-CoA reduktázy a následné předcházení rozvoji aterosklerózy. Ke snižování rizika aterosklerózy mohou přispívat také antioxidační a censored sloučeniny, které se v houbách nacházejí.“ Charach, G., Grosskopf, I., Rabinovich, A., Shochat, M., Weintraub, M., & Rabinovich, P. (2011). Souvislost mezi vylučováním žlučových kyselin a aterosklerotickou ischemickou chorobou srdeční. Therapeutic Advances in Gastroenterology, 4(2), 95-101. „Nadbytečný cholesterol je z těla obvykle vyloučen přeměnou na žlučové kyseliny vylučované stolicí v podobě žlučových solí. Vylučování velkého množství žluči chrání před aterosklerózou, zatímco snížené vylučování může vést k ischemické chorobě srdeční (ICHS).“ [1] Gunde-Cimerman, N., & Cimerman, A. (1995). Pleurotus fruiting bodies contain the inhibitor of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase–lovastatin. Experimental Mycology, 19(1), 1-6.[2] Sugiyama, K., Akachi, T., & Yamakawa, A. (1995). Hypocholesterolemic action of eritadenine is mediated by a modification of hepatic phospholipid metabolism in rats.. Journal of Nutrition, 125(8), 2134-2144.[3] Wolkoff, A., & Cohen, D. (2003). Bile acid regulation of hepatic physiology: I. Hepatocyte transport of bile acids. American Journal of Physiology and Gastrointestinal Liver Physiology, 284(2), 175-179.[4] Chen, J., & Huang, X. (2009). The effects of diets enriched in beta-glucans on blood lipoprotein concentrations. Journal of Clinical Lipidology, 3(3), 154-158

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *