Zobrazuji všech 5 výsledků

Produkty pro zmírnění negativních vlivů ozařování

Ozařování / radiační léčba (radioterapie) je způsob léčby nádorových onemocnění, který používá vysoké dávky záření ke zničení nádorových buněk a zabránění jejich množení. V nízkých dávkách je záření používáno k rentgenovému vyšetření orgánů a kostí v těle.

Záření využívané v radiační léčbě funguje stejně, pouze je podáváno ve vyšších dávkách. V současné době se radioterapie využívá především k léčbě zhoubných nádorů citlivých na záření.

Cílem je zničení nádoru a co nejmenší poškození okolní zdravé tkáně. Ozařování se provádí před operací i po ní, může být i samotným léčebným postupem u pokročilých neoperovatelných nádorů.

Často se také uplatňuje v kombinaci s chemoterapií. Používá se především k léčbě lymfomů, karcinomu prostaty a prsu, kolorektálního karcinomu a bronchogenní karcinomu.

Omezte nežádoucí projevy radioterapie, mezi které patří zarudnutí, pigmentace nebo ztráta ochlupení.

Extrakty z hub

BetaGlukan MaxCell

480 
1,090