Zobrazeno 6 výsledků

Radiační léčba (ozařování, radioterapie)

je způsob léčby nádorových onemocnění, který používá vysoké dávky záření ke zničení nádorových buněk a zabránění jejich množení. V nízkých dávkách je záření používáno k rentgenovému vyšetření orgánů a kostí v těle.

Záření využívané v radiační léčbě funguje stejně, pouze je podáváno ve vyšších dávkách. V současné době se radioterapie využívá především k léčbě zhoubných nádorů citlivých na záření. Cílem je zničení nádoru a co nejmenší poškození okolní zdravé tkáně.

Ozařování se provádí před operací i po ní, může být i samotným léčebným postupem u pokročilých neoperovatelných nádorů. Často se také uplatňuje v kombinaci s chemoterapií. Používá se především k léčbě lymfomů, karcinomu prostaty a prsu, kolorektálního karcinomu a bronchogenní karcinomu.

Medicinální houby

BetaGlukan MaxCell

Hodnocení 4.94 z 5
480 
Hodnocení 4.86 z 5
990 
Hodnocení 4.71 z 5
1,090 
Hodnocení 5.00 z 5
850 
Hodnocení 4.97 z 5
950 

Extrakty z hub Reishi

TRITERPEN MAX

Hodnocení 5.00 z 5
2,390