Trametes versicolor může pomáhat v boji proti rakovině 4.9/5 (10)

Outkovka (Coriolus versicolor)

Zdá se, že houba outkovka pestrá, známá pod vědeckými jmény Trametes versicolor a Coriolus versicolor, kterou v Číně už po tisíciletí používají v podobě léčivého čaje, je velmi nadějná pro pacienty s rakovinou.

Nové důkazy ukazují, že tato pestrobarevná houba, která běžně roste v lesích po celém světě, může pomoci chránit pacienty s rakovinou. Bylo prokázáno, že funguje dvěma způsoby: 1) přímo předchází tvorbě a růstu rakovinných útvarů a 2) podporuje imunitní systém poškozený v důsledku léčby rakoviny. (1)

Už v roce 1976 si jistá japonská společnost nechala patentovat některé výtažky z houby Coriolus versicolor pod jménem PSK a později PSP, a ty se později v Japonsku staly uznávanými léky proti rakovině.

Několik studií a klinických testů potvrdilo, že PSP blokuje růst rakovinných buněk a také snižuje vedlejší účinky léčby, jako únava, nechutenství, nevolnost, zvracení a bolest. PSP u pacientů s rakovinou také obnovuje oslabený imunitní systém. (2)

V roce 2012 klinická studie financovaná Národním ústavem zdraví (NIH) ukázala, že výtažek outkovky pestré obnovoval narušený imunitní systém u pacientů s rakovinou prsu po ukončení radioterapie. (3)

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nedávno schválil klinickou studii, kdy pacienti s pokročilou rakovinou prostaty budou užívat výtažek outkovky pestré společně s konvenční chemoterapií a budou se vyhodnocovat přínosy této kombinace.

Podobně bude jiná klinická studie zkoumat účinky užívání tohoto výtažku spolu s léčbou vakcínou u žen s rakovinou prsu.

Výtažek z trametes versicolor a rakovina plic: Přehled

Jak už bylo řečeno, výtažek nebo výtažky houby Coriolus versicolor (nebo také Trametes versicolor) byly v Japonsku patentovány pod názvem Polysacharid K, nebo také PSK neboTrametes versicolor Krestin. PSK se v Japonsku běžně užívá jako doplňková imunoterapie při léčbě mnoha rakovin, včetně rakoviny plic.

V roce 2015 byl proveden systematický přehled bezpečnosti a účinnosti PSK při léčbě rakoviny plic, který obsahoval shrnutí a analýzu 28 studií. (4)

Patnáct ze 17 studií potvrdilo, že PSK působí proti rakovině přímou inhibicí tumorů, což vede k menšímu rakovinnému bujení a protimetastázovému působení, a také prostřednictvím imunomodulace a podpory činnosti imunitního systému. Metastáza je schopnost rakovinných buněk opustit část těla, kde původně vyrostly, přesunout se do jiné oblasti a založit jeden nebo několik nových nádorů.

Tento přehled ukázal, že jak střední doba přežití, tak přežití po 1, 2 a 5 letech bylo po léčbě PSK zjevně lepší. U pacientů s rakovinou plic léčených PSK se také zlepšily imunitní parametry, funkce krve, tělesná hmotnost a symptomy spojené s nádory, jako únava a anorexie.

Autoři došli k závěru, že PSK může zastavit růst rakoviny plic, zlepšit imunitní funkce, zmírnit symptomy spojené s nádory a prodloužit přežití pacientů s rakovinou plic podstupujících standardní radioterapii a chemoterapii. Silně obhajují provedení větších randomizovaných kontrolovaných studií, které pomohou lépe pochopit schopnosti PSK léčit pacienty s rakovinou plic.

Houba outkovka pestrá a imunomodulace u rakoviny prsu

Trametes versicolorRadioterapie a chemoterapie obvykle u pacientů s rakovinou naruší imunitní systém. Výzkumníci z Lékařské fakulty Minnesotské univerzity a Výzkumného institutu Bastyrovy univerzity zajímalo, zda by se dal výtažek druhu outkovka pestrá použít pro obnovení imunitního systému a zlepšení zdraví žen s rakovinou prsu, které podstoupily radiační terapii.

Studie, kterou publikovali vědci v roce 2012, ukazuje, že výtažek outkovky pestré může úspěšně doplňovat konvenční radioterapii zvýšením aktivity NK buněk a „cytotoxických T-buněk“ – které pravděpodobně zaútočí a zabijí zbývající rakovinné buňky. (3)

NK buňky jsou specializované imunitní buňky, které dokáží rozpoznat určité nádorové buňky a buňky infikované viry, navázat se na ně a zabít je. Stejně tak T-buňky jsou druh bílých krvinek, které zabíjejí rakovinné buňky, buňky, které jsou infikované (obzvláště viry), nebo buňky, které jsou jinak poškozené.

V této studii bylo devíti ženám s rakovinou prsu podáváno 3, 6 nebo 9 mg výtažku outkovky pestré po dobu 4 týdnů a byly měřeny jejich imunitní data před a po radiační terapii.

Tyto ženy výtažek snášely přiměřeně dobře. Jejich imunitní data ukázala, že při denní dávce 6 a 9 gramů se u nich zvýšil jak počet lymfocytů, tak funkční aktivita NK buněk. Navíc čím vyšší byla dávka, tím větší byl počet T-buněk vyhlížejících v krevním oběhu rakovinné buňky k likvidaci.

Tato studie ukázala, že výtažek houby Coriolus versicolor je bezpečné podávat ženám s rakovinou prsu a že může obnovit standardní radioterapií narušený imunitní systém.

Výtažky outkovky pestré u jiných modelů rakoviny

Máme mnoho příkladů účinnosti výtažku druhu Trametes versicolor u různých modelů rakoviny:

  • Laboratorní studie z roku 2015 ukázala, že výtažek na bílkoviny navázaných polysacharidů izolovaných z outkovky pestré významně zpomaluje růst buněk rakoviny prsu. Tento výtažek také zároveň zvyšuje počet lymfocytů v krvi – možná produkcí většího množství bílkoviny zvané interleukin-1-beta, o kterém se ví, že lymfocyty stimuluje. (2)
  • Studie z roku 2014 ukázala, že výtažek druhu Trametes versicolor snižuje hmotnost nádoru o 36 % a snižuje metastázy do plic o 70,8 % u myšího modelu metastatické rakovinyTrametes versicolor prsu. Bylo pozorováno, že tento výtažek stimuluje imunitní odpověď a také chrání před poškozením kostí metastázami spojenými s rakovinou prsu. (5)
  • Výtažek druhu Trametes versicolor známý jako polysacharid-B značně zpomaloval růst buněk lidského karcinomu jícnu snížením jejich doby přežití a zvýšením míry jejich apoptózy (programovaná sebevražda buněk). (6)
  • Studie z Queenslandské technické univerzity ukázala, že PSP cílí na kmenové buňky rakoviny prostaty a předchází vytvoření nádorů prostaty u myšího modelu rakoviny prostaty. Slovy vedoucího výzkumu: „V minulosti se u jiných inhibitorů prokázala až 70procentní účinnost, ale PSP brání rozvoji tohoto tumoru 100procentně. Je také důležité, že při léčbě nepozorujeme žádné vedlejší účinky.“ Mnohem větší účinnost PSP může souviset se skutečností, že zatímco konvenční terapie cílí jen na rakovinné buňky, PSP ničí i kmenové buňky rakoviny, které rakovinu vyvolávají a způsobují její rozvoj. Jinými slovy, léčba PSP může být schopná úplně předcházet tvorbě nádorů prostaty. (7)

Celkově se dá říct, že různé výtažky outkovky pestré předchází tvorbě a růstu mnoha různých typů rakoviny. Navíc snižují vedlejší účinky spojené s léčbou a obnovují oslabený imunitní systém u pacientů s rakovinou, kteří podstupují škodlivou chemoterapii a radiační terapii.

Zdroj
1) https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/coriolus-versicolor
2) Mohammad H. Saleh, Iran Rashedi, and Armand Keating. Immunomodulatory Properties of Coriolus versicolor: The Role of Polysaccharopeptide. Front Immunol. 2017; 8: 1087. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.3389/fimmu.2017.01087. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592279/
3) Carolyn J. Torkelson, Erin Sweet, Mark R. Martzen, Masa Sasagawa, Cynthia A. Wenner, Juliette Gay, Amy Putiri, and Leanna J. Standish, Phase 1 Clinical Trial of Trametes versicolor in Women with Breast Cancer. ISRN Oncology. Volume 2012, Article ID 251632, 7 pages. http://dx.doi.org/10.5402/2012/251632.
4) Fritz H, Kennedy DA, Ishii M, Fergusson D, Fernandes R, Cooley K, Seely D. Polysaccharide K and Coriolus versicolor extracts for lung cancer: a systematic review. Integr Cancer Ther. 2015 May;14(3):201-11. doi: 10.1177/1534735415572883. Epub 2015 Mar 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784670
5) Luo KW, Yue GG, Ko CH, Lee JK, Gao S, Li LF, Li G, Fung KP, Leung PC, Lau CB. In vivo and in vitro anti-tumor and anti-metastasis effects of Coriolus versicolor aqueous extract on mouse mammary 4T1 carcinoma. Phytomedicine. 2014 Jul-Aug;21(8-9):1078-87. doi: 10.1016/j.phymed.2014.04.020. Epub 2014 May 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24856767
6) Wang DF1, Lou N, Li XD. Effect of coriolus versicolor polysaccharide-B on the biological characteristics of human esophageal carcinoma cell line eca109. Cancer Biol Med. 2012 Sep;9(3):164-7. doi: 10.7497/j.issn.2095-3941.2012.03.002. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23691473
7) Mushroom compound suppresses prostate tumours. https://www.qut.edu.au/news?news-id=35959

Ohodnoťte článek

Avatar

Nate Willis

Vystudoval biologii a chemii na přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze.

Pracoval v Ústavu krajinné ekologie Československé akademie věd na pozici odborný pracovník, a v Ústavu aplikované ekologie Vysoké školy zemědělské v Praze na pozici vědecký pracovník, kde obhájil kandidátskou disertační práci na téma využití ektomykorrhizních h... Celý popis autora

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.