Enoki – penízovka sametonohá

Pod exotickým názvem enoki se skrývá penízovka sametonohá, jedlá zimní houba.

Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes) většinou roste v trsech na kmenech a větvích listnatých stromů (tlejících i živých). Zřídka je možno najít penízovku na jehličnatých stromech. Houba se světle hnědě až oranžově zabarveným kloboučkem roste od října do března, což není tak typické, a dokonce snese teplotu až -10 °C. Když zmrzne, vůbec to nevadí, po skončení mrazů totiž pokračuje v dalším růstu. Tuto schopnost můžeme pozorovat i u hlívy ústřičné nebo Jidášova ucha.

trsy houby enoki

Houbu je možné si splést s třepenitkou svazčitou, jedovatou houbou. Penízovka má tmavě hnědou nohu a bílé husté lupeny. [1, 2]

Enoki nebo enokitake

V Japonsku je penízovka známá jako enoki hlavně v gurmánské oblasti. Zpracovávají se především mladé plodnice. Podobně jako Jidášovo ucho se přidává do asijských pokrmů, ať už zeleninových nebo třeba s kuřecím masem. Není je potřeba tepelně upravovat, případně minimálně, protože jinak tvrdnou a nejsou tak dobré. Většinou se krátce smaží nebo restují.

Pěstování hub enoki

Houby se také pěstují uměle a uvádí se, že existuje velký rozdíl ve vzhledu mezi divokými a kultivovanými druhy hub. Důvodem je pěstování hub ve tmě. Proto pak má enoki bílou barvu, tenčí a delší třeň.

Nutriční údaje enoki

Houba enokitake je cenná na antioxidanty, bílkoviny. Dále obsahuje niacin neboli vitamín B3, který je důležitý pro získávání energie ze stravy a může sloužit i k poklesu cholesterolu. Kyselina pantothenová, známá i jako vitamín B5 se podílí na metabolismu živin v těle. Nechybí ani riboflavin (vitamín B2), thiamin (vitamín B1) a vitamin B6. Z minerálních látek je pak zastoupen hořčík, mangan, fosfor, měď, železo, draslík, zinek a také vláknina. [3]

Tradiční využití enoki

Tradiční čínská a japonská medicína využívá houbu enoki v případě nemocných jater, vysokého krevního tlaku a vysokého cholesterolu, ale také třeba pro zklidnění. V Číně jsou obyvatelé přesvědčeni o tom, že houba přispívá k prodloužení života.

Různé názvy houby enokitake

Flammuliny velutipes si v Japonsku velmi cení, říkají jí enokitake, enokidake, enoki a v Indii zase futu. V angličtině je možné se setkat s výrazy seafood mushrooms (houba z mořských plodů), winter mushrooms nebo winter fungus (zimní houba). Názvy velvet foot, velvet stem nebo velvet shank odkazují na sametovou podobu houby. V mandarínské čínštině se houbě říká 金針菇 (jīnzhēngū, zlatá jehlicová hříva) nebo 金菇 (jīngū, zlatá hříva). V korejštině houbu najdeme pod jménem paengi beoseot (팽이 버섯), ve vietnamštině zase nấm kim châm. V češtině ji kromě názvu penízovka sametonohá známe i pod jménem plamenečka zimní.

Prospěšnost Enoki pro organismus

Od druhé poloviny 20. století se začínal zkoumat vliv účinných složek Flammuliny na zdraví.

Vliv na eucensored16u

Studie z roku 2013 vedená týmem YC Changa se zabývala protieucensored16 vlivem proteinu FIP-fve, o kterém se ví, že má protizápalový a imunomodulační vliv. Konkrétně zkoumala potlačenou buněčnou proliferaci buněk eucensored13 plic A549 na MTT testu. Terapie tímto proteinem probíhala 48 hodin. Výsledkem bylo zastavení buněčného cyklu. Programovaná buněčná smrt měřená průtokovou cytometrií pokračovala. Zjistilo se, že FIP-fve zdolává migraci buněk eucensored13 plic za přispění RacGAP1 a také proliferaci A549 pomocí aktivační cesty p53. [4]

eucensored16 prsu bývá nejčastějším typem eucensored16 u západních žen. Proti eucensored11ovým buněčným liniím byl testován extrakt z plodnic Enoki. Studie z roku 2006 zkoumala nejrůznější druhy hub, z přičemž extrakt potlačil růst ER +, MCF-7, i ER- buněčných linií MDA-MB-231. Zjistilo se, že extrakt z Flammuliny vyvolal extrémně rychlou buněčnou smrt MCF-7 a také z 99 % potlačil tvorbu kolonií eucensored16ných buněk MCF-7. [5]

K protieucensored11ovým činidlům patří v Enoki seskviterpeny a také polysacharidy. Úspěšně byly testovány na myším modelu eucensored14 SC-180 in vivo a také na buňkách hepatomu SMMC-7721 ve zkumavce. V jiné studii vědci uvedli snížení censored lidských eucensored16ných buněk BEL-7402 o 45 % při 640 μg/ml surového polysacharidu. Při testování v rámci studie z roku 2012 byly z Enoki ultrazvukovou vlnou extrahovány trojrozměrné strukturované polysacharidy, které potlačovaly buňky eucensored13 žaludku BGC-82. To by mohlo znamenat zajímavou roli při prevenci eucensored13 žaludku (Yang et al.). Beta-glukan z penízovky sametonohé vyniká protieucensored11ovou aktivitou (Zhang et al., 2007; Mantovani et al., 2008) a také jej nalezli vědci i ve Flammulině (Smiderle et al., 2006). [6]

Prevence cévních onemocnění

Oxidovaný lipoprotein (lipoprotein o nízké hustotě) hraje důležitou roli v začátcích aterosklerózy. Testování ukázalo schopnost fenolických složek Flammuliny čelit oxidaci LDL. Zároveň mají protizápalový vliv, což naznačuje antiaterosklerotické vlastnosti extraktu. Ze studie z roku 2001 vyplynula zajímavá skutečnost, kdy byl fermentován velutipesin z Flammuliny. Výsledný produkt vykazoval delší čas srážení trombinu (358,6 ± 0,4 sek.) a byl 2,2 násobkem kontrolního času. (Okamura et al.)

Významný fibrinolytický vliv byl zjištěn ve studii z roku 2007 (Park et al.,), v rámci níž došlo k vyčištění fibrinolytického enzymu z mycelia. Tento enzym (FVP-I) podněcuje přímé štěpení fibrinu a fibrinogenů, přičemž není nutná aktivace plasminogenu (potenciál jako trombolytická terapie). Souhrnná studie z roku 2016 uvedla, že výsledky dosavadního zkoumání naznačují, že Enoki by se mohla stát zdrojem biologicky aktivních látek pro vznik léků k prevenci cévních onemocnění. [6]

Protivirový vliv

V rámci studie z roku 2014 se řešil respirační syncytiální virus a vliv proteinu FIP-fve z Enoki právě na tento virus. Uvedený virus způsobuje vážné respirační infekce jako jsou bronchitidy a pneumonie a týká se hlavně kojenců a batolat. FIP-fve patří mezi imunomodulační proteiny, které vynikají protizápalovým vlivem. Zkoumáno bylo chování zánětlivých cytokinů in vivo a in vitro. Při testování FIP-fve se potvrdily pozitivní výsledky při orálním podávání – zklidnila se nadměrná aktivita dýchacích cest vyvolaná virem. Zmenšil se zánět a exprese IL-6 v tekutině bronchoalveolární laváže u myší. Podle vědců toto ukazuje na možnou schopnost Enoki snižovat množení viru a zánět a také zmenšovat respirační rozvoj chorobných změn. [6]

Vliv na vysoký krevní tlak a cholesterol

Penízovka sametonohá je zásobárnou biologicky aktivních složek v podobě polysacharidů a mykosterolů. O nich se ví, že snižují hladinu cukru v krvi, dále také krevní tlak a cholesterol. Studie z roku 2014 řešila vliv aktivních složek na metabolismus lipidů křečků, kteří 8 týdnů dostávali vysokotučnou stravu, čímž došlo ke zvýšené hladině HDL v séru. Vyšlo najevo, že 3% extrakt způsobil nejnižší koncentraci TC (celkový cholesterol), TG (triacylglycerol), LDL (cholesterol s nízkou hustotou lipoproteinů) a LDL/HDL (cholesterol s vysokou hustotou lipoproteinů) v séru. Další zajímavá zjištění přinesl výzkum z roku 2012 (Chen a kolektiv), při kterém vědci v plodnici našli lovastatin a kyselinu y-aminomáselnou (GABA). Lovastatin se klinicky používá pro inhibiční účinek na některé lipidy v krvi, čímž se snižuje riziko koronárních onemocnění. [6, 7]

Antioxidační schopnosti

Při testování se ukázala vysoká antioxidační činnost (až 99,7 %) proteinu FVE. Fenolové sloučeniny jsou nevýraznější skupinou v tlumení útoků volných radikálů a kyslíků. [7]

Zdroj

1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADzovka_sametonoh%C3%A1
2) https://en.wikipedia.org/wiki/Enokitake
3) https://www.nutritionvalue.org/Mushrooms%2C_raw%2C_enoki_nutritional_value.html
4) Chang YC, Hsiao YM, Wu MF, Ou CC, Lin YW, Lue KH, Ko JL. Interruption of lung cancer cell migration and proliferation by fungal immunomodulatory protein FIP-fve from Flammulina velutipes. J Agric Food Chem. 2013 Dec 11;61(49):12044-52. doi: 10.1021/jf4030272. Epub 2013 Nov 22. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24274472
5) Gu, Y. H., and Leonard, J. (2006). In vitro effects on proliferation, apoptosis and colony inhibition in ER-dependent and ER-independent human breast cancer cells by selected mushroom species. Oncol. Rep. 15, 417–423. Dostupné z https://www.researchgate.net/publication/7379314_In_vitro_effects_on_proliferation_apoptosis_and_colony_inhibition_in_ER-dependent_and_ER-independent_human_breast_cancer_cells_by_selected_mushroom_species
6) Calyn Tang, Pearl Ching-Xin Hoo, Loh Teng-Hern Tan, Priyia Pusparajah, Tahir Mehmood Khan, Learn-Han Lee, Bey-Hing Goh, Kok-Gan Chan. Front Pharmacol. 2016; 7: 474. Golden Needle Mushroom: A Culinary Medicine with Evidenced-Based Biological Activities and Health Promoting Properties. Published online 2016 Dec 7. Dostupné z https://pdfs.semanticscholar.org/ea31/a9eee432e5fe24590c2e4bd9d28b48a700ca.pdf?_ga=2.113289799.1501981796.1561815500-1223736402.1561815500
7) Ming-Yei Yeh, Wen-Ching Ko, Li-Yun Lin. Hypolipidemic and Antioxidant Activity of Enoki Mushrooms (Flammulina velutipes). Biomed Res Int. 2014; 2014: 352385. Published online 2014 Aug 31. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4164374/