Vitánie snodárná – 8 skvělých prokázaných přínosů ašvagandy při depresi 4.91/5 (32)

barevný nákres mozku s nápisem zdravý mozek

Názvy: ašvaganda, vitánie snodárná, Withania somnifera, indický ženšen,
Aktivní složky: withanolidy, withaferiny, sitoindosidy, alkaloidy (withanin, somniferinin atd.)
Hodí se k: bazalce posvátné, kurkumě (kurkuminu)

Počet vědeckých odkazů: 47
Úroveň výzkumu: úroveň II

Poznámka: Je prokázáno, že ašvaganda ulevuje od příznaků stresu a úzkosti. Jde o přírodní adaptogen a nootropikum. Reguluje hladiny chemických látek v mozku, snižuje hladinu stresového hormonu a zlepšuje spánek; a proto je vitánie snodárná účinný bylinný doplněk při léčbě deprese.

Ašvaganda patří mezi adaptogeny

Adaptogeny jsou byliny, které zvyšují nespecifickou odolnost vůči vnitřním i vnějším spouštěčům stresu. A ašvaganda (Withania somnifera) je nejvýznamnější adaptogen.
V ajurvédě, tradiční indické medicíně, se ašvaganda používá jako rasajána neboli bylinné tonikum pro osvěžení fyzického i duševního stavu člověka.
Výzkumy odhalily několik různých aktivních složek Vitánie snodárné , jako jsou alkaloidy (isopelletierin, anaferin, anahygrin atd.), steroidní laktony (withanolidy, withaferiny) a saponiny. [1]
Tradičně je tato bylina známá svým silným adaptogenním působením a zvyšováním odolnosti vůči stresu. Moderní výzkumy potvrdily, že její složky sitoindosidy a withaferiny mají protistresové vlastnosti. Ašvaganda pomáhá při depresi, protože zmírňuje stres a úzkosti. Výzkumy ukázaly, že snižuje zánět a hladiny stresových hormonů a zlepšuje spánek; všechny tyto účinky Vitánie snodárné přispívají k jejímu přirozenému antidepresivnímu působení. Ašvaganda může sloužit jako doplňkový přírodní lék ke konvenční léčbě deprese.
vitánie snodárná - kresba rostliny

Ašvaganda česky vitánie snodárná

1. Ašvaganda je potenciální bylinný lék pro zmírnění příznaků deprese a úzkosti

Studie publikovaná v časopise Phytomedicine v roce 2000 zjistila, že glykowithanolidy obsažené ve Vitánii snodárné působí proti úzkosti srovnatelně s lorazepamem (benzodiazepin) a proti depresi srovnatelně s imipraminem (tricyklické antidepresivum). [2]
Maity a spol. pomocí studie na zvířatech ukázali, že ašvaganda zlepšuje terapeutické působení konvenčních antidepresiv. [3]
Shah a spol. také potvrdili, že kombinace subterapeutické dávky vitánie snodárné a konvenčních antidepresiv působí lépe než samotná antidepresiva. [4]
Když přejdeme ke studiím na lidech, bylo zjištěno, že užívání doplňků z ašvagandy (500 mg denně po dobu 6 týdnů) zlepšuje duševní zdraví starších žen s mírnou depresí. [5]
Počet deprimovaných jedinců mezi účastníky studie se snížil z 56 % na 13 %. Na konci léčby pociťovalo mnoho jedinců nárůst sebeúcty.
Podle výzkumů, na které jsem narazila, zatím žádná robustní klinická zkouška nezkoumala efektivitu léčby vitánií snodárnou u pacientů s depresivní poruchou.
Narazila jsem však na tuto zajímavou studii, kterou provedli ajurvédští lékaři, která zkoumá působení této byliny a jiných doplňkových terapií při depresi.
Širodhara je ajurvédská terapie, která zahrnuje souvislé polévání čela pacienta léčivou látkou louhovanou v oleji, odvaru nebo mléce z konkrétní výšky v konkrétní dobu.
Má uvolňující a zklidňující účinky a vyvolává spánek. Bylo zjištěno, že kombinovaná léčba doplňky z ašvagandy a širodharou má lepší léčivé účinky na příznaky deprese než samotná bylina. [6]
V kostce: Jak ukázaly studie na zvířatech, aktivní látky obsažené v ašvagandě působí proti depresi srovnatelně s konvenční medicínou.
Bylo zjištěno, že dávka 500 mg standardizovaného výtažku vitánie snodárné snižuje příznaky deprese u starších žen. Ačkoli nebylo vyhodnocováno působení na osoby s depresivní poruchou, má tato bylina potenciál sloužit jako doplňková terapie při depresi.

2. Ašvaganda je přírodní lék proti úzkosti

Vědci z Národního institutu duševního zdraví a neurovědy v Indii oznámili, že alkoholový výtažek z vitánie snodárné má anxiolytické účinky a může potenciálně prospívat osobám s úzkostnou poruchou. [7]
Další studii, která zkoumala přirozené anxiolytické účinky vitánie snodárné, provedl Cooley a spol.
V této studii porovnávali působení naturopatické péče a psychoterapeutických zásahů na střední až vážnou úzkost trvající déle než 6 týdnů. [8]
Naturopatická péče zahrnovala výživové poradenství, relaxační techniky, multivitaminové tablety a ašvagandu.
Bylinný doplněk byl standardizovaný na 1,5 % withanolidů a podáván v dávce 300 mg dvakrát denně. Studie trvala 12 týdnů.
Výsledky pro úzkost klesly o 56,5 % u skupiny s naturopatickou léčbou a o 30,5 % u skupiny s psychoterapií. Výsledky pro celkové zlepšení kvality života byly významně lepší u skupiny s naturopatickou léčbou než u skupiny s psychoterapií.
Systematické vyhodnocení studií účinků ašvagandy na úzkost provedených na lidech ukázalo, že tato bylina je účinnější při zmírňování stresu a úzkosti než placebo. [9]
Jeho autoři však upozorňují, že data nejsou dostačující a pro validaci těchto výsledků je potřeba provést další studie.
V kostce: Ašvaganda je potenciální bylinný lék pro zmírnění úzkosti. Při dávce 500-600 mg denně prokazatelně účinně snižuje příznaky úzkosti. Je zapotřebí provést další výzkumy.

3. Bojuje proti stresu a zmírňuje škody napáchané stresem

Několik studií na zvířatech potvrdilo, že vitánie snodárná obsahuje aktivní složky, které působí proti stresu a přispívají jejímu adaptogennímu působení. [10] [11] [12]
Působí na osu HPA a snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu. Osa HPA neboli osa hypotalamus – hypofýza – nadledviny je komunikační síť mezi částí mozku a hlavními žlázami vylučujícími hormony, která pomáhá regulovat úroveň stresu.
Kyselina gama-aminomáselná neboli GABA je neurotransmiter, chemikálie v mozku, která se účastní několika biochemických reakcí včetně upravování nálady.
Při závažném traumatickém stresu vede nerovnováha hladiny GABA k buněčné smrti neuronů v hipokampu (část mozku, která se aktivně účastní uchovávání vzpomínek). [13]
Studie publikovaná v The Journal of Ethnopharmacology v roce 2015 ukázala, že dvě zásadní aktivní látky vitánie snodárné: withaferin A a withanolid A aktivují receptory GABA. [14]
To by mohlo vysvětlit její adaptogenní a stres zmírňující působení.

Různé studie na lidech antistresové účinky vitánie snodárné potvrdily

Chandrasekhar a spol. provedli dvojitě zaslepenou, randomizovanou, placebem kontrolovanou studii, aby vyhodnotili účinky vysoce koncentrovaného, plnospektrálního výtažku kořene ašvagandy na stres a úzkost. [15]
Studie se účastnilo 64 osob s chronickým stresem, ale bez psychiatrické anamnézy. Studie trvala 60 dní.
Dostávali 300 mg výtažku vitánie snodárné v kapslích dvakrát denně po jídle nebo placebo. Byla vyhodnocována hladina stresového hormonu a skóre podle různých dotazníků, které hodnotí parametry spojené se stresem.
Po 60 dnech bylo u léčené skupiny pozorováno 44% snížení výsledků dotazníku vnímaného stresu, zatímco u skupiny s placebem bylo pozorováno jen 5,5% snížení.
U skupiny s ašvagandou bylo pozorováno významné snížení výsledků pro parametry jako „somatické“, „úzkost a nespavost“, „sociální dysfunkce“ a „těžká deprese“ ve srovnání se skupinou s placebem.
Na škále DASS, kde se stres dělí do kategorií „deprese“, „úzkost“ a „stres“, došlo u léčené skupiny ke snížení o 77 % v podskupině „deprese“, o 75,6 % v podskupině „úzkost“ a o 64,2 % v podskupině stres.
Je zajímavé, že ve skupině s placebem došlo k mírnému zvýšení výsledků pro úzkost.
Hladina kortizolu u skupiny s ašvagandou klesla o 27,9 % a u skupiny s placebem o 7,9 %. Zjištění této studie vedla k závěru, že plnospektrální ašvaganda působí nejen při zmírňování hlavních aspektů stresu, ale může také pomáhat při prevenci přidružených projevů a bojovat s nimi.

Ašvaganda zabraňuje přibírání na váze vlivem stresu

Chronický stres může narušovat stravovací návyky a jedním z takových narušení je jezení řízené emocemi a přibírání na váze. Studie publikovaná v Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine v roce 2017 zdůraznila, že užívání doplňku z ašvagandy (300 mg dvakrát denně po dobu 8 týdnů) může podpořit udržování tělesné hmotnosti u dospělých s chronickým stresem. [16]
Použitým doplňkem standardizovaný výtažek kořene ašvagandy obsahující 5 % withanolidů.
Užívání doplňku z vitánie snodárné vedlo k 32,7% snížení výsledků dotazníku vnímaného stresu a 22% snížení hladiny kortizolu. U skupiny s léčbou se tělesná hmotnost snížila o 3,03 % a u skupiny s placebem o 1,46 %.

Zlepšení sexuálních funkcí

Chronický stres a deprese jsou spojeny se sexuálními dysfunkcemi u mužů i žen. [17] Léčba některými antidepresivy navíc může sexuální dysfunkce způsobovat nebo zhoršovat.
Dráha odměny v mozku řídí naši odezvu na přirozené odměny, jako je jídlo, sex a společenský kontakt. Vysoká hladina stresového hormonu kortizolu narušuje činnost této dráhy, a proto může vést k rozvoji sexuální dysfunkce.
Klinické studie na lidech potvrdily, že léčba ašvagandou u zdravých žen zlepšuje pohlavní funkce a zmírňuje stresem vyvolanou neplodnost. [18] [19]
Může působit jako ochrana i pro jiné zdravotní aspekty, například u stresem vyvolaného narušení zdraví srdce a činnosti imunity. [20] [21]
V kostce: Doplňky z ašvagandy pomáhají bojovat s příznaky stresu snížením hladiny kortizolu a ovlivňováním chemických látek v mozku. Výtažky vitánie snodárné také prokazatelně chrání před nepříznivým působením chronického stresu například na přibírání na váze, sexuální dysfunkce, zhoršení žilního zdraví atd.

4. Vitánie snodárná snižuje zánět v mozku

Osa hypotalamus – hypofýza – nadledviny se účastní regulace nálady a má vliv na hladiny stresového hormonu kortizolu. Při depresi je pozorována hyperaktivita osy HPA a to vede ke zvýšení hladiny kortizolu.
Vysoká hladina kortizolu sama o sobě nebo v kombinaci s prozánětlivými látkami, jako faktor nádorové nekrózy a interleukiny, při depresi přispívá zánětu. [22]
Výtažky z ašvagandy prokazatelně potlačují záněty nervů nebo mozku zpomalením činnosti prozánětlivých látek a předcházením aktivace mikroglií (buněk, které poskytují imunitní obranu centrální nervové soustavě). [23]
Oxidační stres zhoršuje nervový zánět. Withanolidy obsažené v této bylině brzdí jak oxidační, tak zánětlivé procesy v mikrogliových buňkách, což nervový zánět zmírňuje. [24]
V kostce: Vysoká míra zánětu v mozku přispívá patofyziologii deprese. Výtažky ašvagandy mají protizánětlivé vlastnosti, které bojují proti nervovému zánětu v mozku, a tyto účinky jsou důležité při mechanismu, jakým tato bylina působí antidepresivně.

5. Vitánie snodárná normalizuje činnost štítné žlázy

Štítná žláza vylučuje hormony, které ovlivňují každý orgán našeho těla, a proto je optimální fungování štítné žlázy pro lepší zdraví zásadní.
Bylo zjištěno, že protilátky proti štítné žláze, které se pojí s onemocněními jako Hashimotova nemoc, jsou také biomarkery dysfunkce imunity při depresi. [25] [26]
Demartini a spol. vypozorovali silné spojení mezi subklinickou hypotyroitidou a příznaky deprese. [27]
Subklinická hypotyroitida je definována jako zvýšená hladina štítnou žlázu stimulujícího hormonu (TSH) s volným tyroxinem (T4) v normálním rozmezí. [28]
V pilotní studii zahrnující 50 pacientů se subklinickou hypotyroitidou bylo zjištěno, že doplňky z ašvagandy zlepšují zdraví štítné žlázy. [29] (Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2018)
Pacienti ve věku 18-50 let s mírně zvýšenou hladinou TSH byli léčeni touto bylinou (600 mg denně) nebo placebem po dobu 8 týdnů.
Během 8 týdnů tato bylina významně zlepšila hladinu TSH, T3 a T4 v porovnání s placebem a normalizovala funkci štítné žlázy.
Schopnost ašvagandy normalizovat fungování štítné žlázy může být součástí jejího multimodálního působení proti depresi.
V kostce: Narušení fungování štítné žlázy je spojeno s vyšším výskytem projevů deprese. Je prokázáno, že ašvaganda normalizuje fungování štítné žlázy a to může pomáhat ulevit od příznaků deprese.

6. Může zlepšovat spánek u deprimovaných osob

Víte, že zhoršená kvalita spánku při depresi souvisí s vyšším rizikem sebevražedného chování a může narušit kognitivní schopnosti? [30] [31]
Ajurvédští lékaři tvrdí, že širodhara s „ašvagandovou tailou“ neboli „ašvagandovým olejem“ (vitánie snodárná louhovaná v sezamovém oleji) může pomoci zlepšit kvalitu a délku spánku u pacientů s poruchami spánku. [32]
Studie publikovaná v časopise PLOS One v roce 2017 odhalila, že vitánie snodárná obsahuje aktivní složku zvanou triethylenglykol, která by potenciálně mohla najít využití při léčbě nespavosti. [33]
Ve zvířecím modelu nespavosti nebyla pro navození spánku účinná léčba alkoholovým výtažkem vitánie snodárné s obsahem withanolidů. Je však zajímavé, že léčba vodným výtažkem této byliny s obsahem triethylenglykolu byla účinná pro navození non-REN spánku.
Vedle navození spánku dokáže tato bylina také mírnit úzkost způsobenou spánkovou deprivací a nervový zánět. [34]
Vědci uvádějí, že ašvaganda může potenciálně působit neuroprotektivně a jako doplněk stravy může pomáhat při narušení paměti a učení v důsledku spánkové deprivace. [35] (Molecular Neurobiology, 2017)
V kostce: Doplňky z ašvagandy mohou pomoci zmírnit poruchy spánku při depresi a pomoci léčit komorbidní nespavost.

7. Ašvaganda je přírodní nootropikum a chrání kognitivní funkce

Narušení kognitivních schopností je jedním z hlavních příznaků depresivní poruchy. Antidepresiva, například typu SSRI, mohou navíc způsobit kognitivní otupení. [36]
Na pomoc přichází ašvaganda jakožto přírodní nootropikum – podporuje zdraví mozku a udržuje mozkové funkce. [37]
Studie provedená na zdravých osobách ukázala, že podávání doplňku z vitánie snodárné v kapslích v dávce 250 mg dvakrát denně po dobu 14 dní vedlo ke značnému zlepšení kognitivní a psychomotorické výkonnosti. [38]
Nebyly pozorovány žádné sedativní účinky. Vědci se kloní k názoru, že vitánie snodárná zlepšuje kognitivní schopnosti a paměť regulací různých neurotransmiterů v mozku.
V kostce: Jedním z méně známých a přehlížených projevů depresivní poruchy je kognitivní deficit neboli narušená schopnost přemýšlet a vyvozovat závěry. Tyto deficity se mohou zhoršovat vlivem antidepresiv a v období recidivy.
Jelikož je vitánie snodárná přírodní nootropikum, může pomoci obnovit kognitivní činnost a udržovat zdravé fungování mozku.

8. Jde o přírodní neuroprotektivní látku

McKernan a spol. upozornili, že chronický stres, který může vést k depresi, zvyšuje náchylnost některých neuronů v mozku k buněčné smrti. [39]
Bylinná antidepresiva, jako vitánie snodárná, nabízejí ochranu neuronů a předcházejí této buněčné smrti. [40]
Neuroprotektivnímu působení této byliny přispívají obsažené withanolidy. [41]
Vareed a kolegové zjistili, že aktivní složky adaptogenu (withanamidy) překračují hematoencefalickou bariéru a působí neuroprotektivně. [42]
Nedávná přehledová studie publikovaná v časopise Psychoneuroendocrinology v roce 2015 poukázala na to, že oxidační stres se při depresi zvyšuje. [43]
Účinné látky obsažené ve vitánii snodárné snižují oxidační stres v mozkových buňkách a podporují jejich obnovu a růst. [44] [45] Vědci upozorňují, že tento její účinek může poskytovat ochranu neuronům, a proto by potenciálně mohla sloužit jako doplněk pro zdravější mozek.
V kostce: Ašvaganda je přírodní neuroprotektivum, které může pomáhat chránit mozkové buňky před biochemickými změnami, ke kterým dochází v důsledku stresu. Působí antioxidačně, což může pomoci snížit oxidační stres, ke kterému dochází při depresi.

Dávkování ašvagandy při depresi

Bylo zjištěno, že dávka 500 mg  výtažku ašvagandy standardizovaného na 5% withanolidů 1-2x denně mírní stres a úzkost a může pomoci při depresi. Užívat vždy po jídle nebo s jídlem.

Vhodné kombinace s ašvagandou

Sada 1)
Vzhledem k tomu, že deprese jde ruku v ruce se zánětlivými procesy v mozku je ideální společně s ašvagandou užívat fytosomální curcumin. Ideálně 1 tobolku ašvagandy a 2 tobolky curcuminu společně vždy ihned po jídle.

Sada 2)
Další vhodná a velmi účinná kombinace proti depresi, úzkosti, zlepšení nálady, podpoře kognitivních funkcí je ašvaganda, curcumin a hericium. 1 tobolku Hericium ráno 20 minut před snídaní, a po snídani 1 tobolku ašvagandy + 2 tobolky fytosomálního curcuminu.

Zatím žádná studie nezkoumala bezpečnost užívání doplňků z ašvagandy spolu s konvenčními antidepresivy; s antidepresivy SSRI možno kombinovat. Doporučuje se zachovat mezi nimi odstup a poradit se s kompetentním zdravotníkem.
Ašvaganda se nedoporučuje užívat během těhotenství.

Účinnost extraktu se odvíjí od množství withanolidů. Produkt Superionherbs obsahuje více standartisovaný na 5% withanolidů v extraktu což ho řadí na vrchol produktů z ašvagandy.

Závěr

Díky adaptogenním vlastnostem je vitánie snodárná potenciálním lékem na depresi. Působí na neurotransmitery a osu HPA, čímž ulevuje od příznaků deprese.
Cílí také na další patologické projevy depresivní poruchy, jako je zánět, oxidační stres, dysfunkce imunity a poruchy štítné žlázy.
Její protistresové účinky mohou také pomáhat při prevenci depresivních poruch. Dokáže mírnit stres nebo sexuální dysfunkce spojené s antidepresivy.
Je pravda, že v tuto chvíli potřebujeme robustní klinické zkoušky, které by vyhodnotily účinky tohoto přírodního antidepresiva samotného nebo v kombinaci s konvenční terapií u pacientů s depresivní poruchou.
Současné vědecké důkazy jsou však přesvědčivé a dostatečně ukazují, že ašvagandu je možné využívat jako doplňkovou léčbu deprese. Abyste se vyhnuli případné interakci léčiv, poraďte se prosím před zahájením léčby s kompetentním zdravotníkem.

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

2 komentáře v “Vitánie snodárná – 8 skvělých prokázaných přínosů ašvagandy při depresi

  1. Helena píše:

    Článok hovorí o zdraviu prospešnom užívaní produktov. Verím, že ich užívanie mí pomáha, doporučujem
    uvedené produkty svojim známym. Hlavne Ašvagandu, na ktorú nedám dopustiť.

  2. Tatana Skardova píše:

    Opravdu krásný článek! Ašvagandu miluju a užívám denně, při RS je to základ. Tento článek krásně popisuje všechny účinky a poskytuje mnoho informací, o kterých jsem vůbec netušila. Díky za něj!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *