Produkty pro zmírnění negativních vlivů ozařování

Ozařování / radiační léčba (radioterapie) představuje variantu léčby nádorových onemocnění. Nádorové buňky jsou vystavovány vysokým dávkám záření. Tím se brání jejich množení, buňky jsou likvidovány a zároveň je účelem co nejmenší poškození okolních zdravých buněk.

Bývá využívána samostatně i v kombinaci s chemoterapií, hlavně k léčbě lymfomů, karcinomu prostaty a prsu, kolorektálního karcinomu a bronchogenní karcinomu.

Léčbu často doprovází vedlejší účinky. Často se jedná o únavu, nechutenství, potíže při polykání, nevolnost, zarudnutí, pigmentace, ztráta ochlupení.

Omezte nežádoucí projevy radioterapie, mezi které patří zarudnutí, pigmentace nebo ztráta ochlupení.

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.