8 způsobů jak přestat s pesimismem 4.63/5 (146)

8 způsobů jak přestat s pesimismem

Může to znít jako klišé, ale přestat být pesimistou a uvažovat o světě a o sobě optimističtějším a konstruktivnějším způsobem, dělá život lehčí a radostnější.
Otevírá to nové způsoby, jak jít tam kam chceme, a nabízí možnosti, jak překonat překážky, které nám v tom brání (a často si z těch překážek odnést i něco přínosného).
Díky tomu si budete dělat méně starostí a budete více motivovaní k činům.
Pokud se rozhodnete pozitivně přemýšlet, pomůže vám to nejen převzít kontrolu nad svým životem a zpříjemnit každodenní zážitky, ale může také prospět vašemu duševnímu a fyzickému zdraví a také vaší schopnosti vypořádat se se změnami. Znalost těchto výhod vám může pomoci ještě více se motivovat k pravidelnému pozitivnímu myšlení.

Optimismus přináší mnoho výhod:

  • Zlepšuje schopnost se učit
  • Snižuje riziko deprese a nemocí
  • Zvyšuje odolnost organismu
  • Zlepšuje schopnost se rychle efektivně zotavit ze stresujících událostí
  • Zlepšuje schopnost navazovat vztahy
  • Zlepšuje schopnost udržet si dobré emocionální naladění po dlouhé časové úseky
  • Prodlužuje život

Pište si deník

Když si budete zapisovat své myšlenky, umožní vám to vytvořit si od nich odstup a odhalit vzorce vašeho myšlení. Při zapisování myšlenek můžete zkoušet odhalit spouštěče, které vedou k positivním nebo negativním myšlenkám. Ideální doba ke psaní deníku je každý den večer. Nepřistupujte k tomu dogmaticky – nezáleží na tom jestli budete psát 5 minut nebo 20 minut. Ani nezáleží na formě a nástrojích. Můžete použít obyčejný sešit a propisku a nebo využít různé aplikace, které jsou pro tento účel přímo vytvořené. Pokud nechcete psát dlouho, můžete si vytvořit seznam pěti nejčastějších negativních myšlenek a pozitivních myšlenek, které jste měli ten den.

Identifikujte své automatické negativní myšlenky

Abyste se zbavili negativních myšlenek, které vás omezují musíte je nejdříve objevit. Není to úplně snadné, protože jde o tzv. automatické myšlenky. Automatické negativní myšlenky jsou myšlenky, které jsou svou povahou negativní a náhodné ve vztahu k sobě samému. Příkladem automatické negativní myšlenky je, že když uslyšíte, že máte nadcházející zkoušku, pomyslíte si: „Pravděpodobně to nezvládnu.“ Myšlenka je automatická, protože je to vaše počáteční reakce na zprávu o zkoušce.

Zkuste být objektivní

S automatickými negativními myšlenkami lze pracovat a zbavit se tak myšlenkových vzorců, které se třeba roky (nebo desítky let) opakují. Kdykoli budete mít negativní myšlenky, zejména automatické negativní myšlenky, zastavte se a vyhodnoťte, zda je myšlenka pravdivá nebo přesná. Jedním ze způsobů, jak zpochybnit negativní myšlenky, je být objektivní. Napište negativní myšlenku a přemýšlejte o tom, jak byste odpověděli, kdyby vám někdo jiný řekl tuhle myšlenku. Je pravděpodobné, že byste mu ji vyvrátili. Je snažší vyvrátit negativitu u někoho jiného než to udělat pro sebe. Třeba u negativní myšlenky “Vždy selžu u zkoušky” se zkuste vrátit do minulosti a zjistěte jak jste dopadli. Pokud by tato myšlenka byla pravdivá nikdy by jste školu nedokončili.

Jednou z mnoha dnes již populárních technik pro práci myšlením je všímavost – anglicky mindfullness. Všímavost je technika, která pomáhá lidem soustředit se na současný okamžik a tím pomáhá při restrukturalizaci zkreslených myšlenek a pocitů. Některé studie naznačují, že všímavost snižuje automatické negativní myšlení. Dr.Ritvo a jeho kolegové zjistili, že studenti vysokých škol, kteří prošli řadou kurzů všímavosti, měli celkové automatické snížení negativních myšlenek.

Nahraďte negativní myšlenky pozitivními myšlenkami

Poté, co jste našli a objektivně analyzovali negativní myšlenky, je můžete nahradit myšlenkami pozitivními. To neznamená, že všechno ve vašem životě bude vždy pozitivní; je normální mít různé emoce. Můžete však pracovat na nahrazení každodenních neužitečných vzorců myšlení myšlenkami, které vám pomohou vzkvétat. Například, pokud máte myšlenku: „Pravděpodobně nevyhovím u zkoušky,“ zastavte se. Tuto myšlenku jste již identifikovali jako negativní a vyhodnotili jste její nepřesnost. Nyní ji zkuste nahradit pozitivní myšlenkou. Pozitivní myšlenka nemusí být slepě optimistická, například: „Určitě budu mít na zkoušce 100% bodů, i když nebudu studovat.“ Může to být něco tak jednoduchého, jako: „Budu mít čas na studium a přípravu, takže u testu si povedu dobře.“

Využijte sílu otázek

Mozek má zajímavou schopnost – když mu položíte otázku, má sklon najít potvrzující odpověď. Pokud se ptáte sami sebe: „Proč je život tak hrozný?“ váš mozek se pokusí odpovědět na vaši otázku. Totéž platí, pokud se ptáte sami sebe: „Jak to, že jsem měl takové štěstí?“ Takže si snažte klást otázky, které v sobě skrývají positivní odpověď.

Minimalizujte negativní vnější vlivy

Minimalizujte vnější vlivy, které stimulují vaši negativitu. Možná zjistíte, že určitý druh hudby nebo násilné videohry nebo filmy ovlivňují váš celkový postoj. Zkuste minimalizovat svou expozici stresovým nebo násilným podnětům a trávit více času posloucháním uklidňující hudby nebo čtením.

Vyhněte se polarizaci

Vyhněte se černobílému myšlení. Všichni občas vidíme svět černobíle. Od odmítání vidět nedostatky našich nejbližších, přes přílišné nároky kladené na sebe sama. Lidský mozek má nebezpečnou tendenci rozumět světu v termínech “buď a nebo” a to má výrazný vliv na vnímání sebe i ostatních. Tato tendence mozku nám sice pomáhá oddělovat dobré od špatného, dobro a zlo, krásu a ošklivost, ale pokud rigidně ovládne naše myšlení pokřivuje náš pohled na svět a zničujícím způsobem nás okrádá o životní energii.
Místo toho, abyste přemýšleli o dvou výsledcích (jeden pozitivní a jeden negativní), vytvořte seznam všech výsledků mezi dvěma extrémy, abyste viděli, že věci nejsou tak hrozné, jak se zdají. Jednoduché cvičení zahrnuje přemýšlení o binárních nebo extrémních slovech, která můžete použít k popisu osoby, vztahu nebo situace(špatná / dobrá; ošklivá / krásná) a poté si představte více odlišných způsobů popisu osoby, vztahu nebo situace, které jsou mezi těmito extrémy. Toto cvičení vám také může pomoci aktivně kultivovat empatii.

Personalizce jako chyba myšlení

Personalizace patří mezi jedno ze základních kognitivních zkreslení – jde o chybu v myšlení. Když jste tímto zkreslením postiženi, chybně se považujete za příčinu věci, za kterou nenesete odpovědnost. Tato kognitivní chyba je hlavním zdrojem úzkosti a neštěstí a pocitů viny a nenávisti. Personalizace má dvě základní formy:
1.Svá zklamání a potíže považujete za svoje selhání.
2.Cítíte se zodpovědní za štěstí jiných lidí a za jejich zklamání a potíže.

Pokuste si udělat krátkou meditaci, ve které budete zkoumat, jakým způsobem došlo k určité události. Můžete tak zjistit, že každá událost má celou řadu zásadních příčin, nad kterými jste nemohli mít kontrolu. A stejně to platí i pro jednání druhých lidí. Často bereme v úvahu jen konečný stav/výsledek a zapomínáme, že to, co k němu vedlo, bylo naprosto mimo naši kontrolu. Takové zkoumání každodenních událostí nás může osvobodit od přílišného ulpívání na osobní odpovědnosti. Díky snížení zbytečného stresu, který takovými úvahami vzniká, získáme energii na lepší konání/akci v přítomném okamžiku. Odosobněním se tak paradoxně dostaneme k lepším “osobním” výsledkům.

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *