Homeostáza a adaptogeny 4.84/5 (95)

lžíce položená veprostřed na prstu , na každém konci je různé množství laskonek a kávy, vše ale drží v rovnováze

Co je homeostáza

Odpovídá emeritní profesor Kelvin Rodolfo z Chicagské fakulty vědy o Zemi a enviromentalistiky Illinoiské univerzity.

Homeostáza z řeckých slov „stejný“ a „stálý“ označuje všechny procesy, které živé organismy používají k aktivnímu udržování poměrně stabilních podmínek nezbytných pro přežití. Tento termín zavedl v roce 1930 lékař Walter Cannon. Ve své knize Moudrost těla popisuje, jak si lidské tělo udržuje vyrovnanou teplotu a další životně důležité parametry, například obsah vody, soli, cukru, bílkovin, tuku, vápníku a kyslíku v krvi. Podobné procesy dynamicky udržují stálé prostředí na Zemi.

Homeostáza našla užitečné uplatnění i ve společenských vědách. Odkazuje na to, jak člověk pod vlivem protichůdných stresů a motivací dokáže zůstat psychicky vyrovnaný. Společnost si homeostaticky udržuje stabilitu navzdory soupeřícím politickým, ekonomickým a kulturním faktorům. Dobrým příkladem je zákon nabídky a poptávky, kde interakce nabídky a poptávky udržuje tržní ceny přiměřeně stabilní.

Negativní zpětná vazba

Myšlenky homeostázy sdílí i věda kybernetika (z řeckého slova „kormidelník“), definovaná v roce 1948 matematikem Norbertem Wienerem jako „celá oblast teorie řízení a komunikace u strojů i živočichů“. Kybernetické systémy si „pamatují“ vzruchy, a tak se v počítačové vědě používají pro ukládání a přenášení informací. Negativní zpětná vazba je ústředním konceptem homeostázy i kybernetiky a popisuje, jak se organismus nebo systém automaticky brání jakékoli změně z vnějšku.

Například lidské tělo využívá mnoho procesů k řízení teploty, kterou udržuje okolo průměrné nebo běžné hodnoty 37 stupňů Celsia. Jedna z nejnápadnějších reakcí na přehřátí je pocení, které tělo ochlazuje, protože umožní odpařování většího množství vody z pokožky. Na druhou stranu v chladném prostředí tělo snižuje tepelné ztráty omezením pocení a snížením oběhu krve v podkoží. Takže každá změna, která zvýší nebo sníží normální teplotu, automaticky spustí protichůdnou, opačnou nebo negativní zpětnou vazbu. Slovo negativní tady znamená pouze opačnou, ne špatnou; v tomto příkladu ve skutečnosti funguje v náš prospěch. Pozitivní zpětná vazba je odpověď na změnu normálních podmínek, která odchylku zvětšuje ještě více.

Když negativní zpětná vazba přestane fungovat

Pokud například tělesná teplota stoupne na přibližně 42 stupňů Celsia, systémy negativní zpětné vazby přestanou fungovat. Člověk s vysokou horečkou má teplou, suchou pokožku, i pokud se snaží ochladit pocením. Nejenže v takovém případě systémy negativní zpětné vazby přestaly fungovat; zvýšená teplota zrychluje chemické procesy v těle, což teplotu dál zvyšuje, a to ještě víc urychlí chemické procesy v těle a tak dále. Tento začarovaný kruh pozitivní zpětné vazby, nekontrolovatelný proces, může skončit jedině smrtí, pokud ho nezastavíme.

Funkce endokrinního systému
Procesy zpětné vazby v endokrinním systému

Organizmus je systém, který funguje automaticky

Je důležité zdůraznit, že homeostatické reakce jsou nevyhnutelné a automatické, pokud systém funguje správně, a že rovnováhu, nebo homeostázu může udržovat mnoho spolupracujících systémů. Zarudnutí je například další automatická reakce těla na zahřátí: pokožka zčervená, protože se malé cévy automaticky rozšíří a přivedou více ohřáté krve blíž k povrchu, kde se může zchladit. Třes je další reakcí na chlad: mimovolní pohyby nutí tkáně vyrábět více tělesného tepla.

Negativní zpětná vazba vzniká z rovnováhy mezi silami a faktory, které se vzájemně ovlivňují. Pro ilustraci několika jejích důležitých vlastností můžeme považovat auto a jeho řidiče za jednotný, složitý, homeostatický nebo „zacílený“ systém – kyborga neboli „kybernetický organismus“, jehož cílem je zajistit, aby se pohybující auto nevychýlilo z trasy. Řidič nedrží volant nehybně, ale lehce s ním otáčí doprava a doleva a hledá polohy, které vrátí přirozeně mírně kličkující auto zpátky na trasu. Vychýlení neboli odchylky od rovnováhy jsou úplně stejně důležité jako negativní zpětná vazba: bez odchylek se systémy nemohou opravovat.

Kolísání je běžné a nezbytné chování mnoha systémů. Když se auto dostane do smyku, řidič automaticky reaguje rychlým zatočením na opačnou stranu. Taková prudká negativní zpětná vazba je však obvykle přehnaná a nasměruje auto na druhou stranu silnice. Pokud je negativní zpětná vazba stejně silná jako vychýlení, může se z ní stát vynucená změna v opačném směru, než bylo původní vychýlení. Auto a řidič se ze smyku dostanou kličkováním ze strany na stranu, kdy pokaždé zatočí méně a méně. Jinými slovy je každá zpětná vazba menší než poslední odchylka od cíle, takže se kolísání „utlumí“. Negativní zpětná vazba chvíli trvá a toto zpoždění je pro mnoho systémů nezbytné. Takový systém může začít kolísat okolo rovnovážné hladiny.

denní a noční aktivita mozku
Jedním z příkladů zpětné vazby je cirkadiánní rytmus což je jeden z biorytmů, tedy kolísání aktivity a bdělosti nejčastěji s denní, měsíční nebo roční periodou. Mozek produkuje v závislosti na denní době a intenzitě světla serotonin nebo melatonin.

Jak můžeme fungování homeostázy vylepšit

Mechanizmus homeostázy je klíčový pro udržování zdraví a zároveň jde soubor složitých procesů v organismu, které probíhají automaticky. Nabízí se otázka jestli je tyto procesy možné ovlivňovat a zlepšovat tak schopnost adaptace organizmus na vnější zátěž. Odpověď se skrývá ve slovu adapatace respektive adaptogeny. Některé rostliny totiž mají “zázračnou” schopnost fungování homeostáze zlepšovat. Je zajímavé a možná příznačné, že tuto schopnost mají pouze přírodní látky tedy ty které vytvořila příroda a nikoliv syntetick vyrobené léky, které nezasahují do homeostáze, ale pouze se snaží “léčit” projevy. Tyto adaptační schopnosti má pouze malý okruh rostlin, které se označují jako adaptogeny.

Co jsou adaptogeny

Jedno z největších tajemství jsou adaptogení vlastnosti některých rostlin. Klíčové slovo je adaptovat. Představte si rostlinu, která je schopná každému dodat ten správný léčebný impuls, ve správné síle, ve správný čas a správným směrem. Věda nebyla zatím schopná takové – často protichůdné – vlastnosti napodobit v žádném uměle vyráběném léku.

Na každých 300 rostlin připadá jen jedna adaptogenní. Rhodiola, Ashwagandha, Eleutherokok (známý jako Sibiřský ženšen) a Astralagus, Polygonum Multiflorum (He Shou Wu), Ganoderma (Reishi) to jsou vysoce účiné adaptogení rostliny známé z tradiční čínské medicíny (TCM). Podporují vaší energii když stagnuje a zklidňují pokud jste rozrušení a zmatení.
Adaptogení rostlina, která působí na krevní tlak pomůže snížit vysoký krevní tlak a zároveň pokud jí vezme někdo s nízkým krevním tlakem, tak tomu pomůže tato rostlina tlak mírně zvýšit. Adaptogen pro cholesterol pomáhá zvýšit HDL cholesterol (prospěšný) bez toho, aby zvyšoval LDL cholesterol (škodlivý).

Rdesno mnohokvěté
Jedním z velmi účinných adaptogenů je Rdesno mnohokvěté. Rozsáhlý článek o rdesnu najdete ZDE.

Ideální adaptogen významně zvyšuje adaptační rozmezí a nemá jednostranné účinky. Reálné adaptogeny se k tomuto ideálu více či méně blíží. Některé více chrání játra, jiné chrání cévy, další potlačují záněty a alergie. Klasickým účinkem adaptogenů je působení na stres a stresové hormony. Jejich účinek na nervovou soustavu je jak budivý, tak uklidňující. Pro adaptogeny je vlastně typické, že mají na fyziologické parametry dvojí, protichůdný vliv, který jim umožňuje fyziologické parametry stabilizovat a tím upevňovat zdraví. 

Reishi je královnou adaptogenů

Červená Reishi je zcela jistě nejlepší dílo matky přírody v oblasti adaptogenů. Reishi dokáže podporovat jak imunitní systém, tak nerovou soustavu.V TCM ji používají při terapii alergií, nepřiměřených imunitních reakcí průdušek, virových infekcí i vysokého tlaku. Její adaptogení vlastnosti se projevují také při detoxifikaci, změnách nálad a i chutí, fyzické síle i duševní bystrosti.

Obsahuje skupinu polypeptidů, které působí jako prekurzory neurotransmiterů a endorfinů a dokáže vyladit účinek těchto tělesných chemikálií správným směrem – zvýšení nebo snížení účinků – přesně tak jak je potřeba. Dokonalá adaptogení funkce.

Lesklokorka lesklá
Reishi je královnou adaptogenů

Účinek každodeního užívání kvalitní Reishi je podobný jako účinek aerobního tréninku na srdečně-cévní systém, nebo účinek silového tréninku na svalový a kosterní aparát těla. Reishi pomáhá „trénovat“ imunitní a nervový systém organismu, aby fungoval lépe. Odborníci na přírodní medicínu se domívají, že tělesné systémy potřebují takovýhle druh „tréninku“ – jsme zrozeni s nezralými systémy a během života dochází vlivem prostředí k jejich „vylaďování“.

To probíhá mimo jiné i interakcí organismu s bakteriemi a viry, které pomáhá imunitním buňkám naučit se svojí práci. Dlouhodobě prováděné studie prokázaly, že děti, které vyrůstaly v nedokonalém prostředí mají vyšší schopnost čelit určitým druhům censored. Jejich imunitní systém se vytrénoval díky prostředí v robustní a silný nástroj.

Je zajímavé, že Reishi dokáže poskytnout podobný druh modulace tělesných systémů v každém věku. Reishi můžete užívat každý den k tomu, aby jste vyladili složitý orchestr stresových hormonů jako je cortisol a noreprineprin, enzymů, neurotransmiterů,katecholaminů a široké škály dalších látek. Výsledkem je vyladění buněčného metabolismu, vnitřních orgánů a tkání a lepší fungování imunitního a nervového systému což vede ke zvýšené odolnosti organismu k infekcím, chřipkám a nachlazení, patogenům, choroboplodným částicím, plísním i dalším vnějším toxinům. Dochází ke zlepšení využití energie, ke zlepšení soustředění, nálady, kvality spánku a celkového pocitu zdraví a pohody.

Mezi adaptogení účinky Reishi patří:

 • podpora nervového systému
 • antioxidační účinek
 • podpora imunitního systému
 • očista a ochrana jater
 • censored působení
 • účinek proti alergiím

Nejlepšího adaptogeního působení reishi lze docílit kombinovaným užívaní Reishi extraktu a Reishi sporového prášku.

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

14 komentářů v “Homeostáza a adaptogeny

 1. Pingback: 7 způsobů jak snížit hladinu kortizolu | Superionherbs

 2. Hymplová píše:

  Plně souhlasí s obsahem působení Reischi .Užívám již minimálně pět let a jsem přesvědčena , že díky tomuto jsem při ” titulu těžce polymorbidní pacient ” stále “zdravá” . Klidně si samostatně zaletím do Irska za pravnoučetem , chodím na UK3 a cítím se naprosto dobře . Jsem také pod kontrolou lékařskou . I lékaři se diví . I jim za pravidelné kontroly dík . Já vím jasně , co mi dodává sílu – Reichi ! Dík i Vaší firmě,Vaší práci pro lidi . S pozdravem Mgr Ivana Hymplová

 3. Eva píše:

  Děkuji Vám za zasílání aktualit Reishi extrakt něco úžasného, blahodárné účinky opravdu pociťuji.

 4. Jitka píše:

  Lidé málo čtou a to je velká chyba tělo jim posílá informace, že mu něco schází , ale lidé na to nedbají ,že tělo volá o pomoc příroda nám pomáhá a jsem za to rada , že vím o těchto vzácných houbách, které nám mohou pomoci , články jsou moc dobře napsané, srozumitelně a moc děkuji za dostatek informaci z kterých čerpam .

 5. Anna píše:

  Vase clanky jsou velmi poucne,protoze jedinec nema jiny pristup k takove studii, moc dekuji.Take jsem vas klient o vasi Reishi Triiterpen ,kterou uzivam nekolik let pri me nemoci,velmi mi pomaha.Dekuji A,

 6. Simona píše:

  Moc děkuji za vaše články. Poskytují mnoho nových vědomostí a souvislostí, jak fungují naše těla
  a jak jim mohou pomoci Vaše produkty. Simona

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *