Ašvaganda – vitánie snodárná

Ašvaganda je ájurvédskou odpovědí na asijský ženšen (Panax ginseng) v tradiční čínské medicíně a tomto ohledu se využívá obdobně i jejích omlazujících vlastností.Ashwagandha v překladu znamená „vůně koně”. Tato slova se vykládají různě. Například, že může šířit energii a sílu koně. [1]

V praxi

Ashwagandha má širokou škálu tradičních použití, z nichž celá řada již prošla vědeckým testováním. Spousta z nich ale ještě na potvrzení studiemi čeká, přestože je rostlina využívána pro zdraví již dlouhá staletí.

kořen a prášek z ašvagandy

Dr. Mayank S. Vora ve své knize Rasayana: the Fountain of Life (Partridge Publishing, 2015) shrnul, jaký vliv má vitánie snodárná na zdraví: tonikum, působí na nervovou soustavu, má sedativní účinky, regeneruje nervovou soustavu, je adapogenní, afrodiziakální antistresový, omlazující, pomáhá zdravému stavu kloubů. Mezi další možnosti užívání ašvagandy je při nachlazení, při terapii alkoholismu, nespavosti, pro posílení paměti.

Dále se hovoří o možném použití při terapii úzkosti, podpoře imunity a zdravých kloubů. Ashwagandha není vhodná pro těhotné ženy.

Bezpečnost užívání Ashwagandhy

Jednorázová, nekontrolovaná studie hodnotila bezpečnost, snášenlivost a aktivitu vzrůstajících dávek Ashwagandhy. Během 30 dnů užívalo v 10denních intervalech 18 zdravých účastníků zvyšující se dávky Ashwagandhy. V prvních 10 dnech ráno 250 mg a 500 mg večer (750 mg celkem/den), 11. až 20. den 500 mg ráno a 500 mg večer (1000 mg celkem/den) a ve zbývajících 10 dnech to bylo 500 mg ráno a 750 mg večer (1250 mg celkem/den).

Během studie byly průběžně kontrolovány základní faktory jako je krevní tlak, pulz, tělesná teplota a míra respirace. Zjištěny nebyly žádné negativní znaky, ani u tělesné hmotnosti a chuti k jídlu. 33 % osob uvedlo lepší kvalitu spánku. Významně se zvýšila síla svalů. Přestože se tělesná hmotnost a index tělesné hmotnosti (BMI) významně nezměnily, došlo k tendenci ke zvýšení tělesné hmotnosti a k poklesu tělesného tuku. Celkový cholesterol se výrazně snížil a klesající trendy byly zjištěny u cukru v krvi nalačno, triglyceridů a LDL cholesterolu. [4]

Charakteristika Ashwagandhy

Malý keř z rodiny Solanaceae má žluté květy a je původem ze suchých oblastí Indie a severní Afriky. Dnes se ale pěstuje i v mírnějších podnebích. Dorůstá výšky asi 70 cm. Mezi jednotlivými místními druhy existují velké morfologické a chemo-typické rozdíly. Vypadá to ale, že se kořenové fytoaktivní látky divokých i kultivovaných druhů zdají být stejné. Terapeuticky se využívají především kořeny.Ašvagandu je možné najít pod názvy Ashwagandha, vitánie snodárná, Withania somnifera, známá je také jako indický ženšen. Ačkoli se nyní Ashwagandha pěstuje na farmách mimo přirozený biotop a nezpracované sušené kořeny se používají jako součást potravinových doplňků a přírodních produktů pro zdraví, v indické medicíně se dají sušené kořeny ještě kvasit tradičním způsobem.

Ašvaganda je nejoblíbenější indická botanická rostlina a po staletí byla využívána ayurvedě, pět tisíc let starém indickém ozdravném systému jako omlazující a denní tonikum (rasajána) pro osvěžení fyzického i duševního stavu člověka. Protože farmakologické studie přicházejí s dobrými zjištěními, začíná se Ashwagandha těšit stále větší oblibě. Se svými možnostmi v preventivní péči a v ozdravném přístupu představuje Ashwagandha typickou rostlinu ajurvédy. Ašvaganda působí v rámci celého těla tím, že pomáhá udržovat rovnováhu. Jako silný antioxidant posiluje imunitní systém.

Ašvaganda patří mezi adaptogeny

Ašvaganda je považována za přírodní adaptogen, což jsou látky, které jsou odolné vůči vnitřním i vnějším spouštěčům stresu.

Složky vitánie snodárné

Uvádí se, že mezi aktivní složky ašvagandy patří přes 80 látek. Hlavně se jedná o alkaloidy (isopelletierin, anaferin, anahygrin, withasomnin, cuscohygrin, ashwagandhin, ashwagandhinin), steroidní laktony (withanolidy, withanosidy, withaferiny a další), saponiny (sitoindosidy), fytosteroly, flavonoidy, oligosacharidy a také třísloviny taniny.

Tato bylina je známá svým silným adaptogenním působením, což potvrdily také moderní výzkumy. Svědčí o tom, že sitoindosidy a withaferiny vynikají protistresovými vlastnosti. Výzkumy dokládají, že přirozené antidepresivní působení vitánie spočívá v mírnění zánětu a hladiny stresových hormonů. Navíc zlepšuje spánek.

Prospěšnost Ashwagandhy pro zdraví

Hlavní výhody této rostlinky spočívají především v úlevě od stresu, přísunu energie a v podpoře imunitního systému. Za všechny tyto prospěšné účinky jsou zodpovědné withanolidy, které pomáhají normalizovat biochemické procesy v těle.

Ašvaganda je konzumována i pro dlouhověkost a podporu mládí. Speciálně by měla mít vliv na omlazení mužů, posílení spermatu, kostní dřeně a svalů. Dodává mladistvou vitalitu. Zároveň se ale věří, že vitánie je užitečná i pro starší osoby, protože dodává energii, mírní bolest, zánět, ale také nervozitu. Společnost Bone and Mills (2013) informovala o čtyřech studiích mezi lety 1980 a 2008, které zkoumaly tonickou aktivitu Ashwagandhy, pro kterou západní medicína příliš nemá pochopení.

Tonika se dají obnovit, podporují a pomáhají tělu, aby se přizpůsobilo stresorům. Ve studiích se zjistilo, že Ashwagandha významně zvyšuje hemoglobin, počet červených krvinek stejně jako snižuje sedimentaci cholesterolu a erytrocytů v séru, zlepšuje sexuální výkon. Také se zlepšila bdělost a reakce, spánek a fyzické schopnosti účastníků horolezecké akce – 6denního treku s nárůstem nadmořské výšky do 5 200 m. Navíc se mírně zlepšila síla svalů a svalová výkonnost u zdravých starších mužů. Dalším pozitivním projevem byly lepší příznaky stresu u pacientů s chronickým stresem.

Ashwagandha bojuje proti stresu a úzkosti

Ashwagandha je známá především pro svou schopnost snižovat úzkost a uvolňovat stres. Klinické studie na lidech prokázaly, že vitánie snodárná silně působí jako přírodní sedativum a může účinně snížit příznaky u lidí se stresem a úzkostnými poruchami. Rostlina má ale i další zdravotní výhody: odbourává únavu a napětí. Zvyšuje duševní bdělost, zlepšuje koncentraci a paměť. Tím, že podporuje vytrvalost, vyvažuje energetické úrovně. Ašvaganda se dá užívat samotná nebo s dalšími bylinkami, o nichž se ví, že zklidňují a pomáhají od stresu. Při 60denní studii na 64 osobách, které měly chronický stres, bylo zjištěno snížení úzkosti a nespavosti o 69 % ve srovnání s 11 % ve skupině s placebem.

V další 6týdenní studii 88 % osob, které užívaly Ashwagandhu, došlo ke snížení úzkosti ve srovnání s 50 % těch, kteří užívali placebo. Studie byly také provedeny na zvířatech a potvrdily, že vitánie snodárná obsahuje aktivní složky, které zvládají stres a pomáhají s adaptogenním působením. Bylo zjištěno působení na osu hypotalamus – hypofýza – nadledviny a potvrzeno, že snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu. Tato osa je komunikační sítí mezi částí mozku a hlavními žlázami, které vylučují hormony. Pomáhá regulovat úroveň stresu. Kyselina gama-aminomáselná (GABA) je neurotransmiter. Tato chemikálie se v mozku účastní biochemických reakcí, mezi které patří i změna nálady. Pokud dojde k závažném traumatickém stresu, vede nerovnováha hladiny GABA k buněčné smrti neuronů v hipokampu (část mozku zodpovědná za uchovávání vzpomínek).

Studie uveřejněná v roce 2015 v The Journal of Ethnopharmacology ukázala, že receptory GABA aktivují dvě hlavní účinné látky vitánie snodárné: withaferin A a withanolid A. [13] Tím by se dalo vysvětlit adaptogenní působení a vliv na stres. Chandrasekhar a spol. provedli dvojitě zaslepenou, randomizovanou, placebem kontrolovanou studii s 64 osobami s chronickým stresem bez psychiatrické anamnézy. Během 60denní studie dostávali účastníci 300 mg výtažku vitánie snodárné z kořene – 2x denně po jídle nebo placebo. Vyhodnocovala se hladina stresového hormonu a další parametry v souvislosti se stresem. Po 60 dnech se zjistil 44% pokles vnímaného stresu, zatímco u skupiny s placebem bylo pozorováno jen 5,5% snížení. Skupina s vitánií vykazovala snížení výsledků u parametrů jako „somatické“, „úzkost a nespavost“, „sociální dysfunkce“ a ve srovnání se skupinou s placebem. Na škále DASS, kde se stres dělí do kategorií „deprese“, „úzkost“ a „stres“, došlo u léčené skupiny ke snížení o 77 % v podskupině „deprese“, o 75,6 % v podskupině „úzkost“ a o 64,2 % v podskupině stres. Je zajímavé, že ve skupině s placebem došlo k mírnému zvýšení výsledků pro úzkost. Stav hladiny kortizolu u skupiny s ašvagandou poklesl o 27,9 %, u skupiny s placebem o bylo o 7,9 %. Zjistilo se, že ašvaganda působí nejen při zmírňování hlavních hledisek stresu. Také může pomáhat při prevenci vedlejších projevů a zvládat je.

Cooley a spol. v další studii zkoumali přirozené anxiolytické účinky (snížení nebo odstranění úzkost) vitánie snodárné. Porovnávali působení naturopatické péče a psychoterapeutických zásahů na střední až vážnou úzkost, která trvala déle než 6 týdnů. Naturopatická péče představovala nejen výživové poradenství, relaxační techniky a multivitaminové tablety, ale také ašvagandu. Obsahovala 1,5 % withanolidů a testující ji během 12 týdnů dostávali v dávce 300 mg 2x denně. Úzkost přitom poklesla o 56,5 % u skupiny s naturopatickou terapií, u skupiny s psychoterpií se jednalo o 30,5 %. Celkové zlepšení kvality života vykazovalo celkově lepší výsledky u skupiny s naturopatickou terapií.

Systematické vyhodnocení studií účinků ašvagandy na úzkost u lidí ukázalo, že bylina je účinnější při zmírňování stresu a úzkosti než placebo. Při dávce 500-600 mg/den ašvaganda prokazatelně snižuje příznaky úzkosti. Je ale důležité provést další výzkumy.

Ašvaganda může zlepšovat spánek u deprimovaných osob

Zhoršená kvalita spánku při depresi má vliv na vyšší riziko sebevražedného chování a může narušit kognitivní schopnosti. Studie z roku 2017 uveřejněná v časopise PLOS One uvádí, že vitánie snodárná obsahuje složku triethylenglykol, která by mohla být využita při terapii nespavosti.

Vedle navození spánku umí ašvaganda mírnit úzkost způsobenou spánkovou deprivací. Jako doplněk stravy také může napomoci při narušení paměti a učení jako důsledek spánkové deprivace.

Přírodní neuroprotektivní látka

McKernan a spol. upozornili na to, že chronický stres, jehož důsledkem může být deprese, zvyšuje tendenci některých neuronů v mozku k apoptóze, tedy buněčné smrti. A právě adaptogeny jako je třeba vitánie snodárná, umožňují ochranu neuronů a předcházejí této buněčné smrti, jak bylo zjištěno při studii na krysách. Vědci se domnívají, že k neuroprotektivnímu působení této byliny přispívají obsažené withanolidy.

Vareed s kolegy zjistil, že aktivní složky – withanamidy – působí neuroprotektivně a zároveň se vědci domnívají, že ašvaganda může být využita jako prevence pro stresem vyvolané neurologické poruchy. Přehledová studie uveřejněná v roce 2015 v Psychoneuroendocrinology upozornila na fakt, že při depresi se zvyšuje oxidační stres. Tento oxidační stres v mozkových buňkách mohou snížit bioaktivní sloučeniny z listů z vitánie snodárné. Zároveň podporují obnovu a růst mozkových buněk. Sloučeniny mají neuroprotektivní potenciál a předpokládá se, že mohou být využity jako doplněk pro zdraví mozku.

U mozku hlodavců byly pozorovány oxidační změny a další stresové znaky. Současně vědci upozorňují na potřebu stanovit terapeutickou účinnost a bezpečnost u lidí. Vědci upozorňují, že může poskytovat ochranu neuronům, a proto by mohla posloužit jako doplněk pro zdravější mozek. Ašvaganda je přírodní neuroprotektivum, které může pomáhat chránit mozkové buňky před biochemickými změnami, způsobenými stresem. Antioxidační vliv může přispět k poklesu oxidačního stresu vznikajícího při depresi.

Může zlepšit funkci mozku, včetně paměti

Studie na zvířatech naznačují, že Ashwagandha může snížit problémy s pamětí a mozkovou funkcí, které byly způsobené poraněním nebo onemocněním. Výsledky studie naznačují, že Ashwagandha může být prostředkem k potlačení akutních účinků nespavosti na poruchy učení a paměti a může se objevit jako nový doplněk stravy ke kontrole kognitivních poruch vyvolaných spánkovou deprivací.

Výzkum ukázal, že vitánie snodárná podporuje antioxidační aktivitu, která chrání nervové buňky před škodlivými volnými radikály. V kontrolované studii užívali muži 500 mg ašvagandy denně nebo placebo. Muži, kteří konzumovali bylinku, dosáhli významného zlepšení jejich reakční doby a výkonnosti. Výsledky naznačují, že výtažek z vitánie může zlepšit kognitivní a psychomotorickou výkonnost, a proto se dá považovat za cenný doplněk v terapii onemocnění spojených s poruchou poznávací schopnosti. Během 8týdenní studie u 50 dospělých bylo zjištěno, že užívání 300 mg extraktu z kořene Ashwagandhy 2x denně významně zlepšilo celkovou paměť, výkonnost, ale také pozornost. [33]

Ašvaganda pečuje o stav mozku a chrání kognitivní funkce

Kognitivní funkce (někdy také poznávací funkce) patří mezi hlavní oblasti lidské psychiky. Prostřednictvím těchto funkcí člověk vnímá okolní svět, jedná, reaguje nebo zvládá různé úkoly. Představují paměť a koncentraci, pozornost, rychlost myšlení, řeč, schopnost chápat informace. K exekutivním funkcím pak patří schopnost posoudit a řešit problémy, plánovat a organizovat. Pokud se tyto schopnosti naruší, jedná se o důležité příznaky depresivní poruchy. Antidepresiva, například typu SSRI a recidiva, mohou přinést kognitivní otupení.

Jelikož je vitánie snodárná přírodní nootropikum (látky, které zlepšují schopnosti lidského myšlení), může pomoci obnovit kognitivní činnost a udržovat zdravé fungování mozku. Při podávání ašvagandy zdravým osobám se ukázalo, že při konzumaci doplňku stravy v kapslích v dávce 250 mg dvakrát denně během 14 dní mělo za důsledek velké zlepšení kognitivní a psychomotorické výkonnosti. Vědci se domnívají, že vitánie snodárná zlepšuje kognitivní schopnosti a paměť prostřednictvím regulace různých neurotransmiterů v mozku. Doplňky z vitánie snodárné mohou zlepšit funkce mozku, včetně kognitivních schopností.

Může snížit příznaky deprese

Několik studií naznačuje, že Ashwagandha může prospět při zmírnění depresivních stavů. V kontrolované 60denní studii u 64 stresovaných dospělých pacientů, kteří užívali 600 mg Ashwagandhy denně, bylo zjištěno 79% snížení závažné deprese. Placebo skupina naopak vykazovala 10% zvýšení. Zapotřebí je ale současně zmínit, že v minulosti měl depresi pouze jeden účastník. [56] Dostupný výzkum naznačuje, že ashwagandha může prospět při snižování deprese.

Ašvaganda brání zvyšování hmotnosti vlivem stresu

Chronický stres může mít negativní vliv na stravovací návyky. Mezi ně patří i jídlo řízené emocemi a následné přibírání na váze. Studie, která byla uveřejněna v Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine v roce 2017 upozornila na to, že užívání doplňku z ašvagandy (300 mg dvakrát denně během 8 týdnů) může podpořit udržování váhy u dospělých s chronickým stresem. Užívání doplňku z vitánie snodárné s výtažkem z kořene s 5 % withanolidů vedlo k poklesu vnímaného stresu o 32,7 % a také ke 22% snížení hladiny kortizolu. Navíc se snížila váha o 3,03 %, u skupiny s placebem to bylo o 1,46 %. [36]

Zlepšení sexuálních funkcí

Chronický stres a deprese mají vliv na sexuální dysfunkce. Pokud jsou pacienti léčeni některými antidepresivy, může vznikat sexuální dysfunkce nebo se zhoršit. Dráha odměny v mozku řídí odezvu na jídlo, společenský kontakt, ale také sex. Vysoká hladina stresového hormonu tuto dráhu narušuje a může vést k sexuální dysfunkci. Klinické studie na lidech potvrdily, že terapie ašvagandou u zdravých žen zlepšuje pohlavní funkce a má pozitivní vliv na stresem vyvolanou neplodnost.

Může zvýšit hladinu testosteronu a zvýšit plodnost u mužů

Doplňky z Ashwagandhy mohou mít silný vliv na hladinu testosteronu a reprodukci. Ve studii se 75 neplodnými muži vykazovala skupina léčená Ashwagandou významný nárůst testosteronu a následné zvýšení počtu spermií a motility. Kromě toho se v krvi zvýšil počet antioxidantů.

Muži, kteří užívali Ashwagandhu, aby se odstranil stres, vykazovali vyšší antioxidační hladiny a lepší kvalitu spermií. Během 3 měsíců užívání bylo schopno reprodukce 14 % mužských partnerů. Ashwagandha pomáhá zvyšovat hladinu mužského pohlavního hormonu testosteronu a významně zvyšuje kvalitu spermií a plodnost u mužů.

Může zvýšit svalovou hmotu a sílu

Z výzkumů vyplývá, že ašvaganda může podpořit stavbu těla a sílu. Ve studii zdraví muži užívali 750-1,250 mg ašvagandy denně. Po 30 dnech vykazovali vyšší svalovou sílu a nižší procento tělesného tuku. Kromě toho došlo ke snížení celkového a LDL cholesterolu. Celkové procento tělesného tuku vykazuje trend snížení. Vitánie byla ve zvyšovaných dávkách dobře tolerována.

V 8týdenní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii 57 mladých mužů (18-50 let) s malou zkušeností s tréninkem v rezistenci bylo náhodně vybráno k užívání 300 mg kořenového výtažku z ašvagandy (29 subjektů) nebo placeba (28 subjektů). Muži, kteří konzumovali výtažek 2x denně, nakonec vykazovali významně vyšší přírůstek svalové hmoty a síly. Oproti skupině s placebem se více než dvojnásobně snížil tělesný tuk. Z dosavadních výzkumů vyplývá, že Ashwagandha zvyšuje u mužů svalovou hmotu, sílu a kromě toho snižuje tělesný tuk.

Dostupnost Ashwagandhy

Ašvaganda je pro většinu lidí bezpečná. Rostlinu by ale neměly konzumovat kojící a těhotné ženy. Stejně je třeba postupovat u osob s autoimunitními chorobami, pokud nedá svolení lékař. Konkrétně se jedná o nemoci jako je diabetes 1. typu, revmatoidní artritida, lupus nebo třeba Hashimotova tyroiditida. Ašvaganda může snížit hladinu cukru v krvi a hladinu krevního tlaku, je potřeba na toto dávat pozor při dávkách léků. Protože rostlina může zvýšit hladinu hormonu štítné žlázy, je potřeba opatrnost je také u pacientů s léky na onemocnění štítné žlázy.

Při výzkumech byly obvykle podávány dávky Ashwagandhy 125-250 mg denně, ve vyšších dávkách pak 450-500 mg jednou až dvakrát denně. Většinou platilo pravidlo, že pokud byla podávána vyšší dávka, obvykle způsobovala nejvýznamnější zlepšení. Většinou se jednalo o extrakt z kořene. Při výběru produktu z vitánie snodárné je třeba dbát na to, aby se jednalo o kvalitní a certifikovaný extrakt, kdy jsou všechny účinné látky zachovány v přirozené rovnováze.

Závěr

Ashwagandha je tradiční léčivá bylina, která v řadě ohledů prospívá zdraví. Především je to její vliv na stres a deprese a také podporuje činnost mozku. Dosavadní vědecké důkazy poměrně přesvědčivé svědčí o tom, že ašvaganda se dá využívat jako doplňková terapie deprese. Dále je to pak vliv na testosteron. Další zkoumání by bylo vhodné ve všech případech. Pokud ale člověk má zdravotní problémy a užívá léky, měl by konzumaci vitánie zkonzultovat s příslušným lékařem.