Skrytá příčina mnoha nemocí 4.82/5 (545)

karnevalová maska

Pokud trpíte nějakou chronickou nemocí a navštěvujte proto lékaře, stalo se vám někdy, že se vás lékař zeptal na stav vašeho nitra? Jak jste na tom v práci, v rodině, jestli jste šťastní nebo jestli zakoušíte nějakou formu stresu nebo úzkosti? Dost o tom pochybuji. Ač je dnes stres často zmiňován v médiích a mnoho lidí na enormní míru stresu upozorňuje, tak do lékařské praxe se to jaksi nepromítá.

Oddělenost versus propojenost

Jedním z důvodů může být, že s postupujícím rozvojem vědy a technologií dokážeme zkoumat věci daleko pod atomární úrovní, a došlo tak ke značné specializaci vědních oborů medicínu nevyjímaje. Výsledkem je, že máme spoustu skvělých odborníků na mnoho velmi úzkých oborů, kteří ovšem často ze zřetele ztrácí celek. Tisícileté filosofické systémy a systémy tradiční medicíny vycházely z faktu, že všechny jevy jsou vzájemně propojené, že nic neexistuje odděleně samo o sobě. Přístup dnešní západní moderní medicíny je bohužel často přesně opačný. Jak říká kanadský lékař Gabor Maté : „Boj s rakovinou přes všechny dosažené úspěchy v zásadě selhává, protože hledá příčiny zhoubnosti censored v buněčném mechanizmu. Snažit se najít příčinu nejvážnějších nemocí na buněčné úrovni je stejné, jako snažit se pochopit příčinu dopravní zácpy zkoumáním funkce spalovacího motoru.“

Jeden z kanadských výzkumů například zjistil, že pokud byl někdo vážně traumatizován v dětství, má skoro o 50% větší riziko, že v dospělosti onemocní vážnou nemocí. Psychiatr a autor mnoha knih Daniel Siegel došel k podobným závěrům a zavedl nový termín – interpersonální neurobiologie – je věda, zkoumající jak naše vztahy (s druhými a hlavně se sebou samými) ovlivňují naší fyziologii. Pravda je většinou taková, že lidé onemocní nikoliv navzdory, ale kvůli svému životu.

Abstraktní obrázek propojených bodů
Propojenost všech jevů je základem fungování vesmíru.

Stres co to je a kde sídlí

První co člověka napadne je, že se za poslední desítky let výrazně změnilo okolní prostředí. Vše se zrychlilo, jsme přetíženi spoustou většinou nepotřebných informací. Takže při prvotním pohledu se zdá jasné, že stres přichází z vnějšku. Ale jak to někdy bývá ty největší iluze bývají dovedně zakryté.

Moderní medicínské myšlení vidí stres paradigmatem oddělenosti těla a mysli, a proto tedy velmi zjednodušeně. Jako vysoce rozrušující externí izolovanou událost, kterou je například ztráta zaměstnání, rozpad manželství a nebo smrt blízké osoby. Tyto události jsou samozřejmě zdrojem stresu pro většinu lidí. Nicméně existují druhy stresu, které jsou mnohem zákeřnější a škodlivější díky svému dlouhodobému skrytému působení. Vnitřně generovaný stres si vybírá svojí daň, aniž by to vypadalo nějak neobvykle.

Pro toho, kdo je zvyklý na vysokou úroveň vnitřního stresu už od dětství, je tento stav normální a naopak diskomfort nebo nudu pociťuje při jeho nedostatku. Lidé dokonce mohou být závislí na stresových hormonech jako je adrenalin a kortizol generovaných vlastním tělem.

Když lidé popisují svůj stres, tak často mají na mysli nervové napětí způsobené zvýšenými nároky v zaměstnání, rodině, vztazích apod.. Ale nervové napětí nemusí nutně znamenat stres. Stres není záležitostí subjektivního vnímání. Jedná se o měřitelný soubor objektivních fyziologických dějů v těle, zahrnujících mozek, hormonální aparát, imunitní systém a mnoho dalšího. Zvířata i lidé mohou být ve stresu aniž by si toho byli vědomi. A to je právě případ vnitřně generovaného stresu.

fotomontáž dvou pěstí s tvářemi, které na sebe křičí
Za regulaci stresových reakcí jsou zodpovědné tři základní tělesné systémy. Endokrinní soustava, centrální nervová soustava (konkrétně autonomní nervový systém, který ovládá nevědomé funkce) a imunitní systém. Endokrinní soustava žláz s vnitřní sekrecí, konkrétně osa – hypotalamus- hypofýza-nadledviny (osa HPA), patří k jednomu z hlavních, autoregulačních systému těla. Zdravý stav všech těchto systémů je důležitý pro naši vitalitu. Jakékoliv jejich narušení či nesoulad může vést ke zdravotním potížím a onemocněním.

Vnitřní stres

Pokud začnete poctivě zkoumat odkud stres přichází tak s údivem můžete zjistit, že příčina je v nás samých. Kde konkrétně? V našem způsobu jak vnímáme svět, v našich myšlenkových schématech, v našem naučeném reagování na situace. Vnímáme okolní svět optikou našeho neurobiologického nastavení a tato optika je bohužel velmi často zásadně pokřivená. Potíž je v tom, že když začneme toto pokřivení zkoumat, tak ho zkoumáme právě onou pokřivenou optikou a tudíž se nám vše jeví jako v pořádku. Chybně nastavený nervový systém totiž disponuje řadou mechanizmů, které toto chybné nastavení zakrývají.

Jak to vzniklo?

Možná se ptáte, jak tohle všechno vzniklo? V přírodě žádná odchylka od normálu není nahodilá a má svůj význam a nejinak je tomu i v tomto případě. Této problematice je věnována řada knih, ale ve zkratce lze říci, že k pokřivení našeho vnímání dojde v dětském věku vlivem stresu, se kterým si ještě nevyvinutý dětský mozek/nervový systém neumí poradit jinak než tak, že v rámci snahy zachování spojení s pečující osobou potlačí vlastní autenticitu – tedy schopnost jednat v souladu se svými pocity. A tento chybný způsob náhledu na svět a s tím související jednání se upevňuje a potvrzuje dalšími událostmi nahlíženými touto pokřivenou optikou a přenáší se až do dospělosti. A je to právě tato pokřivená optika, která vytváří stres, který zatěžuje a ničí náš organismus.

Přesněji řečeno potlačením své autenticity, dojde k odpojení od vlastních emocí. A v dnešní době, kdy jsou naše základní potřeby většinou zajištěny, jsou pro moderního člověka právě emoce největším stresorem. A jelikož jsme od nich odpojeni, tak je nedokážeme korigovat a tyto nekorigované emoce prostřednictvím stresové reakce ničí naše tělo.

Fyziologicky jsou emoce sami o sobě elektrické, chemické a hormonální výboje probíhající v nervovém systému. Emoce ovlivňují funkci hlavních tělesných orgánů a sami jsou těmito orgány ovlivňovány. Stres je kaskádou fyzických a biochemických odpovědí na silný emoční podnět.

obrázek optické iluze
Potlačená autenticita ve skutečnosti znamená, že je překrytá iluzí nikoliv, že by zmizela nebo neexistovala. Po prohlédnutí iluze se objeví v její přirozené síle.

Jak narovnat pokřivení

Jak se dostat zpět do rovnováhy, jak obnovit autentické jednání? Celé je to dost složité, protože za prvé je velmi těžké celý tento klam rozkrýt a za druhé pouhé rozkrytí je nedostatečné, protože to co bylo na počátku pouze chybným náhledem se somatizovalo – vytvořilo sítě neuronů v mozku a nervovém systému, které celý klam podporují a udržují v chodu. Je tedy nutné pracovat s mozkem a autonomním nervovým systémem. Ale jak když se jedná sytém, který nedokážeme ovlivnit vlastní vůlí? Opět se jedná o poměrně složitou problematiku, která je skvěle zpracované například v knize The body keeps score od doktora Bessela van der Kolka, který se výzkumu této oblasti věnuje několik desítek let.

V zásadě jde o dva kroky:

 1. Obnovu emoční kompetence
 2. Harmonizaci ANS (autonomního nervového systému)

Obnova emoční kompetence

V dnešní společnosti emoční kompetence často chybí, protože absence emocí je považována za výhodu. A racionalita je často stavěna do protikladu k emocím.

Emoční kompetence vyžaduje:

 • schopnost cítit naše emoce, abychom si dokázali uvědomit, že jsme ve stresu
 • schopnost efektivně vyjádřit naše emoce a tím prosadit naše potřeby a zachovat si tak integritu emocionálních hranic
 • schopnost rozlišovat mezi psychologickými reakcemi, které se vztahují k současné situaci a těmi, které představují zbytek z minulosti. Tedy oddělit neuspokojené a nevědomé potřeby z dětství. Pokud se rozdíly mezi přítomností a minulostí stírají, budeme vnímat ztrátu a hrozbu (stres) tam, kde žádná neexistuje.
 • povědomí, co je naše skutečná potřeba a vyvarování se její potlačování jen proto, abychom získali přijetí od druhých

Pokud vám to přijde složité, zkuste začít tak, že místo abyste se při rozhodování řídili pouze myslí, soustřeďte se na vaše pocity v břiše. Tak se napojíte na vaše autentické já.

smějící se žena medituje na kancelářském stole vedle počítače

Harmonizace ANS

Jak už jsme psal, zdá se to jako docela složitá věc, působit na něco co je autonomní a nelze tedy vůlí ovládat. Ovšem sice nelze ANS ovládat přímo, ale velmi efektivně nepřímo. Je příznačné, že po desítkách let zkoumání se odborníci na tuto problematiku shodují v tom, že nejefektivnější jsou techniky používané tisíce let v tradicích dálného východu. Dechová cvičení, jogové asány, zenová meditace, chikung, taiči – to vše vykazuje silné harmonizační působení na autonomní nervovou soustavu. Tato cvičení jsou součástí různých filozofických systémů a nauk, jejichž hlavním cílem je sebepoznání. A sebepoznání do velké míry souvisí právě s poznáním našich iluzí a tím návratu k autentickému já, což je vlastně emoční kompetence. Takže praktikováním např. jógy se harmonizuje váš ANS a tím můžete dokázat prohlédnou iluze vlastní mysli.

Ještě je zde jedna velmi účinná metoda pro práci s ANS a mozkem. Podrobněji se jí budu věnovat někdy příště, ale rád bych se o ní krátce zmínil. Jedná se o neurofeedback. Jde o metodu kdy prostřednictvím zpětné vazby jsou mozku dodávány informace o jeho vlastním fungování. To vede k harmonizaci mozkových vln a pomocí neuroplasticity mozku k opravě nevhodných nervových drah.

Malý kluk na vyšetření EEG
EEG biofeedback se využívá mimo jiné pro terapii ADHD u dětí.

Saffron Brain and Neuro Balancer
Hericium – Korálovec ježatý
Ashwagandha -Whitania somnifera
Curcumin Phytosome
He Shou Wu – Polygonum multiflorum Complex
Ganoderma – Reishi Extrakt + Sporový prášek

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

28 komentářů v “Skrytá příčina mnoha nemocí

 1. Iveta Janeková píše:

  Ďakujem za článok. Na jeho základe som si objednala knihy od spomínaných autorov. Krásne dni!

 2. Vera Svobodova píše:

  Dobry den!
  Po prvnim cteni mi pripadal clanek moc vedecky. Ted jsem se k nemu vratila a vic pochopila
  a nasla i sve problemy se stresem. Moc Vam dekuji!!

 3. Aleš píše:

  Všechny Vaše články by se měly nechat tesat do kamene, říkávali o moudrých slovech
  Jan Werich a Miroslav Horníček a tady to platí stejně. Jsem onkologický pacient už rok,
  a dospěl jsem k názoru, že nejen alternativní léčení je důležité (zatím to prý nemám
  akutní, ale to se zanedlouho uvidí) , ale stejně tak je důležité i vlastní mentální cvičení
  které Vám má nebo spíš musí zpevnit Vaši mentální sílu ve Vašem JÁ. Začal jsem po mnoha
  letech zase navštěvovat kostely, jejich chrámy, někdy i mše svaté, a síla tohoto prostoru,
  kdy se sami ponoříte do sebe do své duše, Vám ji postupně dokáže harmonizovat, tak, že
  dospějete k názoru, že postupně najedete na tu pro Vás správnou “kolej” na níž se budete
  cítit v pohodě ale také zdravě a budete myslet ve spojnici své Minulosti, kdy budete vidět své
  chyby, Současnosti, kdy si začnete utvářet svůj další směr a Budoucnosti, kdy se budete
  správně motivovat do směru svého zdravého života ke svému prospěchu ale i svého okolí.
  Budte zdávi !

 4. kamiz píše:

  Veľmi zaujímavý článok.Veľa ľudí si svoje trauma nesie z detstva a nevie sa s tým vyrovnať ani v dospelosti,jedným z mnoha je aj stres,z ktorého pramení veľa chorôb už od detstva.Vždy vaše články čítam pozorne a mnohé nás veľmi poučia.Ďakujem Zuzana L.

 5. Hana Stochlova píše:

  Já jsem měla velice krásné dětsví,ale nikdo mě nepřipravil na ten svět co je venku,takže jsem dost trpěla ato lidskou závistí,nenávistí a jiných podobných neřestí,takže jsem velmi zanevřela na tak zkažený svět a bydlím na samotě a je mi tady dobře.Hanka

 6. Hana píše:

  Ano,souhlasím s předešlými pisateli,články jsou velmi zajímavé,nikde jinde se neobjeví,jsou velmi dobře napsané,rozumí i kajk.Je velká vzácnost a velké poděkování všem,kdo se o tuto problematiku
  zajímají.
  Oprava:lajk, Hana

 7. Dana píše:

  Mnohokrát Vám děkuji za tento článek. Je dobré, že pomáháte lidem, už jen ta naděje na uzdravení je velice přínosná. Sleduji všechny Vaše poučné informace, které jdou opravdu do hloubky. Užívám Vaše houbové extrakty, pracuji na sobě. Držím Vám palce ve Vašem dalším podnikání.

 8. Parvine Gricová píše:

  Moc pěkné, užitečné
  Až člověk vážně onemocní uvědomí si co vše dělal špatně a nakonec přijde na důvod svého onemocnění . Ale náprava = léčba je nesmírně složitá a nevím , jestli to člověk sám zvládne i při nejlepší vůli . Hlavně jak odstranit stresy , které jsou neodstranitelné ( neshody v rodině , vážné onemocnění partnera atd ) – já to řešila útěkem do práce , kde byl další stres . Takže z jednoho stresu do druhého – nakonec vedoucí k vážnému onemocnění , Kde teď najít sílu k nápravě ?

 9. Věra Schmidová píše:

  Výborný a zajímavý článek, jako vždy. Teď jen podle něj pracovat. Čchi-kung cvičím už 7 let, což by mohlo být dobrým startem pro další práci.

 10. Skrytá příčina mnohých nemocí píše:

  Srdečné díky za článek! Je dobře, že se zásluhou tak vzácných informací stáváme vědomějšími a tím nás to nutí i k opravdové zodpovědnosti za své zdraví.

 11. Stres píše:

  Praktikuji na sobě a je to pravdivé. Člověk se musí naučit zastavit a naslouchat sám sobě, svému tělu.

 12. Anna Augustinová píše:

  Přečetla jsem si komentář o řádek výše, a nemohu jinak reagovat než souhlasit že články jsou skvělé, ačkoliv jsem jen obyčejná důchodkyně se středoškolským vzděláním, ale měla jsem možnost pracovat v lékařské knihovně a tam jsem se lecčemu naučila. Proto mohu Vaše články číst
  a rozumím jim. Jsou skvělé a pomáhají při řešení nejedné situace . Srdečně děkuji, Augustinová Opava

 13. PRíčINY STRESU píše:

  meditatívne cvičenia sú, fajn,ale nenahradia RIEšENIE PROBLéMOV SPôSOBUJúCICH STRES :
  dnes napríkladKORONAHYSTéRIU UMELO VYVOLANú GLOBáLNYMI MANIAKMI,PSYCHOPATMI A SOCIOPATMI KTORí Sú V SVOJEJ CHOROBNEJ TúžBE PO SVETOVLáDE OCHOTNí ZLIKVIDOVAŤ Náš DRUH…

 14. Stres píše:

  Vynikající článek. Jen metody k objevení skrytých emocí a práci s nimi by si zasloužily více rozepsat. Skvělé je např. EFT.

 15. STRES píše:

  Jako vždy – článek výborný a přínosný. Jsem fyzioterapeut a psychoterapeut a takto kvalitní články, jaké nacházím zde, vždy uvítám. Nutí k přemýšlení a to je moc dobře.
  Přeposílám vždy dál a každému se líbí a považují je za zajímavé.

  • Aleš píše:

   Všechny Vaše články by se měly nechat tesat do kamene, říkávali o moudrých slovech
   Jan Werich a Miroslav Horníček a tady to platí stejně. Jsem onkologický pacient už rok,
   a dospěl jsem k názoru, že nejen alternativní léčení je důležité (zatím to prý nemám
   akutní, ale to se zanedlouho uvidí) , ale stejně tak je důležité i vlastní mentální cvičení
   které Vám má nebo spíš musí zpevnit Vaši mentální sílu ve Vašem JÁ. Začal jsem po mnoha
   letech zase navštěvovat kostely, jejich chrámy, někdy i mše svaté, a síla tohoto prostoru,
   kdy se sami ponoříte do sebe do své duše, Vám ji postupně dokáže harmonizovat, tak, že
   dospějete k názoru, že postupně najedete na tu pro Vás správnou “kolej” na níž se budete
   cítit v pohodě ale také zdravě a budete myslet ve spojnici své Minulosti, kdy budete vidět své
   chyby, Současnosti, kdy si začnete utvářet svůj další směr a Budoucnosti, kdy se budete
   správně motivovat do směru svého zdravého života ke svému prospěchu ale i svého okolí.
   Budte zdávi !

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *