Možná příčina cukrovky 2.typu – ztučnělá slinivka! 4.87/5 (727)

3d grafika slinivky

Anglický mnich a filosof William z Ockhamu (1287-1347) je považován za autora významného principu řešení problémů známého jako lex parsimoniae neboli Occamova břitva. Základem tohoto principu je, že hypotéza s nejmenším počtem domněnek je nejčastěji pravdivá. Nejjednodušší vysvětlení je obvykle to nejsprávnější. Albert Einstein údajně prohlásil: „Všechno bychom měli říkat co nejjednodušeji, ale nezjednodušovat.“

Dva základní mechanismy vzniku cukrovky

S tímto na paměti si musíme uvědomit, že cukrovka druhého typu odráží dva zásadní problémy:

 1. Inzulinovou rezistenci
 2. Dysfunkci beta buněk

Inzulinovou rezistenci, fenomén přebytku, způsobuje proniknutí tuku do jater a svalů. Bez změny jídelníčku problém č. 2 v podstatě vždycky následuje za problémem č. 1, i když to trvá mnoho let. Druhý problém taky téměř nikdy nepozorujeme bez prvního. A přesto se z nějakého důvodu očekává, že uvěříme, že vznik inzulinové rezistence a dysfunkce beta buněk spolu naprosto a absolutně nesouvisí? Occamova břitva naznačuje, že oba tyto problémy musí být způsobeny stejným základním mechanismem.

Hyperinzulinémie – zvýšená produkce inzulinu slinivkou – podporuje tvorbu tuku přeměnou nadbytečných sacharidů v potravě na nový tuk. Játra tento nový tuk zpracují a odešlou jako velmi nízkodenzitní lipoprotein, a tím ho zpřístupní ostatním orgánům. Velká část tohoto tuku se uloží do kosterního svalstva a také okolo břišních orgánů, což vede k abdominální obezitě, která je důležitou částí metabolického syndromu.

řez lidskými orgány a zobrazení, kde se ukládá tuk
Dva typy tukové tkáně: útrobní tuk a podkožní tuk. Útrobní tuk je známkou metabolického syndromu a vede k celé řadě zdravotních potíží včetně cukrovky 2.typu.

Rozvoj inzulinové reistence

Když se tuk začne ukládat uvnitř orgánů (útrobní tuk), konkrétně jater a svalů, rozvíjí se inzulinová rezistence, která postupně vede ke zvýšení hladiny krevního cukru. V reakci na to tělo uvolní ještě více inzulinu, aby hladinu cukru snížil. Nadbytek inzulinu „překoná“ narůstající inzulinovou rezistenci, ale zakládá začarovaný kruh.

Játra se ucpávajícího tuku zbaví tak, že ho vyplaví. Část ho skončí ve svalech a část okolo orgánů, kde způsobí abdominální obezitu. Nedávný výzkum ukázal, že velké množství tuku se dostane i do slinivky, kde hraje klíčovou roli při rozvoji cukrovky 2. typu.

Co nám říká hmotnost slinivky?

Vztah mezi hmotností slinivky a celkovou tělesnou hmotností byl poprvé zaznamenán v roce 1920. V roce 1933 vědci zjistili, že slinivky obézních mrtvol obsahují téměř dvojnásobné množství tuku než ty ze štíhlých mrtvol. V 60. letech 20. století pokroky v oblasti počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance (MRI) umožnily neinvazivní měření tuku ve slinivce a jednoznačně se prokázala souvislost mezi ztučnělou slinivkou, obezitou, vysokou hladinou triglyceridů a inzulinovou rezistencí. V podstatě všichni pacienti se ztučnělou slinivkou měli také ztučnělá játra.

Co je nejdůležitější, ztučnělá slinivka je jednoznačně spojena se závažností cukrovky. Pacienti s diabetem 2. typu mají více tuku ve slinivce než necukrovkáři. Čím více se ve slinivce nachází tuku, tím méně se vylučuje inzulinu. Obsah tuku ve slinivce a játrech je mnohem vyšší u diabetiků, i když je jejich věk a hmotnost stejná. Jednoduše řečeno rozdílem mezi obézními diabetiky a obézními nediabeticky je přítomnost ztučnělé slinivky a ztučnělých jater.

Jak obnovit funkci slinivky? Zbavit se usazeného tuku!

Bariatrická operace dokáže normalizovat obsah tuku ve slinivce, a tak obnovit její schopnost normálně vytvářet inzulin. Navzdory tomu, že pacienti vážili v průměru 100 kg, v řádu týdnů po operaci úspěšně zvrátili cukrovku 2. typu. Pro srovnání, obézní pacienti netrpící cukrovkou měli tuk ve slinivce v normě už na začátku a ke změně jeho množství nedošlo, i když byl úbytek na váze obdobný. Nadbytečný tuk ve slinivce pozorujeme jen u diabetiků druhého typu a nesouvisí s úbytkem hmotnosti po operaci.

Beta buňky slinivky cukrovkám vytvářející inzulin zjevně nebyly „vyčerpané“. Byly jenom ucpané tukem! Potřebovaly jenom dobře očistit. Šokující je, že ke zvrácení rozvoje cukrovky 2. typu stačilo odstranit pouze 0,6 gramů tuku ze slinivky.

Vedle ztučnělé slinivky se pacienti s cukrovkou 2. typu od nediabetiků liší přítomností tuku v játrech. Osm týdnů po bariatrické operaci jaterní tuk klesl na normální hodnoty a zároveň se normalizovala inzulinová rezistence.

Dieta funguje stejně spolehlivě

Bariatrická operace slinivky je finančně náročná a poměrně riskantní, ovšem stejné výsledky může přinést speciální dieta. Studie zveřejněná v časopise Lancet zjistila, že stejné účinky má dieta s velmi nízkým příjmem kalorií (600 kalorií/den). Během osmitýdenního trvání studie se obsah tuku ve slinivce pomalu snižoval a zároveň se navracela její schopnost vytvářet inzulin. Studie se zúčastnilo 149 pacientů s cukrovkou ve věku 20-65 let, kteří jí trpěli nejméně 6 roků. Při dodržování velmi striktní diety pod lékařským dohledem se 86 % pacientů s cukrovkou, kteří zhubly více než 15 kg se dostalo do remise – jinak řečeno cukrovka byla vyléčena a ani po roce se nevrátila.

“Když lékaři zjistili, že moje slinivka opět funguje, bylo to fantastické, naprosto úžasné. I když stále chodím na kontroly cukru, ale necítím se jako diabetik. Jsem jedním z těch šťastných, kteří se dostali do remise. “

Jedna z účastnic studie paní Isobela Murray

Ztučnělá játra

Jestli má člověk cukrovku druhého typu nebo ne, nezávisí čistě jen na jeho celkové hmotnosti. Jde o to, že ztučnělá játra vedou k inzulinové rezistenci a ztučnělá slinivka vede k dysfunkci beta buněk.

Tomu říkáme spojené cykly cukrovky 2. typu.

 1. Inzulinová rezistence způsobená tukem v játrech, tukem v kosterních svalech
 2. Dysfunkce beta buněk způsobená tukem ve slinivce

Tyto dvě zásadní poruchy při cukrovce 2. typu nebyly způsobeny dvěma naprosto odlišnými mechanismy. Jde o jedno a totéž. Oba problémy souvisí s ukládáním tuku uvnitř orgánů, které nakonec vede k hyperinzulinémii.

obrázek tučných jater a jater bez tuku na magnetické rezonanci
Scan z magnetické rezonance ukazuje zeleně vysokou hladinu tuku v játrech (vlevo) a játra bez tuku po proběhnuté nízkokalorické dietě.

Cukrovka se vyvíjí 14 let

Přirozený rozvoj cukrovky 2. typu přímo odráží průběh spojených cyklů. Inzulinová rezistence se vyvine dávno před tím, než vysoký krevní cukr rozhodne o diagnóze. Druhá Whitehallská studie sledovala vývoj hladiny glukózy v krvi v letech předcházejících klinické diagnóze cukrovky 2. typu.

Inzulinová rezistence se objevuje téměř čtrnáct let před cukrovkou druhého typu. Narůstající inzulinová rezistence vede k pomalému zvyšování hladiny glukózy v krvi. Náhlému nárůstu hladiny glukózy v krvi předchází kompenzační hyperinzulinémie. Krevní cukr zůstává relativně v normě po více než deset let.

Pod zástěrkou normy je tělo uvězněno v začarovaném kruhu, v prvním ze spojených cyklů – v jaterním cyklu. Nadměrná konzumace sacharidů stimuluje nadměrné vylučování inzulinu, což vede k vytváření nových tukových buněk.

Začarovaný kruh začíná. Vysoká hladina inzulinu vede ke ztučnění jater, což zvyšuje inzulinovou rezistenci. Tím se zvýší hladina inzulinu a cyklus se jenom upevní. Tenhle taneček pokračuje více než deset let a s každým opakováním se jenom zhoršuje.

Slinivkový cyklus trvá 3 roky

Přibližně tři roky před diagnostikováním cukrovky 2. typu hladina krevního cukru náhle prudce vzroste. To předznamenává začátek druhého ze spojených cyklů – slinivkový cyklus.

Játra se zbaví rostoucí zásoby tuku tak, že ho vyloučí v podobě velmi nízkodenzitních lipoproteinů, a tím se tento nově vytvořený tuk dostane do ostatních orgánů včetně slinivky. Když se slinivka tukem ucpe, není schopná normálně uvolňovat inzulin. Hladina inzulinu, která dosud byla vysoká, aby vyrovnávala vysokou hladinu glukózy v krvi, začne klesat.

Ztráta této kompenzace vede k rychlému nárůstu hladiny glukózy v krvi a nakonec i k diagnóze cukrovky 2. typu. Glukóza se dostává do moči, což přivodí příznaky jako časté močení a žízeň. I když hladina inzulinu klesá, jeho produkce je neustále stimulována vysokou hladinou cukru v krvi.

Jaterní cyklus (inzulinová rezistence) spolu se slinivkovým cyklem (dysfunkcí beta buněk) tvoří začarované spojené cykly zodpovědné za rozvoj cukrovky 2. typu. Ale oba mají stejný základ. Nadbytek inzulinu způsobí pronikání tuku do orgánů. Prvotní příčinou celé kaskády cukrovky 2. typu je hyperinzulinémie. Jednoduše řečeno, cukrovka 2. typu je onemocnění způsobené vysokou hladinou inzulinu.

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

35 komentářů v “Možná příčina cukrovky 2.typu – ztučnělá slinivka!

 1. Věra Schmidová píše:

  Článek velmi zajímavý a velmi vhodný a poučný pro úplně všechny, nejen pro diabetiky, či lidi s jinými zdravotnímy problémy. Děkuji zaň.

  • Věra píše:

   Moc pěkný článek, pro mě velice přínosný. Hodnocení jsem omylem dala špatně, pátá hvězdička byla na druhém řádku, takže mělo být pět hvězdiček.,!!!

 2. Jarda, velmi zajímavý článek píše:

  Zajímavý článek , stejně tak komentáře . Mě se díky dlouhým objednacím lhůtám u doktorů podařilo stlačit krevní cukr na přijatelnou míru a nemuseli mi nasadit léky . Těm jsem se bránil . Objednal jsem si reischi , držel dietu , denně nachodil asi 5-8 km . Dokázal jsem dostat dolů dlouhodobý cukr a i ten krátkodobý . A přitom doktorka tvrdila , že dlouhodobý cukr nelze odstranit dříve než za 1-2 roky . Já to zvládl do 3 měsíců . A zhubl jsem asi 12-14 kg a dnes obléknu všechno co mám v šatníku . Když se mi objevil váček pod zubem ? Věděl jsem , že se jedná o zánět . Opět stačí tento zánět zlikvidovat . Když na to přijdete včas , tak zub zachráníte prchobyčejným acylpyrinem . Dál si můžete pomoci doplňky stravy . Když se podíváte na internet , zjistíte , že spousta domácích potravin potlačuje záněty . Uděláte si nápoj a je hotovo . Když se to nepodaří tak větší zánět po zlikvidování uvolní zub a ten vám sám vypadne . Nechodím , proto abych mohl jíst tučná jídla . Nechci , aby by se to odráželo na zdraví mozku !

  • Vladimír píše:

   Dobrý den Jardo . Úžasný článek. Ten se v naší prapodivné společnosti hledá marně . Jenom bych Vás rád doplnil o to , že tato problematika je ještě o trochu složitější co se týče zánětu . Totální změna jídelníčku je skutečná nutnost ale k ní je potřeba také si najít odborníka na TČM včetně člověka který umí pracovat s tzv. PLAZMOU /frekvenční mašinka/ ale doporučoval bych tu ruskou, protože je na našem trhu jedna z nejvíc propracovaných frekvenčních přístrojů a má nejvíce frekvencí které používá a od listopadu nebo prosince 2022 má už certifikaci na její prodej v usa .!!! Mám ji osobně a nemá chybu . Dále k likvidaci zánětu je potřeba třech bylin z ajurvédy a také bys měl vědět , že když chceš mít alespoň základní jistotu zdolaného ZÁNĚTU , tak by měl někdo provést odběr krve a stanovit přesné CRP a to by mělo mít hodnotu 0,50 a pak by si mohl být relativně v klidu . Ještě je jeden zánětlivý test ale ten je mnohem dražší a na jeho název si momentálně nemohu vzpomenout . Hlavně také nezapomeň na štítnou žlázu a její parametry . Tu si dej také ověřit.!!! Zánět je zabiják a nikdy není na jednom místě ale je v celém lidském těle , protože krev a krevní ČCHI se postará o přenos do celého těla a zároveň se sama narušuje atd.. To už by bylo na celodenní přednášku.Jinak zánět v zubu je lepší si nechat perfektně odstranit skutečným zubařem odborníkem a NE zubním ševcem a nikdy na něj nepoužívat cíleně acylpyrín .!!! Zánět v zubu může znamenat za určitých okolností i smrt , protože je blízko u srdce atd.. Také jste popsal naší divné a zmanipulované společnosti , že když začne MYSLET , tak nepotřebujeme lékaře a lékárníky . Tady musím podotknout , že se to netýká lékařů na ARU a na první pomoci . Před lékaři na ARU a hlavně zdravotních sestřiček se hluboce KLANÍM . To je neskutečné pracoviště s obrovským velikým pracovním nasazením . Začít zavčas MYSLET , tak bych se ho vyhnul obloukem atd.. Klidně pomohu když mohu.!!!!!! Redakce má můj email.!!!!

 3. jpomikalek píše:

  Vážení cukrovkáři.
  Se zájmem jsem si přečetl vaše problémy s léčbou cukrovky. Problém se dá vyřešit bez jakéhokoliv
  omezování, nebo braní léků. Nikde jsem se z vašich článků nedočetl kolik ze sebe vydáváte energie.
  Je pochopitelné, že mohu do sebe přijat jen tolik kalorií, kolik jich nazpět vydám.Dám Vám příklad :
  Prase divoké v přírodě, když jej myslivec nezastřelí, žije v přírodě 25 let a více. Když si čuníka krmíte doma, kde má minimum pohybu a dopřejete mu bohatou stravu, musíte jej do roka klepnout, jinak by Vám pošel. A tak je to s námi lidmi. Vím o čem mluvím. Mám vysokoškolské
  vzdělání přírodního směru a je 82 let bez cukrovky jídla si dopřeji co hrdlo ráčí a není den, abych si v lese neudělal procházku 5 až 6 km. Tímto způsobem se zbavily cukrovky dvě moje přítelkyně
  bez léků. Překonejte svoji nechuť k pohybu a bude po problémech.
  Josef

 4. Ina Lamplotová píše:

  Článek zaujal hodně lidí hlavně tou zmínkou o určité dietě k oddtučnění jater. Jenže to je tak vše. Co by měli pacienti konkretně dělat jsme se nikdo nedověděli. A lékaři – na které je odkaz, že by měli dietu řídit – ti nic nevědí.. Škoda! Celá ta věc, která vypadala tak nadějně pro hodně lidí splaskla jako bublina. Asi tuk v játrech a slinivce bude i nadále strašákem a neodstranitelnou příčinou našeho problému. Jsem totiž důkazem, že “obyčejná” přísně dodržovaná cukrovkářská dieta na odstranění tuku z jater nepomáhá ani trošku. 🙁

  • Možná příčina cukrovky, ztučnělá slinivka píše:

   Je to nádhera, že víme jak se zbavit nežádoucího tuku, prostě tolik nejíst, tedy málo kalorií a cvičit, aby svaly neochably. Což je normální “provoz těla”, chcešli být člověk fit.

  • Vladimír píše:

   Paní Ino máte k tomu běžně dostupnou odbornou literaturu z TČM a další od vědeckých lékařů kdy někteří z nich dostali za 20 let průzkumu našeho cévního systému Nobelovu cenu ale nakonec zjistíte , že ty knihy mají na výšku 150 cm a utratila jste za ně 50.000,- Kč . Prostě zadarmo to nikdy mít nebudete a hlavně každý člověk je jiný a Vy si budete muset vše pořád dolaďovat podle nastudovaných informací . Je jenom otázkou zda to dokážete vše dobře seřadit a hlavně použít . Já pozoruji u 4 odborníků na TČM určité rozdíly a tak jsem se jedné z nich tedy státní čínské lékařky zeptal , proč mě jako jediná provádí pulzní vyšetření oběma rukama a dostal jsem jednoduchou odpověď . Jak se to každý naučí.!!!!! To by bylo na dlouhé vysvětlování .!!!! Chemické sračky plné německé chemie zvané potraviny a veškeré očkování dělá v lidském těle nízko hodnotový zánět který nás pomalu ale jistě rozkládá zevnitř . Zbytek by byl na minimálně celodenní školení .!!!!

 5. Majka píše:

  Také jsme na inzulínu a játra ztučnělá i když váhu si držím pořád dobrou a stejnou jen mi pořád roste břicho.Je to zajímavé a nevím jak se břicha zbavit.Na výšku 170cm mám 70kg což je dobré.Také bych ráda vyzkoušela tuto zázračnou dietu tak ji někdo zveřejněte…..děkuji

  • Hana píše:

   nejde o žádnou konkrétní zázračnou dietu, prostě vyloučit ze stravy všechny rychlé cukry, které okamžitě zvýší glykemii. Jíst potraviny s nízkým glykemickým indexem,když sladit tak třeba jen čekankovým sirupem. Víc se pohybovat, třeba denně svižná chůze, nebo cvičit. Sledovat váhu nemá smysl, tuk je lehčí než svaly. Takže 70 kg při 170 cm by bylo vpořádku, pokud jste sportovkyně a máte hodně svalové hmoty. Smysl má měřit objem pasu, nic víc. Některé doplňky stravy mohou pomoci vyladit metabolismus.

 6. Iveta P. píše:

  Dobrý den,když mi zjistili cukrovku,měla jsem glykovaný hemoglobin 110,hodnotu cukru na lačno 15,ztučnělá játra,vysoký cholesterol.Začala jsem užívat 3xdenně 1 tobolku reishi extrakt,ráno a odpoledne po 1 tobolce cordycepsu a odpoledne 1 tobolku ashwagandhy.V jídle se neomezuji,mám hodně ráda sladké,takže stále peču.Akorát používám kokosový cukr,ale marmeláda,jogurty,občas čokoláda jsou slazeny klasicky bílým cukrem.Bála jsem se kontroly,ale byla jsem velice překvapena.Glykovaný hemoglobin(hodnota cukru za asi 3 měsíce) 48,cukr na lačno 5,7 ztučnělá játra-téměř v normálu a cholesterol taktéž.Nevím,který produkt konkrétně tento stav způsobil,ale určitě to nebyla jen reishi.Z psychosomatického hlediska,je cukrovka neschopnost lásku dávat,přijímat a chybí radost ze života.Přemoci cukrovku změnou svých myšlenek se mi sice ještě nepodařilo,ale z vlastní zkušenosti-zlobila jsem se na jednoho člověka a neustále se mi dělal hnisavý váček u zubu.Takto jsem již o několik zubů přišla.Pak jsem si přečetla,že zánět a hnis v těle je zloba.Když se mi váček opět začal tvořit,přemýšlela jsem,koho mám v uvozovkách plné zuby.Před třemi týdny zpět mi ublížila jedna paní a já to měla stále v sobě.Tak jsem ji v duchu odpustila a do 5ti minut bylo po bolesti zubu,už je to 3 měsíce a já jsem stále v pohodě.Druhý příklad je obdobný,akorát to nejsou zuby.Snad má zkušenost někomu pomůže.Přeji všem krásné dny a jen samé pozitivní myšlenky,neboť ty negativní nám skutečně ubližují. Iveta

 7. Superionherbs píše:

  K četným dotazům na dietu zmiňovanou v článku. Přímo v článku je odkaz na studii kde je dieta popsaná. Jedná se ovšem o dlouhodobé výrazné snížení kalorického příjmu takového rozsahu, že je tuto dietu možné postoupit pouze pod lékařským dohledem.
  Případné dotazy prosím směřujte na firemní email. Děkuji Pavel Štěpka

  • petr píše:

   Dobry den, o ztucnenych vnitrnich organech mi lekar říkal jiz pred mnoha lety, ale nevenoval jsem tomu pozornost. Před mesicem mi diagnostikovali DM2 a dali mi prášky, ktere jsem odmitnul. Zvolil jsem nizkosacharidovou stravu s vysokym podilem kvalitniho tuku a zeleniny, orechu. Navic jsem nasadil pusty, 18 nebo 24 hodinové. Ocividne jsem zhubnul a predpokladam, ze po nekolika tydnech začnu redukovat i tuk kolem slinivky a jater. Pouzivam také doplnky stravy, jako B6, 12 a kyselinu listovou, cagu, atd.

 8. lenka píše:

  dobrý den, prosím o radu jak se tuku z jater a slinivky zbavit , jak to léčit a co jíst jakou dietu dodržovat? děkuji za radu .

 9. Zdeňka píše:

  Velmi dobře vysvětleno, ale jak z toho začarovaného kruhu vystoupit. U mě začíná diabetická rezistence. Moje matka cukrovku 2. typu měla. Cukr si namátkově měřím a ráno na lačno mám už dlouho 6,5 až 6,7 moll ale balíku více. Děkuji za odpověď. Ty jàtra mám mírně ztučnělá

 10. Bubniaková Jana píše:

  Velmi zajímavý článek. Objasnila se příčina vzniku diabetu, jak vlastně vzniká, ale jak se zbavit tuku z jater? Nevím, ale myslím si, že jenom dieta nepomůže, když už tam tuk je. Možná zastaví pouze pokračování i když srovnání dvou foto snímku ukazují, že po dietě je tuk pryč. Mám nález ztukovatělých jater,ne asi celých, několik let, chodím na pravidelné kontroly po onkologickém onemocnění, mám odoperovaný ocas slinivky od roku 1987, neberu žádné léky a jsem v podstatě na slinivkové dietě /ne tak přísné jako po operaci/ a přesto je na játrech tuk. Je prvdou, že beru stále potravinové doplňky i houby
  Článek je ale pro mně velkým přínosem. Dky za něj. Jana B.

 11. Alena píše:

  Informace jsou perfektní, ale jak psala paní přede mnou, poradte, co dělat, nebo jak se stravovat, aby jsme tento stav zlepšily. Moc děkuji za odpověd.

 12. Anna Chripková píše:

  Dobrý deň, ďakujem za článok, ktorý ste mi poslali. Podrobne som si ho prečítala. Snažím sa ako môžem no moja cukrovka mi v poslednom čase išla hore. Beriem lieky, striedmo sa stravujem, chudnuť nepotrebujem, pretože moja váha je v norme, a určite nepotrebujem schudnúť. 172/72.
  Preto aj ja sa pýtam, ako dostať tuk z pečene a pankreásu preč. Ďakujem za radu a prajem Vám všetko dobre. Anka

  • Vladimír Hlávka píše:

   to mi přijde celkem zřejmé, dietou – tedy změnou stravovacích návyků k přirozeným – tedy v první fázi jíst o trochu méně než tělo potřebuje (o zákusek nebo pivo denně méně – nebo místo rýže si udělat květákovou rýži či jinou formu zeleninové přílohy). neboli snížit příjem kalorií pod výdej, cvičit, nebo chodit na procházky abyste se zadýchala a dodržet to tak dlouho dokud bude potřeba, poté si můžete pomalu vrátit příjem energie do normálu. Tedy co spotřebuji to doplním jídlem.
   K tomu pomůže i řada přírodních látek… 🙂 hodně vytrvalosti, je to běh většinou na dlouhou trať.

  • Vašek píše:

   Cesta je v detoxikaci a posilování imunity… i produkty od superionherbs tomu dokaží pomoci… sám jsem zhubl 10 kilo a dostal pod kontrolu své autoimunitni nemoci… změna myšlení, změna stravy a dostatek pohybu…trvalo to3 roky… pokračoval jsem jenom proto ze jsem na sobě viděl krůčky zlepšení

  • Jaromír Lengal píše:

   Zkuste SCD, tedy ze stravy vyloučit dvojité cukry a další nežádoucí látky.Najdete to na netu jsou tam i recepty.

 13. Jiřina Pospíšilová píše:

  Článek mě velmi zaujal. Vždy jsem si myslela, že ten tuk, co mám zjištěný v játrech nějak souvisí s mojí cukrovkou. Zde je to potvrzeno. Jelikož už mám vysoký věk, neodvažuji se podstoupit operaci, zmiňovanou v článku. Ale chci nějakým způsobem zkusit pomoci svým játrům a také slinivce. Přivítám všechny Vaše rady.

 14. Ema Pulicarová píše:

  Precetla jsem,zajimavy clanek.A zjistila,ze ve svých 70 letech s tim uz nic nenadelam.Lekarka podle vysledku jen pridava leky a inzulin a to je vse. Asi se jedna jen o mladsi pacienty.Uz nejsem perspektivni.

 15. Metoděj Šváček píše:

  Článek je hodně zajímavý,ale něco podobného jsem četl již před léty s tím,že útrobní tuk byl nazván tukem viscerálním.V tom článku byla výzva k vypracování jídelníčku přesně na míru na základě tzv.zdravotní karty.Vyzkoušel jsem a fungovalo to.Za pouhý měsíc jsem zhubnul o 5 kg a inzulin denní a noční dohromady ubral o 22 jednotek.To prosím za pouhý měsíc.Nechal jsem vypracovat od stejného kolektivu jídelníček na další dva měsíce,ale došlo bohužel k chybě v komunikaci a tím pádem k prodlevě v zaslání jídelníčku.14 dnů se dosažené hodnoty držely na stejné úrovni,ale potom jsem musel přidávat inzulin,a vkrátké době jsem byl lehce nad původními hodnotami.Zajímavé je,že hmotnost se udržela stále a to ze cca 99-100 kg ,na 94-95 kg dodnes., Jedlíkům by se jídelníček asi zamlouval,neb jsem ani jednou nepocítil hlad a naopak strava byla velmi pestrá,a docela chutná s možností lehké volitelnosti.Jsem těžký diabetik a článek mě zaujal.BOHUŽEL nevím,kde tu divotvornou dietu 600 kal.denně sehnat – pokud nejde o tiskovou chybu.Asi zkusím opět kolektiv p.Anděla – nebo snad o někom víte? Pokud ano,poraďte prosím Zdravím Šváček

 16. Jan Hrubý píše:

  Dobrý den, díky za zaslané majlíky, materiály máte opravdu skvěle zpracované. Rád se vždy i přes svůj věk i profesi poučím.
  Mám dotaz – člověku s cukrovkou beroucího různé prášky k této nemoci by případná léčba – viz článek- kolidovaly by vzájemně v nějaké interakci, třeba i nežádoucím směrem ? Asi to ještě není prověřené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *