Jak menopausa ovlivňuje mozek? 4.93/5 (68)

ilustrace menopauzy

Menopauza je stav reprodukčního stárnutí u žen. Začíná ve středním věku a zahrnuje neurologické i endokrinní stárnutí. Prochází různými fázemi a je způsobena poklesem ženských pohlavních hormonů.

Pokles funkce související s menopauzou může být důsledkem přirozeného stárnutí endokrinní osy nebo způsobené odstraněním vaječníků či lékařskou terapií, která znemožňuje endokrinní funkci vaječníků.

Menopauza je však také neurologickou změnou, což se projevuje mnoha charakteristickými příznaky menopauzy, zejména zapomnětlivostí, poruchami spánku, změnou nálady a návaly horka. Zdraví vaječníků a mozku je tedy u žen neoddělitelně spjato.

S poklesem hladiny estrogenů dochází ke změnám v morfologii, počtu a interakcích mezi nervovými buňkami, jejich metabolismu glukózy a genové expresi. Nízká hladina estrogenu je spojena s hromaděním abnormálního proteinu amyloid-beta (Aβ), který je známý tím, že tvoří plaky v mozkové tkáni, u lidí s Alzheimerovou chorobou (AD), i když někdy také u normálních lidí.

graf hladiny estrogenu v návaznosti na věk ženy
Jak se mění hladina estrogenu podle věku

Osa mozek-endokrinní systém

V závislosti na stádiu menopauzy (premenopauza, peri-menopauza a postmenopauza) dochází k výrazným změnám ve struktuře mozku a nervovém propojení, stejně jako v energetickém metabolismu. Ve všech věkových kategoriích byly nejvíce postiženy oblasti mozku, které se podílejí na vyšších kognitivních funkcích.

Tento účinek byl pozorován nezávisle na dalších rizikových faktorech kardiovaskulárních onemocnění nebo demence, jako je hladina ApoE-4, hysterektomie nebo užívání hormonální substituce.

U žen po menopauze se zdá, že nejčasnější změnou v mozku je pokles množství glukózy využívané mozkem, což svědčí o snížené mozkové aktivitě. To je způsobeno poklesem hladiny estrogenu, který je pro metabolismus glukózy v mozku životně důležitý.

Neuroložka Lisa Mosconiová, autorka studie o tomto aspektu menopauzy, vysvětluje: “Když estrogen neaktivuje správně hypotalamus, mozek nemůže správně regulovat tělesnou teplotu. Takže ty návaly horka, které ženy dostávají – to je hypotalamus. Pak je tu mozkový kmen, který má na starosti spánek a bdění. Když estrogen neaktivuje mozkový kmen správně, máme problémy se spánkem. Nebo je to amygdala, emoční centrum mozku v blízkosti hipokampu, centra mozkové paměti. Když hladina estrogenu v těchto oblastech poklesne, začneme mít třeba výkyvy nálad a zapomínáme.”

Objem šedé hmoty v mozku se také snižuje. Tyto parametry však reagují na hormonální substituci, což naznačuje, že vazba mezi centrálním nervovým systémem a endokrinní osou zůstává aktivní ještě dlouho po začátku menopauzálního přechodu.

Tyto markery poklesu kognitivních funkcí se po menopauze normalizovaly a objem šedé hmoty se rovněž vrátil na výchozí úroveň v oblastech mozku, kterých se menopauzální endokrinní stárnutí týká nejvíce.

symptomy menopauzy

Vazomotorické příznaky a kognitivní poruchy

Během přechodu do menopauzy dochází k běžnému zhoršení kognitivních funkcí, včetně příznaků, jako je zapomnětlivost a opožděná verbální paměť, snížená rychlost verbálního zpracování a zhoršené verbální učení. Dřívější výzkumy ukazují, že potíže související s pamětí jsou předurčeny věkem, návaly horka, depresí, pocitem stresu a vnímanou úrovní zdraví.

Zdravé ženy vykazovaly mírné, ale konzistentní změny ve verbální paměti a učení a také v rychlosti zpracování. Uklidňující je, že po menopauze se výkonnost vrací k normálu.

Vazomotorické příznaky (VMS) jsou příznakem charakteristickým pro přechod do menopauzy, ale mohou se vyskytovat před menopauzou, během ní i po ní. Mezi tyto příznaky patří návaly horka a noční pocení. Stejně jako kognitivní příznaky jejich výskyt neodráží klesající hladinu estradiolu.

V současné době se předpokládá, že na vzniku kognitivního poklesu spojeného s těžkým VMS se podílí hipokampus, parahipokampus a více oblastí prefrontální kůry mozku.

VMS je spojen s vysokým krevním tlakem, vysokými hladinami lipidů v krvi, sklonem k inzulínové rezistenci a riziku diabetu a někdy i s prokoagulačním profilem. Předpokládá se také, že riziko budoucí cévní mozkové příhody je vyšší u žen se závažnějším objektivním VMS.

VMS je také spojen se zvýšenou hladinou kortizolu, a to přibližně 20 minut po příhodě, o níž je známo, že souvisí s poruchou paměti. Tyto příhody mohou také často způsobit 5% snížení průtoku krve. VMS tedy může být determinantem poznávání v tomto přechodném období středního věku.

VMS by tak mohl být rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění a kognitivních poruch v tomto přechodném období a také klíčovým prostředníkem mezi nimi.

Zotavení po menopauze

V porovnání s muži stejného věku dochází u žen v období menopauzy k výrazným změnám mozkových biomarkerů. Neurologické změny, ke kterým v tomto období dochází, způsobují příznaky, které následně u části žen vyvolávají deprese a úzkosti a také Alzheimerovu chorobu.

Postupný nástup endokrinního stárnutí se spontánní menopauzou může mozku umožnit přizpůsobit se ztrátě estrogenů a estrogenových receptorů a kompenzovat ji. Toto přenastavení mozku může vysvětlovat, proč se příznaky, jako jsou návaly horka, zmírňují 2-7 let od jejich vzniku.

Neurozobrazení tato zjištění potvrzuje. U žen po menopauze se objem šedé hmoty vrací k normálu, zejména v oblastech, které se týkají některých typů paměti a kognitivního zpracování. Ve skutečnosti byl u žen po menopauze objem šedé hmoty podobný jako u mužů stejného věku a během následujících dvou let se zvětšoval.

Tento objem také odpovídal zvyšujícímu se skóre paměti v oblasti zvané precuneus, která vykazuje strukturální změny během menopauzálního přechodu. Ta je regulována estrogenem a mění se také během těhotenství, což je další jedinečná ženská fáze spojená s neurologickými a endokrinními změnami.

Objem bílé hmoty během menopauzy klesá a poté se již neobnovuje. Ve srovnání s muži však ženy procházející menopauzou nebo po ní vykazovaly vyšší strukturální konektivitu a myelinizaci, což může naznačovat, že nervové sítě v těchto oblastech jsou po nástupu menopauzy výkonnější.

Potraviny vhodné při menopauze
Potraviny bohaté na estrogen – menopauzální dieta.

Energetický metabolismus

Estrogen je klíčový pro využití glukózy v mozku. Během menopauzálního přechodu metabolismus glukózy v mozku nejprve poklesl, ale poté se ustálil na nové úrovni, což opět naznačuje adaptační změny. Hladina ATP se po menopauze zvýšila, stejně jako globální měřítka poznávacích schopností. Mitochondriální obnova může vysvětlovat, jak jsou ženy schopny po menopauze pokračovat v neporušených kognitivních schopnostech.

Hormonální terapie a kognice

Pomáhá hormonální terapie zachovat kognitivní schopnosti? Dr. Mosconi říká, že hormony mohou přispět ke zlepšení poznávacích schopností. U žen v pozdní postmenopauze je riziko demence vyšší při kombinované estrogen-progesteronové terapii, ale nemění se, pokud se používá samotný estrogen. V časné postmenopauze však hormony nevykazovaly žádný vliv na poznávání.

Autorka shrnuje: “Celkově se předpokládá, že účinnost HT závisí na načasování zahájení censored s ohledem na věk v menopauze, přičemž výhody se týkají časného zahájení censored, zejména po indukované menopauze.”

Hormony mohou interagovat s vysokou tělesnou hmotností a vyvolat opačný účinek. Naopak životní styl a fyzická kondice mohou s estrogeny působit pozitivně, zejména v dlouhodobém horizontu. Některé výzkumy naznačují, že lokální syntéza estrogenů v mozku probíhá po menopauze nezávisle na estrogenech v oběhu, což udržuje funkci hipokampu.

Závěr

Samotná menopauza tedy neznamená pokles kognitivních schopností, na rozdíl od samotného přechodného období. Ženy si totiž v průběhu dospělosti vedou v kognitivních úlohách lépe než muži, a to i v období demence! Místo toho lze menopauzu považovat za “dynamický neurologický přechod, který přetváří nervovou krajinu ženského mozku během endokrinního stárnutí ve středním věku, přičemž adaptační proces slouží přechodu do pozdního věku”.

K pochopení toho, jak genetické faktory a zdravotní stavy ovlivňují kognitivní funkce během menopauzy, budou nutné další studie.

Hericium super strong, Superionherbs, doplněk stravy
Ashwagandha Whitania Somnifera Exktrakt 5% withanolidů doplněk stravy od Superionherbs
He shou wu od Superionherbs, power balancer
přípravek s extraktem z šafránu setého a měsíčku lékařského balení 60 kusů tablet

Reference:

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

1 komentář v “Jak menopausa ovlivňuje mozek?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *