Ženšen – latinsky Panax ginseng

Ženšen pravý je jednou z velmi známých exotických bylinek, takovým malým asijským přírodním pokladem.

kořen ženšenu na trávě

Ženšen pravý (lat. Panax ginseng nebo také někdy Panax schinseng) patří do čeledi aralkovitých (Araliaceae). Název rostliny se z čínštiny velmi těžko překládá, může se jednat o spojení jako „člověčí kořen“ nebo třeba „síla země v podobě člověka“. Dělí se na dva typy. Divoký čínský ženšen se dá najít na svazích hor Changbai a Xiaoxinganling. Divoký korejský ženšen – se už prakticky nedá nalézt. Uměle se pěstuje na farmách. Oba typy jsou cenné na saponiny, což jsou látky, kterým jsou přisuzovány adaptogenní vlastnosti. Podobnou rostlinou je americký ženšen, což je ohrožená rostlina, která roste ve střední a východní části Ameriky a pěstuje se na některých farmách.

Další názvy ženšenu

Ženšenu se také někdy říká všehoj ženšenový, asijský ženšen, čínský ženšen, korejský ženšen. Ženšen pravý patří k nejznámějším exotickým léčivým bylinám. V angličtině ho najdeme pod pojmem ginseng. Často bývá označován jako „šlechtic”. Panax ginseng je v korejštině uváděn jako insam a gāolíshēn v čínštině.

Výskyt ženšenu

Ženšen dorůstá výšky 30-60 cm. Ženšen pravý se přirozeně vyskytuje na severovýchodě Číny ve smíšených a širokolistých opadavých lesích, ve východním Rusku nebo také izolovaně v horách Severní Koreje kousek od města Kesong. Kromě toho se pěstuje v několika čínských provinciích.

Nutriční údaje k ženšenu

Ženšen pravý je bohatý na různé cenné látky. Ať už to jsou zmíněné saponiny (glykosidy), dále antioxidanty (kyselina salicylová, kyselina vanilová, nebo také maltol), polysacharidy (ginsan) a peptidy. Nechybí ani vitamíny B1, B2, B6, vitamín A a zinek. V roce 1854 byl ze ženšenu izolován první glykosid s názvem panaquilon, které započalo zkoumání řady různých saponinů.

Ženšen v těhotenství

Publikace dostupná na webu americké Národní lékařské knihovny uvádí: “Na základě silných vědeckých důkazů z kohortové studie není Panax ginseng spojován s nežádoucími účinky při užívání během těhotenství. Panax ginseng byl v literatuře chybně uváděný jako způsobující androgenizaci1, i když ve skutečnosti byl daný titul, ze kterého tato teze vychází, označen jako zfalšovaný. Existují in vitro důkazy o teratogenitě2 při expozici ginsenosidům. Tyto důkazy však pocházejí ze zvířecích embryí a jsou založené na expozici izolovaným ginsenosidům v mnohem vyšších hladinách, než jaké lze dosáhnout běžnou konzumací u lidí.”

Pokud však plánujete užívat ženšen v těhotenství, i přesto doporučujeme poradit se s vaším lékařem, abyste získali aktuální odborné rady a doporučení. Váš praktický lékař bude mít nejlepší přehled o vašem zdravotním stavu a bude schopen vyhodnotit, zda je ženšen vhodný pro vás a vaše těhotenství.

Významné místo v historii

Ženšen pravý má významné postavení v asijské lidové medicíně, hlavně v Číně, Japonsku a Koreji. Dokonce už v čínské knize o bylinách z 1. století před naším letopočtem, se mluví o účincích ženšenu na zdraví s ohledem na podporu pěti vnitřních orgánů. Zmiňována byla také jeho schopnost zklidňovat nervy, mysl, zastavovat křeče, projasňovat zrak, zlepšovat paměť a vyhánět zlé duchy. Jeho věhlas byl po staletí velmi významný. Ženšen mohl v Číně dlouho pěstovat a sklízet jenom panovník a obyčejný člověk se v jeho blízkosti nesměl pohybovat. To samozřejmě v lidech vzbuzovalo obrovský zájem, snažili se ho získat a velmi často hodně riskovali.

Do Evropy se ženšen dostal díky cestovateli Marco Polo ve 13. století a přístup k němu měla jen aristokracie. Tradiční medicína považuje ženšen za adaptogen a regenerační tonikum. Věří, že dodává energii, podporuje činnost srdeční a nervové soustavy. Obvykle se ze ženšenu využívá kořen, který se může sušit na slunci nebo se upravuje v nálevu, a pak se suší uměle. Výsledkem je extrakt, sirupy nebo pilulky.

Velmi podobná ženšenu je ašvaganda (Withania somnifera), také tato rostlina má bohaté využití v indické ajurvédě.

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDen%C5%A1en_prav%C3%BDhttps://www.healthline.com/nutrition/ginseng-benefits

Seely D, Dugoua JJ, Perri D, Mills E, Koren G. Safety and efficacy of panax ginseng during pregnancy and lactation. Can J Clin Pharmacol. 2008 Winter;15(1):e87-94. Epub 2008 Jan 18. PMID: 18204104.

VALÍČEK, Pavel a kol. Užitkové rostliny tropů a subtropů. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0939-6.
http://www.itmonline.org/arts/ginsengnature.htm


  1. Androgenizace je proces, při kterém dochází k rozvoji mužských vlastností nebo zvýšení hladiny mužských pohlavních hormonů, známých jako androgeny, u jedince bez ohledu na jeho biologické pohlaví. Androgenizace může nastat v různých kontextech a mít různé příčiny. U normálního vývoje plodu je androgenizace klíčovým procesem pro vytvoření mužských pohlavních orgánů a rozvoj sekundárních mužských charakteristik, jako je ochlupení, hlubší hlas, zvětšení svalové hmoty a tvorba varlat.
  2. Teratogenita se vztahuje ke schopnosti nebo vlastnosti látek, faktorů nebo podmínek, které mohou způsobit vývojové vady nebo abnormality u plodu, pokud jsou vystaveny během těhotenství. Jedná se o míru, jakou daná látka nebo faktor může působit jako teratogen.