Tag Archives: Obezita

Obezita je stav jedince

kdy energetická rezerva, která je uložena v tukové tkáni stoupla na úroveň, která poškozuje zdraví. Jde o civilizační onemocnění, kdy dochází k nahromadění tukových zásob v organismu.

Tato individuální poruchu řízení energetiky organismu se v poslední době epidemicky rozšířila mezi všechny skupiny obyvatelstva, bez ohledu na věk, či sociální úroveň. V České republice dle novodobých průzkumů trpí nadváhou 73% mužů a 57% žen, z toho obezitou 24% mužů a 26% žen.

Světová zdravotnická organizace je obezitě definována indexem tělesné hmotnosti (body-mas index, BMI). Pro bělošskou evropskou populaci je BMI v rozmezí 25 až 30 za číslo považováno za nadváhu, třicet za obezitu.

U asijské a pacifické společnost je obezita kolem BMI 25. Statistiky uvádějí, že v České republice bojuje s obezitou minimálně 40 procent obyvatel včetně dětí. je civilizační onemocnění, při němž dochází k nahromadění tukových zásob v organismu.

Velký vliv na tělesnou hmotnost má nastavení klidového metabolismu. Ten je nastaven na určitou klidovou energetickou hladinu výdeje. Rizikovým pro vznik nadváhy je přehnaná úspornost organismu, který vydává málo energie, jíž uloží do svých zásob.

Svůj podíl na nastavení bazálního metabolismu mají genetické predispozice, věk, pohlaví, hormonální změny a další.