Zobrazuji všechny 4 výsledky

Cévy jsou trubice, které vedou krev po celém organismu

Dělí se na tepny, žíly a vlásečnice. Tepny a žíly jsou velké krevní cévy. Tepny jsou jako potrubí přivádějící krev ze srdce do tkání, zatímco žíly vedou krev cestou zpátky do srdce. Jsou kromě kardiovaskulárního součástí i lymfatického systému.

Prostřednictvím kardiovaskulárního systému je distribuován v organismu kyslík a nutriční látky ke tkáním a odpadní zplodiny metabolismu k exkrečním orgánům. Dále je zprostředkováván transport hormonů k cílovým orgánům.

Pomocí lymfatického vaskulárního systému se vrací do krevní cirkulace tekutina z mezibuněčných prostor. Tyto systémy tak přispívají k integraci funkce celého organismu. Za normálních okolností jsou cévy pružné a jejich povrch je hladký.

Mohou je však poškodit různé nepříznivé faktory, jako je například vysoký krevní tlak nebo obezita. Tehdy může dojít k jejich kornatění neboli ateroskleróze. O tyto důležité rozvody krve je proto nutné pečovat, zejména zdravým životním stylem a pravidelnou kontrolou krevního tlaku.

590 
590 
930