Tag Archives: Alzheimer

Články o stimulaci mozku s Alzheimerem

Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění, při kterém dochází k odumírání nervových buněk v mozkové hemisféře a k atrofii mozkové tkáně. Nemoc začíná velmi pomalu, nenápadně. Nemocný zapomíná, přestává být schopen logicky uvažovat, komunikovat, postupně ztrácí návyky a dovednosti.

Většinou bývá postižena paměť krátkodobá, až s vývojem choroby dochází k poškození paměti dlouhodobé. Nemoc se projevuje ztrátou iniciativy, problémy s vykonáváním běžných domácích úkolů, pacient hůře mluví a špatně se vyjadřuje, má zhoršenou orientaci, problémy při oblékání, mění se mu osobnost, nálady a chování.

V posledních stádiích onemocnění dochází k úplné ztrátě paměti, intelektu, soudnosti, myšlení a nemocný není soběstačný a je plně závislý na péči druhé osoby a na rehabilitační péči.

Alzheimerova choroba je příčinou ztráty paměti, intelektu. Braňte se jejím projevům účinnými produkty