Psychologie možností – jak změnit způsob stárnutí 4.8/5 (454)

Ellen Jane Langerová ( narozena 25. března 1947) je americká profesorka psychologie na Harvardově univerzitě; v roce 1981 se stala vůbec první ženou, která získala na Harvardu titul profesorky psychologie. Langerová se zabývá iluzí kontroly, rozhodováním, stárnutím a teorií všímavosti. Jejím nejvlivnějším dílem je kniha Counterclockwise (Proti směru hodinových ručiček), vydaná v roce 2009, která odpovídá na otázky týkající se stárnutí, jež vyplynuly z jejího výzkumu a zájmu o zvláštnosti stárnutí napříč národem.

V roce 1981, na začátku své kariéry na Harvardu, Ellen Langerová a její kolegové naložili dvě skupiny mužů ve věku sedmdesát a osmdesát let do dodávek, odvezli je dvě hodiny na sever do rozlehlého starého kláštera v New Hampshire a vysadili je do doby před 22 lety, v roce 1959. Skupina, která jela jako první, zůstala jeden týden a měla předstírat, že jsou mladí muži, kteří opět žijí v padesátých letech. Druhé skupině, která přijela týden poté, bylo řečeno, aby zůstala v současnosti a na onu dobu pouze vzpomínala.

Zpátky do minulosti

Obě skupiny byly obklopeny suvenýry z poloviny století – vydáními časopisů Life a Saturday Evening Post z 50. let, černobílou televizí, historickým rádiem – a diskutovaly o událostech té doby: o vypuštění první americké družice, Castrově vítězné jízdě do Havany, Nikitovi Chruščovovi a potřebě protiatomových krytů. Nechyběla zábava (promítání filmu Anatomie vraždy s Jimmym Stewartem z roku 1959) a živé diskuse o takových sportovních velikánech 50. let, jako byli Mickey Mantle a Floyd Patterson. Jednou večer seděli muži přilepení k rádiu a poslouchali, jak Royal Orbit vyhrál dostih Preakness 1959.

Jako mladá profesorka psychologie Langerová doufala, že prostřednictvím těchto mužů zdokumentuje to, co už dlouho tušila: že naše utkvělé představy, internalizované v dětství, mohou ovlivnit způsob, jakým stárneme. Ve studiích, které prováděla s kolegy na Yaleově univerzitě, Langerová již dříve prokázala, že ztrátu paměti – problém, který se často dává za vinu stárnutí – lze zvrátit tím, že starším lidem poskytneme více důvodů, aby si zapamatovali fakta; když byl úspěch odměněn drobnými dárky nebo když se výzkumníci snažili navázat se svými subjekty osobní vztah, výkon paměti starších lidí se zlepšil.

V jiné studii (která se nyní vyučuje téměř ve všech úvodních kurzech psychologie) spolu s kolegyní z Yale Judith Rodinovou zjistily, že pouhé poskytnutí péče o rostliny obyvatelům pečovatelských domů a kontroly nad některými rozhodnutími – kde se budou setkávat s hosty, jaké aktivity budou dělat – nejen zlepšilo psychické a fyzické zdraví těchto lidí, ale také jejich dlouhověkost: o rok a půl později zemřelo méně těchto obyvatel.

Kamkoli umístíte mysl, tělo ji bude následovat

Jak Langerová upozorňuje v jednom ze svých publikovaných popisů klášterní studie, protože takový experiment nebyl nikdy předtím proveden, “jakékoli pozitivní výsledky by byly významné… stáří je považováno za jednosměrnou ulici vedoucí k neschopnosti”. To, co zjistila, však překvapilo i její vlastní tým výzkumníků. Před experimentem a po něm obě skupiny mužů absolvovaly sérii kognitivních a fyzických testů. Po pouhém týdnu došlo k dramatickým pozitivním změnám ve všech oblastech. Obě skupiny byly silnější a pružnější. Zlepšila se jejich výška, váha, chůze, držení těla, sluch, zrak – dokonce i jejich výkony v inteligenčních testech. Jejich klouby byly pružnější, ramena širší, prsty nejen hbitější, ale i delší a méně zkřehlé artritidou. Muži, kteří se chovali, jako by se skutečně vrátili do roku 1959, vykazovali podstatně větší zlepšení. Ti, kteří se vydávali za mladší muže, vypadali, že mají těla, která jsou skutečně mladší.

Fyziologické výsledky poskytly důkaz o jednoduché, ale neocenitelné skutečnosti: proces stárnutí je skutečně méně pevný, než si většina lidí myslí. Tato studie však také pomohla nastartovat Langerové další třicetiletý výzkum a řadu zdánlivě jednoduchých konceptů, které změnily obor sociální psychologie a pronikly do oblasti medicíny, vzdělávání, obchodu, práva a umění. “Kamkoli umístíte mysl, tělo ji bude následovat,” řekla na nedávné přednášce téměř čtyřem stovkám posluchačů. Ví, že její výsledky mohou posunout hranice důvěryhodnosti, ale ona si v tomto prostoru libuje: “Na konci studia [v klášteře] jsem hrála fotbal – sice na dotek, ale přece jen fotbal – s těmito muži, z nichž někteří se vzdali holí,” vypráví posluchačům. “Není to náš fyzický stav, co nás omezuje,” vysvětluje – “je to naše smýšlení o vlastních limitech, naše vnímání, které kreslí hranice v písku.”

Mindfulness

Nejčastěji je žádána o přednášky na toto stejnojmenné téma, jehož myšlenku zdokonaluje od konce 70. let. “Mindfulness” může evokovat učení buddhismu nebo meditační stavy, a skutečně, název a některé z těchto pojmů se překrývají. Langerové verze je však striktně nemeditativní (“Lidé, které znám, nevydrží v klidu sedět ani pět minut, natož čtyřicet,” vtipkuje). Její recept je jednoduchý: udržujte svou mysl otevřenou možnostem.

Mindfulness, jak říká posluchačům na lékařské fakultě, je proces aktivního všímání si nových věcí, zřeknutí se předpojatého myšlení a následného jednání na základě nových pozorování. Říká, že většinu času se chováme bezmyšlenkovitě.

Vypráví jednu ze svých oblíbených anekdot: “Jednou jsem šla nakoupit a podala jsem pokladní svou kreditní kartu a ona si všimla, že není podepsaná.” Pokladní požádala Langerovou, aby ji podepsala, což udělala, a pokladní ji pak prohnala strojem. Když se vygenerovala účtenka, požádala Langerovou, aby ji také podepsala. S nově podepsanou kartou v jedné ruce a účtenkou v druhé “pokladní pak oba podpisy porovnala,” říká Langerová s mrtvolným nadhledem. Kývne hlavou, jako by počítala údery a čekala, až ji publikum dožene. O chvíli později se místností rozlehne smích.
Bezmyšlenkovitost nás zaslepuje před novými možnostmi, říká Langerová, a to ji přimělo studovat její odvrácenou stranu. Výzkumníci v psychologii často popisují to, co je, vysvětluje. “Ale vědět, co je, a co může být, není totéž.”

Psychologie možností

Tomu říká “psychologie možností” a Langerová ji praktikovala dlouho předtím, než se koncem 90. let 20. století dostalo do módy hnutí pozitivní psychologie – studium štěstí a toho nejlepšího z lidské přirozenosti. Její výzkum, jak vysvětluje, má za cíl rozbít zajeté koleje našeho myšlení. “Když dokážu přimět jednoho psa jódlovat, pak můžeme říci, že jódlování je u psů možné,” říká s oblibou a tuto úvahu aplikuje na to, co nyní nazývá “protichůdnou” studií. “Výsledky v klášteře nám neukazují, že každý, kdo mluví o minulosti, bude vykazovat stejné výsledky,” píše ve své nejnovější knize Counterclockwise: (2009): “Mindful Health and the Power of Possibility” (Vědomé zdraví a síla možností). “Říkají nám však, že je možné dosáhnout takových zlepšení, ale pouze tehdy, když se o to budeme snažit.”

Když Langerová začínala svou kariéru, “jen velmi málo sociálních psychologů už přemýšlelo o roli nevědomého zpracování informací”, říká prorektor Yaleovy univerzity a Argyrisův profesor psychologie Peter Salovey. Většina vládnoucích teorií zastávala názor, že lidské chování je výsledkem racionálního, kalkulovaného myšlení, a atribuční teorie – myšlenka, že lidé jednají racionálně na základě svých přesvědčení – byla dominantním psychologickým dogmatem. “Lidé v oboru se zabývali různými způsoby lidského myšlení,” říká Langerová, “a já jsem si kladla otázku, zda a v jakých případech vůbec nemyslíme.” Langerova disertační práce a její následná práce, říká Salovey, postavily tuto koncepci na hlavu: místo toho, aby poznání určovalo chování, Langerová ukázala, že myšlení – a někdy i jeho absence – často vyplývá z chování.

Ve studii, kterou Langerová provedla koncem 70. let spolu s Benzionem Chanowitzem a Arthurem Blankem z Graduate Center, City University of New York, výzkumníci oslovili lidi používající kopírovací stroje a zeptali se jich, zda si mohou vystát frontu. Důvody, které uváděli, se pohybovaly od rozumných až po nesmyslné: například “Mohu použít xerox, protože spěchám?” versus “Mohu použít xerox, protože chci kopírovat?”. Zjistili, že subjekty byly celkově povolnější, když jim byl dán důvod, ale byly stejně povolné, ať už byl důvod skutečný, nebo nesmyslný. Ukázala, že jejich chování bylo bezmyšlenkovité: lidé reagovali spíše na známý rámec žádosti než na obsah skutečné otázky.

Efekt pouhé expozice

Langerová a její kolegové nebyli jedinými vědci, kteří v té době tyto oblasti zkoumali. Mimo jiné Herbert Benson, docent medicíny na Mind/Body Medical Institute a zakládající prezident tohoto institutu, publikoval o několik let dříve výzkum, který ukázal, že meditace může ovlivňovat mozkové vlny a snižovat srdeční frekvenci. Sociální psycholog Robert Zajonc ve svém “efektu pouhé expozice” ukázal, že i krátká setkání mimo naše vědomí mohou ovlivnit naše preference pro předměty a lidi; například lidé, kterým byla ukázána série náhodných tvarů, které se míhaly tak rychle, že bylo téměř nemožné rozeznat jejich opakování, přesto později uváděli, že preferují tvary, kterým byli vystaveni nejčastěji. Od 70. let 20. století začal profesor medicíny na Massachusettské univerzitě Jon Kabat-Zinn, zakladatel její Kliniky pro snižování stresu a Centra pro všímavost v medicíně, zdravotnictví a společnosti, demonstrovat různé klinické aplikace buddhistické filozofie a meditace v západní medicíně.

Studie s vojenskými piloty

Dnes výsledky s dvěma skupinami mužů v klášteře připisuje všímavosti. “Muži, kteří změnili svůj pohled, změnili svá těla.” Kontext je podle ní vším.

Langerová tuto myšlenku opakovaně prokázala v několika dalších studiích – mnohé z nich jsou recenzované. V experimentu, který provedla s kolegy výzkumníky, Langerová předpokládala, že lidé, kteří byli požádáni, aby si zahráli na piloty letectva, nakonec zlepší svůj vlastní zrak. (Pro vstup do vojenské letecké školy musí mít uchazeči zrak minimálně 20/70 – 20/20 s korekcí – což je skutečnost, kterou začínající piloti vědí.) Devatenáct kadetů ROTC letectva z MIT, z nichž mnozí doufali, že se stanou piloty, bylo vybráno jako subjekty experimentu, kterým byly provedeny základní testy zrakové ostrosti, a poté byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina nastoupila do leteckého simulátoru a s pomocí instruktora zahájila svůj první let. Druhá skupina také usedla do pilotního křesla, ale bylo jim řečeno, že simulační modul je rozbitý. Obě skupiny pak byly požádány, aby přečetly písmena na bocích letadel, která viděly oknem pilotní kabiny – písmena byla vyjmutá přímo z oční tabulky, kterou si předtím přečetly. Skupina, která letěla s letadly jako piloti stíhaček, zlepšila svůj zrak o 40 procent – což je statisticky významný výsledek. U srovnávací skupiny nedošlo k žádné změně.

Studie s hotelovými zaměstnanci

Nedávno Langerová v experimentu se svou studentkou Aliou Crumovou ’05, nyní doktorandkou na Yaleově univerzitě, rozšířila tyto myšlenky na zdraví obecně. “Vzali jsme skupinu 84 hotelových zaměstnanců” – lidí, kteří “bezmyšlenkovitě” tvrdili, že nikdy necvičili, ale trávili dny na nohou uklízením pokojů a tlačením vozíků – “a polovině z nich jsme řekli, že jejich práce je cvičení… stejně jako pobyt v posilovně”, vysvětluje Langerová. O měsíc později se u experimentální skupiny projevily statisticky významné změny – každý z obsluhy pokojů zhubl v průměru o dvě kila, snížil si krevní tlak o 10 bodů a zmenšil poměr pasu k bokům; nikdo z nich neuvedl žádnou změnu stravovacích návyků nebo pracovní doby. Mnozí z nich uvedli, že cvičili méně než obvykle. V kontrolní skupině však nebyly zaznamenány žádné významné změny. “Tato skupina,” říká Langer s úsměvem, “ve skutečnosti přibrala na tělesném tuku.”

Převrácení oční tabulky

V jiném experimentu ukázala, že pouhé převrácení oční tabulky tak, aby velké “E” bylo dole, může lidi přimět číst písmena, která předtím neviděli. “Protože se postupně zmenšuje,” říká, “samotná standardní oční tabulka vám říká: ‘Brzy nebudete vidět’.”

Taková zjištění mají velmi reálné důsledky pro mnoho oborů, ale žádný není důležitější než zdravotnictví a medicína. To je téma knihy Proti směru hodinových ručiček, v níž autorka tvrdí, že naše bezmyšlenkovitá rozhodnutí – naše úcta k názorům lékařů, naše ochota přijímat diagnózy, dokonce i způsob, jakým o svých nemocech mluvíme – mohou mít drastické dopady na naši fyzickou pohodu.

censored – vycensored versus remise

Ve studii, která byla v současné době předložena k publikaci, se Langerová, Shelley Carsonová a Aline Flodrová ptaly žen, které přežily rakovinu prsu, zda se považují za vyléčené nebo v remisi. Skupina “vysuplementovaných” uváděla lepší celkový zdravotní stav, více energie, méně bolesti a méně depresí. Výzkum byl korelační: jeho výsledky naznačují vztah mezi proměnnými, ale nemohou prokázat příčinnou souvislost. Jak však Langerová a její kolegové píší: “Neobyčejně významné výsledky této studie opravňují k dalšímu výzkumu a k možnému přehodnocení způsobu, jak instruovat osoby, které přežily rakovinu prsu, aby si představily svůj vztah k nemoci.”

“Nyní srovnejte způsob, jakým mluvíme o rakovině s jazykem, který používáme k popisu nachlazení,” říká Langerová a pouští se do jednoho ze svých kontroverznějších tvrzení. “Každé nachlazení považujeme za nové – nejsme ‘v remisi’. Proč je člověk, který přežil rakovinu ‘v remisi’, ale někdo, kdo ji nikdy neměl, je považován za ‘zdravého’?” (Jen málokdo, pokud vůbec někdo, toto tvrzení písemně zpochybnil – Langerová zatím studii “vycensored versus remise” nezveřejnila – ale zmutované buňky, na rozdíl od viru nachlazení, mohou a někdy také zůstávají v těle neodhaleny i po vymizení příznaků).

Co kdybychom alkoholismus nazývali alergií?

Doktorka Langerová se domnívá, že čím více lpíme na nálepkách a kategoriích, tím méně jsme otevřeni možnostem. “Co kdybychom místo nemoci nazývali alkoholismus alergií?” ptá se v knize Proti směru hodinových ručiček. “Kolik lidí, kteří se snaží a nedaří se jim mít dítě, je označeno jako ‘neplodní’?”… Proč cvičit a brát léky, když člověk stejně brzy pravděpodobně zemře?”

“V medicíně předstíráme, že lidské biologické reakce jsou předvídatelné, ale není tomu tak,” říká doktor Deepak Chopra, který Langerové připisuje hluboký vliv na své myšlení v mládí jako lékař a později jako autor a přednášející o spiritualitě a medicíně mysli a těla. “Jako lékaři jsme vyškoleni a naučeni pohlížet na lidské tělo jako na zamrzlou anatomickou skulpturu,” dodává, “ale můžete mít dva pacienty s podobnými problémy a anamnézou, jejichž výsledky budou zcela odlišné v závislosti na jejich vlastních sociálních proměnných a myšlení.”

I na to Langerová poukazuje a doufá, že lékaři i pacienti budou na toto brát ohled. Lékaři nevědí, kdy pacient zemře, vědí pouze to, co jim statisticky řekly studie jiných lidí. “Terminální” diagnóza může být podle ní sebenaplňujícím se proroctvím. Žádné záznamy neříkají, jak často se prognózy lékařů mýlí.”

Ačkoli se všechny její přednášky poněkud liší, Langerová často zařazuje do PowerPointu snímek s citátem Arthura Schopenhauera: “Veškerý výzkum prochází třemi fázemi. Nejprve je zesměšňován. Za druhé se proti němu ostře vystoupí. Za třetí je přijat jako samozřejmý.”

Langerová vidí svou práci převážně ve druhé fázi, ale nepochybně směřuje k fázi třetí. “Tato teorie všímavosti je tak jednoduchá,” řekla posluchačům na lékařské fakultě. “Třetina lidí s prakticky všemi poruchami se léčí sama pomocí placeba,” řekla. Ale není to placebo, co ovlivňuje uzdravení: “Vy sami se zlepšujete.”

Prakticky všechny neduhy světa pramení z bezmyšlenkovitosti

Právě tato jednoduchost může být klíčem k jejímu širokému zájmu. Její výzkum popisuje praktické problémy a nabízí praktická řešení, která lze aplikovat, aniž by se cokoli změnilo. “Nemusíte meditovat ani chodit do ústraní,” vysvětluje. “Nemusíte nic dělat.” Díky tomu se čtenáři hrnou k jejím psychologickým knihám a přednášky se plní do posledního místa.

“Prakticky všechny neduhy světa pramení z bezmyšlenkovitosti,” říká. Pokud dokážete pochopit perspektivu někoho jiného, nemáte důvod se na něj zlobit, závidět mu, okrádat ho. Mindfulness je podle ní nástroj pro masy, který může podpořit otevření naší mysli. “Není to něco, k čemu byste se museli namáhat, je to jako ty optické klamy na mozek,” říká. “Jakmile jednou uvidíte, že existuje i jiný úhel pohledu, už nikdy nemůžete nevidět, že existuje i jiný úhel pohledu.”

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

11 komentářů v “Psychologie možností – jak změnit způsob stárnutí

 1. jarmila píše:

  /Některé příklady,které uvádí ,(jsou jakoby” nedotažené”)proto málo přesvědčivé

 2. Hana píše:

  Upínat mysl na krásnou naději, kterou nabízí Stvořitel, je pro mne lék na tento svět na ruby.

 3. Jiřina Klausová píše:

  Právě čtu knihu o síle naší osobní i společné mysli a asi proto jsem ťukla na tento článek.Doufám,že svůj život budu schopná ovlivnit pomocí svých vzpomínek a naděje a důvěry v sílu kladných myšlenek na žití příští.Za článek děkuji.JK

 4. Želmíra píše:

  Článek paní Elen Langerové mne zaujal. Zahrnula by jsem to do jedné věty: “Když je mysl mladá a plná vitality i tělo je mladé a datum narození je jenom číslo.”

 5. Edita píše:

  vždy mě potěší, když potkám někoho, kdo hravě pojmenovává, to co žiju 🙂
  S paní Elen Langerovou nelze nesouhlasit !

 6. Alena Nemcova píše:

  Mysleni na prvnim miste. Uhel pohledu az pote.
  Nu, zatim vlastne nevime, jak se s timto popasovat.
  Urcite nebude platil nejake “mesove” meritko. To znamena, ze kazdy clovek je original.
  To je hybatelem meho mysleni. Nu, snaha by byla.
  Doufam, ze poucky prestavaji platit… proto tolik cinu nasilnych. Nebo staletim predtim hranicici s nasilim.
  Vidme i tu p o z i t i v n i rovinu!!! Ale to bychom zavitali do filosofickych otazek… Nebo ne?

  • Jiřina Pospíšilová píše:

   Článek mně, starou ženu, přesvědčil, jak hodně o svém životě i jeho délce mohu rozhodnout já sama, bez
   ohledu na názor mých lékařů.

  • Iveta píše:

   Děkuji za skvělý článek. Pripomnel mi mimo jiné situaci, kdy mi oční lékař sdělil, že mi tedy nyní řidičák nevezmou, kvůli mému zelenému zákalu, že na další takovou kontrolu půjdu až v 60 letech, ale to už prý stejně neuvidím. Nechceme se nechat programovat od doktorů. Ale není to snadné. Doktor je přece taková autorita….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *