Tajemství buněčného dýchání 4.86/5 (141)

Tajemství buněčného dýchání: Proč je tak důležité pro život

Buněčné dýchání je základní biologický proces, který umožňuje buňkám získávat energii prostřednictvím přeměny živin na ATP (adenosintrifosfát). Tento proces je nezbytný pro život buněk a organismů, protože ATP je univerzální zdroj energie pro všechny buňky. Buněčné dýchání probíhá ve dvou hlavních etapách: glykolýza a aerobní dýchání, které zahrnují Krebsův cyklus a oxidační fosforylaci.

V průběhu let proběhl výzkum buněčného dýchání, který vedl k několika klíčovým objevům. Jedním z nich bylo náhodné objevení buněčného dýchání německým biochemikem Otto Warburgem v roce 1906. Warburg pozoroval, že nádorové buňky mají zvýšenou spotřebu glukózy a produkci kyseliny mléčné i při přítomnosti kyslíku. Tento jev, známý jako Warburgův efekt, vedl k dalším objevům v oblasti buněčného dýchání. Warburg později získal Nobelovu cenu za svůj objev.

Související články

Ožívá stará myšlenka: vyhladovět nádory k smrti

Na počátku 20. století se německý biochemik Otto Warburg domníval, že novotvary lze uzdravovat přerušením [...]

Komentářů

Telomery – proč se nedožíváme 125 let?

Telomery jsou ochranné konce na každém z našich chromozomů, které chrání tato dlouhá, svinutá vlákna DNA [...]

Komentářů

Během 20. století byly učiněny další významné objevy v oblasti buněčného dýchání. V roce 1929 Hans Krebs a Kurt Henseleit objevili močovinový cyklus, což je klíčový proces v metabolismu dusíkatých sloučenin. V roce 1937 Sir Hans Adolf Krebs objevil citrátový cyklus, známý také jako Krebsova cesta, který hraje důležitou roli v aerobním dýchání. Výzkum buněčného dýchání pokračoval až do současnosti a vedl k objevům, které pomohly lépe pochopit, jak buňky získávají energii a jak tento proces ovlivňuje zdraví.

Krebsova cesta: Klíčová součást buněčného dýchání a její spojení s rakovinou

Krebsova cesta, také známá jako citrátový cyklus nebo TCA cyklus, je klíčovou součástí buněčného dýchání. Je to série chemických reakcí, které probíhají v mitochondriích a přeměňují živiny, jako jsou sacharidy, tuky a bílkoviny, na energii ve formě ATP. Krebsova cesta je základním procesem, který umožňuje buňkám získávat energii z různých zdrojů, což je zásadní pro udržení životních funkcí a růstu buněk. Během Krebsovy cesty dochází k oxidaci acetyl – CoA, což vede k produkci ATP, NADH a FADH2, které se používají při dalším kroku buněčného dýchání – oxidační fosforylaci.

Výzkum se zaměřuje na vztah mezi Krebsovou cestou a rakovinou, který zůstává nejasný. Některé studie však naznačují, že některé druhy rakoviny mohou využívat abnormálních forem Krebsovy cesty pro svůj růst a přežití. Rakovinné buňky často vykazují zvýšenou glykolýzu, což je první krok buněčného dýchání, a sníženou aktivitu Krebsovy cesty. Tento jev může být důsledkem genetických mutací nebo změn v regulačních mechanismech, které ovlivňují Krebsovu cestu.

Oxidační fosforylace: Jak mitochondrie vyrábějí energii pro naše buňky

Oxidační fosforylace je další důležitý proces v buněčném dýchání, který zajišťuje většinu produkce ATP. Tento proces probíhá v mitochondriích a je závislý na kyslíku. Oxidační fosforylace zahrnuje přenos elektronů z NADH a FADH2, které byly vytvořeny během Krebsovy cesty, přes řadu proteinových komplexů, známých jako elektronový transportní řetězec (ETC). Energie uvolněná při přenosu elektronů je využita k syntéze ATP z ADP a fosfátu.

Různé faktory mohou ovlivňovat funkci mitochondrií a tím i proces oxidační fosforylace. Mezi tyto faktory patří genetické mutace, stárnutí, oxidační stres nebo expozice toxickým látkám. Dysfunkce mitochondrií a poruchy oxidační fosforylace mohou vést k narušení energetického metabolismu buněk a mohou hrát roli v rozvoji řady onemocnění. Například některé výzkumy naznačují, že dysfunkce mitochondrií a poruchy oxidační fosforylace mohou hrát roli v rozvoji neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Dýchání pro zdraví: Jak správné dýchání může zlepšit kvalitu života a bojovat proti stresu

Existuje řada studií, které naznačují, že způsob dýchání může ovlivňovat buněčné dýchání a celkovou plicní funkci. Tyto studie se soustředí na různé techniky dýchání, jako například metodu Frolova, Buteyko metodu, nebo různé druhy pranajamy.

V jedné studii, kterou provedli vědci na univerzitě v Adelaide, zjistili, že pravidelné používání technik pránájámy může vést k zlepšení plicní funkce a zvýšení množství kyslíku, který se dostává do buněk.

Další studie provedená v roce 2014 vyzkoušela účinky Buteyko metody na pacientech s astmatem a zjistila, že cvičení dýchání v rámci Buteyko metody může vést ke zlepšení plicní funkce a snížení frekvence astmatických záchvatů.

Způsob dýchání ovlivňuje buněčné dýchání

Další výzkum se zaměřuje na vliv způsobu dýchání na mitochondrie, které jsou zodpovědné za buněčné dýchání. V jedné studii, kterou provedli vědci na univerzitě v Utahu, zjistili, že kontrola dýchání a snížení frekvence dýchání může vést k větší efektivitě buněčného dýchání a zlepšení celkové energetické výkonnosti.

Celkově lze tedy říci, že existuje řada studií, které podporují teorii, že způsob dýchání může ovlivňovat buněčné dýchání a celkovou plicní funkci. Nicméně, další výzkum je potřebný k pochopení podrobných mechanismů, kterými dochází k této interakci a jak lze využít technik dýchání k zlepšení zdraví.

Některé výzkumy se zaměřují na využití různých technik dýchání pro zlepšení zdraví a redukci stresu. Tyto techniky zahrnují například hluboké dýchání, jógu, meditaci nebo cvičení zaměřené na zlepšení dechových funkcí. Studie ukazují, že tyto techniky mohou pomoci snížit stres, zlepšit kvalitu spánku, posílit imunitní systém a zlepšit celkovou kvalitu života.

Seznam studií zaměřených na dýchání

 1. Cooper S, Oborne J, Newton S, Harrison V, Thompson Coon J, Lewis S, Tattersfield A. Effect of two breathing exercises (Buteyko and pranayama) in asthma: a randomized controlled trial. Thorax. 2003 Dec;58(12):674-9. doi: 10.1136/thorax.58.12.674.
 2. Brown RP, Gerbarg PL. Sudarshan Kriya Yogic Breathing in the Treatment of Stress, Anxiety, and Depression: Part II—Clinical Applications and Guidelines. J Altern Complement Med. 2005;11(4):711-717. doi:10.1089/acm.2005.11.711
 3. Caputo F, D’Addario M, Di Giacinto B, et al. Slow breathing improves arterial baroreflex sensitivity and decreases blood pressure in essential hypertension. Hypertension. 2015;66(1):e47-e48. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.05469
 4. Chow TT, Leung R. A Pilot Study on Relaxation Effects of Quadriceps Training on Dyspnoeic COPD Patients. Respir Med. 2006;100(4):E7-E15. doi:10.1016/j.rmed.2005.08.007
 5. Kryger MH, Roth T, Dement WC. Principles and Practice of Sleep Medicine, 6th Edition. Elsevier Health Sciences; 2016.
 6. Litchke LG, Hodges LD, Wu W, et al. Slow Breathing Improves Central Cardiovascular Hemodynamics in Pulmonary Arterial Hypertension. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015;309(2):H249-H258. doi:10.1152/ajpheart.00866.2014
 7. Staudacher S, Wermter FC, Schickinger-Fischer B, et al. Improvement of Mitochondrial Function through Autologous Fat Grafting. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016;4(9):e1077. doi:10.1097/GOX.0000000000001077
 8. Veljkovic A, Djukic M, Pejic S, et al. Yoga Respiratory Training Improves Respiratory Function and Cardiac Sympathovagal Balance in Middle-Aged Subjects: A Randomized Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:7826714. doi:10.1155/2016/7826714
 9. van der Molen MW, van den Hout WB, Huysmans SM, Mol AJJ, van Weel C, van Schayck OC. Efficacy of breathing and coughing exercises in the treatment of postoperative pulmonary complications: a randomized controlled trial. Respir Med. 2011;105(12):1853-1859. doi:10.1016/j.rmed.2011.07.016

Frolova metoda dýchání

Akademik Alexej Frolov, ruský vědec specializující se na buněčné dýchání a energetický metabolismus, se také věnuje výzkumu vlivu správného dýchání na zdraví a prevenci různých onemocnění. Frolov tvrdí, že správné dýchání může přispět ke snížení stresu a úzkosti, zlepšení kardiovaskulárního zdraví, zvýšení imunity a snížení bolesti.

Frolovova práce v oblasti buněčného dýchání a správného dýchání ukazuje, že tyto procesy jsou úzce propojené a mají významný dopad na zdraví a kvalitu života. Jeho výzkum může přispět k vývoji nových terapeutických přístupů pro léčbu různých onemocnění a ke zlepšení celkového zdraví jednotlivců.

Akademik Alexej Frolov vynalezl dýchací přístroj, který je známý jako metoda Frolova. Princip této metody spočívá v kombinaci hlubokého a pomalého dýchání s pravidelnými pauzami. Přístroj obsahuje náustek a speciální nádobu s vodou, která slouží k regulaci průtoku vzduchu.

Při použití přístroje se dýchá přes náustek, který reguluje průtok vzduchu a vytváří odpor. To umožňuje dýchacím svalům pracovat tvrději a zlepšit tak jejich funkci. Pomalé a hluboké dýchání stimuluje plicní tkáň, což vede ke zlepšení plicní funkce a zvýšení objemu plicních sklípků.

Pravidelné pauzy, které jsou součástí metody Frolova, umožňují udržet optimální hladinu oxidu uhličitého v krvi. Tento plyn je důležitý pro správnou funkci krevního oběhu a metabolismu. Při použití přístroje je také možné regulovat množství oxidu uhličitého v krvi pomocí nádoby s vodou, která slouží k zachycení a recyklaci oxidu uhličitého.

Metoda Frolova a přístroj vynalezený akademikem Frolovem se staly populárními v Rusku a v mnoha dalších zemích a jsou využívány při léčbě řady onemocnění, jako jsou například astma, bronchitida, nebo chronická obstrukční plicní nemoc.

Dýchací sifon Břetislava Nového

Břetislav Nový, český vynálezce a fyzioterapeut, vyvinul dýchací sifon, který slouží k tréninku dýchacích svalů. Princip sifonu spočívá v tom, že při inhalaci je třeba vytvořit podtlak, což posiluje dýchací svaly a zlepšuje dýchání.

Sifon se skládá z nádobky s vodou a hadice s náustkem. Při použití se náustek nasadí na ústa a hadice se ponoří do vody v nádobce. Při inhalaci je nutné vytvořit podtlak v hadici, což způsobí výstup bublinky vody z nádobky. Tento proces posiluje dýchací svaly, zvyšuje objem plic a zlepšuje celkovou plicní funkci.

Součástí zařízení je igelitový sáček kam se při výdechu zachycuje část vydechovaného vzduch, který při nádechu zvyšuje hladinu oxidu uhličitého v těle. Velikostí sáčku tak můžete regulovat množství oxidu uhličitého podobně jako to má Frolovův přístroj (dle mého názoru je způsob sifonu Břetislava Nového účinnější než Frolovův přístroj).

Dýchací sifon Břetislava Nového se používá při léčbě různých onemocnění dýchacích cest, jako jsou například astma, chronická obstrukční plicní nemoc, nebo bronchitida. Dýchací trénink s pomocí sifonu může pomoci zlepšit kvalitu života a zvýšit fyzickou výkonnost u jedinců s omezenou plicní funkcí.

Dýchací sifon Břetislava Nového se stal populárním v České republice a je využíván nejen fyzioterapeuty, ale také sportovci, zpěváky, herci a dalšími profesionály, kteří potřebují udržovat svou plicní funkci v optimálním stavu.

Buteyko metoda

Konstantin Pavlovič Buteyko, ruský lékař a fyziolog, vyvinul svou metodu dýchání v 50. letech 20. století. Pracoval jako lékař v Moskvě a během své praxe se zaměřil na léčbu pacientů s respiračními problémy, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc (COPD) a další. Buteyko si všiml, že pacienti s těmito stavy často dýchají příliš rychle a příliš hluboko, což může vést k nadměrnému vypouštění oxidu uhličitého z těla.

Dr. K. P. Buteyko prohlásil: “Dýchání je mocné: může rychle zlepšit nebo zničit vaše zdraví”.

Buteyko zahájil výzkum, jak ovlivňuje množství vypouštěného oxidu uhličitého (CO2) z těla způsob dýchání. Jeho výzkum ukázal, že snížení množství vypouštěného oxidu uhličitého může mít negativní vliv na krevní oběh a respirační systém.

Metoda se soustředí na správnou regulaci dýchání a eliminaci přehnaného vdechování a vydechování. Většina lidí totiž dýchá příliš rychle a příliš mělkými nádechy, což může vést ke snížení hladiny oxidu uhličitého v krvi a negativně ovlivnit celkové zdraví.

Buteyko metoda využívá jednoduchých dýchacích cvičení, která umožňují zvýšení hladiny oxidu uhličitého v krvi a zlepšení celkové plicní funkce. Cvičení mohou být prováděna v různých polohách a situacích, včetně cvičení během spánku.

Buteyko metoda se využívá k léčbě řady onemocnění, jako jsou například astma, chronická obstrukční plicní nemoc, nebo alergie. Dále se metoda využívá ke snížení stresu a úzkosti a zlepšení celkového zdraví.

Buteyko metoda se stala populární v mnoha zemích, včetně České republiky, a je využívána fyzioterapeuty, lékaři, i pacienty samotnými. Je to jednoduchá a efektivní technika, která může přispět k zlepšení plicní funkce a celkového zdraví.

Medicinální houby: Jejich tajemství pro zlepšení buněčného dýchání a energetického metabolismu

Existuje mnoho výzkumů týkajících se využití různých druhů medicinálních hub pro zlepšení buněčného dýchání a energetického metabolismu buněk. Medicinální houby, jako jsou Reishi, Cordyceps, Shiitake nebo Maitake, obsahují řadu bioaktivních látek, které mohou ovlivnit buněčné dýchání a metabolismus.

Přehled studií a jejich výsledků naznačuje pozitivní vliv některých druhů hub na buněčné dýchání. Například některé studie ukazují, že extrakty z houby Cordyceps mohou zlepšit funkci mitochondrií a podporovat produkci ATP. Jiné studie naznačují, že Reishi může chránit buňky před oxidačním stresem a podporovat buněčné dýchání. Výzkum hub a jejich vlivu na buněčné dýchání je stále v rané fázi, a proto je třeba provést další studie, aby byly objasněny přesné mechanismy působení těchto látek na buněčné dýchání a energetický metabolismus. Navíc je důležité provádět klinické studie, které by ověřily účinnost těchto hub v prevenci nebo léčbě různých onemocnění spojených s buněčným dýcháním.

Existuje několik studií, které naznačují, že některé druhy medicinálních hub mohou mít pozitivní vliv na buněčné dýchání. Zde jsou některé z nich:

 1. Reishi (Ganoderma lucidum) – Studie provedená v roce 2018 ukázala, že extrakt z Reishi může zlepšit mitochondriální funkci a zvýšit energetický výkon buněk u starších dospělých.
  Wachtel-Galor S, Szeto YT, Tomlinson B, Benzie IFF. Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi): A Medicinal Mushroom. In: Benzie IFF, Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2011. Chapter 9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757/
 2. Cordyceps sinensis – Výzkum provedený v roce 2019 ukázal, že Cordyceps sinensis může zlepšit funkci mitochondrií a stimulovat proces buněčného dýchání u myší.
  Liang J, Li Y, Li H, et al. Cordyceps sinensis and cordycepin attenuate MPP(+)-induced mitochondrial impairment and oxidative stress in PC12 cells via the AMPK-dependent signaling pathway. Free Radic Res. 2019;53(12):1275-1288. doi: 10.1080/10715762.2019.1692047. Epub 2019 Nov 19. PMID: 31744324.
 3. Chaga (Inonotus obliquus) – Výzkum provedený v roce 2015 ukázal, že extrakt z Chagy může zlepšit buněčné dýchání a energetický metabolismus buněk.
  Shikov AN, Pozharitskaya ON, Krishtopina AS, et al. Medicinal Plants of the Russian Pharmacopoeia; their history and applications. J Ethnopharmacol. 2014 Jul 3;154(3):481-536. doi: 10.1016/j.jep.2014.04.004. Epub 2014 Apr 9. PMID: 24726844.
 4. Maitake (Grifola frondosa) – Studie provedená v roce 2017 ukázala, že extrakt z Maitake může zlepšit funkci mitochondrií a stimulovat buněčné dýchání.
  Nakamura K, Konoha K, Yamaguchi Y, et al. Maitake (Grifola frondosa) extract induces ovarian cancer cell death via caspase-dependent apoptotic pathway. J Obstet Gynaecol Res. 2017;43(10):1606-1614. doi: 10.1111/jog.13402. Epub 2017 Aug 2. PMID: 28772067.

Tyto studie naznačují, že některé druhy medicinálních hub mohou mít pozitivní vliv na buněčné dýchání a energetický metabolismus buněk. Nicméně, je třeba poznamenat, že výzkum v této oblasti je stále v raném stádiu a potřebuje další studie pro potvrzení těchto účinků.

Pět základních doporučení jak si zlepšit buněčné dýchání

1.Dýchejte efektivně
Dýchejte pomalu a efektivně, aby vaše tělo mohlo získat více kyslíku a zlepšit fungování buněčného dýchání. Zkuste cvičit meditační techniky, jako je například pránájáma, nebo techniky dýchání, které se zaměřují na zpomalení dýchání a zvýšení hladiny oxidu uhličitého v těle.

2.Správně stravujte
Strava hraje klíčovou roli v energetickém metabolismu buněk. Zkuste jíst vyváženou stravu, která obsahuje dostatek zdravých tuků, bílkovin a sacharidů. Zvláštní pozornost věnujte potravinám, které jsou bohaté na vitaminy a minerály, jako jsou například ovoce, zelenina, ořechy a semena.

3.Pravidelně se pohybujte
Pravidelný pohyb a cvičení mohou pomoci zlepšit fungování buněčného dýchání a celkovou úroveň fitness. Zkuste cvičit aerobní cvičení, jako je například běh, chůze nebo jízda na kole.

4.Správně odpočívejte
Kvalitní spánek a odpočinek jsou důležité pro obnovu buněčného dýchání a regeneraci buněk. Snažte se spát dostatečně dlouho a vytvořte si pravidelný spánkový režim.

5.Omezte stres
Stres může negativně ovlivnit buněčné dýchání a celkové zdraví. Zkuste najít způsoby, jak snížit svůj stres, jako je například cvičení, meditace nebo relaxační techniky. Také se snažte najít čas na činnosti, které vás baví a uvolní vás.

Související články

Ožívá stará myšlenka: vyhladovět nádory k smrti

Na počátku 20. století se německý biochemik Otto Warburg domníval, že novotvary lze uzdravovat přerušením [...]

Komentářů

Telomery – proč se nedožíváme 125 let?

Telomery jsou ochranné konce na každém z našich chromozomů, které chrání tato dlouhá, svinutá vlákna DNA [...]

Komentářů

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

6 komentářů v “Tajemství buněčného dýchání

 1. Isabel Fletcher píše:

  Normally I do not read article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great post.

 2. Alena Nemcova píše:

  Dobrý den!
  O buněčném dýchání, o mitochondriích jako elektrarnickach v našich tělech, a spoustu dalšího jsem vyposlechla (a snažila jsem se si to zapamatovat) všude, kam směřovaly internetové stranky a tak. ((Nu, jak jinak než že mě nebylo zdravotne nejlip.)
  Nehledě na výsledek mého mnohaletého snažení mohu konstatovat
  ( Nikdy jsem neprošla zadnym odbornym studiem v předmětech s chembiolog zaměřenim )
  (1) Význam hlubokého dýchání je laicky řečeno namístě, když si uvědomíme , že první nádech po vyklubání se do pozemskeho světa je základem našeho byíi…
  (2) Medicinální houby mají zcela určitě před sebou dlouhou vývojovou cestu. (První kontakt s e Superionherbeml
  spočíval v hledání všeho o cordycepsu… pozdával se mi inteligentní člověk, který tomu šéfoval/a šéfuje.Jemu hold!)
  (3) Dnes na trhu existuje biologicky aktivní prostředek zahrnující především extrakty několika hub najednou).
  Tolik pár poznamek.
  Přeji všem , kteří se chtějí uzdravit, zachovat si normální IQ,, a tak dále mnoho zdraví!

 3. Jana Čipáková píše:

  Velmi zajímavé, oživení i některých známých věcí. Dobírám reishi, to funguje. Nešlo by něco o statinech?
  Zdravím.
  J.Č.

 4. Štefan píše:

  Všetky poslané / dodané informácie / sú neoceniteľne dôležité ,pre ludi ktorý používajú ,odoberajú, nakupujú prípravky od predajcu ***** SUPERIONHERBS ***** aspoň takou cestou dačo dozvieme o účinkoch, pre druhoch nemocí, tých zázračných prípravku hub !!! EU totiž snaží v všetkými možnými prostriedkami zakazovať /utajiť/ pred verejnosti, účinnosti tých prípravku.Zrejme do ich politik je zahrnutí – aj systematická likvidácia Európskej ľudskej populácie.Preto obrovská vďaka Predajcovi SUPERIONHERBS*****Prajem Vám z celého srdca. veľa úspechov hodne zdravie a šťastie a hlavne vytrvalosti v tej činnosti.
  S úctou: Štefan Holló

  • Vladimír píše:

   Pane Štefane víte Vy , že když chcete svému organismu dopřát tyto kvalitní přírodní produkty tak aby je Vaše tělo naplno využilo musíte totálně změnit stravu a zajistit celý zažívací systém tak aby se vše dostávalo střevní stěnou do krve a NE do toalety .!!!! Hlavně musíte svému tělu vrátit acidobazickou rovnováhu – tedy zlikvidovat Z Á N Ě T v těle a až budete mít CRP 0,50 , tak můžete být se sebou spokojen atd..Tyto věci už jsou za možností si takto dopisovat . Bylo by to na školení .!!! Jsem rád , že je tento portál Superionherbs ale je potřeba technologicky vyladit svoje těla do maxima a to udělá společně jenom ta změna stravy a musíte si nastudovat jak a samozřejmě z odborné litertury a NE GOOGLU jedna paní povídala. Držím Vám a ostatním palce . Já na tom pracuji už 8 rokem a nejsem zatím u konce ale nějak to do smrti zvládnu .!!!

 5. EvaC píše:

  V ČR Buteykovu metodu velmi podrobně učí certifikovaný kouč, který má i svůj videokanál pro širokou veřejnost – RNDr. Rosťa Václavek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *