Zobrazuji 1 výsledek

Produkty pro zmírnění plicních onemocnění

Plíce jsou párový orgán patřící do dýchací soustavy. Slouží pro výměnu kyslíku ze vzduchu a oxidu uhličitého z krve během dýchání. Při dýchání se do těla dostává vzduch obsahující kyslík, který je mimořádně potřebný pro uchování života. Tento párový orgán je určen na přijetí co největšího množství kyslíku, slouží i k tomu, aby tělo zbavil oxidu uhličitého.

Dýchání je řízeno mozkem, při těžké fyzické práci potřebujeme více kyslíku, pracující svaly si ho berou z krve – je ho potřeba více vdechnout – rychleji dýchame. Čím větší jsou plíce, tím větší objem kyslíku mohou brát.

Poškození plic, především pokud nastalo náhle, se projevuje dušností, pocitem nedostatku dechu až dušením. Může dojít i k bezvědomí a zástavě dýchání. Záněty plic, hlavně infekční, bývají provázeny kašlem, horečkou, dušností a celkovou nevůlí. Dráždění pohrudnice, ať už zánětem, úrazem či nádorem, se projeví bolestí. Astma je provázeno výdechovou dušností.

Dušnost, astma i záněty plic mohou velmi potrápit a snížit kvalitu běžného života. Podívejte se, jak je možné se postarat o dýchací soustavu