Zobrazuji 1 výsledek

Produkty pro řešení nespavosti

Nespavost (insomnie) je nejčastější poruchou spánku, jejímž hlavním příznakem je porucha usínání anebo průběh spánku (přerušovaný spánek, brzké probouzení). Nespavost je závažným onemocněním, které v případě neléčení výrazně snižuje kvalitu života a může být spouštěčem závažných psychických poruch.

Nespavostí dnes trpí asi 10–15 % lidí. Toto číslo ale může být výrazně vyšší, protože mnoho osob si poruchu spánku nepřipouští. Na druhou stranu se ale zlepšují možnosti medicíny, jak toto onemocnění odhalit, a významnou roli hraje i osvěta a zlepšená péče o tyto pacienty.

Poruchy spánku rozdělujeme podle převažující příčiny na insomnie (nespavost), hypersomnie (nadměrná spavost). Poruchy cirkadiánního rytmu (tj. poruchy střídání spánku a bdění, netolerance směnného režimu např. v povolání)

Parasomnie (chorobné stavy a jevy vyskytující se v souvislosti se spánkem, např. náměsíčnictví, mluvení ve spánku, noční křeče v lýtkách a mnoho dalších). Z časového hlediska pak insomnie dělíme na krátkodobé či občasné (intermitentní) a chronické, trvající déle než 6 měsíců.

Insomnie i parasomnie jsou závažnými poruchami spánku, trpí jimi až 15 % společnosti. Poraďte si s nimi.

Není skladem

Peruánská tradiční medicína

Graviola, čistý extrakt z listů

690