Vitánie snodárná – 8 skvělých prokázaných přínosů ašvagandy při depresi 4.84/5 (111)

barevný nákres mozku s nápisem zdravý mozek

Názvy: ašvaganda, ashwagandha, vitánie snodárná, Withania somnifera, indický ženšen

Aktivní složky: withanolidy, withaferiny, sitoindosidy, alkaloidy (withanin, somniferinin atd.)

Hodí se k: bazalce posvátné, kurkumě (kurkuminu)

Počet vědeckých odkazů: 47

Úroveň výzkumu: úroveň II

Poznámka: Je prokázáno, že ašvaganda ulevuje od příznaků stresu a úzkosti. Jde o přírodní adaptogen a nootropikum. Reguluje hladiny chemických látek v mozku, snižuje hladinu stresového hormonu a zlepšuje spánek; a proto je vitánie snodárná účinný bylinný doplněk při terapii deprese.

Ašvaganda patří mezi adaptogeny

Adaptogeny jsou byliny, které zvyšují nespecifickou odolnost vůči vnitřním i vnějším spouštěčům stresu. A ašvaganda (Withania somnifera) je nejvýznamnější adaptogen. V ajurvédě, tradiční indické medicíně, se ašvaganda používá jako rasajána neboli bylinné tonikum pro osvěžení fyzického i duševního stavu člověka. Výzkumy odhalily několik různých aktivních složek Vitánie snodárné , jako jsou alkaloidy (isopelletierin, anaferin, anahygrin atd.), steroidní laktony (withanolidy, withaferiny) a saponiny. [1] Tradičně je tato bylina známá svým silným adaptogenním působením a zvyšováním odolnosti vůči stresu.

Moderní výzkumy potvrdily, že její složky sitoindosidy a withaferiny mají protistresové účinky. Ašvaganda pomáhá při depresi, protože zmírňuje stres a úzkosti. Výzkumy ukázaly, že snižuje zánět a hladiny stresových hormonů a zlepšuje spánek; všechny tyto účinky Vitánie snodárné přispívají k jejímu přirozenému antidepresivnímu působení. Ašvaganda může sloužit jako doplňkový přírodní lék ke konvenční terapii deprese.

vitánie snodárná - kresba rostliny
Ašvaganda (česky vitánie snodárná)

1. Ašvaganda je potenciální bylinný lék pro zmírnění příznaků deprese a úzkosti

Studie publikovaná v časopise Phytomedicine v roce 2000 zjistila, že glykowithanolidy obsažené ve Vitánii snodárné působí proti úzkosti srovnatelně s lorazepamem (benzodiazepin) a proti depresi srovnatelně s imipraminem (tricyklické antidepresivum). [2] Maity a spol. pomocí studie na zvířatech ukázali, že ašvaganda zlepšuje terapeutické působení konvenčních antidepresiv. [3] Shah a spol. také potvrdili, že kombinace subterapeutické dávky vitánie snodárné a konvenčních antidepresiv působí lépe než samotná antidepresiva. [4]

Když přejdeme ke studiím na lidech, bylo zjištěno, že užívání doplňků z ašvagandy (500 mg denně po dobu 6 týdnů) zlepšuje duševní zdraví starších žen s mírnou depresí. [5] Počet deprimovaných jedinců mezi účastníky studie se snížil z 56 % na 13 %. Na konci censored pociťovalo mnoho jedinců nárůst sebeúcty. Podle výzkumů, na které jsem narazila, zatím žádná robustní klinická zkouška nezkoumala efektivitu censored vitánií snodárnou u pacientů s depresivní poruchou.

Narazila jsem však na tuto zajímavou studii, kterou provedli ajurvédští lékaři, která zkoumá působení této byliny a jiných doplňkových terapií při depresi. Širodhara je ajurvédská terapie, která zahrnuje souvislé polévání čela pacienta blahodárnou látkou louhovanou v oleji, odvaru nebo mléce z konkrétní výšky v konkrétní dobu. Má uvolňující a zklidňující účinky a vyvolává spánek. Bylo zjištěno, že kombinovaná kůra doplňky z ašvagandy a širodharou má lepší účinky na příznaky deprese než samotná bylina. [6]

Žena a její stín ve kterém se zobrazuje jako superhrdinka

V kostce: Jak ukázaly studie na zvířatech, aktivní látky obsažené v ašvagandě působí proti depresi srovnatelně s konvenční medicínou. Bylo zjištěno, že dávka 500 mg standardizovaného výtažku vitánie snodárné snižuje příznaky deprese u starších žen. Ačkoli nebylo vyhodnocováno působení na osoby s depresivní poruchou, má tato bylina potenciál sloužit jako doplňková terapie při depresi.

2. Ašvaganda je přírodní lék proti úzkosti

Vědci z Národního institutu duševního zdraví a neurovědy v Indii oznámili, že alkoholový výtažek z vitánie snodárné má anxiolytické účinky a může potenciálně prospívat osobám s úzkostnou poruchou. [7] Další studii, která zkoumala přirozené anxiolytické účinky vitánie snodárné, provedl Cooley a spol. V této studii porovnávali působení naturopatické péče a psychoterapeutických zásahů na střední až vážnou úzkost trvající déle než 6 týdnů. [8]

Naturopatická péče zahrnovala výživové poradenství, relaxační techniky, multivitaminové tablety a ašvagandu. Bylinný doplněk byl standardizovaný na 1,5 % withanolidů a podáván v dávce 300 mg dvakrát denně. Studie trvala 12 týdnů. Výsledky pro úzkost klesly o 56,5 % u skupiny s naturopatickou terapií a o 30,5 % u skupiny s psychoterapií. Výsledky pro celkové zlepšení kvality života byly významně lepší u skupiny s naturopatickou terapií než u skupiny s psychoterapií.

Systematické vyhodnocení studií účinků ašvagandy na úzkost provedených na lidech ukázalo, že tato bylina je účinnější při zmírňování stresu a úzkosti než placebo. [9] Jeho autoři však upozorňují, že data nejsou dostačující a pro validaci těchto výsledků je potřeba provést další studie. V kostce: Ašvaganda je potenciální bylinný lék pro zmírnění úzkosti. Při dávce 500-600 mg denně prokazatelně účinně snižuje příznaky úzkosti. Je zapotřebí provést další výzkumy.

3. Bojuje proti stresu a zmírňuje škody napáchané stresem

Několik studií na zvířatech potvrdilo, že vitánie snodárná obsahuje aktivní složky, které působí proti stresu a přispívají jejímu adaptogennímu působení. [10][11] [12] Působí na osu HPA a snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu. Osa HPA neboli osa hypotalamus – hypofýza – nadledviny je komunikační síť mezi částí mozku a hlavními žlázami vylučujícími hormony, která pomáhá regulovat úroveň stresu. Kyselina gama-aminomáselná neboli GABA je neurotransmiter, chemikálie v mozku, která se účastní několika biochemických reakcí včetně upravování nálady.

Při závažném traumatickém stresu vede nerovnováha hladiny GABA k buněčné smrti neuronů v hipokampu (část mozku, která se aktivně účastní uchovávání vzpomínek). [13] Studie publikovaná v The Journal of Ethnopharmacology v roce 2015 ukázala, že dvě zásadní aktivní látky vitánie snodárné: withaferin A a withanolid A aktivují receptory GABA. [14] To by mohlo vysvětlit její adaptogenní a stres zmírňující působení.

Žena v kostýmku jde po laně přes propast

Různé studie na lidech antistresové účinky vitánie snodárné potvrdily

Chandrasekhar a spol. provedli dvojitě zaslepenou, randomizovanou, placebem kontrolovanou studii, aby vyhodnotili účinky vysoce koncentrovaného, plnospektrálního výtažku kořene ašvagandy na stres a úzkost. [15] Studie se účastnilo 64 osob s chronickým stresem, ale bez psychiatrické anamnézy. Studie trvala 60 dní. Dostávali 300 mg výtažku vitánie snodárné v kapslích dvakrát denně po jídle nebo placebo. Byla vyhodnocována hladina stresového hormonu a skóre podle různých dotazníků, které hodnotí parametry spojené se stresem.

Po 60 dnech bylo u léčené skupiny pozorováno 44% snížení výsledků dotazníku vnímaného stresu, zatímco u skupiny s placebem bylo pozorováno jen 5,5% snížení. U skupiny s ašvagandou bylo pozorováno významné snížení výsledků pro parametry jako „somatické“, „úzkost a nespavost“, „sociální dysfunkce“ a „těžká deprese“ ve srovnání se skupinou s placebem. Na škále DASS, kde se stres dělí do kategorií „deprese“, „úzkost“ a „stres“, došlo u léčené skupiny ke snížení o 77 % v podskupině „deprese“, o 75,6 % v podskupině „úzkost“ a o 64,2 % v podskupině stres.

Je zajímavé, že ve skupině s placebem došlo k mírnému zvýšení výsledků pro úzkost. Hladina kortizolu u skupiny s ašvagandou klesla o 27,9 % a u skupiny s placebem o 7,9 %. Zjištění této studie vedla k závěru, že plnospektrální ašvaganda působí nejen při zmírňování hlavních aspektů stresu, ale může také pomáhat při prevenci přidružených projevů a bojovat s nimi.

Ašvaganda zabraňuje přibírání na váze vlivem stresu

Chronický stres může narušovat stravovací návyky a jedním z takových narušení je jezení řízené emocemi a přibírání na váze. Studie publikovaná v Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine v roce 2017 zdůraznila, že užívání doplňku z ašvagandy (300 mg dvakrát denně po dobu 8 týdnů) může podpořit udržování tělesné hmotnosti u dospělých s chronickým stresem. [16]

kresba štíhlé linie

Použitým doplňkem standardizovaný výtažek kořene ašvagandy obsahující 5 % withanolidů. Užívání doplňku z vitánie snodárné vedlo k 32,7% snížení výsledků dotazníku vnímaného stresu a 22% snížení hladiny kortizolu. U skupiny s terapií se tělesná hmotnost snížila o 3,03 % a u skupiny s placebem o 1,46 %.

Zlepšení sexuálních funkcí

Chronický stres a deprese jsou spojeny se sexuálními dysfunkcemi u mužů i žen. [17] Terapie některými antidepresivy navíc může sexuální dysfunkce způsobovat nebo zhoršovat. Dráha odměny v mozku řídí naši odezvu na přirozené odměny, jako je jídlo, sex a společenský kontakt. Vysoká hladina stresového hormonu kortizolu narušuje činnost této dráhy, a proto může vést k rozvoji sexuální dysfunkce. Klinické studie na lidech potvrdily, že terapie ašvagandou u zdravých žen zlepšuje pohlavní funkce a zmírňuje stresem vyvolanou neplodnost. [18][19]

Může působit jako ochrana i pro jiné zdravotní aspekty, například u stresem vyvolaného narušení zdraví srdce a činnosti imunity. [20][21] V kostce: Doplňky z ašvagandy pomáhají bojovat s příznaky stresu snížením hladiny kortizolu a ovlivňováním chemických látek v mozku. Výtažky vitánie snodárné také prokazatelně chrání před nepříznivým působením chronického stresu například na přibírání na váze, sexuální dysfunkce, zhoršení žilního zdraví atd.

4. Vitánie snodárná snižuje zánět v mozku

Osa hypotalamus – hypofýza – nadledviny se účastní regulace nálady a má vliv na hladiny stresového hormonu kortizolu. Při depresi je pozorována hyperaktivita osy HPA a to vede ke zvýšení hladiny kortizolu. Vysoká hladina kortizolu sama o sobě nebo v kombinaci s prozánětlivými látkami, jako faktor chorobné nekrózy a interleukiny, při depresi přispívá zánětu.[22]

Výtažky z ašvagandy prokazatelně potlačují záněty nervů nebo mozku zpomalením činnosti prozánětlivých látek a předcházením aktivace mikroglií (buněk, které poskytují imunitní obranu centrální nervové soustavě). [23] Oxidační stres zhoršuje nervový zánět. Withanolidy obsažené v této bylině brzdí jak oxidační, tak zánětlivé procesy v mikrogliových buňkách, což nervový zánět zmírňuje. [24]

V kostce: Vysoká míra zánětu v mozku přispívá patofyziologii deprese. Výtažky ašvagandy mají censored vlastnosti, které bojují proti nervovému zánětu v mozku, a tyto účinky jsou důležité při mechanismu, jakým tato bylina působí antidepresivně.

Schéma mechanismu stresové odpovědi
Mechanismus stresové odpovědi

5. Vitánie snodárná normalizuje činnost štítné žlázy

Štítná žláza vylučuje hormony, které ovlivňují každý orgán našeho těla, a proto je optimální fungování štítné žlázy pro lepší zdraví zásadní. Bylo zjištěno, že protilátky proti štítné žláze, které se pojí s onemocněními jako Hashimotova nemoc, jsou také biomarkery dysfunkce imunity při depresi. [25][26] Demartini a spol. vypozorovali silné spojení mezi subklinickou hypotyroitidou a příznaky deprese. [27]

Subklinická hypotyroitida je definována jako zvýšená hladina štítnou žlázu stimulujícího hormonu (TSH) s volným tyroxinem (T4) v normálním rozmezí. [28] V pilotní studii zahrnující 50 pacientů se subklinickou hypotyroitidou bylo zjištěno, že doplňky z ašvagandy zlepšují zdraví štítné žlázy. [29] (Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2018)

Štítná žláza obrázek kde se nachází

Pacienti ve věku 18-50 let s mírně zvýšenou hladinou TSH byli léčeni touto bylinou (600 mg denně) nebo placebem po dobu 8 týdnů. Během 8 týdnů tato bylina významně zlepšila hladinu TSH, T3 a T4 v porovnání s placebem a normalizovala funkci štítné žlázy. Schopnost ašvagandy normalizovat fungování štítné žlázy může být součástí jejího multimodálního působení proti depresi.

V kostce: Narušení fungování štítné žlázy je spojeno s vyšším výskytem projevů deprese. Je prokázáno, že ašvaganda normalizuje fungování štítné žlázy a to může pomáhat ulevit od příznaků deprese.

6. Může zlepšovat spánek u deprimovaných osob

Víte, že zhoršená kvalita spánku při depresi souvisí s vyšším rizikem sebevražedného chování a může narušit kognitivní schopnosti? [30][31] Ajurvédští lékaři tvrdí, že širodhara s „ašvagandovou tailou“ neboli „ašvagandovým olejem“ (vitánie snodárná louhovaná v sezamovém oleji) může pomoci zlepšit kvalitu a délku spánku u pacientů s poruchami spánku.[32]

Studie publikovaná v časopise PLOS One v roce 2017 odhalila, že vitánie snodárná obsahuje aktivní složku zvanou triethylenglykol, která by potenciálně mohla najít využití při terapii nespavosti.[33] Ve zvířecím modelu nespavosti nebyla pro navození spánku účinná terapie alkoholovým výtažkem vitánie snodárné s obsahem withanolidů. Je však zajímavé, že terapie vodným výtažkem této byliny s obsahem triethylenglykolu byla účinná pro navození non-REN spánku. Vedle navození spánku dokáže tato bylina také mírnit úzkost způsobenou spánkovou deprivací a nervový zánět. [34]

Vědci uvádějí, že ašvaganda může potenciálně působit neuroprotektivně a jako doplněk stravy může pomáhat při narušení paměti a učení v důsledku spánkové deprivace. [35] (Molecular Neurobiology, 2017) V kostce: Doplňky z ašvagandy mohou pomoci zmírnit poruchy spánku při depresi a pomoci uzdravovat komorbidní nespavost.

7. Ašvaganda je přírodní nootropikum a chrání kognitivní funkce

Narušení kognitivních schopností je jedním z hlavních příznaků depresivní poruchy. Antidepresiva, například typu SSRI, mohou navíc způsobit kognitivní otupení. [36] Na pomoc přichází ašvaganda jakožto přírodní nootropikum – podporuje zdraví mozku a udržuje mozkové funkce. [37] Studie provedená na zdravých osobách ukázala, že podávání doplňku z vitánie snodárné v kapslích v dávce 250 mg dvakrát denně po dobu 14 dní vedlo ke značnému zlepšení kognitivní a psychomotorické výkonnosti.[38] Nebyly pozorovány žádné sedativní účinky. Vědci se kloní k názoru, že vitánie snodárná zlepšuje kognitivní schopnosti a paměť regulací různých neurotransmiterů v mozku.

Grafika mozku v duhových barvách s nápisem zdravý mozek

V kostce: Jedním z méně známých a přehlížených projevů depresivní poruchy je kognitivní deficit neboli narušená schopnost přemýšlet a vyvozovat závěry. Tyto deficity se mohou zhoršovat vlivem antidepresiv a v období recidivy. Jelikož je vitánie snodárná přírodní nootropikum, může pomoci obnovit kognitivní činnost a udržovat zdravé fungování mozku.

8. Jde o přírodní neuroprotektivní látku

McKernan a spol. upozornili, že chronický stres, který může vést k depresi, zvyšuje náchylnost některých neuronů v mozku k buněčné smrti. [39] Bylinná antidepresiva, jako vitánie snodárná, nabízejí ochranu neuronů a předcházejí této buněčné smrti. [40]Neuroprotektivnímu působení této byliny přispívají obsažené withanolidy. [41] Vareed a kolegové zjistili, že aktivní složky adaptogenu (withanamidy) překračují hematoencefalickou bariéru a působí neuroprotektivně. [42] Nedávná přehledová studie publikovaná v časopise Psychoneuroendocrinology v roce 2015 poukázala na to, že oxidační stres se při depresi zvyšuje. [43]

Účinné látky obsažené ve vitánii snodárné snižují oxidační stres v mozkových buňkách a podporují jejich obnovu a růst. [44][45] Vědci upozorňují, že tento její účinek může poskytovat ochranu neuronům, a proto by potenciálně mohla sloužit jako doplněk pro zdravější mozek. V kostce: Ašvaganda je přírodní neuroprotektivum, které může pomáhat chránit mozkové buňky před biochemickými změnami, ke kterým dochází v důsledku stresu. Působí antioxidačně, což může pomoci snížit oxidační stres, ke kterému dochází při depresi.

Dávkování ašvagandy při depresi

Bylo zjištěno, že dávka 500 mg  výtažku ašvagandy standardizovaného na 5% withanolidů 1-2x denně mírní stres a úzkost a může pomoci při depresi. Užívat vždy po jídle nebo s jídlem.

Vhodné kombinace s ašvagandou

Sada 1) Vzhledem k tomu, že deprese jde ruku v ruce se zánětlivými procesy v mozku je ideální společně s ašvagandou užívat fytosomální curcumin. Ideálně 1 tobolku ašvagandy a 2 tobolky curcuminu společně vždy ihned po jídle.

Sada 2) Další vhodná a velmi účinná kombinace proti depresi, úzkosti, zlepšení nálady, podpoře kognitivních funkcí je ašvaganda, curcumin a hericium. 1 tobolku Hericium ráno 20 minut před snídaní, a po snídani 1 tobolku ašvagandy + 2 tobolky fytosomálního curcuminu.

Zatím žádná studie nezkoumala bezpečnost užívání doplňků z ašvagandy spolu s konvenčními antidepresivy; s antidepresivy SSRI možno kombinovat. Doporučuje se zachovat mezi nimi odstup a poradit se s kompetentním zdravotníkem. Ašvaganda se nedoporučuje užívat během těhotenství. Účinnost extraktu se odvíjí od množství withanolidů. Produkt Superionherbs obsahuje více standartisovaný na 5% withanolidů v extraktu což ho řadí na vrchol produktů z ašvagandy.

Závěr

Díky adaptogenním vlastnostem je vitánie snodárná potenciálním lékem na depresi. Působí na neurotransmitery a osu HPA, čímž ulevuje od příznaků deprese. Cílí také na další patologické projevy depresivní poruchy, jako je zánět, oxidační stres, dysfunkce imunity a poruchy štítné žlázy. Její protistresové účinky mohou také pomáhat při prevenci depresivních poruch. Dokáže mírnit stres nebo sexuální dysfunkce spojené s antidepresivy.

Je pravda, že v tuto chvíli potřebujeme robustní klinické zkoušky, které by vyhodnotily účinky tohoto přírodního antidepresiva samotného nebo v kombinaci s konvenční terapií u pacientů s depresivní poruchou. Současné vědecké důkazy jsou však přesvědčivé a dostatečně ukazují, že ašvagandu je možné využívat jako doplňkovou terapii deprese. Abyste se vyhnuli případné interakci léčiv, poraďte se prosím před zahájením censored s kompetentním zdravotníkem.

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

8 komentářů v “Vitánie snodárná – 8 skvělých prokázaných přínosů ašvagandy při depresi

 1. Ivett píše:

  Ďakujem za článok,velmi ma potešilo čo všetko dokáže ašvaganda.Odkedy ju beriem sa mi zlepšil spánok mnohonásobne. Prespaná celá noc bolo mojím zbožným želaním, stalo sa!! Ešte raz vďaka
  Prijala by som takýto podrobný opis aj o sibírskej čage a o coriolusu.😊

 2. Pingback: Ašvaganda neboli Indický ženšen | Plné zdraví

 3. Helena píše:

  Článok hovorí o zdraviu prospešnom užívaní produktov. Verím, že ich užívanie mí pomáha, doporučujem
  uvedené produkty svojim známym. Hlavne Ašvagandu, na ktorú nedám dopustiť.

 4. Tatana Skardova píše:

  Opravdu krásný článek! Ašvagandu miluju a užívám denně, při RS je to základ. Tento článek krásně popisuje všechny účinky a poskytuje mnoho informací, o kterých jsem vůbec netušila. Díky za něj!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *