Zobrazuji 1 výsledek

Sexualita je ústředním a celoživotním aspektem lidského života

a zahrnuje sex, pohlavní identitu a roli, sexuální orientaci, eroticismus, rozkoš, intimitu a reprodukci. Sexualita je prožívána a vyjadřována v myšlenkách, fantaziích, touhách, přesvědčeních, postojích, hodnotách, v chování, činnostech, rolích a vztazích.

Sexualita může obsahovat všechny tyto dimenze, ne všechny však v ní musí být vždy prožívané nebo vyjadřované. Je ovlivňována interakcí biologických, psychologických, sociálních, ekonomických, politických, kulturních, etických, právních, historických, náboženských a duchovních (spirituálních) faktorů.

Obecně je to párová aktivita se základním reprodukčním posláním. Její úvodní fáze mají za úkol vytvořit dvojici. Základní kategorií této přípravné fáze je sexuální atraktivita. Ta je dána přítomností druhotných pohlavních znaků, které jsou nejúčinnějšími sexuálními signály.

Zjednodušeně v lidské sexuální motivaci rozlišujeme tyto čtyři základní komponenty: sexuální identifikace (sexuální role), sexuální orientace, sexuální emoce a sexuální chování.

440