Pružnost – základní princip šťastného života 4.82/5 (103)

Flexibilita a schopnost adaptace se neprojeví pouze tím, že budeme schopni rychle reagovat na nové informace. Objeví se díky mentální a emociální rovnováze, nepřipoutanosti k výsledkům a bdělé pozornosti k sobě a ostatním jako základnímu funkčnímu principu. Pružný postoj buduje pružnou fyziologii těla. A pružná fyziologie těla znamená nezlomnost v době, kdy musíme čelit novým výzvám a tlaku okolností. Zůstat emočně otevřený zaručuje vnitřní pružnost.
citát z knihy From Chaos to Coherence, Doc Childre and Bruce Cryer

Kniha from Chaos to Coherence od Doc Childre a Bruce Cryer
V knize najdete dobře zdokumentované příklady z oblasti biomedicínského výzkumu v oblasti lidské inteligence a organizačních případových studií. Tyto příklady ukazují lidem a organizacím, jak se stát efektivnější prostřednictvím nového modelu lidské inteligence, včetně zajímavých principů “srdeční inteligence”.

Zkušenosti a znalosti bez pružnosti nejsou funkční

Slovo pružnost má hodně hluboký význam, jak je vidět z uvedeného citátu. Pojďme se na to podívat prakticky a zjistit, jak můžeme svoji flexibilitu zlepšit. Jak člověk prochází životem, tak s postupujícím časem získává víc a víc zkušeností. Zkušenosti jsou v podstatě informace uložené v paměti. Každá taková informace je v obrovské síti synapsí, které tvoří informační pavučinu mozku, sdílena s dalšími informacemi. Vzájemně se podporují a doplňují. Každý nový vjem je hodnocen na základě minulých zkušeností a je podle toho zařazen na příslušné místo v mozku. Stává se tak dalším kouskem mozaiky, skrze kterou vnímáme a hodnotíme okolní svět. V podstatě má každý svůj vlastní obraz světa, který je závislý právě na „tvaru a barvách“ jeho vlastní mozaiky zkušeností. Zkušenosti se tedy hromadí a měly by být zárukou větší efektivnosti našeho jednání. Měli bychom být chytřejší, moudřejší, schopní uvažovat rychleji, s menší energií. Často tomu tak není, protože s dobou nám sice přibývají zkušenosti, ale ztrácíme pružnost. Potenciál přibývá, ale díky plíživě nastupující rigiditě není možné, aby byl plně využit.

Pružnost a autonomní nervový systém

Co člověka v souvislosti se slovem pružnost napadne jako první, je ohebnost těla. A je pravda, že pohyblivost a vůbec stav těla těsně souvisí s „pružností“ celého organismu. Zkrácené šlachy, ztuhlé klouby, zdeformovaná páteř, špatné držení těla, to vše ovlivňuje díky autonomnímu nervovému systému dýchání, tep srdce, okysličení mozku, vylučování důležitých hormonů do krve a tím i myšlení, náladu, soustředění. Tělo je jeden systém a nerovnováha jedné části se promítá do všech ostatních podsystémů. 

Autonomní nervový systém

Autonomní (vegetativní) nervový systém představuje specifický druh nerv. řídícího systému, který nepodléhá vůli člověka, je autonomní. Zajišťuje řízení: hladkého svalstva, sekrece žláz atd. X! Vzhledem k tomu, že zajišťuje funkci životně důležitých orgánů – dýchání, oběh, trávení atd. – ozn. vegetativní, zajišťuje tzv. vegetativní funkce.

rozlišujeme (funkčně):
sympatikus – působí převážně budivě (tzv. ergotropní účinek)
parasympatikus – působí převážně tlumivě (tzv. trofotropní účinek)
farmakodynamika:
symp.: noradrenalis, adrenalin → adrenergní synapse
parasymp.: acetylcholin → cholinergní synapse

Jóga a šachy a GO

Takže nejjednodušším a základním způsobem obnovy pružnosti je začít u šlach a kloubů. Ať už obyčejným strečinkem, nebo některými základními pozicemi jógy. Stačí několik dní pravidelné několikaminutové ranní praxe a člověk pochopí, jak komplexně obnova pružnosti a pohyblivosti zlepšuje rovnováhu celého organismu. Stejně účinně působí i cvičení velmi rozsáhlého čínského systému chi-kung. Jedná se buď o statické, nebo dynamické pozice, které na sebe vzájemně navazují a zlepšují pohyblivost kloubů a šlach. Zároveň specifické pohyby generují energii a pomáhají jejímu proudění k jednotlivým orgánům. Excelentní a jednoduché cvičení je  chikung v dřepu. Samozřejmě že pružnost lze zlepšovat i mentálními cvičeními. Velmi účinné jsou třeba šachy nebo japonská hra go. Takovou mentální činností dochází k propojování synapsí v mozku i k jejich přírůstku. Je možné, že díky tomu si člověk uvědomí vlastní skrytý potenciál a začne pociťovat nutnost vylepšit pružnost těla nějakým tělesným cvičením.

Japonská desková hra GO
Japonská desková hra GO. Vědci zjistili, že hráč při hraní go používá obě mozkové hemisféry. To znamená, že go aktivuje kreativní i logické části mozku a posiluje spojení mezi nimi. Hráč je při hře nucen používat kombinaci divergentního a konvergentního myšlení. Proto je go ideální koníček pro celkový trénink mozku.

Doběhněte si pro kreativitu

I jednoduchou fyzickou aktivitou, jako je chození na nákup, tancování nebo práce na zahradě vlastně bojujete proti alzheimerovi. Vyplývá to ze studie, kterou uveřejnil odborný časopis Journal of Alzheimer’s Disease. Na 876 účastnících výzkumu bylo jednoznačně prokázáno pozitivní působení pohybu také na lidskou centrální nervovou soustavu. Dlouhodobý výzkum ukázal na vyšší kapacitu čelních, spánkových i temenních mozkových laloků při vyšší tělesné zátěži.

Mozek vyzobrazený jako žárovka a okolo binární kódy

Tým odborníků pozoroval a zkoumal téměř devět stovek lidí v rámci studie o kardiovaskulárním zdraví, v rámci něhož probandi vyplňovali standardně také dotazník ke svým zvyklostem ohledně tělesné aktivity. U probandů s průměrným věkem 78 let byla také prováděna funkční magnetická rezonance mozku, aby bylo možné určit a analyzovat kapacitu jednotlivých mozkových struktur. Dále byl také sledován pravidelný týdenní energetický výdaj.

Pohyb zvyšuje kapacitu mozku i chrání před degenerací

Výsledky mluví jasnou řečí pro pohyb jakéhokoli druhu. Na jedné straně zvyšuje mozkovou kapacitu, případně zpomaluje její ztrátu, na druhou stranu chrání před Alzheimerovou chorobou či snižuje její následky. Dle odhadů ekonomů je dokonce celosvětový boj s touto chorobou finančně náročnější než třeba se zdravotními problémy následkem kouření či cukrovky. Je tedy dobré utéci této nemoci raději dříve než později.

Je zajímavé, že například při 30minutovém běhu dochází v aerobní tepové zóně k silnému propojování synapsí a k markantnímu růstu synapsí nových, a to u lidí všech věkových skupin. Zkuste si pořídit sporttester (měřič tepů) a každé ráno si dejte lehký běh (120–130 tepů za minutu; je důležité dodržet správnou zónu, jinak se účinek nedostaví!). Uvidíte, jakou kreativitu a energii to dodá vaší mysli! Se znovuobnovením přirozené pružnosti, ohebnosti a pohyblivosti těla se obnoví i správná rovnováha mezi sympatickým a parasympatickým systémem. Dojde k rovnováze mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Žlázy s vnitřní sekrecí začnou správně produkovat životně důležité hormony a mozek je bude přesně dávkovat. Obnoví se klid a vyrovnanost, objeví se neutuchající optimismus, zlepší se soustředění a empatie. Budete se správně, rychle a s lehkostí rozhodovat. Budete mít celkově mnohem více energie. K docílení poměrně velkého zlepšení stačí začít doslova s několika minutami denně. Jak říká jedno přísloví: „ I kapka vody dopadající na kámen v něm za čas vyhloubí díru.“

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

1 komentář v “Pružnost – základní princip šťastného života

  1. Ivana Hymplová píše:

    Pravdivé.I staré přísloví říká :”Pohyb je život” To souvisí . Ivana Hymplová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *