Produkty pro zmírnění plicních onemocnění

Plíce jsou párovým orgánem dýchací soustavy. Slouží pro výměnu kyslíku ze vzduchu a oxidu uhličitého z krve během dýchání.

Poškození plic, především pokud nastalo náhle, se projevuje dušností, pocitem nedostatku dechu až dušením. Záněty plic, hlavně infekční, často provází kašel, horečka, dušnost. Dráždění pohrudnice, ať už zánětem, úrazem či nádorem, se projeví bolestí. Astma provází výdechová dušnost.

O plíce můžeme pečovat také dobrou životosprávou, s dostatkem pohybu, vhodným stravováním, plným cenných látek.

Podpořte plíce přírodními produkty

Dušnost, astma i záněty plic mohou velmi potrápit a snížit kvalitu běžného života. Podívejte se, jak se lze postarat o dýchací soustavu.

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.